Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа


Скачати 40.26 Kb.
НазваУрок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Дата25.03.2013
Розмір40.26 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

І.Подільність чисел Тема 1. Подільність чисел. Прості і складені числа.

Урок № 1

Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа

Мета: систематизувати знання учнів про зміст дії ділення натураль­них чисел; розширити знання учнів про властивості ділення натураль­них чисел, доповнити їх уявленням про такі поняття, як дільник числа, кратне числу, прості і складені числа; сформувати вміння учнів знаходи­ти дільник числа та класифікувати натуральні числа залежно від кіль­кості дільників.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

 Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні, можна «підвести» учнів до основних понять уроку, вико­навши усні вправи на ділення та проаналізувавши одержані відповіді.

Усні вправи

 1. Виконайте ділення і зробіть перевірку множенням.

35 : 7 3,5 : 7 4 : 8 3,5 : 0,7

28 : 4 2,8 : 4 2 : 5 0,28 : 0,4

63 : 9 0,63 : 9 1 : 2 0,63 : 0,09

56 : 7 5,6 : 7 3 : 4 0,056 : 0,7

0 : 3 3 : 0

 1. Розв'яжіть рівняння: а) 7х = 35; б) 0,4х = 0,28; в) х + 7х = 4.


Запитання до класу

 1. Чи можна виконати ділення

а) натурального числа на натуральне число;

б) десяткового дробу на натуральне число;

в) десяткового дробу на десятковий дріб?

(З приводу відповідей на запитання 1 а)-в) можна учням додатково пояснити, що «ділення можна виконати» означає отримання частки або у вигляді натурального числа, або у вигляді звичайного чи десят­кового дробу.)

 1. Чи завжди від ділення двох натуральних чисел маємо в частці нату­ральне число? (Ні, це може бути як натуральне число, так і дріб.)


II. Формування нових знань

Отже, після виконання усних вправ і аналізу одержаних відповідей, учні будуть готові до сприйняття та осмислення таких понять:

 1. Поняття подільності двох натуральних чисел а і b.

 2. Поняття дільника числа; кратного числу.

 3. Поняття складеного і простого чисел.

 4. Класифікація натуральних чисел за кількістю дільників.

Ознайомлення учнів зі змістом зазначених понять можна супроводжувати таким конспектомКонспект 1

Подільність чисел

1. Якщо а, b і с — натуральні числа і а = b·c, то

а ділиться на b,

Приклад

а кратне b,

16 = 8-2, отже, 16 ділиться на 8;

bдільник а.

16 кратне 8; 8 дільник 16.

2. Якщо а ділиться тільки на 1 і на а,
то а — просте число.

Приклад

Якщо а ділиться не тільки на 1 і на а,

3 ділиться тільки на 1 і на 3, отже,

то а — складене число.

3 — просте число;

1 не є складеним і не с простим!

4 ділиться на 1, на 2 і на 4, отже,
4 — складене число


III. Закріплення знань, формування вмінь

І рівень

Усні вправи

 1. Чи правда, що:

а) 5 — дільник 45; б) 16 — дільник 8; в) 7 — дільник 152; г) 27 кратне 3;

д) 6 кратне 12; є) 156 кратне 13?

 1. Перевірте, чи є:

а) 2 — простим числом; б) 6 — складеним числом;

в) 11 — простим числом; г) 18 — складеним числом;

д) 2bпростим числом (bнатуральне число).

 Під час виконання завдання 2 бажано «підвести» учнів до такого висновку: щоб довести, що дане число є складеним, достатньо знайти хоча б один дільник, відмінний від 1 та цього числа (так званий «нетривіальний дільник»).

II, III рівні

Письмові вправи

 1. Напишіть усі дільники чисел: а) 48; б) 29.

 2. Напишіть три числа, кратних: а) 16; б) 17; в) числу р.

 3. Доведіть, що: а) 35 934 кратне 113; б) 413 є дільником числа 83 839;
  в) 27 671 не ділиться на 88.

 4. Знайдіть:

а) суму всіх дільників числа 6, менших від 6; числа 28, менших від 28;

(Що ви помітили? Доречно буде, якщо дозволяє час, ознайомити учнів з поняттям «досконалого числа».)

б) суму і добуток усіх дільників числа а, якщо а — просте число.

Додатково. Вправи на повторення

 1. Обчисліть значення виразів:

79 348 – 64 · 84 + 6 539 : 13 – 11 005; 2,5 · 8 + (17 – 0,1): 26.

 1. Розв'яжіть задачу.

Відстань між двома станціями 768 км. З них одночасно вирушають назустріч один одному два потяги і зустрічаються через 6 годин. Швид­кість одного з потягів 72 км/год. Знайдіть швидкість другого.

 1. Виразіть у метрах: 6 дм; 53 см; 7 см; 4,6 км.


IV. Підсумок уроку

За допомогою конспекту 1 повторити головні поняття уроку (поділь­ність натуральних чисел; дільник; кратне; просте і складене числа).
V. Домашнє завдання

 1. Виконайте дії:

а) 45 + 12; 37 + 16; 82 – 41; 65 – 17;

б) 5,3 + 7; 0,2 + 3,5; 4 – 3,8; 6,7 – 5;

в) 12 · 5; 1,3 · 3; 4,6 : 2; 3 : 0,3.

 1. Виконайте дії: 183 · 0,5 – (6,2 + 1,9) : 5,4.

 2. Випишіть усі дільники числа 30.

 3. Покажіть, що число 14 складене. А число 41?

 4. Знайдіть суму всіх дільників числа 9.


С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас

Схожі:

Урок №4 Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники Мета
Мета: повторити знання учнів про степінь натурального числа з на­туральним показником, здобутих у 5 класі, і сформувати вміння викори­стовувати...
Тема. Дільники натурального числа
З чисел 5629; 4305; 6328; 3540; 9006; 81900; 123456; 24369; 70209; 8765430 виписати ті, які діляться
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
УРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: називати модуль заданого числа; описувати поняття модуль числа; розв'язувати вправи,...
Урок №28 Тема. Задачі на множення дробів
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму знаходження значен­ня дробу від числа (відсотків від числа) як добутку даного числа на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка