«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програм- них заходів по енергозбереженню в


Скачати 159.19 Kb.
Назва«Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програм- них заходів по енергозбереженню в
Дата26.03.2013
Розмір159.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ОПИС ПРОЕКТУ

Тема: «Розробка та застосування інформаційних, телекомуніка- ційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програм- них заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».

Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Ми- хайла Коцюбинського «Сектор моніторингу та аналізу навчального про- цесу» (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)».
Актуальність проекту

Освіта України нині перебуває в процесі модернізації та спрямована на входження до європейського і світового освітніх просторів. Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці; на особистісно орієнтовану педагогічну систему, яка дозволяє спрямовувати освіту в напряму інтересів розвитку самодостатньої, підготовленої до свідомої та ефективної діяльності в ринкових умовах особистості. Важливою передумовою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, як свідчать пошуки науковців, є моніторингові дослідження навчання.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, прийнятій ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти, проголошено необхідність створення системи моніторингу освітнього процесу для підвищення ефективності управління освітою. Основою сучасних моніторингових досліджень в освітній галузі є педагогічні вимірювання, що характеризуються систематичністю, тривалістю в часі, прозорістю та ефективною системою відслідковування стану підготовки фахівців та прогнозування її розвитку.

Проведення моніторингу якості підготовки фахівців у навчальних закладах поки ще є недосконалим внаслідок дії декількох чинників:

- різниця в тлумаченні термінології, що визначає показники, за якими оцінюється якість підготовки фахівців;

- різне сприйняття оцінок значущості тих чи інших показників членами експертної комісії й адміністрацією закладу;

- відсутність єдиного підходу до одержання результатів моніторингу, а отже, неможливість порівняння результатів з аналогічними навчальними закладами.

У багатьох педагогічних дослідженнях переважно розглядаються окремі складові моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців, а саме вплив традиційних факторів на досягнення найближчого результату − успішного проходження студентами певного виду педагогічного контролю або відстроченого контролю (контроль залишкових знань). Проте актуальним є поєднання якісних і кількісних показників якості підготовки майбутніх фахівців в єдиний інтегральний показник та його обчислення. Педагогічні працівники та адміністрація освітніх закладів потребують розроблення конкретних методик та моделей моніторингу якості підготовки випускників, що реалізуються завдяки апробованим технологіям і мають специфічну підтримку та програмне забезпечення.

Розроблене робочою групою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) інформаційно-програмне забезпечення моніторингу якості підготовки фахівців є досить ефективним і може розглядатися як вагомий крок щодо організації та проведення моніторингу у навчальних закладах. Наголосимо, що проведення ефективної, плідної коригувальної роботи щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців неможливе без проведення якісної аналітичної роботи інформаційних ресурсів моніторингу. Впровадження та аналітична робота щодо результатів проведеного моніторингу вимагає багато часу й уваги з боку керівництва, що є неможливим при значному обсязі поточної навчальної роботи. Тому для якісного впровадження освітнього моніторингу, створення моніторингових підрозділів у ВНЗ, які б взяли цю частину роботи на себе, є обов’язковим.
Мета проекту: підвищення якості підготовки майбутніх учителів на основі створення й організації структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» та впровадження інформаційно-програмного забезпечення освітнього моніторингу у навчальний процес.
Етапи реалізації проекту:

І

2011-2012 рр.

Вивчено, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід щодо теорії та практики здійснення моніторингу якості освіти. Розроблено проект організації та діяльності структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу», розроблення інформаційно-програмного забезпечення моніторингу якості підготовки випускників.

II


2012-2013 рр.


Розроблення теоретичної та інструментальної бази моніторингу, створення загальноуніверситетської бази даних інформаційних ресурсів моніторингу, удосконалення методик проведення моніторингових досліджень, організація роботи «Сектора моніторингу та аналізу навчального процесу», впровадження розробленого інформаційно-програмного забезпечення моніторингу якості підготовки майбутніх учителів у навчальний процес.

III


2013-2015 рр.Апробація та впровадження методик здійснення моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців; розроблення комплексу заходів із вдосконалення якості підготовки педагогічних працівників, стратегій системного керування якістю навчального процесу. Експериментальна перевірка ефективності та доцільності функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу».


Необхідні ресурси, орієнтовний кошторис проекту

Назва

Кількість,

шт.

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

1.

Персональний комп’ютер у складі:Athl. IIX4, 4096MB, 1000GB, 1024Mb, DVD±RW, 1GbLan, USB 2.0, Lan, D-Sub, HDMI, Microtower, Linux, акустична система, монітор, клавіатура+миша

1

7835,00

7835,00

2.

Моноблок Intel®Core™ i3 2120, DDR3 4096MB, 500GB, 1024Mb, DVD±RW, 1Gb Lan, USB, VGA, RJ45, монітор 23" LED, клавіатура/мишка, Моноблок,

1

10805,00

10805,00

3.

Проектор 1400x1050 (SXGA+), 3000:1, 300W, 2000ч., +40 / -40°, D-Sub/RCA/S-Video/HDMI, D-Sub 15 pin, USB (Type B), 290 x 254 x 99, 3.3кг,

1

11195,15

11195,15

4.

Проекційний екран 16:9, 100", 221.0x124.5, моторизований, короб білий

1

2361,96 

2360,75 

5.

Ноутбук 13.3"HD, Intel Core i3 2310M(2.1), 4096Mb, 128 Gb SSD, No ODD, Intel HD3000, BT, WiFi, WEB-Cam2MP, W7Pro

1

10095.08 

10095.08 

6.

Багатофункціональний пристрій лаз.кольоровий, принтер-копір-сканер-факс, А4, 600х600dpi, 300х300 dpi, 18 чб.ст/хв (ESAT), 18 кол.ст/хв (ESAT), 192 Mb, 30000ст/міс, ADF, 1200 dpi, 24 біт, USB 2.0, Lan, WiFi, 420x483x

1

7709.02

7709.02
Всього50000,00

Виконавці проекту:

Шестопалюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник проекту.

Кадемія Майя Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Кобися Володимир Михайлович – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Туржанська Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри математики та методики навчання математики.

Кобися Алла Петрівна – асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Комарівський В’ячеслав Дмитрович – студент магістратури інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Коротка інформація про очікувані результати

Проведення моніторингу навчального процесу передбачає впровадження інформаційно-програмного забезпечення для ефективного його здійснення, розробленого робочою групою ВДПУ:

1. Web-розробка «Діагностичні завдання для моніторингу якості підготовки фахівців» як платформа для накопичення інформаційних ресурсів моніторингу. Створена Web-розробка може містити тести п’яти форм: з однією правильною відповіддю; з кількома правильними відповідями; завдання, що пропонують посортувати відповіді у правильному порядку; завдання на встановлення відповідності; завдання з відкритою відповіддю. Для зручності виконання таких завдань, як встановлення відповідності та сортування відповідей у певному порядку нами був написаний скрипт, що дозволяє розташовувати відповіді курсором у потрібному порядку. Це значно підвищує зручність інтерфейсу тестових завдань; він стає інтуїтивно зрозумілим і мінімізується можливість помилки користувачем в процесі сортування відповідей, наприклад, під час введення послідовності порядку правильних відповідей числами.

Після виконання тестового завдання повідомляється результат у вигляді відсоткового співвідношення правильно і неправильно виконаних завдань. Також на дисплеї комп’ютера з’являються всі тестові завдання для перевірки правильності кожного завдання. Якщо тест був виконаний правильно, то він зображується на зеленому фоні, в протилежному випадку − на оранжевому фоні з повідомленням «Ви припустилися помилки». Також відображаються правильні відповіді, і ті відповіді, які вказав користувач.

Нами врахована можливість використання розробленої тестової системи користувачами (викладачами, адміністрацією освітньої установи) з мінімальними знаннями web-програмування: тестові завдання та відповіді зберігаються у окремих файлах, що дозволяє користувачу не редагувати коду сторінки, а лише створити відповідні файли та помістити їх у відповідну директорію. В майбутньому планується автоматизувати і цей процес, створенням відповідного програмного забезпечення, що автоматично генеруватиме html-код питань і відразу створюватиме всі відповідні файли для запуску тесту в браузері.

2. Математична модель моніторингу якості підготовки майбутніх учителів як основа функціонування автоматизованої системи “Model monitoring”. Модель моніторингу розроблена з урахуванням відповідності бальної та лінгвістичної шкал на основі використання нечітких множин. Модель моніторингу враховуватиме єдність якісних та кількісних показників якості підготовки фахівців. Відповідно до теорії побудови нечітких систем нами визначено: лінгвістичні змінні, їх терм-множини, функції належності, базу правил. У моделі моніторингу взаємозв’язку показників якості підготовки майбутніх учителів справедливе співвідношення: , де − інтегральний показник якості підготовки майбутніх учителів. Складовими даного показника є такі лінгвістичні змінні (частинні фіксовані показники): − якість залишкових знань з професійно-орієнтованих дисциплін, − якість залишкових знань з фахових дисциплін, − якість виконання дипломних робіт, − рівень володіння навичками використання сучасних інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності, − організаторські здібності, − комунікативні здібності, − здатність до саморозвитку, − якість підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці. Модель моніторингу надаватиме можливість обчисленню інтегрального показника якості підготовки фахівців шляхом перетворення різних шкал вимірювання частинних показників в єдину шкалу.

- Автоматизована система “Model monitoring” як система для автоматизованої підтримки прийняття рішення про якість підготовки майбутніх фахівців. Розроблена модель моніторингу спроектована у системі Matlab за допомогою програмного засобу Fuzzy Logic Toolbox та одержала назву “Model monitoring”. Система “Model monitoring” дозволятиме автоматизовано обчислювати інтегральний показник якості підготовки майбутніх учителів для фіксованих частинних показників. Для аналізу залежності інтегрального показника від частинних можна скористатись програмою перегляду поверхні одержаного висновку, що є складовою автоматизованої системи. Використання “Model monitoring” розв’язуватиме такі завдання: підтримка прийняття рішення щодо якості підготовки майбутніх фахівців, прогнозування результатів навчання, здійснення самомоніторингу студентами. Розроблена модель моніторингу є універсальною моделлю, оскільки за її допомогою можна обчислювати будь-який інтегральний показник якості освіти для різних, наперед заданих частинних показників.

- Електронний журнал моніторингу як засіб збереження й відображення інформаційних ресурсів моніторингу. Він призначений для викладачів і сприятиме накопиченню, зберіганню, систематизації одержаних результатів навчання студентів та представленню цієї інформації у зручній для студентів та викладача формі. Особисті запити до електронного журналу моніторингу може сформувати будь-який користувач, що робить систему відкритою та спроможною виконати будь-який коректно поставлений запит у рамках тих параметрів, що зберігаються у базі. Розроблений електронний журнал розв’язуватиме такі завдання: накопичення та збереження результатів навчальної діяльності студентів, формування звітів успішності студентів за окремий період навчання і навчальний рік, накопичення та збереження результатів анкетування особистісних якостей студентів. Створений електронний журнал моніторингових досліджень буде запобігати наднормованому навантаженню викладачів у проведенні моніторингових досліджень.

Інформаційно-програмне забезпечення моніторингу якості підготовки майбутніх учителів, розроблене робочою групою ВДПУ, є апаратно-програмним комплексом. Апаратна частина заснована на елементах локальної комп’ютерної мережі навчального закладу. Мережу складатимуть: сервер для зберігання загального масиву даних, робочі місця співробітників відділу моніторингу та Інтернет − сервер.

Очікувані результати функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського:

 • підвищення якості підготовки майбутніх учителів відповідно до вимог Болонського процесу та входження України в Європейський освітній простір;

 • модернізація інваріантної та варіативної складових змісту освіти;

 • впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до формування змісту освіти;

 • діагностика сформованості соціально-особистісних, загальнонауко- вих, інструментальних, професійних компетенцій майбутніх учителів;

 • прогнозування подальшого розвитку освітнього процесу;

 • розроблення та здійснення заходів щодо вдосконалення освітнього процесу;

 • одержання якісної, об’єктивної та достовірної інформації про ефективність функціонування освітнього процесу, його відповідність потребам особистості та суспільства;

 • відстеження індивідуальної траєкторії навчання кожного студента та навчальної групи в цілому;

- дослідження рангової кореляції складових інтегрального показника якості підготовки майбутніх учителів за результатами кожного туру моніторингу;
Соціально-економічний ефект

Організація та функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського забезпечуватиме можливість одержання оперативної, достовірної інформації про навчальний процес, що включає наступні елементи: рівень навчально-методичного забезпечення навчального процесу, якість створених умов навчання у навчальному закладі; чинники, які впливають на ефективність освітнього процесу, рівень навчально-пізнавальної активності та інтенсивності пізнавального процесу учасників навчання, рівень фізичного розвитку суб’єктів освітнього процесу, рівень засвоєння студентами теоретичних знань, спеціальних умінь та практичних навичок з навчальних дисциплін, рівень оволодіння випускниками інструментальними, загально-науковими і професійними компетенціями та системою умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій.

Розроблення та впровадження внутрішньовузівського моніторингу якості підготовки фахівців сприятиме:

- проведенню моніторингу згідно з принципами «економності», «науковості»;

- розробленню відповідної документації для чіткого, послідовного та ефективного проведення моніторингових досліджень;

- створення інформаційних умов для формування цілісного уявлення про стан освітнього процесу;

- проведенню навчання педагогічних працівників, як використовувати комп’ютерні технології та виконувати процедури моніторингового дослідження;

- широкомасштабному впровадженню технічних засобів оцінювання якості знань студентів.

Розрахунок економічного ефекту наведено у додатку А.
Прогноз щодо подальшої реалізації проекту

Робота структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» у Вінницькому держаному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського буде складатись з наступних двох етапів. На першому з них функціонування сектору моніторингу основна увага буде зосереджена на проведенні такої роботи:

 • розроблення теоретичної й інструментальної бази для систематичних моніторингових досліджень (технологічних процедур та інструктивно-методичних матеріалів моніторингу);

- формування банку діагностичних комплексних завдань за всіма напрямами підготовки майбутніх учителів та їх апробація;

 • розроблення методик соціологічних досліджень якості підготовки педагогічних працівників на основі аналізу відгуків ринку праці;

 • створення інформаційних технологій накопичення та зберігання інформаційних ресурсів моніторингу (бази даних);

- розроблення моделей моніторингу якості виконання кваліфікаційних дипломних робіт.

Наступний етап роботи сектору моніторингу буде присвячено таким заходам:

- упровадження розробленого інформаційно-програмного забезпечення моніторингу якості підготовки майбутніх учителів у навчально-виховний процес;

- удосконалення методик проведення моніторингових досліджень, їх апробація та впровадження у навчальний процес;

- розроблення методик перевірки одержаних результатів навчання на всіх етапах моніторинга;

- формування в студентів навичок здійснення самомоніторингу результатів власного навчання;

- розроблення комплексу заходів із вдосконалення якості підготовки майбутніх учителів;

- формування стратегій системного керування якістю навчального процесу;

- розроблення рекомендацій щодо впровадження моніторингу якості підготовки майбутніх учителів у навчально-виховний процес педагогічних вищих навчальних закладів.

Для ознайомлення педагогічної громадськості з результатами роботи «Сектору моніторингу та аналізу навчального процесу» планується: підсумкові та аналітичні матеріали моніторингу публікувати у науково-педагогічній пресі у вигляді методичних матеріалів, статей у фахових журналах, використання одержаних результатів у дисертаційних, магістерських дослідженнях; участь у міжнародних конференціях та форумах фахівців у галузі освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти, семінарах, нарадах.

Додаток А

Розрахунок економічного ефекту організації та функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
В умовах ринкових відносин масштаби і складність вирішення економічних та соціальних завдань ставлять підвищені вимоги до ефективності суспільного виробництва. Максимальна економія трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, забезпечення високих якісних показників є найважливішими умовами розвитку національної економіки. В зв’язку з цим робоча група ВДПУ, що розробила інформаційно-програмне забезпечення для створення та функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу», будує свою діяльність в напрямі досягнення локальних цілей, перш за все можливості підвищення якості підготовки майбутніх педагогічних працівників на основі здійснення моніторингу.

Для діяльності сектору моніторингу у ВДПУ, на наш погляд, доцільно враховувати два аспекти: перший – це ефект від функціонування сектору моніторингу і другий – одержання ефекту від роботи персоналу сектору. Щодо визначення річного економічного ефекту економія від організації та функціонування сектору моніторингу може бути розрахована безпосередньо в річному розрізі за окремими елементами витрат (заробітна плата, матеріали, техніка, амортизація та інші) за наявності необхідних вихідних даних.

Організація та проведення моніторингових досліджень сектором моніторингу порівняно з їх проведенням кафедрами, деканатами та дирекціями інститутів, навчальною частиною надає можливість здійсненню більш ретельної та глибокої аналітики інформаційних ресурсів, а також зменшенню інших витрат, таких як додаткова оплата адміністрації інститутів та внесення додаткових годин у навчальне навантаження викладачів, господарські витрати тощо.

Річний економічний ефект (економія приведених затрат) у гривнях розраховувався за формулою1:

(1)

де − затрати на проведення моніторингових досліджень відповідно адміністрацією, викладачами інститутів та сектором моніторингу ;

− кількість викладачів, задіяних у проведенні моніторингових досліджень, чол.;

− кількість співробітників сектору моніторингу, чол.;

− нормативний коефіцієнт економічної ефективності (величина, обернена нормативному строку окупності);

− одноразові затрати, що пов’язані із організацією та функціонуванням сектору моніторингу, грн.

Із урахуванням поділу поточних витрат на умовно-змінні та умовно-постійні формула розрахунку річного економічного ефекту (1) буде такою1:

(2)

де − поточні затрати по статтях умовно-змінних витрат на оплату викладачам та співробітникам відділу моніторингу, грн.;

− річна сума умовно-постійних втрат у загальних затратах на оплату викладачам, адміністрації інститутів щодо проведення моніторингу, грн.;

− річна сума умовно-постійних втрат у загальних затратах на оплату співробітникам сектору моніторингу, грн.
_________________________________

1Лелик Л. І. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України : автор. дис. канд. економ. наук : 08.02.03 / Л. І. Лелик. – Л., 2004. – 20 с.

Отже, річний економічний ефект від функціонування структурного підрозділу «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» становить орієнтовно: (грн.).

Вітчизняний досвід свідчить, що організація та функціонування підрозділу (відділу, центру) моніторингу є досить ефективним та доцільним способом підвищення якості підготовки фахівців у навчальному закладі. Дані моніторингу будуть надавати об’єктивну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень адміністрації навчального закладу, організації коригувальної роботи щодо підвищення якості підготовки фахівців. Проведення внутрішньовузівського моніторингу є підставою для планування стратегії і запорукою розвитку навчального закладу.

Схожі:

Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
Підтема: «Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач-комп’ютер-студент у фаховій підготовці вчителя»
Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави:...
Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності...
ЗАТВЕРДЖЕНО
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес...
ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ № з/п Дата
Науково-методична конференція «Ефективність впровадження інновацій у навчально-виховний процес»
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Використання ІКТ у роботі класних керівників. Безпека дітей в Інтернеті
Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої...
Семінар: Міжнародне співробітництво в галузі трансферу технологій Дата проведення
Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво: тенденція в науково-дослідницькому співробітництві. Максиміліан Фьодінберг, головний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка