РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401


Скачати 412.36 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Сторінка2/4
Дата23.04.2013
Розмір412.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
Тема 8: Правове регулювання деліктних правовідносин з іноземним елементом

1. Поняття та умови настання деліктного зобов’язання в національному праві.

2. Колізійні питання деліктних зобов’язань.

3. Види деліктних зобов’язань:

3.1) зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди малолітніми, неповнолітніми особами;

3.2) зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди обмежено дієздатними, недієздатними, адієздатними особами;

3.3) зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки та непереборною силою.

Рекомендована література: 6, 7, 9, 31-33, 41, 43, 58, 68.
Тема 9: Міжнародний цивільний процес

 1. Поняття і місце цивільного процесу в системі науки міжна­родного приватного права. Поняття, види арбітражу та його значення для зовнішньо­-економічних відносин.

 2. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промис­ловій палаті України.

 3. Міжнародний комерційний арбітраж "аd hос".

 4. Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень

Рекомендована література: 1, 6, 9, 19, 31, 36, 37, 41, 51, 59.

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Семінарське заняття № 1 Тема: Міжнародне приватне право: поняття, предмет та система. Джерела міжнародного приватного права

План семінарського заняття

1. Поняття, предмет та особливості міжнародного приватного права.

2. Система міжнародного приватного права.

3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права.

4. Співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права.

5. Поняття та види джерел міжнародного приватного права.

6. Національне (внутрішнє) законодавство.

7. Судова та арбітражна практика.

8. Міжнародний звичай.

9. Міжнародні договори.

Рекомендована література: 6, 7, 31-34, 39, 43.
Практичні завдання:

1. Зробіть порівняльну характеристику міжнародного приватного та публічного права у вигляді таблиці за такими критеріями: поняття, принципи, регулювання відносин, суб’єкти, об’єкт, норми застосування.
Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

 1. Зародження, становлення та розвиток міжнародного приватного права як науки.

 2. Місце та роль арбітражної практики в міжнародному приватному праві.

 3. Сучасна зарубіжна доктрина міжнародного приватного права.


Питання для самоконтролю:

 1. Розкрити зміст поняття «міжнародне приватне право».

 2. В чому полягає відмінність міжнародного права від міжнародного приватного права?

 3. Розкрийте зміст міжнародних торгівельних звичаїв як джерел міжнародного приватного права.

 4. Назвіть та розкрийте сутність ознак міжнародного приватного права.

 5. Розкрийте зміст функцій міжнародного приватного права.

 6. Розкрийте особливості джерел міжнародного приватного права.

 7. В чому полягає зв’язок міжнародного приватного права з іншими юридичними науками?

 8. Розкрийте зміст та сутність методів міжнародного приватного права.Семінарське заняття № 2 Тема: Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві: колізійний і матеріально-правовий методи

План семінарського заняття

1. Методи регулювання в міжнародному приватному праві: поняття і види.

2. Колізійний метод регулювання в міжнародному приватному праві: природа, способи застосування, особливості.

3. Загальна характеристика, структураі види колізійних норм.

4. Типи калізійних прив'язок (форма прикріплення).

5. Тлумачення і процес застосування колізійних норм.

6. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми.

Рекомендована література: 4, 6, 7, 15, 17, 20, 31, 39, 50, 58, 62.
Практичне завдання:

1. Зробити порівняльну характеристику: матеріальної та колізійної норми.

2. Робота з Законом України «Про міжнародне приватне право»:

2.1) виписати по 5 норм, які містять окремо гіпотезу, диспозицію, санкцію та 5 норм, які узагальнюють всі 3 складові;

2.2) виписати по 5 норм імперативного, диспозитивного та альтернативного характеру.

3. У 1997 р. Громадянка України А., яка постійно проживає в місті Сургут (Російська Федерація), звернулася в Сургутський міський суд з позовом про розірвання шлюбу зі своїм чоловіком П., який постійно проживає в місті Тернопіль (Україна). Громадянин П. також є громадянином України. Питання: яке законодавство і які норми міжнародних договорів, що діють у відносинах між Російською Федерацією і Україною, повинен застосувати суд у місті Сургут, приймаючи рішення про розірвання шлюбу?

4. Громадянка України М. вступила в шлюб з громадянином Болгарії Д. Шлюб було зареєстровано в Болгарії. Від цього шлюбу народилося двоє дітей, старший син народився в Україні, а молодший в Болгарії. Останнім спільним місцем проживання подружжя була Болгарія. Пізніше громадянка М. виїхала до України і подала в Києві позов до Д. про стягнення аліментів на дітей. Питання: законодавство якої держави повинен застосувати суд міста Києва? З яких колізійних норм він повинен походити? Де ці норми встановлені?
Індивідуальна робота:

1. Реферативні доповіді:

1. Колізійна норма її структура та вплив на застосування колізійних та матеріально-правових методів в міжнародному приватному праві.

2. Значення та особливості колізійних прив’язок на міжнародне приватне право, світовий досвід.

3. Порядок застосування на практиці колізійних норм, їх вплив на судовий процес.

4. Роль та особливості колізійного права та його вплив на міжнародне приватне право.

5. Проблема кваліфікації юридичних понять в міжнародному приватному праві.

6. Склад колізійної норми. Види колізійних норм.

7. Принцип автономії волі сторін.
Питання для самоконтролю:

 1. Проаналізуйте та розкрийте зміст наступних понять: «колізія законів», «колізійне право».

 2. Розкрийте зміст принципів взаємності та реторсії.

 3. Якими можуть бути наслідки застосування імперативних колізійних норм?

 4. Розкрийте склад колізійної норми.

 5. Визначте роль автономії волі сторін в міжнародному приватному праві.

 6. Розкрийте зміст поняття «кульгаючий шлюб».

 7. Дайте визначення поняття «застереження про публічний порядок».

 8. Проаналізуйте особливості «матеріальної» та «формальної» взаємності в міжнародному приватному праві.

 9. Дайте визначення субсидіарної колізійної прив’язки.


Семінарське заняття № 3 Тема: Суб'єкти міжнародного приватного права

План семінарського заняття

 1. Поняття та види суб'єктів міжнародного приватного права.

 2. Правовий статус фізичної особи як суб’єкта міжнародного приватного права.

 3. Іноземні громадяни, які постійно проживають у державі перебування, їх правове становище у міжнародному приватному праві.

 4. Тимчасово прибулі іноземці, їх правове становище у міжнародному приватному праві.

 5. Правове становище біженців у міжнародному приватному праві.

 6. Правове становище юридичної особи в міжнародному приватному праві.

 7. Спеціальні види юридичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права.

 8. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.

Рекомендована література: 4, 6, 7, 15, 17, 31, 39, 58, 62.
Практичні завдання:

 1. Зробити порівняльну характеристику: національні фізичні особи; іноземні фізичні особи, осіб без громадянства.

 2. Зробити характеристику Законів України «Про біженців», «Про охорону дитинства», Конвенцію про статус біженців.

 3. Зробити порівняльну характеристику: національні компанії, трести, корпорації, міжнародні корпорації, картелі, синдикати.

 4. Громадянин України П. за допомогою вітчизняної посередницької фірми уклав трудовий контракт з підприємством в іноземній державі в якості програміста. В укладеному іноземною фірмою контракті з мігрантом було передбачено, що він діє один рік. Через рік термін дії контракту було продовжено. П. вирішив забрати до себе дружину разом із дитиною та звернувся до керівництва фірми з проханням відшкодувати за рахунок фірми витрати, пов’язані з переїздом дружини та дитини до нього. Іноземне підприємство відмовило йому. Питання: якщо в контракті ніяких умов про сім’ю не міститься, які дії може вчинити працівник?

 5. Американська компанія уклала в США контракт про продаж зброї державі А. Оскільки отримувач не здійснив оплати рахунків з поставлену зброю, компанія заявила позов до Уряду держави А. Питання: чи буде держава А. мати імунітет в судах США?


Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

 1. Правовий статус іноземних юридичних осіб в Україні.

 2. Імунітет іноземної держави та його види.

 3. Соціальне забезпечення трудящих-мігрантів.

Питання для самоконтролю:

 1. Визначити правовий статус іноземних громадян в Україні.

 2. Визначити правовий статус апатридів та біженців в Україні.

 3. Проаналізуйте правовий статус громадян України, які є трудящими мігрантами.

 4. Розкрийте зміст особистого закону юридичної особи.

 5. Розкрийте зміст поняття «національність юридичної особи».

 6. Розкрийте зміст теорії «функціонального» імунітету.

 7. Визначте міжнародно-правовий статус консорціумів.

 8. Проаналізуйте правовий статус філій та представництв за кордоном.Семінарське заняття № 4 Тема: Договірні відносини в міжнародному приватному праві

План семінарського заняття

1. Поняття та види міжнародних контрактів, як різновиду договірних відносин в міжнародному приватному праві.

2. Конвенція ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів»: загальна характеристика і сфера застосування.

3. Особливості та види договорів у сфері міжнародних перевезень.

4. Особливості та види договорів у сфері міжнародного фінансування та розрахунків.

5. Загальна характеристика та особливості міжнародний переказ коштів та їх вплив на розвиток міжнародного приватного права.

6. Міжнародний акредитив його роль в міжнародному приватному праві.

7. Розрахунки із застосуванням векселів і розрахункових чеків в міжнародному приватному праві.

Рекомендована література: 4, 6, 7, 15, 17, 31, 39, 58, 62.
Практичні завдання:

1. Підготувати зразки договорів, а саме:

1.1. Договір перевезення вантажу за участю іноземного елемента;

1.2. Договір перевезення пасажирів і багажу за участю іноземного елемента;

1.3. Міжнародний акредитив;

1.4. Вексель за участю іноземного елемента;

1.5. Чек за участю міжнародного елемента.

2. Видавництво «Новости» (СРСР) видало на початку 70-х років на англійській мові спогади маршала Г.К. Жукова, зацікавленість до яких виявляли читачі не тільки в Москві та Лондоні, а й і в усьому світі. Питання: чи підпадає під дію Бернської Конвенції книга Г.К. Жукова?

3. У російському науково-дослідному інституті сталі була розроблена система динамічного захисту танків. Були подані відповідні заяви і отримані патенти в 12-ти країнах, в тому числі в Україні та Пакістані. Харківський завод ім. Малишева є постачальником танків в Пакістан саме з такою системою захисту. Між російським інститутом та заводом-виробником у Харкові виник спір з приводу цієї поставки, який розглядався в арбітражному порядку в Швейцарії. Питання: чи може постачальник здійснювати поставку танків до Пакістану без дозволу власника патенту.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

1. Особливості і характеристика договорів у сфері міжнародних залізничних перевезень.

2. Особливості і характеристика договорів у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

3. Особливості і характеристика договорів у сфері міжнародних повітряних перевезень.

4. Особливості і характеристика договорів у сфері міжнародних морських перевезень.

5. Правовий статус IKAO.

6. Правове регулювання міжнародних автоперевезень.

Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає сутність конвенційного пріорітету?

 2. Розкрийте зміст поняття «ліцензійна угода».

 3. У яких міжнародних договорах в галузі авторського права бере участь Україна?

 4. Розкрити зміст поняття «міжнародне перевезення».

 5. Національне та міжнародне приватне право в сфері міжнародних перевезень.

 6. Правовий аналіз видів міжнародних перевезень.

 7. Юридична відповідальність перевізника в міжнародних перевезеннях.

 8. Аналіз міжнародних договорів у сфері міжнародних перевезень.


Семінарське заняття № 5 Тема: Міжнародне сімейне право. Міжнародне спадкове право. Міжнародне приватне трудове право.

План семінарського заняття

1. Поняття шлюб та порядок укладання шлюбу в національному та міжнародному законодавстві.

2. Особисті немайнові права та майнові відносини подружжя за національним та міжнародним законодавством.

3. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним та особливості припинення шлюбу.

4. Правовідносини з опіки та піклування.

5. Основні колізійні питання, пов’язані зі спадкуванням.

6. Правове регулювання спадкових відносин.

Рекомендована література: 6, 7, 9, 12, 16, 19, 31-33, 39, 58, 62-65, 68.

Практичні завдання:

 1. Французький громадянин М. вступив в шлюб з радянською громадянкою А. Шлюб був зареєстрований в Москві. У подружжя було як спільно нажите майно, так і майно, що було набуте ними до вступу в шлюб. Через 5 років подружнього життя, яке відбувалося в Москві, чоловік повернувся до Франції. Російська громадянка А. Подала позов про розподіл майна та розірвання шлюбу в Московський суд. Питання: чи повинен суд при окремому проживанні подружжя, прийняти справу до розгляду?

 2. Російська балерина Анна Павлова народилася в Росії але останні 15 років свого життя прожила в Англії. Після її смерті в Лондоні виникла справа про її спадщину. Питання: право якої країни необхідно застосувати по відношенню до її спадщини?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

 1. Усиновлення в міжнародному приватному праві.

 2. Спадкування в договорах про правову допомогу.

 3. Шлюб громадян України за кордоном.

 4. Реалізація аліментних зобов’язань в міжнародному праві.

 5. Колізійні питання, міжнародні договори з питань усиновлення.

 6. Інститут спадкової трансмісії та негідного спадкоємця в міжнародному приватному праві.


Питання для самоконтролю:

 1. Громадянство дітей та їх правовий статус.

 2. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві.

 3. Колізії законодавств в галузі спадкування.

 4. Шлюб громадян України в державах СНД.

 5. Захист спадкових прав громадян України за кордоном.


Семінарське заняття № 6 Тема: Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом

План семінарського заняття

1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового регулювання.

2. Колізійні прив’язки в трудових правовідносинах, які застосовуються в міжнародному приватному праві.

3. Праця громадян України за кордоном.

4. Праця іноземців в Україні.

5. Трудовий договір в національному та міжнародному законодавстві.
1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка