Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи


НазваПроцес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи
Сторінка2/37
Дата14.03.2013
Розмір5.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

2. Реалізація Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, що є важливим завданням на найближчі роки, базою та одним із дієвих інструментів поглиблення інтеграції України до ЄС. Якнайповніша імплементація УПС має створити передумови для подальшого розвитку торгівлі ЄС з Україною та суміжними країнами. ЄС спрямує зусилля на послідовне спільне з Україною виконання положень УПС у рамках
чинних двосторонніх інституцій, фінансових інструментів та спільних робочих програм з імплементації УПС.

3. Підтримка реформ в Україні. У взаємовідносинах з Україною ЄС спрямує свої зусилля на відповідність у ході реформ критеріям щодо набуття членства в ЄС, сформульованих Радою ЄС у червні 1993р. в Копенгагені, зокрема:

- стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство закону, забезпечення прав людини, поваги та захисту національних меншин;

- існування функціонуючої ринкової економіки; спроможність витримати тиск конкуренції та ринкових сил у межах Європейського Союзу;

- спроможності взяти на себе зобов'язання, що випливають із членства в ЄС.

4. Успіхи України в реалізації Угоди про партнерство та співробітництво, здійснення реформ і продовження курсу на інтеграцію до ЄС дозволять Україні повною мірою долучитися до процесу розширення ЄС.

5. Забезпечення зони стабільності, співробітництва та процвітання у Центральній і Східній Європі. Неоднакові темпи європейської інтеграції центральних і східноєвропейських країн породжують різноплановість стосунків між країнами регіону. Тому таким принциповим є вироблення спільної стратегії, яка б забезпечила збереження еволюційності та незворотності процесу розширення, а також координацію дій, пов'язаних з різними темпами інтеграції центрально-східноєвропейських країн до ЄС, поглиблення транскордонного та регіонального співробітництва, використання багатостороннього діалогу із залученням усіх країн регіону. Спільна стратегія має зміцнити регіональну безпеку шляхом покращення та подальшої гармонізації відносин між країнами, які мають на меті інтеграцію до ЄС.

6. Адаптація законодавства України до норм ЄС. ЄС посилить та активізує роботу, яка сприятиме процесу адаптації законодавства України до норм ЄС та враховуватиме наміри України набути у майбутньому повноправне членство в ЄС.

7. Поглиблення співробітництва у сфері зовнішньої політики, що є одним із визначальних факторів безпеки та стабільності в Європі. ЄС поглиблюватиме співробітництво з Україною задля збереження спільних цінностей та фундаментальних інтересів ЄС, посилення європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, безпеки та збереження миру в Європі відповідно до основоположних принципів Хартії ООН, Гельсінського Заключного акта, принципів Паризької хартії, забезпечення демократії, панування права, поваги до прав і свобод людини. ЄС залучатиме Україну до спільних дій на міжнародній арені.

8. Поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборони. ЄС визнає нерозривність та взаємозалежність безпеки Союзу та України. Співробітництво з Україною у сфері безпеки має стати наріжним каменем розбудови стабільної, мирної та єдиної Європи. Усвідомлюючи фундаментальну важливість проведення політики відкритості і довіри між ЄС та Україною, визнаючи вагомий внесок України у побудову нової архітектури міжнародної безпеки і співробітництва та необхідність всебічного залучення України до заходів, які б гарантували європейську безпеку, беручи до уваги особливий статус взаємин між Україною та Організацією Північно­атлантичного блоку. Європейський Союз готовий кардинально поглибити співробітництво з Україною, що стимулюється сучасними геополітичними умовами, необхідністю гарантувати загально­європейську безпеку та стабільність і є напрямом випробування принципово нових механізмів співробітництва та інтеграції України до ЄС.

9. Поглиблення співробітництва з Україною у галузі юстиції та внутрішніх справ. Виконання положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, використання можливостей поза межами цієї Угоди з урахуванням існуючих потреб та інтересів сторін у галузі юстиції і внутрішніх справ, залучення України до програм ЄС та тісне співробітництво у цій сфері є важливою передумовою створення в Європі простору
безпеки та стабільності.

10. Поглиблення міжлюдських зв'язків, регіонального та культурного співробітництва між Україною та ЄС, що, разом з іншими заходами, дозволить уникнути появи будь-яких нових ліній поділу на континенті.

11. Посилення торгово-економічного співробітництва та співпраці у сфері транспорту, зв'язку, телекомунікацій. Пріоритетним Європейський Союз вважає створення зони вільної торгівлі між Українок) та ЄС і відкриття ринків сторін на основі принципу асиметричності, що є одним із завдань двосторонніх стосунків. ЄС обіцяє сприяти поширенню торгівлі та розвитку
гармонійних економічних відносин з Україною. Співробітництво у цій галузі позитивно вплине на розвиток економіки та торгівлі країн-членів ЄС, їхніх торговельних та комунікаційних зв'язків з Росією, країнами Кавказу та Центральної Азії. Гнучкість механізмів імплементації Стратегії та виконання У ПС забезпечать необхідні гарантії проти дестабілізації «чутливих» ринків ЄС та не створюватиме проблем з безробіттям. ЄС сприятиме розвитку існуючої інфраструктури транспортування енергоносіїв територією України та подальшій її розбудові.

12. Охорона довкілля. ЄС надає йому першочергового значення у стосунках з Україною, що потерпіла від аварії на ЧАЕС. Спільні заходи у цій сфері, зокрема, сприяння Україні у виведенні з експлуатації ЧАЕС, вкрай необхідні для забезпечення екологічно чистого середовища на континенті.

Основним завданням Робочих планів головуючих в ЄС країн є впровадження - у співпраці з іншими країнами ЄС, Європейською Комісією та Україною - ініціатив щодо напрямів співробітництва між Україною та ЄС та їхнє подальше втілення.

Щорічно Радою з питань співробітництва між Україною та ЄС схвалюються пріоритетні напрямки двостороннього співро­бітництва в рамках імплементації УПС. На попередніх засіданнях Ради визначено наступні пріоритети: енергетика; торгівля та інвестиції; юстиція та внутрішні справи; наближення законодавства до норм і стандартів ЄС; охорона довкілля; співпраця у транспорт­ній сфері; регіональне і транскордонне співробітництво; наука та технології; освіта і культура.

Часові рамки досягнення цілей спільної стратегії Є^С щодо України здійснюються через реалізацію довго-, середньо- та ко­роткотермінових завдань Союзу. Довготерміновим завданням стратегії є фундаментальне зближення та інтеграція України до ЄС, успішне здійснення в Україні реформ, реалізація Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, досягнення Україною критеріїв повноправного членства, визначених Копен­гагенським самітом ЄС у червні 1993 року.

Таблиця 1.1

Хронологія подій із налагодження співробітництва

України і Європейського Союзу
2004

10 червня

18 травня

29 березня
5 березня
24 лютого, 27 січня

16-17 лютого

13 лютого

12-13 лютого

27 січня

10-річчя підписання УПС між Україною та ЄС.

Засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС.

Зустріч Україна – трійка ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ.

Указом Президента України схвалено концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Консультації щодо плану дій: Україна – ЄС.
Сьоме засідання Комітету парламентського співробітництва Україна – ЄС.

Конференція CEPS (Брюссель), Фундації С.Баторія (Варшава) та Фонду Відродження (Київ) за участю Міністра закордонних справ України «Більш, ніж сусіди: розширений ЄС та Україна – нові відносини».

Зустріч Національних Координаторів програм технічної допомоги ТАСІС.

Консультації Україна – ЄС щодо плану дії з реалізації співробітництва у рамках концепції «Ширша Європа».

2003

27 листопада

7-8 жовтня

11-12 вересня
17 березня

15 травня
7 лютого

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Українсько-європейський саміт в Ялті.

Візит Комісіонера Ферхойгена до України для обговорення впровадження Ініціативи «Розширена Європа – Сусідство».

Міністр економіки України В. Хорошковський та Паскаль Ламі, член Європейської Комісії з питань торгівлі ЄС, підписали двосторонню угоду Україна – ЄС про доступ до ринку.

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про створення центру європейського та порівняльного права».

В Києві відбулося засідання «Трійка ЄС – Україна» на міністерському рівні. Делегацію ЄС очолював Генеральний Секретар, Верховний Представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики безпеки Солана, українську сторону представляв Міністр закордонних справ України А.Зленко.

2002

27 листопада


11 листопада
4 липня

У Брюсселі відбулося п’яте засідання Комітету з питань співробітництва Україна – ЄС з метою обговорення питань співробітництва в рамках УПС, впливу розширення ЄС на Україну, ініціативи ЄС «Нові сусіди» та політики України «Європейський вибір».

Перше засідання Трійка ЄС – Україна з метою обговорення питань співробітництва в галузі юстиції та внутрішніх справ.

Саміт Європейський Союз – Україна, Копенгаген.

2001

11 вересня

На 4-ому саміті ЄС – Україна, який відбувся в Ялті 11 вересня 2001 року, керівники ЄС та Президент України Л.Кучма підтвердили свої зобов’язання щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС.

2000

25 січня

У ході засідання Україна – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ Головуючою в ЄС Португалією українській стороні передано Робочий план реалізацій спільної стратегії ЄС щодо України.

Створено Національну Раду при Президентові України з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

1999

26-27 квітня

3-4 червня
23 липня


16 серпня
23 вересня


6 грудня
10 грудня

Друге засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. Розглянуто економічні аспекти двосторонніх відносин. Відзначено успішність реалізації спільної робочої програми щодо імплементації УПС.

Кельнський саміт ЄС. ЄС визнав досягнення якісно нового рівня у стосунках з Україно.

Третій саміт Україна – ЄС (Київ). ЄС визнав успіхи на шляху інтеграції України до ЄС. Підтверджено намір сприяти вступу України до СОТ.

Початок роботи щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Постановою Кабінету Міністрів України №1496 затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

У ході засідання Україна – трійка ЄС на рівні Міністрів закордонних справ ЄС відзначив важливість про європейського вибору України, наголосив на повазі до європейського курсу України та ознайомив з основними положеннями Спільної стратегії ЄС щодо України.

Зустріч Президента України Л. Кучми з Президентом Європейської Комісії Р. Проді.

Ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України на Гельсінському саміті ЄС.

1998

24 лютого
1 березня
8-9 червня

11 червня
12 червня
26 липня

16 жовтня


5 листопада

11-12 грудня

Створено Українську частину Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Набула чинності Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

Перше засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. Україна офіційно заявила про прагнення набути статусу асоційованого членства в ЄС. Схвалено правила процедури Ради співробітництва, прийнято спільну робочу програму з імплементації УПС на 1998-1999 роки.

Указом Президента України за №615 затверджено стратегію інтеграції України до ЄС.

Постанова кабінету Міністрів України №852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС.

На виконання Указу Президента України „Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” створено центр перекладів актів Європейського права.

Другий саміт Україна – ЄС (Відень). Обговорено подальші можливості співробітництва в галузі зовнішньої політики безпеки. Стан відносин між Україною та ЄС охарактеризовано як „стратегічне та унікальне партнерство”.

Перше засідання Комітету з питань співробітництва. Засновано шість підкомітетів: з питань торгівлі та інвестицій; з фінансових, економічних питань та статистики; з енергетики, ядерних питань та навколишнього середовища; з митного, прикордонного співробітництва; боротьби з відмиванням грошей і наркобізнесом; з транспорту, телекомунікацій, науки та технологій, освіти та навчання; з вугілля, сталі, гірничої промисловості та сировинних матеріалів.

Віденський саміт ЄС. Прийнято рішення про розробку спільної стратегії ЄС щодо України.

Розпочав роботу Парламентський комітет з питань співробітництва Україна – ЄС.

1997

5 лютого

17-18 квітня
15 липня
5 вересня

1 грудня

На засіданні Україна – трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорено шляхи імплементації плану дій, можливість відкриття у Києві центру документації ЄС.

Засідання спільного комітету Україна – ЄС. Обговорено проблеми торговельно-економічного співробітництва.

Підписано Угоду між європейським Співтовариством по вугіллю та сталі й Урядом України про торгівлю сталеливарними виробами.

Перший саміт Україна – ЄС (Київ). Підтверджено європейський вибір України. Обговорено наявні проблеми в договірно-правовій сфері, розглянуто шляхи економічного співробітництва.

Одностороннє введення Україною безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів країн ЄС.

1996

6-7 травня
червень
12-13 вересня


6 грудня

Засідання спільного комітету Україна – ЄС. Обговорено стан ратифікації УПС, питання надання Україні статусу країни з перехідною економікою.

Європейський Союз визнав за Україною статус країни з перехідною економікою.

Візит члена Європейської Комісії Х. Ван ден Брука до Києва. Підписання індикативної програми ТАСІС для України на 1996-1999 роки та фінансового протоколу про спільний план дій ЄС / Великої сімки стосовно реструктуризації української енергетичної галузі.

Рада Міністрів ЄС прийняла план дій щодо України. Висловлено готовність розвивати і посилювати політичні та економічні відносини з Україною.

1995

24 березня
1 червня

липень

Перше засідання спільного комітету Україна – ЄС. Розглянуто питання міжгалузевої співпраці України з Європейським Союзом.

Зустріч Президента України Л.Кучми з Президентом Європейської Комісії Ж. Сантером. Підписання тимчасової угоди про торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею між Україною та ЄС.

Створено представництво України при Європейських Співтовариствах.

1994

9-11 березня

14 червня
10 листопада

Візит Трійки ЄС до Києва. Зустріч з Президентом України і Головою ВР. Перше засідання Україна – Трійка ЄС на рівні Міністрів закордонних справ. (Надалі такі засідання відбувались регулярно двічі на рік.)

Підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про партнерство і співробітництво між Україно юта ЄС.

1993

23-24 березня
8-9 червня
5 травня

Переговори щодо Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС на найвищому рівні.

Підписано Угоду між Європейськими співтовариствами та Україною про торгівлю текстильними виробами.

Відкриття представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні.

1992

11 лютого
6 квітня

14 вересня

Протокол згоди між ЄС і новими незалежними державами про реалізацію програм технічної допомоги.

Директива КЄС до Ради Міністрів ЄС про започаткування переговорів щодо укладення угод про співробітництво з Білоруссю, Казахстаном, Росією та Україною.

Зустріч президента України Л. Кучми з Президентом Комісії Європейських Співтовариств Ж. Делором. Перша зустріч Україна – ЄС на найвищому рівні.

1991

2 грудня

Декларація ЄС щодо України. Відзначено демократичний характер Всеукраїнського референдуму. Заклик до України підтримувати з ЄС. Відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення виконання усіх колишніх зобов’язань СРСР.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-...
У вересні кожного року країни, що приєдналися до Європейської культурної...
Дні Європейської Спадщини. Це спільна акція Ради Європи та Європейської комісії, покликана привернути увагу до культурної спадщини...
Семінар: Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій Дата проведення
Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво: тенденція в науково-дослідницькому співробітництві. Максиміліан Фьодінберг, головний...
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення...
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Освітній сектор, включаючи вищу освіту, вважається сферою діяльності стратегічного значення і пріоритетного розвитку суспільства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка