В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка9/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Етап ознайомлення з домашнім завдання

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Цікава постановка навчальної проблеми, якщо йдеться про пізнавальні завдання.

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

«Перший рівень — обов'язковий міні­мум. Головна властивість цього завдан­ня: воно має бути абсолютно зрозуміло й посильно будь-якому учневі, за на­вчання якого ви беретеся.

Я хочу виділити слова «за навчання якого ви беретеся», тому що цілком можлива ситуація, коли чесніше за все сказати собі: цього учня я навчити не зможу — і, відповідно, не мучитися са­мому й не мучити його.

Другий рівень завдання — тренуваль­ний. Його виконують учні, які бажають добре знати предмет і без особливих труднощів освоюють програму. На роз­суд учителя ці учні можуть звільнятися від завдання першого виду.

Третій рівень використовується чи не використовується вчителем залежно від теми уроку, підготовленості кла­су. Це творче завдання. Зазвичай воно виконується на добровільних нача­лах і стимулюється вчителем високою оцінкою й похвалою.

Діапазон творчих завдань широкий. Однак серед них можна виділити деякі типові групи. Наприклад, учням про­понується розробити:

 1. частівки, байки, казки, фантастич­ні оповідання з навчальних тем;

 2. чайнворди, кросворди і т. п.;

 3. тематичні збірники цікавих фак­тів, прикладів і задач;

 4. збірники анотацій на статті з обра­ної теми;

 5. навчальні комікси;

 6. плакати — опорні сигнали.

Подача домашнього завдання може бути нестандартною. Привнесення в цей процес якоїсь загадки або таєм­ниці не тільки підвищить інтерес до нього, але й перетворить обов'язковий «нудний» елемент освіти на гру. По­ряд з обов'язковими репродуктивними завданнями важливо розробляти якнайбільше дотепних, захоплюючих за формою й за змістом, творчих, проб­лемних, пошукових завдань (див. «Де­легування повноважень»).

Знайди завдання

Знайди завдання

Приклад. Російська мова

На дошці написані слова: ...делать, фран-цузсмй, р...стение, ука...ка, немец...кий, вьір...щенньій. Випишіть тільки пропуще­ні букви. Із цих слів складається «казка». Отже, домашнє завдання полягає в тому, щоб «скласти казку з певного правила». Паралельно з визначенням типу домаш­нього завдання йде повторення правила: написання коренів -раст-, -рос-, суфіксів -к- і -ск-, префікса с-, дзвінких приголосних наприкінці слова.

Безпрограшна лотерея

Безпрограшна лотерея. Цей прийом до­бре спрацьовує на уроках філологіч­ного й математичного циклу і там, де є можливість вибору письмових зав­дань. Діти дістають із коробок номери завдань (вправ, задач). Як варіант один з учнів дістає завдання з коробки для свого ряду (на групу дітей).

Ярмарок-продаж

Ярмарок-продаж, на якому вчитель «продає» домашнє завдання, устано­вивши кожному бальну ціну.

Вибери сам

Вибери завдання сам. На дошці заздале­гідь записані домашні завдання трьох рівнів, і учні вибирають собі комбіна­цію придатних для них варіантів за ін­тересом і силою.

Одне завдання на двох

Одне завдання на двох. Два варіан­ти цього методичного прийому: пер­ший — учні «однієї вагової категорії», другий — за принципом «паровоз і ва­гончик», тобто один з учнів сильніший і відіграє роль ведучого, другий — ве­дений. У другому варіанті важливо так продумати завдання, щоб працювали обидва учні, але частини завдання були розподілені з урахуванням здібностей і можливостей.

Заздалегідь

Заздалегідь. На початку теми повідом­ляються всі завдання, які необхідно виконати, поділивши на обов'язкові й додаткові, письмові й усні. Обмов­ляються терміни складання завдань та їхній обсяг, принципи оцінювання, чи є можливість вибору

Завдання масивом

Завдання масивом

Формула 1: будь-який з рівнів учитель може задавати масивом.

Формула 2: задається великий масив задач одразу — в межах великої теми, яку вив­чають або ж повторюють.

Незвичайна звичайність

Незвичайна звичайність

Навіть подача домашнього завдання може бути цікавою. Привнесіть у нього якусь таємницю, загадку... Звичайно, загадку по силі.

Формула: учитель задає домашнє завдання незвичайним засобом.

Особливе завдання

Особливе завдання

У класі завжди є діти, яким ви приділяєте особливу увагу. Наприклад, це ваш «олімпійський резерв». Раз особлива увага, то й завдання теж особливе.

Формула: талановиті учні отримують право на виконання особливо складного завдання. (Учитель всіляко підкреслює свою повагу до зваження учня скористатися цим правом.)

Виконується воно у спеціальному зошиті. Складається з тренувальних і твор­чих задач підвищеної складності.

Ідеальне завдання

Ідеальне завдання

Учитель не дає ніякого певного завдання, але функція домашньої роботи виконується. І ніякого чародійства...

Формула: учитель пропонує учням виконати вдома роботу за їх власним вибором і розумінням.

Це може бути будь-який з відомих нам видів завдань. Нехай хтось розв'яже декілька задач, а хтось підбере приклад або намалює ілюстрацію до теми, що зараз вивчають, тощо.

І останнє... Розкажіть учням, що домашнє завдання в той день, коли його задали, виконується легше і вимагає менше часу. Корисно спробувати робити уроки вранці, навіть якщо учні навчаються у першу зміну. Декому по психофізіо­логічним причинам це виявиться зручно, і вони підвищать свою успішність.

А декому дуже корисно спробувати читати параграф підручника до того, як його пояснить учитель. Нехай спробують!

Творчість працює на майбутнє

Творчість працює на майбутнє

Формула: учні виконують творче домашнє завдання (див. ст. 21) — розробляють дидактичні матеріали.

Якщо учитель регулярно користується цим прийомом, то за декілька років роботи у нього накопичуються безцінні посібники.

Обговорюємо домашнє завдання

Обговорюємо д/з

(Домашнє завдання)

Формула: учитель разом з учнями обговорює, яким має бути домашнє завдання, щоб новий матеріал був якісно відпрацьований?

При цьому, природно, вивчений матеріал ще раз повторюється. Сильний учитель не дозволить маніпулювати собою при такому обговоренні, але завжди буде враховувати думку учня. Прийом при регулярному вживанні значно спри­яє свідомому виконанню домашнього завдання.

Прийом особливо добре працює, коли засоби і види домашнього завдання досить різноманітні.

Три рівні домашнього завдання


Три рівні домашнього завдання

Згадую випадок із практики. Я почав викладати фізику в новому для себе ; 9-му класі. Клас складався цілком з дівчат — усі хлопці після восьмого подали­ся до професійно-технічних училищ. Дві-три дівчинки у класі намагалися в чомусь розібратися. Решта зі спокійною байдужістю списували з дошки.

Поступово мені вдалося їх трохи розворушити, навіть легенькі задачки розв'язувати стали. Але тільки не вдома — не звикли... Якщо точніше, то звикли його не виконувати. На всі мої умовляння — стандартне: «А ми не розуміємо!» І дійсно, біля дошки, з оглядкою на вчителя, повільно й невпевнено, але щось таки виходило, але в можливості розібратися самим вони вже зневірилися.

У якусь мить я зрозумів: із мертвої точки можна зрушити! Перше, що зро­бив,— задав додому просту задачу, точнісіньку близнючку якої ми досконало розібрали і розв'язали на уроці. Наступного дня Людмила, яку я викликав, звич­но протягла: «А я не зрозуміла». Поза всяким сумнівом, вона навіть не зазир­нула в умову. «Добре,— сказав я,— зараз підеш до дошки і будеш розбирати за­дачу до того місця, де не зрозуміла». Весела (коли справа не стосувалася фізики) та контактна Люда зі спокійним серцем пішла відповідати. Ми стали по діях розбирати задачу. І виявилося, що Люда просто не знайшла місця, де б вона мог­ла затнутися. Я не став «метати блискавки», а просто сказав: «гарантую, що ви будете отримувати таке домашнє завдання, з яким зможете впоратися. Від вас вимагається тільки чесно спробувати. Якщо ви не впоралися — винен я».

Через місяць-другий вони відчули смак. Навчатися приємно, коли відчуваєш успіх, і у 15—16 років приємно зненацька повірити у свої здібності.

Цей випадок і підштовхнув мене до використання даного прийому.

Формула: учитель одночасно задає д/з двох або трьох рівнів.

Перший рівень — обов'язковий мінімум. Головна властивість цього завдан­ня: воно повинно бути цілком зрозумілим і під силу будь-якому учню, якого ви навчаєте.

Я хочу виділити слова «якого ви навчаєте», тому що цілком можлива ситуа­ція, коли найчесніше — сказати собі самому, цього учня я навчити не зможу і, відповідно, не страждати самому і не катувати його.

Другий рівень завдання — тренувальний. Його виконують учні, які мають бажання добре знати предмет і без зайвих труднощів оволодівають програмою. На розсуд учителя ці учні можуть звільнятися від завдання першого рівня.

Третій рівень використовується (або не використовується) учителем в залежності від теми уроку і підготованості класу. Це — творче завдання. Звичай­но воно виконується на добровільних засадах і стимулюється учителем високою оцінкою та схваленням (див. групу прийомів оцінювання, с. 62).

Діапазон творчих завдань великий. Однак серед них можна вирізняти деякі типові групи. Наприклад, учням пропонується розробити:

 • частівки, байки, казки, фантастичні оповідання за навчальними темами;

 • чайнворди, кросворди тощо;

 • тематичні збірники цікавих фактів, прикладів та задач;

 • збірники анотацій на статті на вибрану тему;

 • учбові комікси;

 • плакати — опорні сигнали;

 • мнемонічні формулювання, вірші;

 • …Що вашій душі заманеться...

Кубик

Кубик. Якщо потрібно дати багато зав­дань різного типу, то вибір, що кому робити, можна запропонувати кида­ючи кубик. На дошці записані номе­ри завдань і залежно від комбінації цифр, які випадають на кубику, кож­ний учень вибирає свою частину за­вдання на дошці.

Диференційоване домашнє завдання


Диференційоване домашнє завдання

Певний обсяг ро­боти пропонуєть­ся виконати всім, а більш складні, творчі завдання — бажаючи

Дуже корисне до­машнє завдання


Дуже корисне до­машнє завдання

Скласти до вивченої теми певну кількість репродуктивних за­питань і творчих за­вдань;

підготуватися до конкурсу шпаргалок з вивченої теми

Випереджальне домашнє завдання


Випереджальне домашнє завдання

Найбільш сильним учням пропонуєть­ся підготуватися за темами, які бу­дуть вивчатися. На уроках такі учні можуть виступа­ти в ролі консуль­тантів

Використання активних форм на уроках інформатики

Активні методи навчання у початковій школі.

Мета використання активних методів навчання у початковій школі – формування допитливості. Тому, для учнів 2-4 класів кожного уроку можна створити подорож у світ інформатики із казковими героями.

У ході своїх досліджень визначний швейцарський психолог Жан Піаже висловив думку, що логіка не є вродженою, а розвивається поступово з розвитком дитини. Тому на уроках у 2-4 класах потрібно використовувати якнайбільше логічних завдань, пов’язаних з математикою, мовою, пізнанням навколишнього світу тощо. Завдання потребують виконання конкретних операцій: інтуїтивне мислення, що спирається на детальні представлення про об’єкти, прості операції (класифікація, узагальнення, взаємно однозначна відповідність). Наприклад:

 1. Уночі троє півнів розбудили своїм співом 5 чоловік. Скільки півнів розбудять 10 чоловік?

 2. Дві автомашини проїхали 350 км. По скільки кілометрів проїхала кожна автомашина?

На уроках можна застосовувати метод гри. У ході гри діти класифікують предмети та поділяють задачі на більш прості підзадачі, об’єднують однорідні предмети в класи (групи) та дають їм назви, визначають ознаки (властивості, характеристики) предметів і значення цих ознак, описують прості послідовності дій у побуті або казках за допомогою алгоритмів тощо. При вивченні теми «Інформація» запропонуйте учням погратися у такі ігри:

МАГІЧНІ ДРІБНИЧКИ (рекомендації, які допоможуть вам побудувати навчання найефективнішим шляхом):

Намагайтеся уникати слова "розподілятись", "розподіляти" дітей на пари, трійки, групи тощо. Пам'ятайте: учні об’єднуються! З об'єднаних учнів виростають дорослі, здатні об'єднуватися і працювати разом, виростає об'єднана країна, держава або нація.

Все, що пропонують учні, має бути прийняте й обговорене. Не слід казати їм, що це „правильна чи неправильна відповідь”, варто лише допомогти опанувати інформацію і прийняти власні рішення. Стежте, щоб ніхто з учнів не залишався поза обговоренням.

Рішення учнів треба сприймати серйозно, якщо ви бажаєте налагодити процес навчання взаємодії й розвитку навичок критичного мислення.

Деякі учні готові активно працювати й у великій групі, але посправжньому ефективною групова робота буде в групі, що не перевищує 5 - 6 учасників. Великі групи потребують інших технологій!

Гра «Несправний телефон»

Група ділиться на дві команди, кожна з яких шикується в ряд. Учитель першому в кожному ряду сповіщає інформацію, наприклад, слова «комп’ютер» і «принтер», і пропонує передати її наступному в ряду одним з таких способів:

 • пошепки на вушко, так щоб інші не чули;

 • жестами та мімікою (інші учасники команди не повинні бачити);

 • знаками або малюнками (інші учасники команди не повинні бачити).

Останній в ряду кожної з команд повідомляє учителеві отриману інформацію, і вона порівнюється з початковою.

Завдання: з’ясувати, чи були втрати інформації, чи була спотворена інформація.

Гра «Я тебе розумію»

Група поділяється на пари. Партнер А задає запитання партнеру відносно його емоційного стану. Необхідно отримати не менше трьох позитивних відповідей.

Наприклад:

 • Ти сьогодні вмивався? (так)

 • Тобі сумно? (ні)

 • Ти задоволений сьогоднішнім уроком? (так)

 • Ти задоволений цією грою? (так)

Завдання: обговорити процес обміну і корекції інформації.

Гра «Крокодил»

Група поділяється на пари. Партнер А задумує слово (записує його на окремій картці) і вербально (жестами, мімікою) повідомляє його партнеру В. Партнер В висуває версії загаданого слова, його завдання – відгадати слово (прийняти повідомлення).

Завдання: обговорити багатоваріантність представлення повідомлень і важливість збігу інформації у відправника й у людини, що отримує інформацію.

Гра «Спільна справа»

Група поділяється на трійки. Вводяться обмеження: партнер А нічого не бачить, партнер В – не чує, а партнер С – не говорить. Необхідно домовитись про здійснення спільної справи, наприклад про малювання ялинки.

Завдання: обговорити, як здійснюється обмін інформацією у разі неможливості використання єдиного способу передачі.

Велику увагу потрібно приділяти творчості учнів. Особливо, коли мова йде про викладання у молодшій школі. Поряд із домашнім завданням на засвоєння вивченого на уроці обов’язково дати завдання творчого характеру: намалювати малюнок, скласти казку, вірш, розповідь, придумати загадку, скласти алгоритм у малюнках тощо.

Ігрові ситуації на уроках інформатики в основній школі.

Прихильники моделі навчання, яка передбачає залучення учнів до виконання моделюючих вправ, стверджують, що засвоєний у такий спосіб матеріал краще запам’ятовується, учні після участі у виконанні таких вправ відчувають задоволення від процесу та з ентузіазмом сприймають нові завдання, активно залучаються до справи. Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як педагогічного методу перш за все у комплексі з іншими методами впливу, пов’язує її з управлінням з боку вчителя. На уроках можна використовувати не тільки ігри, а й ігрові ситуації, які мають позитивні аспекти впливу на учнів.

Будь-який технологічний прийом, що використовується на уроці, має бути доцільним. Отже, під час вивчення різних тем слід застосовувати різні прийоми. У той час ефективність кожного прийому залежить від його умілої організації, яку можна виробити лише за умови неодноразового використання певної технології. Багаторазове повторення однієї й тієї ж технології призводить до одноманітності, а різноманітні технології можуть призвести до низького рівня організації, отже, будуть малоефективними. «Золота середина», вихід із протиріччя – це завчасне обмірковування вчителем основних прийомів і способів дії на уроках усієї майбутньої теми.

Гра – це діяльність, яка полягає в інтеракції між окремими учнями або групами учасників, об’єднаними для реалізації повних цілей. Краще використовувати на уроках не ігри, а ігрові ситуації. Сюжети деяких із них наведено нижче:

Гра «Доповни речення»Текстовий редактор – це спеціальна _________________, за допомогою якої можна _________________ і _____________________ текстові ____________________, що можуть містити _____________________________ і зберігатись у форматах _________ Наприклад, за допомогою текстового редактора Блокнот можна створити _____________, замінити ___________________, видалити з ________________ тощо.

Вправа «Зайвий термін»

Командам видається аркуш з термінами.

У кожній з приведених груп один термін є «зайвим».

Учням необхідно викреслити цей термін та пояснити своє рішення.

 1. Сканер, регістр, клавіатура, джойстик, миша.

 2. «Пробіл», «Паскаль», «Esc», «Enter», «Backspace».

 3. Крапка, «Shift», кома, двокрапка, дефіс.

 4. CD-R, DVD-R, BD-R, CD-RW.

 5. WINDOWS, MS-DOS, UNIX, LINUX, MS WORD.

 6. Лазерний, оптичний, матричний, струминний.

 7. Еліпс, Пензлик, Прямокутник, Олівець, Зірка.

 8. Мої документи, Мій комп’ютер, Мій ноутбук, Кошик,
  Мережне оточення.

 9. Інформація, Інформатика, Інформаційна система, Принтер, Інформаційна культура.

 10. Калькулятор, Photo Shop, Блокнот, Word Pad, Paint.

Гра «Лови помилку»

 • Діалогові вікна використовуються для роботи користувача з певною прикладною програмою. Діалогові вікна, як правило, містять стандартні елементи управління.

 • Прапорець використовується для вибору параметрів або установки режимів роботи. Стан будь-якого прапорця залежить від стану інших, розташованих у цьому ж вікні. Радіокнопка – елемент, схожий на попередній, проте з даного списку можна вибрати декілька параметрів.

 • У діалогових вікнах використовуються лише відкриті списки.

Гра «Символи»

Задзвонив , коли на годиннику було . Я якраз писав . Це подзвонив . Він попросив дати почитати. Я йому кажу: «Сідай краще до , встанови і працюй
з ».

Гра «Знайди відмінність»

Порівняйте структуру наведених нижче вікон та назвіть спільні риси у структурі вікон та відмінні риси:
Вправа «Заміни букву»

У перерахованих словах необхідно замінити одну букву і отримати нове слово, пов'язане з інформатикою і комп'ютерами.

 1. Бант

 2. Блік

 3. Болонка

 4. Бот

 5. Буфет

 6. Ваза

 7. Вектор

 8. Вивіз

 9. Драйзер

 10. Жакет

 11. Інтернат

 12. Кафель

 13. Кіт

 14. Клок

 15. Лектор

 16. Пакет

 17. Матрос

 18. Нависання

 19. Олово

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


Гра «Живий знак»

Командам видається набір картокПропонується скласти шаблони для пошуку файлів:

 • усі файли, які мають розширення .doc;

 • усі файли, які починаються з літери С;

 • усі файли, які мають в імені лише одну букву;

 • усі файли, які мають в імені комбінацію літер COD.Гра «Засели будинок»

Треба заселити другий під’їзд кожного з будинків, написати пристрій чи вид інформації, яку цей пристрій обробляє.Кросворди

Завдання командам: за 2 хвилини в таблиці знайти 10 слів, що заховалися. Читати слова можна в будь-якому напрямку, крім діагонального.

К

Л

А

В

І

А

Т

У

М

Б

А

Й

Т

П

В

Р

О

М

Р

Б

К

Р

І

А

Н

И

Е

Е

О

И

Н

П

І

Ш

Т

Й

Д

Н

Ч

А

Т

К

П

С

Е

Т

Е

М

О

А

А

І

Р

Т

СР

А

Д

К

Р

Е

Ь

Т


Гра «ПАЗЛ»Ребуси.

1

4

2

5

3

6

7

10

8

11

9

12

13

16

14

17

15

18

19

22

20

23

21

24

25

28

26

29

27

30

31

34

32

35

33

36

37

39

38

40

Гра «Інформатична естафета»

 • Яким способом можна викликати довідкову інформацію в середовищі Windows, в яких ситуаціях зручніше користуватися кожним з цих способів?

 • Як можна запускати програми в середовищі Windows? Коли застосовується кожен з цих способів?

 • Яким чином можна задати критерій пошуку всіх файлів, що мають розширення .txt та третю літеру в імені – е?

 • До якого класу програм належать операційні системи?

 • Що називають файлом?

 • Що називають операційною системою? Які види операційних систем визнаєте?

 • Які основні функції операційної системи?

 • Які правила присвоювання імен файлам у системі Windows?

 • Що являють собою розширення файлів? Файли з якими розширеннями можна запускати на виконання?

 • Відомо, що на комп’ютері встановлені накопичувачі А:, В:, С:, D:, Е:. Якими буквами найчастіше призначаються дисковод, вінчестер, CD-ROM?

 • Чим відрізняється зміст, способи реалізації та результат копіювання і переміщення файлів та папок у середовищі Windows?

 • Опишіть різні способи реалізації операції роботи з файлами в середовищі Windows.

 • Для чого застосовується процес інсталяції програмного засобу? Чим він відрізняється від простого копіювання файлів?

 • З чого складається повне ім’я файла? Що визначає розширення імені файлів? Наведіть приклади.

Гра «Світлофор»

Дітям роздаються червоні та зелені картки. Якщо твердження правильне, то учні піднімають зелену картку, а якщо не правильне, то червону.

 • Не можна заходити й перебувати у комп’ютерному класі без вчителя.

 • Учням можна відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

 • Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його з собою.

 • Можна приносити на робоче місце особисті речі, дискети і т.п.

 • Починати роботу можна без вказівки викладача.

Роль ІКТ

Є одна особливість, притаманна шкільній освіті. Суть її в тому, що школа дає «базові знання» і все те, що дає школа, можна буде використати в подальшому житті. Тобто школа гарантує придатність здобутих знань у подальшій професійній підготовці.

Знання необхідні для того, щоб створювати продукти. А для цього потрібні навички, що передбачають необхідні знання. Комп’ютери – це інструменти, за допомогою яких людина здійснює свою діяльність. Основне завдання школи – навчити учня використовувати комп’ютер у різних сферах професійної діяльності і сформувати в нього навички створювати комп’ютерні продукти. Так, програміст пише програми, рекламні продукти (ролики, кліпи, буклети, слайди і презентації) робить комп’ютерний дизайнер, сайт створює веб-дизайнер, книги – автор і поліграфісти, до яких входять редактори, укладачі макетів, дизайнери і верстальники; фінансисти й аналітики працюють з таблицями і т.д.

У старшій школі, де навчання здійснюється за профілями з метою профорієнтаційного спрямування учнів, учителю необхідно постійно акцентувати увагу на практичному використанні комп’ютера у всіх сферах людської діяльності. Це необхідно для того, щоб учень міг вибрати для себе те, що йому до душі; зрозумів, які знання і навички йому потрібні, щоб опанувати певну професію, і де цього можна навчитися.

Важливо те, що майбутній випускник буде робити з набутими знаннями, уміннями та навичками. Тому впродовж навчання потрібно вчити дітей створювати саме програмні продукти, які можна використати на практиці у житті. Наприклад, створення резюме, оголошення, буклету, візитки, підрахунок даних, обчислення процентної ставки банку, заробітної плати і т.п. Для цього не потрібно спеціального навчального програмного забезпечення, достатньо вміти користуватися звичайними офісними програмами.

Сьогодні діти, не знаючи, як можна використати комп’ютер, для отримання задоволення грають у комп’ютерні ігри або годинами спілкуються у «Контакті». Щоб змінити уявлення учнів про використання ІКТ, необхідно залучити їх до співпраці:

 • робота зі шкільним сайтом: вдосконалення, поповнення матеріалами, спілкування у гостьовій книзі;

 • робота над шкільною газетою: написання статті, оформлення газети, створення фотографій та ін.;

 • інформування учнів про безкоштовні навчальні ресурси Інтернету, наприклад, всесвітньо відомі музеї, галереї та створення повідомлень на виховних годинах;

 • здійснення віртуальної подорожі до будь-якої країни світу;

 • підбір потрібної музики чи відеокліпу.

Школа – це єдина ланка обов’язкової освіти, і за той час, поки діти у ній навчаються, ми зобов’язані підготувати їх до життя. Профілізація старшої ланки школи дозволяє організувати спеціальну підготовку не тільки для вступу, але й для подальшого навчання у ВНЗ та для розкриття всіх здібностей дітей, реалізації своїх потенціальних можливостей.

Контроль – важливий структурний компонент уроку.

Важливим структурним компонентом технології застосування методів активного навчання є контроль.

Оцінка учня полягає в самооцінюванні, взаємооцінюванні та оцінюванні учителя, що дозволяє здійснювати не тільки оцінку результату, а й оцінюванні процесу.

Метод навчального турніру

Основна ідея методу полягає в тому, що після вивчення нового матеріалу в турнірному поєдинку зустрічаються учні різних команд із однаковим рівнем навчальних досягнень. Турніри проводяться після вивчення теми. Учні з різних команд самостійно розподіляються за рівнями навчальних досягнень:

І група – «сильні учні»;

ІІ група – учні із середнім рівнем навчальних досягнень;

ІІІ група – «слабкі учні».

По черзі кожен учень із команди витягає з карток свого рівня складності одну та відповідає на запитання, що там сформульоване. Слухачі оцінюють відповідь за шкалою: 1 бал – правильно; 0 балів – неправильно. Якщо ситуація незрозуміла, до оцінювання підключається вчитель. Якщо в класі 30 учнів, кожному припадає три-чотири запитання. Бали за відповіді члени кожної команди складають і визначають загальну суму. За нею визначають переможців.

«Гра маски»Учням роздаються картки із зображенням обличчя. Діти визначають свій настрій на уроці і піднімають картку відповідного настрою. По бажанню або по вибору вчителем учні пояснюють, чому вони вибрали саме цю маску.

На рівні основної школи відбувається розвиток базових навичок само- та взаємоконтролю:

«Наведи порядок у своїх знаннях»

Передбачає після самостійного вивчення матеріалу залучення учнів до роботи із систематизації матеріалу, який вміщено на картках у вигляді питань і відповідей. Учні повинні за допомогою цих карток скласти структуру того знання, яке вивчалося на уроці.

Частково оцінити рівень мотивації кожного учня і класу допомагає самооцінка учнів, яку потрібно проводити в кінці уроку:

Старша школа передбачає формування рефлексивних компетенцій: Взаємоопитування

Методик проведення взаємоопитування є декілька, але всі вони зводяться до того, що спочатку один учень слухає відповідь другого, потім ролі міняються. Запитання для опитування може пропонувати вчитель. Наприклад, на парти кладеться листок із десятьма запитаннями. Учні по черзі відповідають на них: один – на парні, другий – на непарні.

До видів взаємоопитування відносять також взаємоперевірку письмових відповідей, взаємоперевірку підсумкових контрольних робіт (проводиться за зразками правильних відповідей, які для слабких учнів дає вчитель). «Своя система оцінювання»

Учитель пропонує учням оцінити свої досягнення не загальноприйнятими оцінками, а за своєю шкалою:

ДД – дуже добре;

Д – добре;

ЗК – знає, але не каже;

КЗ – каже, але не знає;

ГНК – гірше нема куди.

«Своя валюта»

Із метою активізації та заохочення учнів учитель уводить свою грошову систему платні за виконану роботу.

«Барометр настрою»

Учням роздаються червоні, зелені та жовті картки. Відповідно до настрою на уроці учні піднімають картку зелену, якщо урок сподобався, жовту, якщо учень не може визначитися і червону, якщо урок не сподобався.

«Кредит довіри»

Учитель в окремих випадках ставить завищену оцінку з метою стимулювання учнів до навчання.

«Захисний лист»

Перед опитуванням на стіл учителеві кладеться чистий аркуш паперу, на якому учні, не підготовлені до уроку, можуть вписати свої прізвища. Це дає підстави не опитувати цих учнів на уроці, але вчитель ураховує цю інформацію під час тематичного оцінювання.

«30 секунд на роздум»

Під час фронтального опитування витримується пауза після кожного заданого запитання. Це дає змогу учням, які мислять повільно, підготуватися до відповіді.

«Шпаргалка»

Учні вдома заздалегідь готують шпаргалку до вивченого матеріалу і може використовувати її під час опитування.

Готуючись до уроку, потрібно завжди пам’ятати, що як би не змінювалися критерії сучасного уроку, головним є вміння працювати з дітьми та працювати для них, знаходити контакт з учнями, створювати атмосферу доброзичливості й активної творчої праці. Результатом використання активних методів на уроках є позитивна атмосфера роботи, бажання отримати гарну оцінку, вивчати щось нове, розширювати свої знання у сфері інформаціно-комунікаційних технологій.

З досвіду роботи вчителя інформатики Великокопанівськлї ЗОШ І-ІІІ ступенів Іванової А.Г.

3 клас

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка