7-й клас. АЛГЕБРА


Скачати 42.75 Kb.
Назва7-й клас. АЛГЕБРА
Дата24.10.2013
Розмір42.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
7-й клас. АЛГЕБРА

(86 год. І семестр — 48 год, 3 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

9

Тема 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ 3 ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

Лінійні рівняння з однією змінною. Розв'язування ліній­них рівнянь.

Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рів­няння як математична модель задачі.

Розпізнає лінійне рівняння серед даних рівнянь.

Наводить приклади лінійних рівнянь.

Характеризує етапи розв'язування задачі за допомогою рів­няння.

Розв'язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

47

Тема 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення ви­разу. Доведення тотожностей.

Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником.

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів.

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.

Додавання і віднімання многочленів.

Множення одночлена і многочлена; множення двох мно­гочленів.

Розкладання многочленів на множники способом вине­сення спільного множника за дужки та способом групу­вання.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різ­ниця квадратів, сума і різниця кубів.

Використання формул скороченого множення для роз­кладання многочленів на множники.

Розпізнає: числові вирази і вирази зі змінними; цілі вирази; тотожні вирази; одночлени; многочлени.

Наводить приклади зазначених виразів.

Формулює:

означення: одночлена, степеня з натуральним показником, мно­гочлена, подібних членів многочлена;

властивості степеня з натуральним показником;

правша: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів.

Записує і обґрунтовує:

властивості степеня з натуральним показником;

формули скороченого множення.

Розв'язує вправи, що передбачають:

обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і мно­гочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спіль­ного множника за дужка, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв'язування рівнянь, доведення тверджень.

10

Тема 3. ФУНКЦІЇ

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції.

Функція як математична модель реальних процесів. Лінійна функція, її графік та властивості.

Наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій.

Пояснює поняття:

область визначення функції; область значень функції; графік функції.

Формулює означення понять: функція; лінійна функція.

Називає і характеризує способи задання функції. Описує побудову графіка функції, заданої таблично або ана­літично.

Розв'язує вправи, що передбачають:

знаходження області визначення функції; знаходження зна­чення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з'ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від'ємні значення, нулі).

14

Тема 4. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 3 ДВОМА ЗМІННИМИ

Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок.

Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки; спо­собом додавання.

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рів­нянь.

Наводить приклади: рівняння з двома змінними; лінійного рівняння з двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з дво­ма змінними.

Формулює означення: лінійного рівняння з двома змінними; розв'язку рівняння з двома змінними; розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Описує способи розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Розрізняє системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, що мають: один розв'язок; безліч розв'язків; не мають розв'язків.

Розв'язує: системи двох лінійних рівнянь з двома змінними вказаними у змісті способами; задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

6

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВ­ЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Схожі:

АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Дидактичні матеріали. Алгебра, 8 клас”, рекомендованим Міністерством...
АЛГЕБРА
Самостійні і контрольні роботи складені за посібником “А. Капіносов. Алгебра. 7 клас. Систематичний курс”, рекомендованим Міністерством...
8-й клас. АЛГЕБРА
Розпізнає цілі раціональні вирази, дробові раціональні ви­рази, наводить приклади таких виразів
9-й клас. АЛГЕБРА
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змін­ною. Розв'язок нерівності
8-й клас. Алгебра
Цілі вирази. Тотожні вирази. Тотожність. Степінь з натуральним показником і його властивості. Одночлени і многочлени та дії над ними....
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 10-й клас
Користуючись історичними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку математики; розповісти...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
9-й клас. Алгебра
Нерівність Коші для двох чисел та Ті застосування. Нерівності між середніми величинами двох додатних чисел (середнє гармонічне, середнє...
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Тест : Повторення за курс 7 класу, алгебра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка