8-й клас. АЛГЕБРА


Скачати 41.68 Kb.
Назва8-й клас. АЛГЕБРА
Дата25.03.2013
Розмір41.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
8-й клас. АЛГЕБРА

(70 год. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

32

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

Основна властивість дробу.

Дії над дробами.

Тотожні перетворення раціональних виразів.

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв'язу­вання раціональних рівнянь.

Степінь і цілим показником і його властивості. Стан­дартний вигляд числа.

Функція , її графік і властивості:

Розпізнає цілі раціональні вирази, дробові раціональні ви­рази, наводить приклади таких виразів.

Описує алгоритм скорочення дробу

Формулює:

основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

умову рівності дробу нулю;

означення: степеня з нульовим показником: степеня з цілим від'ємним показником; стандартного вигляду числа,

Обґрунтовує властивості степеня з цілим показником

Розв'язує вправи, що передбачають:

скорочення дробів; зведення дробів до нового (спільного) зна­менника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; то­тожні перетворення раціональних виразів; розв'язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; виконання дій над степенями з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді, побудову і читання графіка функції .

14

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Функція у = х2 та її графік.

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

Рівняння х2 = а

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа.

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і сте­пеня. Добуток і частка квадратних коренів.

Тотожність .

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні ко­рені.

Функція , її графік і властивості.

Описує поняття: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число.

Наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел.

Класифікує дійсні числа.

Використовує тотожності , а ≥ 0; .

Формулює:

означення: квадратного кореня з числа, арифметичного квад­ратного кореня з числа;

властивості арифметичного квадратного кореня.

Обґрунтовує властивості арифметичного квадратного кореня.

Розв'язує вправи, що передбачають:

застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв'язування

рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в зна­меннику дробу; аналіз співвідношень між числовими множинами та їх елементами.

18

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх роз­в'язування.

Формула коренів квадратного рівняння.

Теорема Вієта.

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадрат­ного тричлена на лінійні множники.

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.

Наводить приклади квадратних рівнянь різних видів (пов­них, неповних, зведених), квадратних тричленів

Записує і пояснює: формулу коренів квадратного рівняння; способи розв'язування неповних квадратних рівнянь; формулу розкладання квадратного тричлена на множники.

Формулює:

означення: квадратного рівняння; кореня квадратного тричле­на;

теорему Вієта і обернену до неї теорему.

Обґрунтовує теорему Вієта.

Розв'язує вправи, що передбачають:

знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; засто­сування теореми Вієта і оберненої до неї теореми; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рів­нянь, що зводяться до квадратних; складання і розв'язування квадратних рівнянь і рівнянь, що зводяться до них. як матема­тичних моделей текстових задач.

6

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Схожі:

АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Дидактичні матеріали. Алгебра, 8 клас”, рекомендованим Міністерством...
АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Алгебра. 7 клас. Систематичний курс”, рекомендованим Міністерством...
7-й клас. АЛГЕБРА
Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рів­няння як математична модель задачі
9-й клас. АЛГЕБРА
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змін­ною. Розв'язок нерівності
8-й клас. Алгебра
Цілі вирази. Тотожні вирази. Тотожність. Степінь з натуральним показником і його властивості. Одночлени і многочлени та дії над ними....
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 10-й клас
Користуючись історичними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку математики; розповісти...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
9-й клас. Алгебра
Нерівність Коші для двох чисел та Ті застосування. Нерівності між середніми величинами двох додатних чисел (середнє гармонічне, середнє...
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Тест : Повторення за курс 7 класу, алгебра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка