РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/9
Дата23.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінально-правових дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора ННІ ППЕ

з навчальної роботи
М.П. Гетьманчук

“___”__________20____ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНОЛОГІЯ»
Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Інститут, факультет: Навчально-науковий інститут права, психології та економіки, юридичний факультет.

Львів – 2012 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство.

„___” ________, 2012 року. - 37 с.

Розробники:

В.П. Коваленко, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.;

О.П. Горпинюк, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін.

Протокол від “28” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін,

к.ю.н., доцент /М.М. Сенько/

“_____”___________________ 2012 року
Схвалено Вченою радою юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство.

Протокол від “____”________________2012 року № ___
“_____”________________2012 року
Голова ______________ /В.О. Навроцький/


 В.П. Коваленко, 2012 рік

О.П. Горпинюк, 2012 рік
  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 Право

ДЕННА


Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

правознавство


Рік підготовки:

Змістових модулів –
2013

Індивідуальне науково-дослідне завдання: -

Семестр

Загальна кількість годин - 108
6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр.
20 год.

Практичні, семінарські
16 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота
72 год.

Індивідуальні завдання:

-

Залік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка