Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка1/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГУЦЬ В.С., Володченкова Н.В.
Основи ОХОРОНи ПРАЦІ

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

Охорони праці та цивільної оборони

Протокол № 15

від 19.05.2006 р.

Київ НУХТ 2006

Гуць В.С., Володченкова Н.В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. -К.: НУХТ, 2006.-86 с.

Рецензент: О.В.Хіврич, к.війск.н.

В.С.Гуць, д.техн.наук., проф.

Н.В.Володченкова

© В.С.Гуць В.С., Н.В.Володченкова, 2006

© НУХТ, 2006

ЗМІСТ

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. Вступ. Предмет "Основи охорони праці"...............................4

  2. Правові основи охорони праці................................................4

  3. Організація робіт з охорони праці..........................................6

  4. Виробничий травматизм..........................................................9

  5. Соціальне та економічне значення охорони праці..............10

2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

  1. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії......12

  2. Мікроклімат виробничих приміщень......................................14

  3. Нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень....................................................................14

  4. Вентиляційні та аспіраційні системи промислових підприємств.......................................................................................15

  5. Освітлення виробничих приміщень........................................18

  6. Шум та вібрація.........................................................................20

  7. Випромінювання.......................................................................27

  8. Засоби захисту від дії шкідливих факторів на виробництві

3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

  1. Основи електробезпеки............................................................30

  2. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом..............................................................................................32

  3. Класифікація приміщень за ступенем враження електричним струмом..............................................................................................35

  4. Дія на людину напруги кроку..................................................37

  5. Заходи та засоби по запобіганню враження людини електричним струмом.......................................................................38

  6. Статична електрика та її небезпека.........................................49

  7. Захист підприємств від атмосферних розрядів......................50

  8. Техніка безпеки при обслуговуванні посудин, що працюють під тиском..........................................................................................53

  9. Вимоги безпеки до будови та експлуатації технологічного обладнання.........................................................................................54

4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку ................57

4.2 Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.........................................................................................58

4.3. Вимоги пожежної безпеки до території підприємств.............60

4.4. Засоби виявлення та гасіння пожеж.........................................61

4.5. Евакуація людей із будівель та приміщень.............................62

5. Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках і в екстремальних ситуаціях....................................63

ЛІТЕРАТУРА...........................................................................................69

ДОДАТКИ................................................................................................70

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Вступ. Предмет "Основи охорони праці"

Основи охорони праці — нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, основ фізіологіі, питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позицій щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров`я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Основна мета:

 • запобігання травматизму та професійних захворювань;

 • створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 • збереження здоров’я та працездатності;

 • підвищення продуктивності праці;

 • попередження аварійних ситуацій.

Статистичні дані про виробничий травматизм свідчать про те, що його рівень у цілому світі безперервно зростає і становить, за даними МОП, біля 125 млн. випадків щорічно. У розвинених країнах із високим технічним рівнем він значно менший, ніж у країнах, що розвиваються, в т. ч. І в Україні. У країнах Євросоюзу від нещасних випадків та професійних захворювань потерпають що­річно близько 10 млн. осіб, з яких майже 8 000 гине. В цілому по всіх країнах земної кулі кожні 3 хвилини гине людина, а кожні 2 се­кунди травмуються 8 осіб.

За статистикою, в Україні щоденно на виробництві травмують­ся 80-85 осіб, із них до 10% стають інвалідами і до 2% гине. (Додаток № 1)

1.2. Правові основи охорони праці

До законодавчої бази з охорони праці закони належать:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка