Уроки

Уроки узагальнення та систематизації знань з математики (8-10 клас)
Лискова Світлана Миколаївна, Чамата Світлана Олександрівна, Козлова Ольга Миколаївна
Урок 112.93 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 34 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з розширенням числових мно­жин: числові множини N, Ζ, Q, R та множина комп­лексних чисел (С)
Урок 57.31 Kb. 1 стр.
читати
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Урок 48.92 Kb. 1 стр.
читати
Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні, можна «підвести» учнів до основних понять уроку, вико­навши усні вправи на ділення та проаналізувавши одержані відповіді
Урок 40.26 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 21 Тема уроку
Мета уроку: Формування поняття первісної функції та поняття невизначеного інтегралу, знання таблиці первісних
Урок 50.22 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 23 Тема уроку
Мета уроку: формування знань учнів про правила знаходження первісних (невизначених інтегралів), формування умінь у знаходженні первісних для даних функцій, користуючись правилами знаходження первісних
Урок 60.9 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 22 Тема уроку
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати основну вла­стивість первісної до розв'язування вправ
Урок 21.06 Kb. 1 стр.
читати
Уроку: №3 (розділ IX)
Тема уроку: Приклади задач, що приводять до поняття інтегра­ла. Означення інтеграла
Урок 95.87 Kb. 1 стр.
читати
Урок 53 Тема уроку
Предметом вивчення статистики є вивчення кількісної сторони цих явищ. Статистика вчить, як проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за соєю природою соціально-економічних явищ
Урок 58.47 Kb. 1 стр.
читати
Тема уроку
Статистика — наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів
Урок 30.01 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 41 Тема уроку
Мета уроку: Ознайомити учнів з поняттями: випробування, ви­падкова подія, повна група подій, попарно несумісні події, рівноможливі події, елементарні події, вірогідна подія, неможлива подія
Урок 83.89 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 49 Тема уроку УРОК 49 Тема уроку
Мета уроку: Ознайомити учнів з незалежними випробуваннями, схемою Бернуллі. Формувати уміння учнів обчислю­вати ймовірності, застосовуючи формулу Бернуллі
Урок 43.77 Kb. 1 стр.
читати
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події
Урок 31.28 Kb. 1 стр.
читати
Уроку І. Перевірка домашнього завдання Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Ввести поняття імовірності випадкової події. Учити учнів шукати імовірність випадкової події
Урок 22.32 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 43 Тема уроку УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
Урок 48.57 Kb. 1 стр.
читати

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   153
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita