МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ


НазваМЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
Сторінка1/5
Дата16.11.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
  1   2   3   4   5


ЖОВТОВОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ

ПРИРОДНИЧО – НАУКОВОГО НАВЧАННЯ


Шкаран

Ніна

Іванівна

за трьома рівнями складності

(середньому, достатньому, високому)
м. Жовті Води

2012 р.

Пояснювальна записка
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти).

Різнорівневі контрольні роботи призначені для організації рівневого навчання та проведення тематичного контролю під час вивчення алгебри у 9-му класі.

Під рівневим навчанням розуміють навчання, спрямоване на послідовне формування в учнів навчальних досягнень, що відповідають таким основним етапам:

  • Первинне розуміння знань;

  • Їх застосування у стандартних, змінених (ускладнених) і нестандартних ситуаціях.

Пропоновані самостійні та контрольні роботи розроблені з усіх тем курсу математики 9 класу згідно з вимогами програми.

Кожна самостійна робота має два варіанти однакової складності, а кожна контрольна робота має варіанти за трьома рівнями складності (середній, достатній, високий).

Кожне завдання оцінюється відповідною кількістю балів залежно від рівня складності.

Контрольна робота з теми «Числові нерівності та їх властивості»

Варіант 1Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Відомо, що і .

Оцініть значення виразу:

1) ; (0,5 бали)

2). . (0,5 бали)

2. Доведіть, що при: , , , виконується нерівність:

. (1,5 бала)

3. Знайдіть цілі розв’язки системи нерівностей: (1,5 бала)4. При яких значеннях змінної має зміст вираз: (1 бал)

.

5. Розв’язати нерівність:

. (1 бал)

6. При яких значеннях значення виразу належить числовому проміжку ? (1 бал)1. Розв’язати нерівність:

. (1,5 бала)

2. Знайдіть область визначення функції:

. (1,5 бала)

3. Довести, що:

, при: , , . (1,5 бала)

4. Знайдіть найменше ціле значення , яке задовольняє нерівність: (1,5 бала)5. Розв’яжіть систему нерівностей:

. (1,5 бала)

6. При яких значеннях обидва корені рівняння більше від числа 6? (1,5 бала)

1. Доведіть, що при будь-якому значенні виконується нерівність:

. (1,5 бала)

2. Знайдіть область визначення функції:

. (1,5 бала)

3. Довести, що: (2 бала)

при всіх дійсних значеннях і .

4.При яких значеннях а один з коренів рівняння (2 бала)

менший від 3, а другий – більший за 5 ?

5. При яких значеннях а система нерівностей

має хоча б один розв’язок? (2 бала)

6. Знайдіть всі значення , які задовольняють умову:

(3 бали)

Контрольна робота з теми «Числові нерівності та їх властивості»

Варіант 2Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Відомо, що і .

Оцініть значення виразу:

1) ; (0,5 бали)

2). . (0,5 бали)

2. Доведіть, що при: , , виконується нерівність: (1,5 бала)

.

3. Знайдіть область визначення функції : (1,5 бала)4. Скільки цілих розв’язків має система нерівностей? (1 бал)

.

5. Довести нерівність:

. (1 бал)

6. Довести, що при всіх дійсних значеннях , (1 бал)1. Знайдіть розв’язки нерівності

, залежно від значення параметра . (1,5 бала)

2. Знайдіть область визначення функції:

. (1,5 бала)

3. Довести, що при: , , , виконується нерівність:

, (1,5 бала)

4. Розв’язати сукупність нерівностей:

(1,5 бала)

5. Розв’яжіть систему нерівностей:

. (1,5 бала)

6. Розв’язати нерівність:

. (1,5 бала)

1. Розв’яжіть нерівність:

. (1,5 бала)

2. Знайдіть область визначення функції:

. (1,5 бала)

3. Доведіть нерівність: (2 бала)

.

4. Знайти всі значення , які задовольняють умову (2 бала)5. При яких значеннях параметра а множиною розв’язків системи нерівностей

є числовий відрізок, довжина якого дорівнює 5? (2 бала)

6. Розв’язати нерівність:

(3 бали)

Контрольна робота з теми «Квадратична функція»

Варіант 1Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Розв’яжіть рівняння: (1 бал)

.

2. Скоротіть дріб: (1 бал)

.

3. Знайдіть значення функції у точці . (0,5 бала)

4. Побудуйте графік функції і знайдіть: (2,5 бала)

а) область значень;

б) проміжки зростання;

в) нулі функції;

г проміжки, в яких .

5. Знайдіть найменшу відстань між лініями та . (2 бала)

1. Парабола, що є графіком квадратичної функції , має вершину в точці і проходить через точку . Знайдіть значення коефіцієнтів. (2 бала)

2. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій і . Встановити, користуючись одержаним малюнком, кількість коренів рівняння . (2 бала)

3. Знайти область визначення функції . (1 бал).

4. Побудуйте графік функції: (2 бала)

.

5. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть: (2 бала)

а) проміжок складання функції;

б) множину розв’язків нерівностів) нулі функції.1. Знайти найменше значення виразу: (2 бала)

.

2. Спростіть вираз: (2 бала)

.

3. При якому значенні а корені квадратного тричлена є число 3? При знайденому значені а визначте другий корінь тричлена. Побудуйте графік функції , укажіть проміжки зростання та спадання функції, значення х, при яких ; ; . (2 бала)

4. Побудуйте графік функції: (2 бала)

.

5. Графіки функцій та перетинаються прямою . Укажіть кількість точок перетину в залежності від а. (3 бали)

Контрольна робота з теми «Квадратична функція»

Варіант 2Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Розв’яжіть рівняння: (1 бал)

.

2. Скоротіть дріб: (1 бал)

.

3. Знайдіть значення функції у точці . (0,5 бала)

4. Побудуйте графік функції і знайдіть: (2,5 бала)

а) область значень;

б) проміжки спадання;

в) нулі функції;

г) проміжки, в яких .

5. Знайдіть найменшу відстань між лініями та . (2 бала)

1. Парабола, що є графіком квадратичної функції , має вершину в точці і проходить через точку . Знайдіть значення коефіцієнтів а, b і с. (2 бала)

2. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій і . Встановити, користуючись одержаним малюнком, кількість коренів рівняння . (2 бала)

3. Знайти область визначення функції . (1 бал).

4. Побудуйте графік функції: (2 бала)

.

5. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть: (2 бала)

а) область значень функції;

б) проміжок зростання функції;

в) нулі функції.1. Знайти найменше значення виразу: (2 бала)

.

2. Спростіть вираз: (2 бала)

.

3. При якому значенні а корені квадратного тричлена є число -5? При знайденому значені а визначте другий корінь тричлена. Побудуйте графік функції , укажіть проміжки зростання та спадання функції, значення х, при яких ; ; . (2 бала)

4. Побудуйте графік функції: (2 бала)

.

5. Графіки функцій та перетинаються прямою . Укажіть кількість точок перетину в залежності від а. (3 бали)Контрольна робота 2 з теми «Квадратична функція. Розвязування квадратичних нерівностей. Системи рівнянь з двома змінними»

Варіант 1Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Побудуйте графік функції . Знайдіть при яких значеннях функція набуває від’ємних значень. (1 бал)

2. Розв’яжіть нерівність

. (1 бал)

3. Розв’яжіть систему рівнянь:

(1,5 бала)

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь

(1 бал)

5. Знайдіть область визначення функції

(1 бал)

6. Задача. Від станції А до станції В відстань між якими дорівнює 240 км, вирушили одночасно два поїзди. Один з них прибув на станцію В на 1 год. раніше від другого. Знайдіть швидкість руху кожного поїзда, якщо другий проходить за 2 год. На 40 км більше, ніж перший – за одну годину. (1,5 бала)1. Зобразіть графік нерівності (1,5 бала)

.

2. Знайдіть область визначення функції

. (1 бал)

3. Розв’яжіть систему рівнянь (1,5 бала).4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь

(1,5 бала)

5. Скільки розв’язків має система рівнянь в залежності від значень параметра а: (1,5 бала)6. Задача. Човен проходить 54 км за течією річки і 48 км в стоячій воді за 6 год. Щоб пройти 64 км в стоячій воді, човну потрібно на 2 год. Більше, ніж на проходження 36 км за течією тієї ж річки. Знайти власну швидкість човна і швидкість течії. (2 бала)1. Зобразіть графік нерівності (2 бала)

.

2. Знайдіть область визначення функції

.(2 бала)

3. Розв’яжіть систему рівнянь (2 бала).4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь

(2 бала)

5. Скільки розв’язків має система рівнянь в залежності від значень параметра а: (2 бала)6. Задача. З пункту А до пункту В вийшов товарний потяг. Через 5 год. З пункту В у пункт А вийшов пасажирський потяг. Зустрілися вони в пункті С. Від С до В товарний поїзд йшов 4 год., а пасажирський від С до А – 6 год. За скільки годин кожний поїзд зможе подолати шлях між А і В? (2 бала)

Контрольна робота №2 з теми «Квадратична функція. Розв’язування квадратичних нерівностей. Системи рівнянь з двома змінними»

Варіант 2Середній рівеньДостатній рівеньВисокий рівень1. Побудуйте графік функції . Знайдіть множину розв’язків нерівності . (1 бал)

2. Розв’яжіть нерівність

. (1 бал)

3. Розв’яжіть систему рівнянь:

(1,5 бала)

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь

(1 бал)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Управл і ння освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Методичний...
Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, Волошина Марія Сергіївна, учитель фізики,...
Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації Районний...
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...
На уроках біології”
ВІДДІЛ ОСВІТИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Відділ освіти Чорнобаївської райдержадміністрації Методичний кабінет...

НАКАЗ
Положенням про районний методичний кабінет, відповідно до плану роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Бородянський відділ освіти Методичний кабінет Розробка уроку географії у 6 класі
«Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми, канали, водосховища, ставки»
Методичний кабінет ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ
України в освітній галузі. Процедурі внутрішкільного контролю передує інструктаж посадових осіб з питань його проведення
Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Лохвицької районної...
Автор і укладач: Трубка Марія Михайлівна, учителька української мови та літератури Безсалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст....
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка