ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП


Скачати 465.64 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП
Сторінка5/5
Дата04.04.2013
Розмір465.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5


«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри державного управління

і місцевого самоврядування

доктор наук з державного управління, доцент
_______________ Т.І. Пахомова «____» _____________ 2011 р.


Удосконалення системи управління

малими містами України в сучасних умовах
Спеціальність 8.150000 – державне управління
Магістерська робота

на здобуття кваліфікації магістра державного управління


Науковий керівник: Надолішній Петро Іванович,

доктор наук з державного управління, професор ____________________

( підпис)
Слухач: Долюк Михайло Вікторович ___________________

( підпис)
Рецензент: Коровій Валерій Вікторович, перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук

Одеса – 2010

Додаток 7
Оформлення змісту магістерської роботи
ЗМІСТ


ВСТУП

6

Розділ 1. Теоретико-правові засади дослідження проблеми публічного управління малими містами

10
1.1. Мале місто в системі адміністративно-територіального устрою (АТУ) і в територіально-господарській системі регіону10
1.2. Правові засади функціонування малих міст в Україні


191.2.1.

191.2.2.

23
Висновки до розділу 1

28

Розділ 2. Сучасний стан і перспективи розвитку малих міст в Україні

29
2.1. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України

29
2.2. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку міст районного значення

36
2.3. Перспективи розвитку малих міст Поділля

42
Висновки до розділу 2

43

Розділ 3. Формування раціональної моделі публічного управління малими містами

44
3.1. Комунальна власність міст районного значення та ефективність її використання

44
3.2. Адаптація європейського досвіду підтримки розвитку малих міст до вітчизняних реалій

51
3.3. Муніципальні асоціації як інструмент реалізації інтересів громад міст

57
3.4. Сучасні пріоритети державної політики розвитку міст районного значення

64
Висновки до розділу 3

65

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

66

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

70

ДОДАТКИ

75Додаток 8

Титульний лист (для магістрантів УП)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Одеський регіональний інститут державного управління


«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри управління проектами,

доктор наук з державного управління, доцент
_______________ Т.М.Безверхнюк «____» _____________ 2011 р.


ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «БАРВІНОК»)
Спеціальність 8.000003 – управління проектами
Магістерська робота

на здобуття кваліфікації керівника проектів та програм


Науковий керівник: Махуренко Геннадій Сергійович,

доктор технічних наук, професор _________________

( підпис)
Слухач: Гордєєва Сніжана Олегівна _________________

( підпис)
Рецензент: Новіков Станіслав Костянтинович, кандидат економічних наук,

директор ТОВ «Проект-центр»

Одеса – 2010

Додаток 9
Бібліографічний опис та анотація магістерської роботи
Бібліографічний опис: Прізвище, ініціали автора роботи. Назва магістерської роботи. Магістерська робота (спеціальність). Назва установи. Назва кафедри. Науковий керівник: прізвище, науковий ступінь, вчене звання (за відсутності - посада). Місце видання, рік. Кількість сторінок1.
Зміст роботи (анотація) має бути стислим та інформативним. Це короткий опис змісту роботи або назви основних розділів.
Перелік ключових слів містить від 5 до 10 слів (словосполучень) в називному відмінку в рядок через коми.
Бібліографічний опис, анотація, ключові слова магістерської роботи повинні мати обсяг до однієї сторінки.
Зразок

Долюк М.В. Удосконалення системи управління малими містами України в сучасних умовах: Магістерська робота: (8.150000 – “Державне управління”) / ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування. Наук. кер.: П.І.Надолішній, д.держ.упр., професор – О., 2010. – 75 с.
Зміст роботи (анотація): визначено теоретико-методологічні підходи до дослідження малих міст з урахуванням світової практики; проаналізовано нормативно-правові акти, які стосуються основних аспектів функціонування міст районного значення; виявлено сучасні проблеми соціально-економічного розвитку міст районного значення та досліджено проблеми і перспективи розвитку малих міст Поділля; розкрито окремі аспекти удосконалення такої адміністративно-територіальної одиниці, як місто; обґрунтовано шляхи формування раціональної моделі публічного управління малими містами.
Ключові слова: мале місто (місто районного значення), адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, урбанізація, система публічного управління містами районного значення.
Додаток 10
Презентація

Основна мета презентації – підвищення сприйняття результатів захисту членами державної екзаменаційної комісії та присутніми.

При створенні презентації магістранти повинні підготувати:

- короткий анотований конспект магістерської роботи (виступ);

- допоміжні анімаційні ефекти для підвищення сприйняття викладеного матеріалу (5-7 слайдів).

Презентація до магістерської роботи виконується за допомогою програмного забезпечення MS POWERPOINT 2000.

ЗразокДодаток 18

Зразок заяви
Заступнику директора з наукової роботи

Попову С.А.
слухача 3 курсу

заочної форми навчання

Калиновського П.Т.
З А Я В А
Прошу Вашого дозволу на видачу магістерської роботи «Екологічний аудит в системі державного управління водогосподарською діяльністю на прикладі Одеської області» Максімова А.М. 2008 р. для ознайомлення з висвітленої ним проблематики в читальному залі бібліотеки.

26 жовтня 2010 року ________________ П.Т. Калиновський

підпис слухача

Погоджено __________ С.А. Попов

підпис


1 кількість сторінок основного тексту без списку використаних джерел та додатків
1   2   3   4   5

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
Петрик Валентин Михайлович
Коло наукових інтересів: модернізація державного та регіонального управління, гуманітарна складова національної безпеки України
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка