РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/7
Дата20.04.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра цивільного та господарського права і процесу
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор професор А.Ф. Крижановський
_______________________________

«______»_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
напрям підготовки 6.030402 «Правознавство»
спеціальність 0304 «Право»
інститут, факультет, відділення Інститут національного та міжнародного права
Одеса – 2012 рік

Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 6.030402, спеціальністю «Правознавство».

«01» вересня, 2012 ‒ 2013 року – 41 с.

Розробник: О.В. Сєрих, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу, к.ю.н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) цивільного та господарського права і процесу
Протокол від «____» ________________2012 року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) цивільного та господарського права і процесу д.ю.н., проф. О.С. Кізлова
_______________________ (О.С. Кізлова)
«_____» ___________________ 2012 року
Схвалено методичною комісією Міжнародного гуманітарного університету за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030401 «Правознавство».
Протокол від «____» ________________2012 року № ___
«_____» ________________2012 року Голова _______________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 О.В. Сєрих, 2012 рік

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304, Право

Нормативна

Напрям підготовки

6.030402 «Правознавство»

Модулів – 2

-Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2012

2013

Загальна кількість годин – 108

6

5-7

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


34

26

Практичні, семінарські

18

8

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

56

74
Вид контролю: залік, екзамен
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка