Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навч


Скачати 169.49 Kb.
НазваРозробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навч
Дата29.03.2013
Розмір169.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ОПИС ПРОЕКТУ

Тема: «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».
Підтема: «Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів».
Актуальність проекту

Проблема якісної освіти учнів і студентів передбачає розв’язання багатьох взаємопов’язаних завдань. Перш за все, це підготовка педагогів, яка має проводитися з використанням інноваційних методів передачі знань, зокрема засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це пов’язано з тим, що майбутні педагоги, застосовуючи різні інформаційні технології, ті чи інші методи створення та опрацювання інформації, здобувають необхідні навички роботи в інформаційному середовищі.

У загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах, технікумах навчально-виховний процес побудований в основному на основі традиційних методик, та не завжди забезпечує достатню якість підготовки випускників. Наявні методики навчання спрямовані на репродуктивне відтворення одержаних знань з використанням стандартних методів зберігання й опрацювання інформації. Глибина одержаних знань і практичних умінь учнів контролюється за кількістю і точною відповідністю вивчених методів і прийомів обробки інформації. Методи викладання предметів (дисциплін), що використовуються сьогодні, орієнтовані на середнього учня (студента).

Такий підхід не повною мірою задовольняє соціальне замовлення, недостатньо розкриває творчий потенціал учнів і в деякій мірі стримує ініціативу студентів. Тому назріла нагальна потреба якісної підготовки учнів і студентів, які володіють не тільки необхідним набором теоретичних знань і практичних умінь, й здатних творчо, з нових позицій розв’язувати проблеми, що виникають у процесі навчання і професійної діяльності.

Сам по собі процес якісної освіти учнів і студентів становить багаторівневу послідовність передачі знань і вмінь. На кожному рівні передачі знань необхідно забезпечити високу якість сприйняття навчального матеріалу. Однією з причин, що знижує якість освіти учнів і студентів, є недостатня творча реалізація одержаних теоретичних знань і практичних умінь. Для виправлення цього становища доцільно використовувати інтерактивний підхід, який надає широкі можливості для розкриття творчості, організовує і спрямовує самостійну роботу слухачів, підвищуючи їхню мотивацію до навчання.

Основним завданням «Центру інтерактивних технологій», який створено на базі Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) є підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп і верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для неперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування ІКТ в освітню сферу, розробка, апробація та впровадження засобів інформаційно-методичного обміну та авторського супроводження у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів і вищих навчальних закладів.

У відповідності до цих завдань викладачами та студентами ВДПУ розроблено та апробовано значну кількість різноманітних проектів, спрямованих на розповсюдження сучасних освітніх технологій, підвищення рівня вітчизняної освіти та поширення доступу громадян України до сучасних освітніх ресурсів та технологій.

Однією із ключових переваг нашої діяльності на освітянській ниві є можливість застосування ІКТ для здійснення проектів, що потребують нестандартних рішень. Зокрема, ми маємо достатню програмно-технічну базу і, головне – значний досвід фахівців, у розробленні як окремих навчальних курсів, так і великих проектів з використанням дистанційних Інтернет-технологій (e-навчання).

Нині ми маємо здійснені проекти в області середньої, професійно-технічної, вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти, ставимо за завдання розвиток методик застосування засобів інтерактивного навчання з метою формування компетенцій учнів і студентів у галузі ІКТ, створення навчальних матеріалів цифрової епохи, впровадження соціальних сервісів з метою якісної підготовки учнів і студентів.
Мета проекту: теоретично обґрунтувати та створити «Центр інтерактивних технологій» для забезпечення високоякісної неперервної освіти учнів і студентів засобами інформаційно-методичного обміну та авторського супроводження.
Етапи реалізації проекту:

І

2010-2011 рр.

Вивчено стан опрацювання проблеми в соціологічній, психологічній, педагогічній та технічній літературі. Розроблено проект створення «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів.

II


2011-2012 рр.


Наповнення освітньо-інформаційного порталу та сайту ВДПУ з метою забезпечення високоякісної неперервної освіти учнів і студентів, розробка методик застосування засобів інтерактивного навчання, організація роботи «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів.

III


2012-2013 рр.Апробація та впровадження методик використання інформаційно-методичного обміну, авторського супроводження, соціальних сервісів з метою якісної підготовки учнів і студентів.

Експериментальна перевірка ефективності функціо-нування «Центру інтерактивних технологій».


Необхідні ресурси, орієнтовний кошторис проекту:Назва

Кількість,

шт.

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

1.

Інтерактивна дошка SMART Board 680

1

22 500

22 500

2.

Проектор EPSON EB-824H (V11H355040) 3LCD, 3000 lm

2

6 500

6 500

3.

Ноутбук ACER Aspire 5551G-N833G32Mn

1

4 500

4 500

4.

Сервер HP DL180G6 QC E5620 2.40GHz/12MB/1P 8GB 8LFF P410/256MB BBWC Rck (590638-421)

1

16 500

14 200

5.

Електронна книга ViewSonic VEB620-B

2

1150

2 300
Всього50000


Виконавці проекту:

Шестопалюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Гуревич Роман Семенович – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту математики, фізики і технологічної освіти.

Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кізім Світлана Степанівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кобися Володимир Михайлович – асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кобися Алла Петрівна – асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Уманець Володимир Олександрович – асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
Коротка інформація про очікувані результати:

Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» на базі Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського буде забезпечувати:

 • високу якість підготовки учнів і студентів при зміні вимог та умов навчально-виховного процесу (скорочуються витрати на освіту, необхідно у короткі терміни оновлювати технологічну підготовленість, перехід до масової та неперервної освіти);

 • дотримання вимог до якості освіти при зростаючому дефіциті ресурсів (фінансів, часу);

 • конкурентоспроможність навчальних закладів на ринку освітніх послуг при необхідності надавати ці послуги з дотриманням належного співвідношення «ціна-якість»;

 • умови для навчання учнів і студентів спілкуванню, взаємодії (між учнями, учнями та студентами, педагогами та слухачами), критичному мисленню, розв’язанню проблем на основі моделювання та аналізу виробничих ситуацій, ситуаційних професійних завдань та відповідної інформації.

Таким чином, технології інтерактивного навчання розглядаються як способи засвоєння знань, формування вмінь і навичок, розвитку необхідних компетенцій у процесі взаємовідносин і взаємодій педагогів та учнів (студентів) як суб’єктів навчальної діяльності. Оскільки, сутність інтерактивних технологій навчання полягає в тому, що вони активізують не тільки процеси сприйняття, пам’яті, уваги, але, насамперед, творче, продуктивне мислення, поведінку, активне спілкування всіх учасників навчального процесу.

У цьому контексті інтерактивні методи – реальний шлях інтенсифікації освіти, головна умова проектування і реалізації інтенсивної освіти, що відповідає вимогам якості, неперервності, конкурентоспроможності, мобільності, безпеки для здоров’я учнів і студентів.

Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського буде реалізовуватись на основі таких положень.

1. Інтерактивний підхід полягає в цілеспрямованому розкритті творчих здібностей учнів і студентів на основі поступового зростання їхньої самоактивності в освоєнні навчального матеріалу і прояві себе у практичній діяльності як фахівця в конкретній галузі. В його основі лежить засвоєння теоретичного знання – цілеспрямований пошук – аналіз і синтез результатів пошуку. Такий підхід сприяє поступовому забезпеченню переходу учнів та студентів з об’єктів навчання в суб’єкти самоактивності особистості в оволодінні навчальним матеріалом.

2. Побудова навчального курсу при інтерактивному навчанні включає в себе виділення основних розділів в їх логічній послідовності, кожен з яких становить окремий модуль, який включає в себе ознайомлення з матеріалом, одержання базових знань, пошук альтернативних рішень, практичну реалізацію одержаних знань з елементами творчості, систематичний контроль знань і практичних умінь на кожному етапі навчання. Модуль будується з урахуванням якісного розв’язання дидактичного завдання навчального курсу, носить диференційований характер з урахуванням рівня підготовки учня (студента).

3. Основними принципами реалізації інтерактивного підходу у вивченні навчальних предметів (дисциплін) є: принцип цілісності (кожен модуль становить собою цілісну конструкцію, оволодіння якої є закінченим етапом, що дає повне уявлення про властивості, закони і методи обробки інформації); принцип єдності (сукупність модулів являє собою єдність, що забезпечує освоєння навчальної дисципліни в цілому); принцип наступності (вивчення кожного модуля (розділу) у зазначеній послідовності гарантує логічну стрункість вивчення предмету (дисципліни)); принцип свідомості і активності в навчанні (протягом усього періоду навчання активізується потреба учнів і студентів у самостійній роботі, їх переведення з об’єктів навчання в суб’єкти самовдосконалення).

4. Технологія реалізації інтерактивного підходу будується на основі усвідомлення учнем (студентом) свого місця і ролі, як у навчальний час, так і під час самостійної роботи, шляхом поступового їх включення до осмислення, послідовне оволодіння навчальним матеріалом, забезпечення зростання індивідуальної активності в процесі навчання. Зростання самоактивності учнів і студентів досягається за рахунок: дозованого викладу навчального матеріалу; організації самостійної роботи; створенням творчої атмосфери між учнями (студентами) з одного боку, і між слухачами та викладачем з іншого; забезпечення багаторівневого контролю знань у різних формах.

5. Центр не розглядає викладача як експерта, який знає правильні відповіді на всі питання, а заохочує викладача ‒ модератора, фасилітатора, який створює на заняттях умови для самостійної роботи, для саморозвитку учнів та студентів, прагне до консультаційної форми подачі матеріалу, коли знання створюється тут і зараз спільно: викладачем та слухачами.

6. Педагогічними умовами ефективності реалізації інтерактивного підходу при вивченні навчальних дисциплін є: побудова освітнього процесу з урахуванням потреб інтерактивного підходу до навчання; розробка та наповнення освітньо-інформаційного порталу та сайту ВДПУ, модульна побудова навчальних курсів, технологія їх вивчення враховує цілі навчального курсу та індивідуальні особливості учнів і студентів, наявність електронного навчально-методичного комплексу (навчальний посібник, програмно-комп’ютерне забезпечення, методичні рекомендації викладачу і студенту); готовність викладача використовувати інтерактивний підхід у навчальному процесі; створення умов для забезпечення систематичної роботи учнів і студентів в інтерактивному режимі.

7. Використання інтерактивного підходу для якісної підготовки учнів і студентів висуває певні вимоги до його реалізації в залежності від рівня підготовки (учень чи студент), їх готовності до навчання, підготовленості викладацького складу, а саме: осмислення вимог до підготовки фахівців, визначення місця і ролі кожного навчального курсу, виділення специфіки в активізації учнів чи студентів при його використанні, розробка технології вивчення дисципліни, що має модульну структуру, підготовку електронного навчально-методичного комплексу до її вивчення, створення необхідних умов для самостійної або групової розробки інформаційно-методичного забезпечення та умов для інтерактивного спілкування та обговорення, роботи у соціальних сервісах тощо.
Соціально-економічний ефект:

Розробка технологій інтерактивного навчання, систематизація, структурування інформації та подання її в інтерактивному вигляді дозволяє не тільки значно поліпшити доступ до освітніх інформаційних ресурсів, моделювати процеси та використовувати інтерактивне навчання для всіх верств населення. Створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» буде сприяти якісному забезпеченню навчального процесу, формуванню навичок комунікативного спілкування, вмінню досліджувати явища та процеси, працювати спільно учням, студентам та педагогам у команді над розв’язанням певної проблеми.

Упровадження інтерактивних технологій навчання на основі ІКТ у навчально-виховний процес дозволяє підвищити ефективність навчання і виховання та забезпечити: високий рівень викладання; принцип гуманізації освіти та особистісний підхід до навчання; урізноманітнити наочність та моделювання процесів, явищ та ін.

Робота «Центру інтерактивних технологій» сприяє створенню педагогічних умов для розвитку ключових компетенцій учнів і студентів, а саме:

 • креативності;

 • лідерських здібностей;

 • стратегічного планування, бачення перспектив;

 • уміння створити і працювати в команді, згуртувати колектив;

 • навичок ділової культури, конструктивного ділового спілкування;

 • вміння аналізувати ситуацію, виявляти проблеми і знаходити їх розв’язання;

 • комунікативності;

 • застосування соціальних сервісів;

 • уміння самостійно розробляти та наповнювати інформаційно-методичні матеріали;

 • готовності до неперервної освіти в інформаційному суспільстві.

Розрахунок економічного ефекту наведено у додатку А.

Прогноз щодо подальшої реалізації проекту:

У «Центрі інтерактивних технологій» буде проводитися просвітницька та методична робота в галузі неперервної освіти учнів і студентів засобами інформаційно-методичного обміну та авторського супроводження, методик для розвитку творчого потенціалу слухачів, які враховують їх психофізіологічні індивідуальні особливості та із врахуванням диференціації залежно від рівня підготовленості та мотивації учнів і студентів.

Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» у ВДПУ забезпечуватиме:

 • об’єднання найбільш ефективних педагогічних та технічних технологій, системний підхід в освіті, що буде сприяти розкриттю творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу;

 • розробку авторських освітніх технологій на основі традицій подвижництва і нових інтелектуальних технологій;

 • авторський супровід реалізації концепції творчої педагогіки, що дозволяє стійко забезпечити одночасне підвищення показників вихованості, навченості, інтелекту і здоров’я учнів і студентів;

 • коригування технологічних циклів навчання і процесів супроводження апробації і впровадження розроблених технологій;

 • створення програмних засобів підтримки управління розвитком інноваційної мережі.

 • створення навчальних центрів неперервної освіти, з метою планомірної систематичної підготовка педагогів, які володіють основами «дидактики третього тисячоліття»;

 • створення інноваційної мережі навчальних закладів, що гарантують актуальність і якість освіти, які адекватні умовам періоду глобалізації.

Додаток А

Розрахунок економічного ефекту впровадження «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів
У сучасних ринкових умовах підвищуються вимоги до економічних вимірів і економічних обґрунтувань прийняття рішень стосовно інноваційних проектів в галузі освіти, які можуть фінансуватись тільки після економічної оцінки кожного з можливих їх варіантів. Колектив Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського будує свою діяльність в напрямі досягнення своїх локальних цілей, перш за все можливості успішно проводити підготовку висококваліфікованих кадрів, які йдуть у ногу з часом та добре володіють новітніми технологіями.

Економічну ефективність впровадження інтерактивних технолологій у ВДПУ забезпечує наявність наступних чинників:

• існування потужного джерела творчих ідей;

• орієнтація на сучасний ринок;

• перевага освітніх послуг над послугами потенційних конкурентів;

• маркетингове ноу-хау, тобто краще розуміння поведінки студентів, психології сприйняття ними новинок;

• відповідність даної інноваційної стратегії меті організації.

Економічний ефект від розробки, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів обчислюється на основі таких важливих показників, як:

• інтегральний (загальний) ефект;

• внутрішня норма прибутковості (дохідності);

• рентабельність нововведення;

• період і строк окупності.

Критерієм економічної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є показник загального економічного ефекту:

Е∑=Ев+Ее, де Ев – ефект на витрати виробництва;

Ее – ефект на витрати експлуатації.

Для розрахунку ефекту на витрати виробництва необхідно знати ціну нової техніки і виробу-аналога. За аналог приймається кращий із закордонних чи вітчизняних виробів, що випускається не більше 3-ох років.

Ев=Ца – Цн

Ефект на витрати експлуатації розраховується:

Ее=Ееф.*Тсл.

річний економічний ефект; термін служби

Ефект на витрати експлуатації – це ефект споживача.

Е∑=Ев+Ее; якщо

1) + – + , то впровадження нової техніки є ефективним;

2) – – + , то це є неефективно;

3) + + + , то ефект є позитивним.

В 1-му і 2-му випадках розраховують термін окупності витрат на впровадження нової техніки:

Ток.=|Ев|/Ееф.

Якщо термін окупності нової техніки є меншим або дорівнює нормативному терміну окупності, то впровадження нової техніки ефективне, в іншому випадку – неефективне.

Тн=1/Ен

частка витрат, які повинні окупитися за рік

Ен=0,15; Тн=6,7 років

Якщо термін окупності є більшим, ніж нормативний, то навіть якщо сумарний економічний ефект додатний, впровадження нової техніки недоцільне.

Річний економічний ефект розраховується:

Ееф.=Ем+Ез/п+Ез+…

ефект на економії матеріальних ресурсів; ефект на економії зарплати і інших додаткових нарахувань; ефект на економії загальновиробничих та адміністративних витрат

Термін служби (Тсл.)=100/Нам.(річна норма амортизації)

Рентабельність (R) визначається як співвідношення ефекту від реалізації проекту і витрат на нього. На практиці оцінки інноваційних проектів розраховують відношення приведених доходів до інвестиційних витрат (benefit/cost ratio).

Строк окупності показує, протягом якого часу можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект. Він, як правило, розраховується на базі недисконтованих доходів. У міжнародній практиці застосовується показник періоду окупності. Під періодом окупності розуміється тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнюватиме сумі інвестицій. Це період, необхідний для відшкодування початкових капіталовкладень за рахунок прибутків від проекту (чистий прибуток після відрахування податку+фінансові витрати+амортизація).

Виходячи з того, що впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес є вирішальним елементом розвитку сучасної освіти, проблеми економічного обґрунтування інноваційних рішень набувають особливої актуальності. Ці проблеми важливі як на рівні Вінницького державного педагогічного університету, так і на вищих рівнях управління освітою, зокрема при розподілі бюджетних коштів на фінансування вищезгаданих науково-технічних програм.

Таким чином, кінцевим результатом освітньо-інноваційної діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є підготовка конкурентоздатного спеціаліста та зміцнення своїх позицій на ринку освітніх послуг. За такого підходу вибір даного варіанта інформаційно-комунікаційного проекту передбачає одержання більших результатів з меншими економічними витратами, що забезпечили цей результат.


Схожі:

Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-...
Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави:...
Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності...
ЗАТВЕРДЖЕНО
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес...
ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ № з/п Дата
Науково-методична конференція «Ефективність впровадження інновацій у навчально-виховний процес»
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої...
Семінар: Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій Дата проведення
Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво: тенденція в науково-дослідницькому співробітництві. Максиміліан Фьодінберг, головний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка