МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Одеса 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Українознавство» ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тестові завдання для самостійної роботи студентів Одеса 2007


Скачати 360.44 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Одеса 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Українознавство» ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тестові завдання для самостійної роботи студентів Одеса 2007
Сторінка2/3
Дата18.04.2013
Розмір360.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

Виберіть із семи тверджень чотири правильні.
1. Укажіть соціально-економічні причини роздробленості Київської держави:

А. поширення феодальної власності на землю;

Б. посилення місцевої землевласницької знаті;

В. наявність у різних князівств;

Г. зовнішніх ворогів;

Д. розвиток натурального господарства;

Є. політичне зміцнення князівств;

Е. велика територія Київської Русі.
2. Позначте положення, які розкривають основний зміст ІІІ Універсалу Центральної Ради:

А. проголошення незалежності УНР;

Б. ліквідація поміщицької власності на землю;

В. встановлення державного контролю над виробництвом;

Г. націоналізація промисловості;

Д. визначення території УНР;

Є. запровадження загальної трудової повинності;

Е. призначення виборів до Українських Установчих зборів.
3. Позначте риси, притаманні новій економічній політиці, яку було проголошено на Х з’їзді РКП(б):

А. заміна продрозкладки продподатком;

Б. створення колгоспів;

В. продаж у приватну власність дрібної й частини середньої промисловості;

Г. запровадження на виробництві воєнної дисципліни;

Д. залучення іноземного капіталу;

Є. скасування загальної трудової повинності;

Е. зрівняльна зарплатня робітників.
4. Вкажіть основні напрямки реформ О. Косигіна в сільському господарстві в другій половині 60-х років:

А. освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу;

Б. встановлення твердих планів державних закупівельних цін, зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства;

В. ліквідація машинно-тракторних станцій і викуп колгоспниками сільгосптехніки;

Г. запровадження в сільському господарстві територіальної системи правління, створення виробничих колгоспно-радгоспних управлінь;

Д. зростання капіталовкладень у сільському господарстві, поліпшення кадрового складу колгоспів і радгоспів;

Є. впровадження більш урожайних районованих сортів зернових і технічних культур;

Е. зміцнення матеріальної бази сільського господарства, збільшення сільгосптехніки, мінеральних добрив.
5. Позначте положення, які відповідають статутові Ліги Націй:

А. обмеження національних озброєнь;

Б. накладення репараційних зобов’язань на переможені країни;

В. розв’язання міжнародних конфліктів мирним шляхом;

Г. розвиток, співробітництва між народами;

Д. припинення воєнних дій між Антантою і Четверним союзом;

Є. застосування санкцій до держави, що вчинила акт агресії;

Е. визволення окупованих Німеччиною країн.

До кожного з чотирьох завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
1. Установіть відповідність між подіями та іменами князів Київської Русі:

А. придушення повстання деревлян; 1. Святослав;

Б. створення «Руської правди»; 2. Володимир;

В. дунайські походи; 3. Ольга;

Г. запровадження християнства. 4. Олег;

5. Ярослав.
2. Установіть відповідність між поняттями та їх змістом:

А. магнати; 1. мешканці міста, представники податкових верств

населення;

Б. шляхти; 2. особи духовного стану, службовці церкви;

В. міщани; 3. великі земельні власники в Польщі, Литві,

Україні;

Г. селяни. 4. жителі сільської місцевості, що перебувають у

залежності від феодалів;

5. дрібні земельні власники в Польщі, Литві, Україні.
3. Установіть відповідність між датами і подіями:

А. ліквідація Української 1. 1927-1928 рр.;

автокефальної православної 2. кінець 1929–початок 1930р.;

церкви; 3. 1930 р.;

Б. прийняття «закону про п’ять 4. 1931 р.;

колосків»; 5. 1932 р.

В. хлібозаготівельна криза;

Г. процес над «Спілкою Визво-

лення України».
4. Установіть відповідності між поняттями та їх змістом:

А. сталінізм; 1. очищення радянського суспільства

Б. десталінізація; від крайніх проявив репресивного

В. застій; тоталітарного режиму;

Г. перебудова. 2. поглиблення системної кризи

радянської моделі суспільно-

політичного розвитку;

3. панування авторитарно-

бюрократичних методів управління

державою і суспільством;

4. спроби змін в економічному,

соціальному і духовному житті;

5. демонтаж тоталітарних

політичних структур, будівництво

суверенної держави.
5. Установіть відповідність між політичними партіями та їх лідерами:

А. Комуністична партія України; 1. В. Ющенко;

Б. Соціалістична партія України; 2. П. Симоненко;

В. Партія регіонів; 3. В. Янукович;

Г. Народний союз «Наша Україна». 4. О. Мороз;

5. Ю. Тимошенко.
Розташуйте історичні події у хронологічній послідовності.
1. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. битва на р. Калці;

Б. створення Галицько-Волинського князівства;

В. поїздка Данила Галицького до Золотої Орди;

Г. взяття Києва монголо-татарами.
2. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. повстання Чернігівського полку;

Б. «похід селян в Таврію за волею»;

В. повстання військових поселенців Чугуєва;

Г. повстання на броненосці «Потьомкін».
3. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. Другий зимовий похід військ УНР;

Б. Варшавський договір між Польщею та УНР;

В. окупація польськими військами Східної Галичини;

Г. Чортківська офензива.
4. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. перші вибори Президента України;

Б. прийняття «Декларації про державний суверенітет УРСР»;

В. спроба антиконституційного перевороту в СРСР;

Г. прийняття «Акту проголошення незалежності України».

Оберіть лише одну правильну відповідь.
1. Коли Червона Армія перейшла польський кордон і вступила на територію Західної України:

А. 23 серпня 1939 р.;

Б. 1 вересня 1939 року;

В. 17 вересня 1939 року;

Г. 28 вересня 1939 року.

2. Позначте прізвище козацького гетьмана, який підписав Гадяцький договір із Польщею:

А. І. Виговський;

Б. П. Сагайдачний;

В. П. Дорошенко;

Г. І. Мазепа.
3. Позначте поняття, яке використовують для визначення політики радянської влади щодо Західної України протягом 1939 – 1941 рр., яка була спрямована на затвердження «соціалістичних принципів» в економіці, політиці та духовному житті:

А. радянізація;

Б. демократизація;

В. реабілітація;

Г. асиміляція.
4. Позначте договір, унаслідок якого Київ (на 2 роки) і Лівобережна Україна залишалися у складі Росії, Правобережжя поверталося Польщі, а Запоріжжя мало перебувати під спільним управлінням двох держав:

А. Бахчисарайський договір;

Б. Андрусівське перемир’я;

В. Слободищенський трактат;

Г. Бучацький договір.
5. Позначте положення, які характеризують людей у добу неоліту:

А. застосування вогню;

Б. винайдення лука та стріл;

В. розведення тварин;

Г. вироблення керамічного посуду;

Д. використання кісток для виготовлення знарядь праці;

Є. шліфування каменю;

Е. вирощування корисних рослин.
6. Позначте подію, яка збіглася в часі з проголошенням Акту Злуки УНР і ЗУНР:

А. Паризька мирна конференція;

Б. утворення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців;

В. встановлення фашистської диктатури в Італії;

Г. Листопадова революція в Німеччині.
7. Позначте подію, яка збіглася в часі з битвою за Дніпро і початком визволення від нацистів Правобережної України:

А. Кримська конференція;

Б. відкриття Другого фронту в Європі;

В. висадка союзних військ у Марокко і в Алжирі;

Г. капітуляція Італії.
8. Позначте твердження, яке розкриває основний зміст Берестейської унії 1596 року:

А. утворення Речі Посполитої;

Б. остаточне закріплення українських селян;

В. утворення української греко-католицької церкви;

Г. утворення федерації України, Польщі й Литви.
9. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. перші вибори Президента України;

Б. прийняття «Декларації про державний суверенітет УРСР»;

В. спроба антиконституційного перевороту в СРСР;

Г. прийняття «Акт проголошення незалежності».

А зараз, перевірте свої знання по всьому курсу ще раз і знайдіть з пропонованих варіантів відповідей одну правильну.
1. Чи була різниця між литовською та польською колонізацією?

А. да;

Б. ні;

В. ніякої.
2. Яким був національний склад запорожців?

А. українці;

Б. євреї;

В. турки;

Г. поляки.
3. Які хронологічні рамки Гетьманщини?

А. п.п. ХVІ – ХVІІІ;

Б. ХVІІІ – ХІХ;

Г. в т.п. ХVІІІ – ХІХ.
4. В якому році імператор Наполеон напав на Росію:

А. 1806 р.;

Б. 1811 р.;

В. 1812 р.;

Г. 1813 р.;

Д. 1814 р.
5. Правильно вкажіть прізвища прихильників таборів:

автономісти - А. В. Капніст;

Б. І. Котляревський;

консерватори - В. В. Лукашевич;

Г. Є. Гребінка.
6. Участь у боротьбі проти агресії Наполеона взяли і козацькі полки:

А. так;

Б. ні.
7. Засновником «Малоросійського товариства» був:

А. Пестель;

Б. Котляревський;

В. Лукашевич.
8. «Союз благоденства» був заснований в:

А. 1816;

Б. 1817;

В. 1819.
9. Центром «Південного товариств» було місто:

А. Петербург;

Б. Москва;

В. Київ;

Г. Тульчин;

Д. Васильків.
10. Повстання декабристів закінчилось перемогою:

А. так;

Б. ні.
11. Вкажіть назви програмних документів декабристських організацій:

«Союз порятунку» - А. «Руська правда»;

Б. «Конституція»;

«Союз благоденства» - В. «Статут»;

Г. «Православний катехізис»;

«Південне товариство» - Д. «Зелена книга».
12. Повстання Чернігівського полку відбулося:

А. грудня 1825 – 25 грудня 1825 р.;

Б. січня 1826 – 13 січня 1826 р.;

В. грудня 1825 р.;

Г. січня 1826 р.
13. Вкажіть центри суспільно-політичного руху першої половини ХІХ ст. в Україні:

А. Київ;

Б. Васильків;

В. Біла Церква;

Г. Ніжин;

Д. Харків.
14. Правильно проставте прізвища діячів науки і культури:

історія - А. М. Костомаров;

Б. М. Максимович;

етнографія - В. П. Куліш;

Г. Т. Шевченко;

література - Д. Ї. Срезневський;

Є. М. Маркевич.
15. Кирило-Мефодіївське братство проіснувало з… по … р.:

А. 1844 р.;

Б. 1845 р.;

В. 1846 р.;

Г. 1847 р.;

Д. 1848 р.
16. Тарас Шевченко належав до радикально-демократичного крила членів братства:

А. так;

Б. ні.
17. Визначте правильно авторів програмних документів товариства:

«Книга буття українського народу» -

«Статут Слов’янського суспільства св. Кирила та Мефодія» -

А. М. Костомаров; Б. Т. Шевченко;

В. П. Куліш; Г. В. Білогірський.
18. Вкажіть належність членів братства до:

радикального крила - А. М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш;

поміркованого крила - Б. В. Білогірський, М. Гулак, Ї. Посада,

Навроцький, Г.Андрузький.
19. Перший цукровий завод в Україні було збудовано у:

А. 1820 р.;

Б. 1820-ті роки;

В. 1824 р.;

Г. 1843 р.
20. Промисловий переворот в Україні розпочався в:

А. роки ХХ ст.;

Б. 30-ті роки ХІХ ст.;

В. 50-ті роки ХІХ ст.
21. Виберіть з вказаних прізвища українських підприємців:

А. Яхненко;

Б. Рябушинський;

В. Серебряков;

Г. Худунов;

Д. Терещенко;

Є. Симеренко;

Е. Бубнов;

Ж. Шведов;

З. Харитоненко.
22. Вкажіть правильно назви ярмарків, що діяли в Києві, Харкові, Єлисаветграді, Катеринославі:

А. Покровський - …; Б. Георгіївський - …;

В. Контрактовий - …; Г. Петропавлівський - … .
23. Інвентарні реформи проводилися в …:

А. 1847 – 1848;

Б. 1844 – 1845;

В. 1818 – 1849 рр.
24. Перший пароплав на Дніпрі з’являється в…:

А. 1820 р.;

Б. 1821 р.;

В. 1822 р.;

Г. 1823 р.;

Д. 1824 р.;

Є. 1825 рр.
25. Експорт з України складав 60 %:

А. так;

Б. ні.
26. Кріпосне право в західноукраїнських землях було скасовано у:

А. 1847 р.;

Б. 1848 р.;

В. 1849 рр.

27. Вкажіть прізвища членів «Руської Трійці»:

А. І. Могильницький;

Б. Т. Шевченко;

В. І. Франко;

Г. М. Шашкевич;

Д. І. Вагилевич;

Є. М. Костомаров;

Е. Я. Головацький;

Ж. І. Снігурський.
28. Гурток «Руська Трійця» виник у:

А. 20-ті роки;

Б. 30-ті роки;

В. 40-є роки ХІХ ст.

29. В 1837 р. було видано альманах:

А. «Зоря»;

Б. «Русалка Дністрова».
30. Головою «Головної Руської Ради» був:

А. І. Могильницький;

Б. М. Шашкевич;

В. Г. Яхимович.
31. «Головна Руська Рада» діяла у:

А. 1845-1849 р.;

Б. 1848-1851 р.;

В. 1848-1849 р.
32.У листопаді 1848 року відбулося:

А. повстання на чолі з Л. Кобилицею;

Б. повстання у Львові;

В. ліквідація кріпосного права в Східній Галичині.
33. Хто очолював повстання селян Північної Буковини 1848 – 1850 рр.:

А. Довбуш;

Б. Л. Кобилиця;

В. У. Кармалюк.
34. Маніфестом від … було проголошено скасування кріпосного права:

А. березня 1861 р.;

Б. 19 лютого 1861 р.;

В.14 березня 1861 р.
35. Єдина система початкової освіти введена у:

А. 1861 р.;

Б. 1864 р.;

В.1870 р.

36. Розташуйте у хронологічній послідовності дати проведення реформ:

А. 1861 – 1. аграрна; 2. земська; 3. освітня;

Б. 1864 – 4. міська; 5. військова; 6. цензурна;

В. 1865 – робітничий закон; 7. судова.

Г. 1870 –

Д. 1864-1883 –

Є. 1897 –
37. Земства – це органи місцевого самоврядування під зверхністю дворянства:

А. так

Б. ні
38. Правильно вкажіть прізвища українських підприємців:

А. Терещенко; Б. Гальперін; В. Горенштей; Г. Бродський;

Д. Харитоненко; Є. Симиренко; Е. Яхненко; Ж. Суботін;

З. Рудченко; І. Дегтярьов; Й. Стороженко.
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти і науки України Національний університет водного...
«Українська мова» для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка