Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»


НазваМетодичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»
Сторінка6/6
Дата15.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Педагогічна (виробнича) практика ОКР «спеціаліст»

Розподіл рейтингових балів та критерії оцінювання видів діяльності

студентів спеціальності:

7.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»з/п

Види практичних завдань

К-ть

балів

Критерії оцінювання

Проміжний контроль 1

1

Оформлення журналу роботи студента практиканта

5

 • Психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування.

 • Комплексний підхід до планування, змісту і організації практики.

 • Систематичність, наступність у плануванні і проведенні роботи навчального і виховуючого характеру.

2

Розробка планів конспектів занять

10

 • Уміння чітко і зрозуміло визначати мету і завдання занять спецдисциплін і виробничого навчання.

 • Відповідність структури типу заняття.

 • Застосування сучасних методів, форм та інноваційних методик навчання.

3

Проведення занять та виконання запланованої роботи

15

 • Реалізація наміченої мети і завдань у ході проведення заняття.

 • Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу.

 • Використання наочності, ТЗН, дидактичних матеріалів.

 • Обґрунтованість вибору методів навчання.

 • Диференційований підхід до учнів.

 • Формування умінь самостійної роботи учнів.

4

Оформлення та ведення педагогічного щоденника

5

 • Систематичний аналіз своєї практичної діяльності і досвіду навчально-виховної роботи ПТНЗ.

 • Записи поточної роботи у відповідності з індивідуальним планом журналу студента-практиканта (календарно-тематичні плани та план позаурочної роботи викладача-предметника на період педпрактики; плани-конспекти занять; плани роботи гуртків; сценарії виховних позаурочних заходів із спецдисциплін; завдання програмованого контролю, журнали поточного оцінювання знань, умінь та навичок учнів під час практики; зразки роздаткового матеріалу, наочність для проведених занять; матеріали і результати анкетувань, тощо).

5

Аналіз заняття

5

 • Умови і засоби забезпечення заняття.

 • Характеристика організаційної діяльності викладача, майстра виробничого навчання на занятті та його особистих якостей.

 • Аналіз дидактичної діяльності викладача, майстра виробничого навчання.

 • Виховна діяльність викладача, майстра виробничого навчання.

 • Діяльність учнів на занятті і характеристика групи.

 • Вміння робити висновки до заняття.

6

Конспект позаурочного заходу та його проведення

5

 • Актуальність теми.

 • Самостійність під час підготовки та проведення позаурочного заходу.

 • Творчий підхід при написанні конспекту позаурочного заходу та його проведення.

 • Глибина змісту позаурочного заходу.

 • Уміння враховувати індивідуальні, вікові особливості учнів.

 • Рівень методичної підготовки.
Всього

45
Підсумковий контроль

7

Розробка та проведення залікових занять

10

 • Визначення мети, змісту, послідовності і методів викладання нового навчального матеріалу.

 • Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу.

 • Підготовка навчально-наочних посібників і демонстрацій.

 • Застосування сучасних інноваційних технологій і інтерактивних методик навчання.

 • Диференційований підхід до учнів.

 • Формування умінь самостійної роботи учнів.

8

Опис передового педагогічного досвіду

5

 • Новизна в діяльності педагога.

 • Відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики.

 • Аналіз результативності та ефективності роботи викладача, майстра виробничого навчання.

 • Можливість застосування досвіду в навчально-виховному процесі.

9

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

5

 • Змістовність та оформлення відповідних матеріалів (фотографій, фотоальбомів, презентацій, відеоматеріалів, відеопрезентацій).

10

Текстовий звіт про виконану роботу в ПТНЗ та його захист

10

 • Змістовність, науковість, аргументованість самого звіту.

 • Відповіді на запитання (повнота, лаконічність, аргументованість).
Всього

30Разом

75

Список використаних джерел


 1. Гуревич Р.С. , Капустянський Р.А. , Коношевський Л.Л. , Подоляк В.О. Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педагогічно-індустріального факультету: (випускний курс) - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1998. – 34 с.

 2. Гуревич Р.С., Ковальов Ю.Г., Луп’як Д.М. Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 34 с.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня1993 р. №93

 4. Положення про педагогічну практику студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Наказ по ВДПУ від 01.04.2004р. №310

Для нотаток


Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів / Укладачі Р.С. Гуревич, Ю.Г. Ковальов, Д.М. Луп’як. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 44 с.

методичні рекомендації

до педагогічної практики

студентів

Відповідальний за випуск Ю.Г. Ковальов

Оригінал-макет Д.М. Луп’як

Комп’ютерний набір Д.М. Луп’як

Коректор Т.Ц. Король

Виготовлено з оригінал-макету в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

21100. м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Зам. №_____ Наклад 100


1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка