Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи


НазваПроцес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи
Сторінка37/37
Дата14.03.2013
Розмір5.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

ЛІТЕРАТУРА
OCHOBHA

1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубіянко В.В., Бабин І.І. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. (www.tspu.edu.ua/html/Ресурси/Кредитно-модульна система).

2. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. – 2000. – Том ХХV. - № 3.

3. Журавський В.С., Згуровський М.З., Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2003. – 200 с.

4. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Дзеркало тижня. - № 48(473). – 13-19 грудня 2003.

5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. (www.tspu.edu.ua/html/Ресурси/Кредитно-модульна система).

6. Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І, Клименко Б.В., Болонський процес: цикли, ступені, кредити. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2004. – 144 с.

7. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum,
2000. - Special Edition. - P.22-24. {Під знаком Болоньї.}

8. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration /
«From Bologna to Prague» - Reform of Study Programmes and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000.- P.47-56 {Процес виконання Болонської декларації}.

9. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of the Bologna meeting (Sorbonne Declaration). - Aveiro: 1999. {Нотатки з приводу підготовки Булонської зустрічі (Сорбонська декларація).}

10. Prodi, R. Idea dell' Europa. - Rome: II Mulino, 1999.{Європейська ідея.}

11. Recognition Issues in the Bologna Process: Final Report of the
Working Party on Recognition Issues in the Bologna Process / News of
the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th
Annual Conference of the European Association for International
Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. – Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. - 60 pp. {Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документів про освіту за принципами Болонського процесу.}

12. Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. - Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 pp. {Перспективи навчальних закладів вищої освіти (ІІ): Повідомлення, підготовлене до конференції в Сала манці і Празі у березні / травні 2001 року.}

ДОВІДКОВІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

13. www.accreditation-decouncil.

14. www.bologna-berlin2003 .de/pdf/bologna_declaration.pdf.

15. www.bologna-berlin2003 .de/pdf/prager_kommunique.pdf.

16. www enga.net.

17. www.europa.eu.int/comm/education/recognition.

18. www.europa.eu.int/comm/education/sndexen.html.

19.www.europa.eu.int/comm/socrates/ects.html#cl.
20. www.his.de/doku/abereich/ausland/proj/Eurostudent.

22. www.ingaahe.nl.

23.www.tspu.edu.ua/pecypcи/кредитно-модульна система.

Веб-сторінка Тернопільського національного педагогічного університету ім.. Володимира Гнатюка..

ДОДАТКОВА

Kopисні посилання

Офіційний сайт Президента України

http://www.president.gov.ua/topics/prior_eurochoice/

Офіційний сайт Уряду України

http://www.kmu.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України

http://www.mon.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства юстиції України

http://www.mipjust.gov.ua

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

http://www.informjust.kiev.ua/

Сервер Верховної Ради України

http://alpha.rada.kiev.ua.

Центр європейського та порівняльного права

www.comparativelaw.kiev.ua

Ліга

http://www.liga.kiev.ua

Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони

http://www.eulegtraining.org.ua

Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства

http://www.ueplac.kiev.ua

Інформаційно-документаційний фонд Ради Європи в Україні

www.coe.kiev.ua

Офіційний сайт Делегації Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі

www.delukr.cec/eu/int

ВЕБ-ПОРТАЛ EUROPA (ЄВРОПА): включає доступ до всіх установ та агенцій

http://europa.eu.int/index_en.htm

Бюлетень Європейського Союзу

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm

Європа в Інтернеті: Веб-путівник(Europe on the Internet: Веб-путівник)

http://www.knoweurope.net/demo/html/webdir.htm

Інтернет-глосарій термінів ЄС

http: //www.euabc.com

База даних Ради Європи

http://conventions.coe.int

Організація Об’єднаних Націй

www.un.org

Рада Безпеки ООН

www.un.org/russian/basic/mainorg/scouncil.htm

Міжнародний Суд

www.un.org/russian/basic/mainorg/icj.htm

Рада Європи

www.coe.fr http://www.delukr.cec.eu.int/site.php/page262.htm].
ДО РОЗД1ЛУ 2
Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru.

Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння i визнання закордонних квaлiфiкaцiй i дипломів. /За. заг. ред. проф. Г.В. Щокша: Монографія. -К.: МАУП-МКА, 1997.-208 с.

Согласованный словарь терминов и определений в области образования государств-участников СНГ- 2004г.: http://www.cis.unibel.by.

From Bologna to Prague - Reform of Study Programmes and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000. - 63 pp. {Від Болоньї до Праги – реформа програм навчання і освітніх структур в Німеччині.}

Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. - Bonn, HRK, 2000. 41 pp. {Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання}

Tauch С. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher Educa­tion // EAIE Forum. - 2000. - Vol. 2. -No. 1. - P. 12-14 {Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті.}

Project Report Trends in Learning Structures in Higher Education Final version: 18 August 1999 /http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/ glossary.asp.

Glosario ingles - espacol ref. Proyecto tuning /http://www.relint.deusto.es/ TUNINGProject/glossary.asp.

Academic Cooperation Association (АСА): Internationalisation in the sector of new higher education institutions in Europe. Country essays pre­sented at a workshop in Bonn, May 1999.

CEPES: Studies on Higher Education: The Doctorate in the European Region compiled by Dr. Oleg Kouptsov, 1994.

Council of Europe: Evaluation of higher education diplomas in Europe. Information report prepared by the NEED Working Party set up under the auspices of the ENIC Network, 1995.

European Commission: A guide to higher education systems and qualifi­cation in the EU and ЕЕ A countries, 1998.

European Commission. Key data in the education in the European Union, 1997.

European Commission: Strategies and policies on research training in Europe, DGXII-G-6 November 1998.

Evalueringscenteret: Evaluation of European higher education - A status report, prepared for the European Commision DG XXII by the Centre for Qual­ity Assurance and Evaluation of Higher Education, Denmark in cooperation with Сотки National devaluation, France, September 1998.

Deutsches Studentenwerk: Current developments in the educational as­sistance systems in Western Europe in connection with the family burden equalisation systems, Bonn 1999.

International Association of Universities: Higher Education Policy - The Quarterly Journal of IAU: Vol 9 No 2. 1996: The changing nature of higher education in Western Europe by Ulrich Teichler.

Liaison committee of rectors conferences: Organisation of the academic year. A report and policy recommendations to the European Community, May 1993.

Norsk institutt for studier av forskning og utdanning: Doktorgrader og forskeropplering: Internationale erfaringer og perspektiver. En sammenlikning av 9 OECD-land, Rapport 2/96.

Norwegian Council of Universities: Mastergrader ved norsker universiteter oghigskoler - Statusrapport 1998/99.

OECD: Redefining Tertiary education, 1997.

Panteion University of Social and Political Sciences: Non-offlcal higher education in the European Union. General report by Nikos Kokosalakis, Ath­ens 1998.

The Text Consortium: International higher education - Journal of the Text Consortium. Third issue - September 1996: European CATS - An Overview by Fritz Dalichow.

The Quality Assurance Agency for Higher Education: A. Consultation Paper on Qualification Frameworks: Postgraduate Qualifications. 1998
ДО РОЗДІЛУ 3.
Довженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению…// Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000 - № 6.

Barblan A. The Sorbonne Declaration - Follow-Up and Implications: A Personal View. - Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація – реалізація і значення: особистий погляд.}

News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Educa­tion (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. - Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. - 60 pp. {Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в межах 13-ої щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія.}
ДО РОЗДІЛУ 4
Вульфсон Б.Л. Стратегия розвития образования на Западе на протяжении XXI столетия. - М.: Изд-во УРАО, 1999. - С. 114-115.

Келс Г.Р. Процесса самооценки. Руководство по самооценке для высшего образования. - М., 1999. - С. 23-24.

Лукичев ГА. Интеграция и эффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского госу­дарственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№26.-С.13-18.

Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Куклин В.Ж., Савельев Б.С. Системы аккредитации за рубежом . - М., 1998.- 180 с.

Шадріков В., Геворкян Е., Калабін 3., Кирінюк А., Наводнов В., Мотова Р., Петропавловський М. Про процедуру комплексної оцінки вузу//Вища освіта в Pociї. -2001. -№ 1c. 29-38.

Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. - Bonn, HRK, 2000. - 77 p. {Перспективи i проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи.}

Веб-сторінка Європейської Koмiciї (DG22)

(http://europa.eu.int/en/com/dg22).

Веб-сторінка Ради Європи (http://cultire.coe.fr).

Веб-сторінка UNESCO/CEPES (http://www.cepes.ro).
ДО РОЗД1ЛУ 5
А.П. Ефремов, В.Н. Чистохвалов. Кредиты и учебный процесс: научное издание.- М.: Изд-во РУДН, 2003 /http://win.www.vvsu.ru/resources/-

Проблемы введения системы зачетных единиц в высшем профессиональном образовании / Под ред. В.Н.Чистохвалова.- М.: Изд-во РУДН, 2003.-100 с/ http://www.ccep.ru/html/soderzh materkvserros.tld

Щербик Е.Е., Уразбаева Г.Т. Педагогические аспекты внедрения кредитной системы обучения в магистратуре / http://umo.kazsu.kz/ 13_l_scherbik.asp.

Краткая информация о «Болонском процессе» / http://www.dstu.dp.ua/ student/infa.htm.

Systeme europeen de transfert et d'accumulation de credits (ECTS) / http:/ europa.eu.int/comm.

The European ECTS Catalogue / education/programmes/socrates/ ects_fr.html.

ECTS - European Credit Transfer System / http://www.rechtsdienst.unibe.ch/ ects.htm.

European Calcified Tissue Society /http://www.ectsoc.org/.

European Credit Transfer System / http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/ectsen.html.

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) /http:// www.hrk.de/138.htm.

FEED-BACKS OF ESTUARINE CIRCULATION AND TRANSPORT OF SEDIMENTS ON PHYTOBENTHOS /http://f-ects.ifrn.um-hamburg.de/.

Studying at the University of Aarhus ECTS INFORMATION PACKAGES / http://www.au.dk/en/ects.htm.

Zusammensetzung und tigkeitsbereiche / http://www.ects.ch/.

ECTS Det europOiske system til meritoverfbrsel for videregEende uddannelser. ECTS stEr for European Credit Transfer System, /http:// www.ciriusonline.dk/visaktivitet.asp.id=2303.

DAS ECTS-BENUTZERHANDBUCH / http://www.cis.tugraz.at/awa/ ects.html.

Brochures ECTS 2004-2005 / http://www2.unil.ch/ri/in/ects_dossierinfo. html.

E.C.T.S.

European Credit Transfer System /http://www.ects.u-3mrs.fr/.

European Credit Transfer System / http://www.uni-osnabrueck.de/ ects_neu/.

ECTS 2002 Preview/http://www.ferrago.com/story/469.

CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION: THE CHALLENGE FOR INSTITUTIONS AND STUDENTS /http://www.ects-conference.ethz.ch/ index.asp.

Brochures ECTS 2004-2005 /http://www2.unil.ch/ri/in/ects_dossierinfo.html.

ECTS 2003-2004 / http://www.uniovi.es/RI/ECTS/Welcome.html.

ECTS Course catalogues in English

/http://www2.unil. ch/ri/in/ects_dossierinfo.html.
ДО РОЗДІЛУ 6
Величко О.Г. Болонський процес - це конкретні рішення і дії // Теория и практика металлургии. - Днепропетровск, 2004.- С. З-13.

Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації". Львів, 21 -23 листопада 2003. -Львів: «Львівська політехніка». -111с.

Яблонський В. Вища освіта України на рубежі тисячоліть. Проблеми глобалізації та інтернаціоналізації.- Київ, 1998. - 227 с.
ДО РОЗДІЛУ 7
МАТЕРІАЛИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(http://www.mon.gov.ua)

1. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадженні
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищи:
навчальних закладах ІП-ІУ рівнів акредитації/ Рішення колегії Міністерстві
освіти і науки України від 24.04. 2003р. Протокол №5/5-4.

2. Перелік необхідних умов для запровадження кредитно-модульної системі організації навчального процесу у навчальних закладах ІІІ-ІУ рівні» акредитації / Додаток до Рішення колегії Міністерства освіти і науки Україні від 24.04.2003 р. Протокол № 5/5 А.

3. План заходів з підготовки до проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації / Додаток до Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. Протокол №5/5-4.

4. Про проведення науково-практичного семінару з питань запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу/
Наказ МОН України № 740 від 06.11.2003 р.

5. Резолюція науково-практичного семінару "Кредитно-модульна
система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації", що відбувся
21-22 листопада 2003 року у м. Львові на базі Національного університету
"Львівська політехніка".

6. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної
системи організації навчального процесу / Наказ МОН України № 48 від
23.01.2004 р.

7. Програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації/Додаток о
Наказу МОН України №48 від 23.01.2004р.

8. Тимчасове положення про організацію навчального процесу у кре­дитно-модульній системі підготовки фахівців/ Додаток до Наказу МОН
України № 48 від 23.01.2004 р.

9. Перелік вищих навчальних закладів, що заявили про участь в педагогічному експерименті щодо запровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу/ Додаток до Наказу МОН України
№48 від 23.01.2004 р.

10. Перелік регіональних базових вищих навчальних закладів/Додаток
до Наказу МОН України № 48 від 23.01.2004 р.

11. Склад координаційної ради для супроводу та узагальнення
результатів педагогічного експерименту/Додаток до Наказу МОН України
№48 від 23.01.2004 р.

12. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень
Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки
/Наказ МОН України №49 від 23.01.2004 р.

13. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в
системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки/ Додаток до Наказу
МОН України №49 від 23.01.2004 р.

14. Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі
вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки / Додаток до Наказу МОН
України№49від 23.01.2004р.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-...
У вересні кожного року країни, що приєдналися до Європейської культурної...
Дні Європейської Спадщини. Це спільна акція Ради Європи та Європейської комісії, покликана привернути увагу до культурної спадщини...
Семінар: Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій Дата проведення
Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво: тенденція в науково-дослідницькому співробітництві. Максиміліан Фьодінберг, головний...
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення...
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Освітній сектор, включаючи вищу освіту, вважається сферою діяльності стратегічного значення і пріоритетного розвитку суспільства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка