Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України НАПРЯМИ досліджень для слухачів магістерських програм в галузі знань «Державне управління» на 2013/2014 навчальний рік Львів-2013 ЗМІСТ


НазваЛьвівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України НАПРЯМИ досліджень для слухачів магістерських програм в галузі знань «Державне управління» на 2013/2014 навчальний рік Львів-2013 ЗМІСТ
Сторінка1/6
Дата20.05.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6


Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

НАПРЯМИ досліджень для слухачів магістерських програм
в галузі знань «Державне управління»


на 2013/2014 навчальний рік

Львів-2013

ЗМІСТ
1. Пропозиції КАФЕДР щодо напрямків магістерських досліджень 3

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 3

Кафедра економічної політики та економіки праці 6

Кафедра європейської інтеграції та права 9

Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій 11

Кафедра менеджменту організацій 12

Кафедра політичних наук і філософії 14

Кафедра публічного адміністрування та іноземних мов 19

Кафедра кадрової політики і державної служби 19

Кафедра управління проектами 26
2. Пропозиції органів влади щодо пріоритетних напрямків магістерських досліджень 27

Волинська обласна рада 27

Закарпатська обласна державна адміністрація 28

Закарпатська обласна рада 28

Ужгородська міська рада 29

Івано-Франківська міська рада 29

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 30

Івано-Франківська обласна рада 30

Львівська міська рада 32

Львівська обласна державна адміністрація 34

Львівська обласна рада 35

Рівненська міська рада 35

Рівненська обласна рада 36

Тернопільська міська рада 37

Тернопільська обласна державна адміністрація 37

Тернопільська обласна рада 38

Хмельницька міська рада 39

Хмельницька обласна державна адміністрація 39

Хмельницька обласна рада 40
ДОДАТКИ 43
1. Пропозиції КАФЕДР щодо напрямків
магістерських досліджень

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

 1. Впровадження стратегій гуманітарного розвитку на регіональному рівні

 2. Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)

 3. Використання концепції сталого розвитку для формування програм соціально-економічного розвитку (району, області)

 4. Утвердження політики консолідації суспільства на прикладі (міста, області)

 5. Забезпечення принципу відкритості та прозорості публічної влади регіону (на прикладі)

 6. Механізм залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення

 7. Державний вплив на формування ОСІБ як органів самоорганізації населення

 8. Роль державного управління в покращенні якості адміністративних послуг

 9. Можливості запровадження «належного врядування» на регіональному рівні

 10. Доступ до публічної інформації як чинник демократизації регіональної влади (на прикладі …)

 11. Державне управління поводження з відходами.

 12. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядування в управлінні поводження з відходами.

 13. Оптимізація організаційно – управлінських підходів опрацювання, впровадження та контролю виконання програм сталого розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 14. Стратегічне планування розвитку територіальних громад на рівні сільських, селищних та міських (районного підпорядкування) рад, адміністративно – територіальних одиниць та регіонів.

 15. Організаційні засади та процедури опрацювання, затвердження, реалізації й моніторингу стратегій розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 16. Стратегічне планування та управління реалізацією програм та проектів місцевого економічного розвитку.

 17. Вдосконалення управління містобудівною діяльністю, здійснення архітектурно – будівельного контролю.

 18. Моніторинг використання ресурсного потенціалу регіону в процесі реалізації стратегічних (цільових) програм.

 19. Управління впровадженням ресурсоощадних та енергоощадних технологій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 20. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку транскордонного співробітництва.

 21. Зв’язки з громадськістю в процесі економічного розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 22. Опрацювання та реалізація заходів маркетингової стратегії розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць)

 23. Опрацювання та впровадження інформаційних моделей в процес планування та моніторингу сталого розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць) .

 24. Опрацювання та впровадження місцевої програми дій „Порядок денний на ХХІ століття” (на прикладі населених пунктів, адміністративно територіальних одиниць).

 25. Вдосконалення управління проектами в діяльності органів місцевого самоврядування.

 26. Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади у відповідності до міжнародних стандартів серії ISO 9000.

 27. Інформаційні моделі як складова частина стратегій розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 28. Управління соціально-економічним розвитком регіону

 29. Соціальна безпека України та шляхи її зміцнення

 30. Роль зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації у забезпеченні стійкого розвитку територіальної громади

 31. Забезпечення державного контролю в галузі будівництва

 32. Вдосконалення кадрової політики в органах державної влади

 33. Використання проектного менеджменту в управлінні державними інституціями

 34. Оцінка якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади

 35. Екологічний менеджмент у діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 36. Державна політика забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

 37. Реалізація державної екологічної політики в Україні.

 38. Роль екологічного управління в системі державного управління в Україні.

 39. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики.

 40. Шляхи покращення екологічної ситуації на регіональному рівні.

 41. Удосконалення системи управління екологічною безпекою регіону.

 42. Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій.

 43. Реалізація державної політики у сфері рекреаційно-туристичної діяльності.

 44. Організаційно-економічні основи розвитку регіонального туризму.

 45. Розвиток туризму у регіонах.

 46. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні.

 47. Державне сприяння розвитку туризму (на прикладі...).

 48. Державна політика в галузі енергозбереження та енергоефективності.

 49. Перспективи розвитку альтернативних джерел енергетики.

 50. Державні програми з енергозбереження.

 51. Енергетична безпека регіону та шляхи її зміцнення.

 52. Перспективи та можливості впровадження енергозберігаючих технологій.

 53. Організаційно-правові засади управління охороною праці на регіональному рівні (на прикладі…);

 54. Державне управління у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 55. Реалізація державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 56. Управління державними підприємствами (на прикладі регіону).

 57. Аналіз управлінських рішень керівників органів державного управління (на прикладі регіону).

 58. Шляхи вдосконалення управління адміністративно-територіальними одиницями на базовому рівні.

 59. Органи самоорганізації населення в умовах трансформації територіального устрою України.

 60. Функції управління в апаратах обласних та районних рад (на прикладі регіону).

 61. Оптимізація організаційних структур управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

 62. Застосування методів та принципів менеджменту в системі державного управління

 63. Оцінювання управлінської діяльності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

 64. Управління змінами та інноваціями в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

 65. Використання програмно-цільового управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

 66. Державне регулювання в сфері житлово-комунальної та архітектурно-будівельної діяльності України

 67. Призначення та функції галузей сучасної інфраструктури в соціально-економічному розвитку регіону.

 68. Інновації і нові тенденції в галузях інфраструктури.

 69. Проблеми адміністративних та інших публічних послуг.

 70. Напрямки адміністративно-територіальних реформувань в Україні

 71. Державне управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000

 72. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 73. Зарубіжний досвід управління інвестиційною діяльністю та його адаптація в Україні

 74. Державне регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну

 75. Управління впровадженням загальної лікарської практики (на прикладі...)

 76. Державне управління первинною ланкою медичної допомоги

 77. Державне управління впровадженням механізмів медичного страхування

 78. Управління розвитком громадської охорони здоров'я в Україні

 79. Впровадження економічних методів управління в закладах охорони здоров'я України

 80. Децентралізація регіональної системи охорони здоров'я

 81. Громадські зв'язки в управлінні охороною здоров'я в Україні

 82. Оптимізація фінансування діяльності державних установ (закладів) охорони здоров'я в Україні

 83. Управління персоналом в закладах охорони здоров'я України в сучасних умовах

 84. Демократизація управління охороною здоров'я населення регіону (на прикладі регіону)

 85. Державне регулювання фармацевтичною діяльністю в Україні

 86. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я

 87. Управління комунальними медичними підприємствами

 88. Управління «госпітальними округами»

 89. Управління медичними послугами

 90. Регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства, їх формування та виконання.

 91. Значення громадських рад для вирішення місцевих проблем і розвитку регіону.

 92. Організаційні можливості оптимізації взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 93. Реалізація сучасних демократичних тенденцій на регіональному рівні.

 94. Шляхи забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади (на прикладі …).

 95. Підвищення культури управління органу місцевого самоврядування (на прикладі …).


Кафедра економічної політики та економіки праці

 1. Роль і місце державного регулювання економікою на регіональному рівні.

 2. Державне регулювання приватизаційними процесами в Україні.

 3. Регуляторна політика в сфері підприємницької діяльності.

 4. Становлення, перспективи та державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

 5. Структурні процеси в ході реформи в Україні.

 6. Роль і місце державного сектору в період реформ.

 7. Особливості реформування та державне регулювання аграрного сектору в Україні.

 8. Регулювання промислового розвитку на регіональному рівні.

 9. Державне регулювання в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів.

 10. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 11. Формування і реалізація програм державного рівня.

 12. Антимонопольна політика як засіб державного сприяння розвитку конкуренції.

 13. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами держави та регіону.

 14. Особливості управління економічними процесами в регіонах.

 15. Соціально-економічний розвиток території.

 16. Стратегічне планування економічного розвитку території.

 17. Митно-тарифний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 18. Розроблення напрямків реформування податкового механізму в економіці України.

 19. Управління фінансовими ресурсами регіону

 20. Удосконалення системи державного фінансового контролю

 21. Планування соціально - економічного розвитку територіальних громад і територій.

 22. Управління майном спільної власності територіальних громад області , району.

 23. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.

 24. Реалізація державної політики у сфері туристично-рекреаційної діяльності (економічний аспект).

 25. Організаційно-економічні основи розвитку регіонального туризму.

 26. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні.

 27. Сутність та особливості формування продуктивної зайнятості сільського населення як об’єкт державного регулювання.

 28. Фінансування місцевих та регіональних програм розвитку та соціального забезпечення.

 29. Аналіз і моніторинг макроекономічних індикаторів розвитку України та регіону.

 30. Державна підтримка організації та розвитку діяльності підприємств місцевого виробництва, як складова економічної безпеки України.

 31. Розвиток соціально-економічного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки.

 32. Світовий досвід регулювання прямих іноземних інвестицій та можливість його застосування в умовах України.

 33. Державна політика у сфері зайнятості та подолання безробіття.

 34. Місцеві бюджети та їх роль в економічному розвитку регіону.

 35. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів.

 36. Особливості та напрямки вдосконалення формування місцевих бюджетів.

 37. Бюджетне регулювання регіонального економічного розвитку.

 38. Місцеві податки і збори: співвідношення централізації та місцевого самоврядування.

 39. Наповнення і виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення.

 40. Управління місцевими фінансами. Додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів.

 41. Трансформація вітчизняної концепції формування місцевих бюджетів у контексті адміністративно – територіальної реформи.

 42. Концептуальні засади державної політики фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

 43. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування та створення фінансово – матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення законодавчо визначених функцій місцевого самоврядування.

 44. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

 45. Реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

 46. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

 47. Бюджетно – фінансові засади функціонування місцевого самоврядування.

 48. Аналіз конкурентної політики в Україні в умовах ЄС.

 49. Стан та перспективи розвитку тарифного регулювання суб’єктів природних монополій в галузі житлово – комунальних господарства.

 50. Соціально відповідальний бізнес і місцева влада, діалог до співпраці.

 51. Співпраця влади та громадських формувань на шляху вирішення місцевих соціально – економічних проблем.

 52. Міжнародна та транскордонна співпраця.

 53. Стратегічне планування та правління місцевими програмами та проектами.

 54. Перспективи розвитку малого підприємництва в сільській місцевості.

 55. Взаємодія органів державної влади і місцевого самоврядування з господарюючими суб’єктами для формування ефективного партнерства.

 56. Державне регулювання процесів соціального і економічного розвитку аграрного сектору регіону.

 57. Іноземне інвестиційне співробітництво як один із найважливіших чинників успішного стратегічного розвитку держави.

 58. Інвестиційна політика органів місцевого самоврядування.

 59. Інноваційно – інвестиційна діяльність для забезпечення розвитку території.

 60. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 61. Державна (регіональна ) інноваційна політика та її вплив на економічний розвиток регіону.

 62. Інвестиційне співробітництво як один із найважливіших чинників успішного стратегічного розвитку держави.

 63. Напрями підвищення інвестиційної привабливості регіону.

 64. Регіональні особливості інноваційних процесів в управлінні аграрним сектором.

 65. Розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної інфраструктури, залучення іноземних інвестицій.

 66. Роль державно-приватного партнерства в процесі реформування економіки країни.

 67. Регіональні кластери та їх вплив на соціально-економічний розвиток території.

 68. Індустріальні парки як чинник активізації інноваційних процесів в економіці країни (регіону).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень...
...
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної та індивідуальної роботи з...
«Психологія та конфліктологія» для студентів галузі знань (0501) «Економіка і підприємництво», спеціальності 050105 «Банківська справа»,...
Обсяг державного замовлення
Код 848 Назва : Азовський регіональний інститут управління Запорізького нац технічного ун-ту
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Облдержадміністрації від 30. 05. 2012 року №372 “Про робочі навчальні...
При його складанні варто враховувати вимоги Основних напрямків організаційно-педагогічної, навчально-виховної роботи Головного управління...
Що відноситься до державного мисливського фонду?
Хто здійснює державне управління в галузі охорони і використання тваринного світу?
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка