РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка2/5
Дата05.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5
Тема 9. Повідомлення про підозру

Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.

Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.

Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.

Зміна повідомлення про підозру
Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Поняття та правова суть слідчих (розшукових) дій.

Класифікація слідчих (розшукових) дій.

Загальні процесуальні вимоги провадження слідчих (розшукових) дій. Порядок їх процесуального оформлення.

Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій.
Тема 11. Заходи забезпечення кримінального провадження

Поняття, підстави та мета застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Місце запобіжних заходів серед інших заходів забезпечення кримінального провадження.

Види запобіжних заходів. Сутність кожного з запобіжних заходів.

Обставини, які враховуюються при обранні запобіжних засобів.

Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу тримання особи під вартою. Особливості взяття під варту осіб, які користуються додатковими гарантіями особистої недоторканності (судді, депутати та ін.).

Поняття процесуального затримання особи за підозрою у вчиненні злочину як тимчасового запобіжного заходу. Мета, підстави, умови, строки і порядок кримінально-процесуального затримання.
Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Змістовний модуль ІІІ.

Тема 13. Підготовче судове провадження.

Поняття, суть і значення підготовчого провадження. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. Порядок і строки підготовчого провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Тема 14. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи

Види підсудності.

Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про підсудність.

Сутність і значення стадії судового розгляду.

Незмінність складу суду, безперервність судового засідання і рівність прав сторін у судовому розгляді.

Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду.

Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення. Зміна обвинувачення в суді. Вирішення судом питання про притягнення до кримінальної відповідальності у справі іншої особи, а також за завідомо неправдиве показання, неправильний переклад і неправдивий висновок. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення провадження у справі в суді.

Тема 15. Судовий розгляд кримінальної справи

Загальні положення судового розгляду кримінальної справи.

Розпорядок судового засідання. Заходи примусу до його порушників.

Частини судового засідання, їх поняття і система.

Суть, структура і завдання підготовчої частини судового розгляду.

Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в суді. Судові дії, що здійснюються для дослідження і перевірки доказів. Судове доручення.

Призначення і порядок судових дебатів. Останнє слово підсудного, зміст та порядок промови. Підстави і порядок відновлення судового слідства.

Поняття і значення вироку. Види вироків.

Процесуальний порядок постановлення вироку. Особлива думка судді.

Структура і зміст вироку. Порядок оголошення вироку. Вручення копії вироку підсудному.

Окрема ухвала, ухвали суду і протокол судового засідання. Їх правова природа, форма і значення.
Тема 16. Вирок суду

Поняття і значення вироку. Законність і обгрунтованість вироку.

Процесуальний порядок постановлення вироку.

Питання, що вирішуються судом у вироку.

Види вироків. Структура і зміст вироку.

Проголошення вироку.

Вручення копії вироку засудженому і виправданому. Процесуальні гарантії прав особи при постановленні вироку.
Тема 17. Апеляційне провадження

Правова природа, сутність і завдання перевірки вироків, ухвал і постанов суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Учасники судового процесу, які мають право подати апеляцію.

Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження.

Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки порушення зазначених строків.

Апеляція, її форма, зміст, доповнення, зміна та відкликання.

Процесуальний порядок розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку. Строки розгляду справи апеляційним судом.

Особливості оцінки доказів судом апеляційної інстанції.

Рішення суду апеляційної інстанції. Процесуальні вимоги щодо оформлення цих рішень.

Підстави для скасування чи зміни вироку, їх характеристика.

Порядок розгляду справи судом першої інстанції після скасування вироку апеляційним судом і повернення справи на новий судовий розгляд.

Рішення суду апеляційної інстанції та звернення їх до виконання. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції.
Змістовний модуль ІV.

Тема 18. Касаційне провадження

Суть і завдання стадії касаційного провадження.

Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності, які мають право на касаційне оскарження і внесення касаційного подання.

Суди, які розглядають справи в апеляційному і касаційному порядку, їх повноваження.

Касаційні строки, їх правова природа і правила обчислення. Наслідки порушення цих строків.

Касаційна скарга і касаційне подання, їх доповнення, зміна та відклик.

Процесуальний порядок і строки розгляду кримінальної справи в касаційному суді.

Специфіка доказування в суді касаційної інстанції.

Рішення касаційного суду. Процесуальні вимоги щодо оформлення рішень суду касаційної інстанції.

Рішення суду касаційної інстанції та звернення їх до виконання. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.
Тема 19. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

Поняття, сутність і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Значення цієї стадії в кримінальному процесі. Відмінність між стадією касаційного провадження і стадією перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

Підстави для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Нововиявлені обставини.

Особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження.

Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили. Межі їхніх повноважень.

Строки перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

Дії прокурора по відновленню справи в зв`язку з нововиявленими обставинами.

Роль органів дізнання і досудового слідства у встановленні нововиявлених обставин.

Порушення питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження

Процесуальний порядок розгляду справ в порядку виключного провадження.

Підстави для відміни або зміни вироку, ухвали чи постанови суду.

Рішення суду в порядку виключного провадження у кримінальній справі, їх процесуальна форма і зміст.
Тема 20. Виконання судових рішень

Поняття, значення та завдання стадії виконання вироку.

Вступ вироку, ухвали суду чи постанови судді у законну силу.

Обов`язковість рішень суду.

Порядок та строки звернення вироку до виконання.

Відстрочка виконання вироку.

Органи, які приводять вирок до виконання. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.

Процесуальні питання, які виникають у стадії виконання вироку. Питання, які розв`язує суд при виконанні судових рішень у кримінальній справі.

Процесуальний порядок розгляду та розв`язання питань, які виникають в процесі виконання покарань за вчинення злочинів.

Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.

Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш м`яким.

Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі.

Розгляд судами клопотань про зняття судимості.
Тема 21. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Особливості провадження щодо неповнолітніх.

Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння, вчиненні особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Проведення слідчих дій з участю неповнолітніх.

Форми закінчення досудового розслідування у справах про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх.

Обставини, що підлягають доказуванню у справах про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх.

Особливості притягнення неповнолітньої особи як обвинуваченого.

Застосування до неповнолітніх обвинувачених (підозрюваних) запобіжних заходів. Затримання неповнолітнього за підозрою у вчиненні злочину. Підстави, порядок і умови поміщення неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечне діяння, до приймальника – розподільника для дітей.

Особливості підготовчого провадження в суді першої інстанції і судовий розгляд справ щодо неповнолітніх. Участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому розгляді.

Питання, які розв`язує суд при постановленні вироку щодо неповнолітнього. Зміст вироку щодо неповнолітнього.

Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Питання, які підлягають вирішенню судом у справах про застосування примусових заходів виховного характеру.

Особливості виконання судових рішень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння.

Тема 22. Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру

Поняття примусових заходів медичного характеру та підстави їх застосування.

Особливості провадження досудового розслідування в справах про суспільно небезпечні діяння, вчиненні особою в стані неосудності, і про злочини осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину.

Підготовчі дії судді до судового розгляду у справі, що надійшла для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Особливості судового провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину.

Ухвала суду про застосування примусового заходу медичного характеру, її структура і зміст.

Зміна та скасування примусового заходу медичного характеру.

Процесуальний порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, а потім видужали.

Підстави і порядок звільнення засудженого, що захворів душевною хворобою, від подальшого відбуття покарання.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годинусього

У тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Конституційне право – провідна галузь

у системі права України

Поняття та предмет конституційного права України. Місце і роль конституційного права в системі права України. Поняття, ознаки, суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві. Особливості методу конституційно-правового регулювання.

Поняття, ознаки й підстави конституційно-правової відповідальності. Ретроспективна (негативна) та перспективна (позитивна) конституційно-правова відповідальність.

Тема 2: Система конституційного права України

Поняття системи конституційного права України. Принципи конституційного права: загальні й спеціальні.

Інститути конституційного права: поняття, особливості, види (надінститути й підінститути, галузеві та міжгалузеві).

Конституційно-правові норми: ознаки, структура, класифікація.

Тема 3: Джерела конституційного права

Поняття й зміст джерел конституційного права. Ознаки і види джерел конституційного права. Пам’ятки права України. Юридична природа джерел конституційного права.

Тема 4: Конституційне право як наука і навчальна дисципліна

Поняття і предмет науки конституційного права України. Система науки конституційного права. Функції та методологія науки конституційного права. Актуальні питання науки конституційного права України на сучасному етапі.

Конституційне право України як навчальна дисципліна.

Тема 5: Конституція – Основний Закон держави

Поняття й основні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції. Основні етапи становлення Конституції України.

Класифікація, форма і структура конституцій. Функцій конституції. Реалізація та правова охорона Конституції України. Підготовка, прийняття й зміна Конституції.

Назва


Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

7

2

1

-


-4
Тема 2.Кримінально-процесуальний закон

7

2

1

-

-

4
Тема 3.Засади кримінального процесу

12

4

2

-

-

6
Тема 4.Суб’єкти кримінального процесу

12

4

2

-

-

6
Тема 5.Процесуальні строки. Судові витрати

7

2

1

-

-

4
Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

7

2

1

-

-

4
Тема 7. Докази і доказування у кримінальному процесі

12

4

2

-

-

6
Разом за змістовим модулем 1

64

20

10

-

-

34
Змістовий модуль 2.
Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

8

2

2
-


4
Тема 9. Повідомлення про підозру

11

4

1

-

-

6
Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

9

4

14
Тема 11. Заходи забезпечення кримінального провадження

9

4

1

-

-


4
Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

7

2

1

-


-

4
Разом за змістовим модулем 2

44

16

622
Змістовий модуль 3.
Тема 13. Підготовче судове провадження

15

2

4

-

-9
Тема 14. Загальні положення судового розгляду

10

2

2

-


-6
Тема 15. Порядок судового розгляду

15

2

4

-

-9
Тема 16. Вирок суду

11

2

2

-

-


7
Тема 17. Апеляційне провадження

15

2

4

-

-

9
Разом за змістовим модулем 3

66

10

1640
Змістовий модуль 4.
Тема 18. Касаційне провадження

15

2

4

-

-9
Тема 19. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

15

2

4

-

-

9
Тема 20. Виконання судових рішень

15

2

4

-

-

9
Тема 21. Провадження у справах про злочини неповнолітніх

15

2

49
Тема 22. Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру

9

2

25
Разом за змістовим модулем 4

69

10

18

-

-

41
Усього годин

243

56

50

-

-

137

Модуль 2.

ІНДЗ

-

-

-

-

-

-

Усього годин


1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка