АЛГЕБРА


НазваАЛГЕБРА
Сторінка1/10
Дата25.05.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Інформатика > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ


АЛГЕБРА
7 клас
Тематичні

самостійні і контрольні

роботи

2005

Укладачі: Капіносов А.М., Сень Я.Г., Келесіді В.П.
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А.Капіносов. Алгебра. 7 клас. Систематичний курс”, рекомендованим Міністерством освіти і науки України (протокол №3 від 10.06.2004 р.)
Навчально-методичний посібник призначений для тематичного контролю навчальних досягнень учнів: проведення самостійних і контрольних робіт при вивченні курсу алгебри в 7 класі. З кожної теми він містить чотири варіанти самостійних робіт із системами задач середнього, достатнього і високого рівнів. Завдвння кожного рівня диференційовані за трьома ступенями складності. Для тематичного оцінювання контрольні роботи дані у чотирьох варіантах.

Для вчителів та учнів 7 класів.

Рецензенти: Пекарська Л.В. – методист кабінету математики рівненського ОІППО;
Бережна Г.А. – учитель математики Запорізької ЗОШ Апостолівського району Дніпропетровської області.ПЕРЕДМОВА


Пропонований навчально-методичний посібник призначений для проведення самостійних робіт навчального і перевірного характеру та тематичного контрольного оцінювання. Самостійні роботи дані з кожної теми, а контрольні роботи з 2-3 тем у відповідності з рекомендаціями Міністерства освіти України.

Виконання самостійних робіт передбачено у три етапи на 3 уроках (по 15-25 хв). Спочатку на першому із цих уроків учні виконують завдання середнього рівня. На другому етапі учні, які досягли середнього рівня (поточних балів 5 або 6), виконують системи завдань достатнього рівня, а інші — повторно виконують завдання середнього рівня іншого варіанту. На третьому етапі системи завдань високого рівня пропонуються учням, що досягли достатнього рівня. Учням, що не досягли середнього чи достатнього рівнів, рекомендуються для виконання системи завдань відповідного рівня.

Інший спосіб використання самостійних робіт – виконання учнями завдань доступного рівня на завершальному етапі вивчення теми.

Рекомендуємо просту систему оцінювання і самооцінювання успіхів при виконанні систем завдань рівня.

Якщо учень виконав правильно завдання усіх трьох номерів рівня, його успіхи оцінюються вищими балами рівня (наприклад, балом 6 за завдання середнього рівня, балом 9 — достатнього рівня, балом 12 — високого рівня); якщо правильно виконано завдання двох номерів (будь-яких) — середнім балом рівня (відповідно бали 5, 8, 11); якщо ж виконано завдання одного номера — нижчим балом рівня (відповідно бали 4, 7, 10).

Після закінчення самостійної роботи бажано відразу розглянути розв’язання задач, правильні відповіді. Це дасть можливість кожному учневі самостійно оцінити досягнення на основі зіставлення одержаних результатів із правильними.

Оцінка за самостійну роботу виставляється за результатами її виконання на завершальному етапі.

Під час проведення тематичних контрольних робіт учням рекомендуються учням завдання такого рівня, який відповідає його поточним успіхам при вивченні теми (за результатами самостійних робіт).

У посібнику подано також орієнтовне плануванння систем уроків початкового вивчення теорії й уроків практики з розв’язування задач з кожної теми.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Початкове вивчення теорії

Практичне
відтворення і застосування теорії

Перевірочні ро­боти, оцінюван­ня навчальних досягнень

Усього

1

2

3

4

5

Вступ.

Дійсні числа.

Вирази.


3

2
3

2

Усього: 5 год

І. Рівняння.

Рівняння з однією змінною.

Лінійні рівняння та рівняння, які зводяться до лінійних.

Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до лінійних.

Контрольна робота №1.


1

2
2
3
3
1
1


1

6
6
1

Усього: 14 год

ІІ. Цілі вирази.

Степінь з натуральним показником.

Одночлени.

Контрольна робота №2.

Многочлен стандартного вигляду. Додавання і віднімання многочленів.

Множення одночлена на многочлен, многочлена на многочлен.

Контрольна робота №3.

Формули скороченого множення.

Контрольна робота №4.


2

2
2
2

2


3

3
3
3

3


1

1
1
1

1


6

6

1

6
6
1

6

1

Усього: 33 год

1

2

3

4

5

ІІІ. Розкладання многочлена.

Розкладання на множники способом винесення за дужки спільного множника і способом групування.

Контрольна робота №5.

Різниця квадратів двох виразів. Квадрат суми (різниці) двох виразів.

Формули різниці і суми кубів виразів.

Контрольна робота №6.


2


2
1


3


3
3


1


1
1


6

1

6
5

1

Усього: 19 год

IV. Системи лінійних рівнянь із двома змінними.

Рівняння із двома змінними.

Лінійні рівняння із двома змінними.

Система лінійних рівнянь із двома змінними.

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

Контрольна робота №8.1

3

3
2

3

3
3

1

1
11

7

7
6

1

Усього: 22 год

Усього: 93 год

Резерв: 12 год

Програмовий (загальний) час: 105 год


І. РІВНЯННЯ

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною

Самостійна робота


1. Варіант 1
Середній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) – 8х = 24; 2) 13х – 2 = 24.

2. 1)  = –8; 2) 3х – 4 = х + 10.

3. 1) 5х – 18 = 2(х – 3); 2)  +  = 8.
Достатній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 5(х – 3) – 2(х + 7) = 7; 2)  –  = 0.

2. 2,7х + 3,2 = 3(2,4 – 1,1х).

3.  –  = 2.
Високий рівень

Розв’язати рівняння (1–2):

1. 1)  +  = 6;

2) 0,5 – 2х – (0,7х – 2,1) = 0,1 – 0,9(3х – 1).

2. 5х + 4 = 34.

3. Знайти всі натуральні значення а, при яких корінь рівняння
(а – 1) х = 15 є натуральним числом.

2. Варіант 2
Середній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 7х = –4; 2) 17х + 2 = 53.

2. 1)  = 13; 2) 5х – 8 = 3х  24.

3. 1) 7х – 6 = 2(х + 12); 2)  –  = 21.
Достатній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 10(2х – 1) – 3(4х – 5) = 66; 2)  +  = 0.

2. 14х  13,5 = 3(2х – 2,5).

3.  –  = 2.
Високий рівень

Розв’язати рівняння (1–2):

1. 1)  –  = 6; 2) 5(5х – 1) + 0,2х = 2,7х – 6,5 – 0,5х.

2. 2х – 3 = 17.

3. Знайти всі натуральні значення а, при яких корінь рівняння
(а – 3) х = 80 є натуральним числом (х — змінна).

3. Варіант 3
Середній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) –36х = 12; 2) 12х – 3 = 27.

2. 1)  = –9; 2) 5х – 4 = 2х + 11.

3. 1) 5х – 9 = 2(х + 3); 2)  –  = 8.
Достатній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 3(2х + 1) – 7(х – 1) = 4; 2)  +  = 0.

2. (2х – 1) (0,1х + 5) = 0.

3.  –  = 20.
Високий рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1)  – ;
2) 3х(14х – 11) – 7х(6х – 5) = 3(2х + 5) – 5х.

2. 5ах + 9х = а, де х — змінна, а — параметр.

3. .

4. Варіант 4
Середній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 32х = –8; 2) 15х + 3 = –42.

2. 1)  = –5; 2) 9х – 2 = 4х  22.

3. 1) 9х – 2 = 4(х + 7); 2)  –  = 20.
Достатній рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1) 8(9 + 2х) – 5(1 – 3х) = 5; 2)  –  = 0.

2. (3х – 2) (0,2х – 1,8) = 0.

3.  –  = 3.
Високий рівень

Розв’язати рівняння (1–3):

1. 1)  + ;
2) 7х(4х – 1) – 2х(14х – 3) = 2(х + 4) – 5х.

2. 5ах – 6х = а, де х — змінна, а — параметр.

3. .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Дидактичні матеріали. Алгебра, 8 клас”, рекомендованим Міністерством...
Тест : Повторення за курс 7 класу, алгебра

7-й клас. АЛГЕБРА
Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рів­няння як математична модель задачі
8-й клас. АЛГЕБРА
Розпізнає цілі раціональні вирази, дробові раціональні ви­рази, наводить приклади таких виразів
Шкіяь М.І., Сяєпкань З.І., Дубинчук О. С. Алгебра і початки аналізу:...
На вивчення розділу «Комбінаторика» в 11-му класі загальноосвітньої школи за програмою відводиться 8 годин
Сума та перетин пiдпросторiв, розклад в пряму суму, фактор-простори”
Алгебра і теорія чисел” I курсу, проведене 03. 03. 2008 студентом-практикантом VI курсу
9-й клас. АЛГЕБРА
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змін­ною. Розв'язок нерівності
Компонентна алгебра
Операції компонентної алгебри реалізовані в системі ГП для оброблення компонентів або КПВ у репозиторію, а також на фабрики програм...
8-й клас. Алгебра
Цілі вирази. Тотожні вирази. Тотожність. Степінь з натуральним показником і його властивості. Одночлени і многочлени та дії над ними....
Лінійна алгебра та аналітична геометрія” Завдання 1
Завдання Знайти відстань від точки М0 до площини, що проходить через точки М1, М2, М3
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка