Програма начально-тематичних екскурсій Початкова школа. Екскурсія «Походження назви свого населеного пункту» Біологія. Екскурсія «Фітоценоз лук» Українська література. Екскурсія «Тарас Григорович Шевченко український письменник»


НазваПрограма начально-тематичних екскурсій Початкова школа. Екскурсія «Походження назви свого населеного пункту» Біологія. Екскурсія «Фітоценоз лук» Українська література. Екскурсія «Тарас Григорович Шевченко український письменник»
Сторінка6/8
Дата26.10.2013
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Фото 1.

Інгулецький технікум Криворізького технічного університету


p2080004
Фото 2,3.

Лабораторія загальної електротехніки.

Зав. лабораторії Ільїна Н.С.

p2080005

p2080006
Фото 4, 5.

В лабораторії збагачувальних дисциплін
p2080009

p2080012
Фото 6,7.

В кабінеті гірничих машин і комплексів

p2080014

p2080018
Фото 8.

В лабораторії електромеханічних приладів

p2080029
Фото 9.

Бібліотека


p2080032
Фото 10.

Робота в бібліотеці

p2080024
Фото 11.

Кабінет профспілки

Додатки

Додаток 1.
p2080033

Додаток 2.


p2080034


Додаток 3.
Освітньо-кваліфікаційний рівень

Освітньо-кваліфікаційний рівень освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

В Україні розрізняють наступні освітньо-кваліфікаційні рівні (згідно з відповідними освітньо-професійними програмами):

Навчальні заклади відповідно до потреб народного господарства в межах ліцензованого обсягу прийому на відповідний напрям підготовки чи спеціальність здійснюють на конкурсній основі прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою.

Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників та фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів — це державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти.

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.

Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше ніж один раз на 10 років. Контроль за рівнем освітньої та фахової підготовки, яку здобуває особа у процесі засвоєння змісту навчання, і визначення його відповідності встановленим у змісті освіти вимогам здійснюються в установленому порядку.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів — це державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач.

Зміст навчання — це науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та навчальною і навчально-методичною літературою.

Нормативна частина змісту навчання — це обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації.

Вибіркова частина змісту навчання — це рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.

Нормативний термін навчання — це встановлений освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання.

Термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для заочної та інших форм навчання визначається навчальним закладом і може перевищувати нормативний термін навчання не більше ніж на 20 відсотків.

Навчальні заклади самостійно визначають перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійних програм, а також розробляють структурно-логічну схему навчання, робочі програми нормативних навчальних дисциплін.

Переліки робітничих професій, а також напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою у навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, та зразки документів про здобуття освіти і певної кваліфікації та порядок їх видачі затверджує Кабінет Міністрів України. Умови прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників розробляються і затверджуються Міносвіти в установленому порядку.

Правила прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців встановлюються вищим навчальним закладом відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та Типових умов прийому до вищих навчальних закладів, які розробляються і затверджуються Міносвіти в установленому порядку. Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується державною атестацією, яка здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією на підставі результатів державних іспитів та (або) захисту кваліфікаційної роботи після виконання відповідної освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації. Особи, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами державної атестації, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації з відзнакою.

екскурсія на тему

«Спостереження за погодою та обробка зібраних матеріалів»
Вступ

  • Мета: продовжити формувати вміння проводити спостереження за погодою, навчитися будувати за їх результатами графіки температур, діаграми хмарності та опадів, розу вітрів; розвивати географічне мислення.

  • Обладнання: календар погоди, термометр, барометр, гігрометр, опадометр.

  • Опорні поняття:

Погода — стан нижнього шару атмосфери у певній місцевості у певний момент або протягом якогось періоду часу (доба, місяць, сезон).

Графік — наочне зображення, що дозволяє за допомогою осей координат і ліній показати залежність однієї величини від іншої (наприклад, залежність температури від пори року).

Діаграма — наочне зображення у вигляді геометричної фігури (прямокутник, коло, квадрат та ін.), що демонструє залежність між двома величинами або ілюструє цифровий матеріал.

Роза вітрів — діаграма, що показує повторюваність вітрів різних напрямків у певній місцевості.

Хмарність — сукупність хмар та їх типи, що спостерігаються в певній місцевості протягом певного часу.

  • Теоретичні відомості:

Погоду характеризують такі показники: температура приземного шару повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, сила та напрямок вітру, хмарність, атмосферні опади.

Температура повітря

Температуру повітря вимірюють ртутним або спиртовим термометром. У термометрах використовується властивість ртуті або спирту змінювати свій об'єм під впливом температури. Встановлюють термометр у захищеному від прямих сонячних променів місці, інакше він буде показувати температуру не повітря, а приладу. Важливо, щоб забезпечувався вільний доступ повітря до термометра.

Фіксується добовий перебіг температур, це робиться через кожні три години, в так звані синоптичні терміни. Одержані дані дозволяють розрахувати середню добову температуру, добову амплітуду коливань температури, побудувати графік зміни температури протягом доби.

Дані про середні добові температури повітря протягом місяця дають змогу обчислити середню місячну температуру та місячну амплітуду коливань температури.

Дані про середні місячні температури повітря протягом року, в свою чергу, дозволяють обчислити середню річну температуру, річну амплітуду коливань температури та побудувати графік річного ходу температур. Багаторічні спостереження свідчать, що найхолодніший місяць в Україні — січень, найтепліший — липень.

Завдання. Обчисліть середню річну температуру й амплітуду температур за пунктом спостережень. Побудуйте графік річного ходу температур.

Місто Кривий Ріг розташовано в центрі України.

У цілому клімат міста є помірно континентальним з м’якою зимою і теплим (інколи спекотним) літом.

Середньорічна температура повітря становить 8,8 °С, найнижча вона у січні (мінус 5,0 °С), найвища – в липні (21,1 °С).

Таблиця 1

Температура повітря по місяцях, (°С)

Температура

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

Середня

-5,0

-3,6

1,3

9,5

15,9

19,5

21,1

20,5

15,6

8,8

3,0

-1,6

8,8

Денна максимальна

-2

0

4

13

21

24

26

25

20

13

5

0

12

Нічна мінімальна

-7

-6

-1

5

10

13

15

14

11

4

1

-3

5


Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 13,4 °С) зафіксована в 1954 р., найвища (1,9 °С) – в 1895 р.

Найнижча середньомісячна температура в липні (18,6 °С) спостерігалась у 1985 р., найвища (25,8 °С) – в 1891 р.

Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 33,2 °С) зафіксовано 11 січня 1940 р., абсолютний максимум (38,1 °С) – 2 липня 1938 р.

В останні 100–120 років температура повітря у Кривому Розі, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 1,0 °С. Більшим у цілому є підвищення температури в першу половину року.

У середньому за рік у Кривому Розі випадає 483 мм атмосферних опадів, найменше – у жовтні, найбільше – у червні.

Атмосферний тиск

Повітря атмосфери тисне на всі об'єкти на земній поверхні. Для виміру атмосферного тиску в повсякденному житті, туристичних походах, наукових експедиціях використовується барометр-анероїд.
Малюнок 1.

Барометр-анероїд
Основною частиною анероїду є запаяна пружна металева коробка, з якої викачане повітря. Відсутність повітря всередині коробки робить її «чутливою» до зміни атмосферного тиску: у разі зниження тиску коробка розширюється, а в разі підвищення — стискається.

«Поведінку» коробки фіксує механізм, що приводить у дію стрілку, яка переміщається вздовж шкали та показує на величину атмосферного тиску. На шкалі вказано одиниці виміру тиску не лише в міліметрах ртутного стовпа, але й у мілібарах (мбар). Один мілібар відповідає 0,75 мм рт. ст.

Завдання. Упродовж практики спостерігайте за показаннями барометра й станом погоди наступного дня (днів), результати своїх спостережень заносьте до таблиці.

Таблиця 2

Журнал спостережень за атмосферним тиском

Показання барометрів

Стан погоди наступного дня (днів)

1 червня
2 червня
3 червня

Зробіть висновок про те, як за показанням барометра передбачити погоду найближчими днями.

Вітер

Вітром називається переміщення повітря паралельно земній поверхні. Метеорологи проводять спостереження за напрямком, швидкістю та силою вітрів. У приземних шарах атмосфери з цією метою використовують флюгер або більш досконалі прилади, наприклад анеморумбометр.


Малюнок 2. Флюгер

Малюнок 3. Анеморумбометр
Коли говорять про напрямок вітру, мають на увазі сторону горизонту, звідки він дме. Напрямок визначає назву вітру. Наприклад, якщо вітер дме з півдня, він називається південним тощо. Інформацію про вітри, що переважають у певній місцевості у певний період часу, можна побачити на розі вітрів — спеціальному графіку, який складається з восьми відрізків, що перетинаються та вказують на основні й проміжні сторони горизонту. Розу вітрів складають за місяць, сезон, рік. На лініях рози вітрів відкладається кількість днів, протягом яких переважав вітер певного напрямку, потім всі показники з'єднуються лінією.

Завдання. За даними спостережень (місяць, рік) за напрямком вітру побудуйте розу вітрів.

Таблиця 3

Дані спостережень за напрямком вітру

Напрямок вітру

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх

Пд

Пд-зх

Зх

Пн-Зх

Кількість днів


Дайте відповіді на запитання:

Які вітри переважали в період, коли проводилися спостереження?

Яка погода пов'язана з цими вітрами?

Найбільшу повторюваність у місті Кривий Ріг мають вітри з північного сходу і півночі, найменшу – з півдня.

Таблиця 4

Повторюваність вітру різних напрямків, (%)


Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Штиль

15,4

16,1

15,2

10,3

9,8

10,3

11,5

11,4

10,5


Хмарність

Залежно від умов утворення, хмари поділяються на 10 видів. Найпоширенішими є перисті ,шаруваті, купчасті хмари та їх різновиди.


Малюнок 4.

Перисті хмари


Малюнок 5.

Шаруваті хмари


Малюнок 6.

Купчасті хмари
Для метеорологів хмарне небо — це джерело об'єктивної інформації про погоду, про її можливі зміни. Тому метеорологічні служби в усьому світі проводять постійні спостереження за хмарами, їх розвитком.

Вимірюється хмарність у балах, що показує ступінь вкриття видимої частини неба хмарами:

0 балів - ясно.

Менше 5 балів нижнього ярусу, або хмар середнього ярусу, що просвічують, або будь-яка кількість хмар верхнього ярусу - невелика хмарність.

Від 1-3 до 6-9 балів або 3-8 балів хмар нижнього ярусу або щільних хмар середнього ярусу - мінлива хмарність.

Від 8-10 до 0-3 балів хмар нижнього ярусу - хмарно з проясненнями.

7-10 балів хмар нижнього ярусу - хмарно.

10 балів хмар нижнього ярусу - похмуро.

Хмарність є важливою характеристикою погоди, вона впливає на температуру приземного шару повітря, оскільки хмари мають властивості втримувати тепло біля земної поверхні, віддзеркалювати частину сонячних променів та поглинати значну кількість небезпечних доз сонячної радіації.

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні.

Таблиця 5

Загальна хмарність у Кривому Розі, (бали)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

7,3

7,4

6,9

6,4

5,7

5,3

4,7

4,1

4,4

5,5

7,7

8,1

6,1


Завдання. За даними спостережень протягом одного з місяців побудуйте діаграму хмарності.

Таблиця 6

Журнал спостережень за атмосферним тиском

Місяць_____рік_____


Показники хмарності

Кількість днів

Ясно
Змінна хмарність
Суцільна хмарність

Дайте відповіді на запитання:

Чи відрізняються показники хмарності цього місяця від інших місяців, протягом яких проводилися спостереження?

Чим різниться погода в безхмарні та хмарні дні (добовий хід температур, опади,тиск)?

Атмосферні опади

Атмосферні опади — це вода в твердому або рідкому стані, що випадає з хмар або виділяється з повітря. Найкраще відомі опади у вигляді дощу, снігу й граду. Вони випадають із хмар у формі краплинок води, сніжинок, снігової крупи, крижаних частинок заокругленої або неправильної форми.

Град зазвичай випадає в теплу пору року з купчасто-дощових хмар і часто супроводжується зливами й грозами.

Роса, іній, паморозь належать до опадів, що випадають з повітря.

Атмосферні опади, їх вид і кількість — одна з характеристик стану погоди. Особливе значення для різних видів господарської діяльності має режим випадання опадів — зміна їх кількості за місяцями, сезонами року.

Для виміру кількості опадів, що випали, на метеостанціях використовується прилад — опадометр. Це циліндрична ємність (відро), встановлена на висоті 2 метрів на відкритому просторі. Двічі на добу воду, що накопичилася у відрі, виливають у спеціальний дощомірний стакан з поділками, які дозволяють визначити кількість опадів, що випали, в міліметрах на одиницю площі (мм).Малюнок 7.

Опадомір

Результати спостережень за атмосферними опадами обробляються. Підраховуються місячна й річна кількість опадів, з'ясовуються закономірності в режимі їх випадання, будуються діаграми атмосферних опадів протягом року.

Завдання. Обчисліть кількість опадів, що випали в кожному з пунктів. Побудуйте діаграму опадів за сезонами.

У середньому за рік у Кривому Розі випадає 483 мм атмосферних опадів, найменше – у жовтні, найбільше – у червні.

Таблиця 7

Середня кількість опадів, (мм)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

40

32

28

41

42

64

54

42

31

30

35

44

483

Мінімальна річна кількість опадів (258 мм) спостерігалась у 1975 р., максимальна (816 мм) – в 1966 р. Максимальну добову кількість опадів (110 мм) зафіксовано 20 червня 1941 р. У середньому за рік у місті спостерігається 125 днів з опадами; найменше їх (6) у вересні, найбільше (15) – у грудні. Щороку у Кривому Розі утворюється сніговий покрив, проте його висота незначна.

Зроби сам

Під час практики можна запропонувати дітям зробити найпростіші прилади й навіть моделі явищ природи власними руками. Виготувати їх можна в домашніх умовах або в школі.

Неважко зробити дощомір. Потрібно розрізати пластикову пляшку навпіл. Дно нижньої частини заліпити пластиліном, щоб воно було пласким і рівним, а верхню частину використати як лійку. Встановіть дощомір на висоті І—2 м. Його можна поставити у старе відро, попередньо насипавши туди трохи піску для стійкості. Показники знімаються за допомогою лінійки: необхідно сумістити позначку 0 см з дном дощоміру та подивитися, яка висота шару води в міліметрах.

Діючу модель барометра ви також можете зробити самостійно. Повітряну кульку, що лопнула, обріжте, розтягніть, щільно притисніть до шийки півлітрової банки та закріпіть резинкою. Банка буде відігравати роль металевої коробки в барометрі-анероїді. Обріжте пластмасову соломинку для коктейлів таким чином, щоб з одного боку утворилося вістря. Другим кінцем закріпіть її скетчем на кульці в середній частині шийки банки. Прикріпіть банку до картонки (можна використати коробку з-під взуття). Нанесіть на картонку поділки через 5 мм. Слідкуйте за показниками вашого барометра.

Для спостережень можна використати «жаб'ячий барометр». Потрібно зробити маленьку дерев'яну драбинку та опустити її в скляну літрову банку, частково заповнену водою. Потім спіймати гостроморду або озерну жабу та посадити в банку. Коли вона призвичаїться до нових умов, можна починати спостереження. В суху погоду шкіра жаби швидко зневоднюється, тому, коли очікується суха погода, жаба сидить у воді. В сиру погоду вона виповзає на поверхню — зневоднення їй не загрожує.

Чудовим домашнім барометром може бути кислиця звичайна. Перед негодою рослина закриває свої рожеві квіти й притискує до стебла листя, ніби хоче сховатися від дощу.

Можна створити маленьку модель хмари та дощу, що випадає з неї. Для цього необхідно майже наполовину наповнити літрову банку гарячою водою і накрити її холодною кришкою з-під каструлі (кришку можна попередньо остудити в холодильнику). Через деякий час ви побачите під кришкою згущені найдрібніші крапельки води, пізніше на ній утворюються краплі води, деякі з них упадуть назад у воду.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Урок-екскурсія Тема. Екскурсія пушкінськими місцями
Мета: здійснити заочну екскурсію місцями, де жив і творив великий поет, ознайомити учнів з основними фактами життя і творчості О....
УРОК ЕКСКУРСІЯ «WELCOME TO GREAT BRITAIN»
Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Біографія: Тарас Шевченко
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за н ст.) 1814р в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого 9 березня
...
Православний міжнародний молодіжний літній табір в честь святого Алексія Товта Програма
Прибуття в м. Ужгород /залізничний вокзал/, екскурсія містом з відвідуванням знаменитих храмів та від’їзд в с. Кічірне з заїздом...
Та завдання проекту
Визначення джерел потрібної інформації. Екскурсія в музей «Українського рушника» в місті Черкаси
«Пиріжечки з яблуками»
Попередня робота: екскурсія на кухню, спостереження за працею кухаря; розглядання ілюстрацій, читання казок
Дата Організація виховної діяльності
Національне виховання. Екскурсія з елементами бесіди «Прийми нас в свої обійми, школо!»
Зимові канікули в Карпатах
Екскурсія «Яремче – перлина Карпат» (центр міста, водоспад «Пробій», сувенірний ринок, вольєр не господарство (10 грн/чол.))
Урок-екскурсія вчителя фізики, математики
Тема. Організація роботи елеватору. Спостереження за різними видами механічного руху (поступальний, обертальний, похила площина)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка