ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом підрозділів МНС України в Миколаіїській області на 2003 2004 навчальний рік


Скачати 230.77 Kb.
НазваТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом підрозділів МНС України в Миколаіїській області на 2003 2004 навчальний рік
Дата20.04.2013
Розмір230.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник УМНС України

в Миколаївській області

полковник внутрішньої служби

М.І.Поступальський

_____” січня 2004 року.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


(типовий)

проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом

підрозділів МНС України в Миколаіїській області

на 2003 – 2004 навчальний рік.
п\п


Найменування навчальних тем

Усього

годин

У тому числі

Керівник занять

Лекцій

Семінарів

Практичних занять

1

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА:

34

1.1

Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій”(наказ МНС України № 114 від 18.04.2003 року).

1

1


1.2

Наказ МНС України № 102 від 10.04.2003р. “Про облік порушень законно­сті (правопорушень) і надзвичайних подій за участю особового складу та порядок проведення службових розслідувань”. Наказ МНС України № 105 від 10.04.2003р. “Про забезпечення контролю за станом дисцип­ліни та законності в територіальних орга­нах управління Держпожбезпеки МНС України”.

1

1


1..3

Законодавчі акти України, які регламентують діяльність МНС. Задачі, права, обов’язки співробітників МНС.

1

1


1.4

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.02р. N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" та наказу МВС України від 30.07.02р. N 761 "Про заходи щодо виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року".

1

1


1..5

Кримінальний та кримінально процесуальний кодекс України в питаннях організації проведення розслідувань у справах по пожежах та злочинах пов’язаних з ними.

1

1


1..6

Завдання, функції, основні напрямки роботи та права органів ДПН. (Наказ МВС № 28-01р.)

1

1


1.7

Задачі кримінального Кодексу України, що передбачають покарання за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки й умови, при яких воно наступає.

1

1


1..8

Указ Президента України від 27 квітня 1999 року № 456 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та здорового способу життя громадян”.

1

1


1..9

Основні вимоги закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Основні вимоги Порядку контролю за додержанням ліценціатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно - технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

1

1


1.10

Етика та естетика працівника пожежної охорони при здійсненні ним функціональних обов'язків. Особливості спілкування працівників пожежної охорони з різними верствами населення.

1
11.11

Планування роботи у підрозділах.

1

1


1.12

Порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організація особистого прийому громадян в апаратах та підрозділах ДПО.

1

1


1.13

«Статут служби Державної пожежної охорони МВС України» від 29.03.1995р. № 188.

2

1

11.14

Питання правової діяльності щодо заробляння позабюджетних коштів.

1

1


1.15

Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України № 455 від 27.11.2003 року.

2

1

11.16

Організація проведення торгів (тендерів) по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

1

1


1.17

Основні вимоги документів регламентуючих адміністративно-правову діяльність органів Державного пожежного нагляду (КУпАП; наказ МВС № 1175-01р)

2

1

11.18

«Дисциплінарний статут органі внутрішніх справ» № 403 від 18.09.1991р.

1

1

11.1.9

Протипожежна пропаганда, популяризація професії пожежника. Історія пожежної охорони.

2

1

11.20

Вимоги ДБН В.1.1-7-2002р. “Правила пожежної безпеки до об’єктів будівництва.”

2

1

11,21

Вимоги наказу МВС України № 628 від 19.07.2002р. «Про затвердження настанови з технічної служби ПО МВС України».

1

11,22

Структура служби та типові штати територіальних органів управління МНС України.

1

1


1,23

Організація управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій (наказ МНС України від 07.03.03 № 63)

1

11,24

Закон України “Про аварійно-рятувальні слуюби” від 14.12.99 № 1281-ХІV

1

1


1,25

Закон України “Про основи національної безпеки” від 19.06.03 № 964-ІV

1

11,26

Закон України “Про державну службу” від 16.12.93 № 3724-ХІІ.

1

1


1,27

Класифікація надзвичайних ситуацій. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001. Наказ МНС України № 119 від 22.04.2003 року “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”.

1

1


1,28

Оперативна інформація про надзвичайні ситуації. Наказ МНС України № 392 від 15.10.2003 року “Про вдосконалення системи оперативного інформування в структурі МНС України”.

2

1

12

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА:

12

2,1

Організація та порядок виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

2

1

12,2

Тактика дій при гасінні пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей (лікарнях, будинках культури, школах, будинках підвищеної поверховості, дитячих садках). Порядок дій в умовах пов’єязаних з можливими терористичними проявами.

2

1

12,3

Організація гасіння пожеж на об'єктах нафтохімічного комплексу.

1
12,4

Тактика дій при гасінні пожеж на енергетичних підприємствах і в приміщеннях з електроустановками.

2

1

12.5

Організація та порядок виконання пожежно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт випадку падіння літаючих апаратів.

1
12.6

Організація та проведення аварійно-рятувальних робіт при залізничних аваріях.

1
12.7

Організація та порядок виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на хімічно-небезпечних об’єктах де зберігаються або застосовуються сильнодіючі отруйні речовини.

2

1

12.8

Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах.

1

1


3

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА:

6

3,1

Конфлікти та їх усунення.

2

1

13,2

Морально-психологічний клімат в підрозділі.

2

1

13,3

Вибір об’єкту психологічного вивчення.

2

1

14

ЗАГАЛЬНОПРОФІЛЬНА:
4,1

МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА:

6

4,1,1

Визначення ознак життя. Оживлення потерпілого. Проведення штучного дихання, непрямого масажу серця.

11
4,1,2

Основи гігієни. Профілактика інфекційних захворювань. Проведення аварійно-рятувальних робіт у осередку інфекції.

1
14,1,3

ВІЛ/СНІД. збудник та шляхи передачі інфекції. Клінічні ознаки захворювання, заходи профілактики.

1
14.1.5

Види травм . Надання до лікарської допомоги потерпілим. Методи фіксації травмованих кінцівок, способи транспортування потерпілих. Види кровотечі та способи її зупинення, надання до лікарської допомоги потерпілим.

1
14.1.6

До лікарська допомога при отруєнні продуктами горіння, чадним газом , алкоголем.

1
14.1.8

До лікарська допомога при утоплені, тепловому і сонячному ударах, опіках, обмороженні, ураженнях електрострумом і блискавкою, непритомність.

1
14,2

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА:

6

4,2,1

Адміністративна відповідальність учасників дорожньо-транспортної пригоди. Практичні поради.

1

1


4,2,3

Ізолюючі захисні дихальні апарати (протигази).

11
4,2,4

Пожежні насоси.

1

1


4,2,6

Установки автоматичного гасіння пожеж.

1
14,2,7

Механізований пожежний інструмент.

1

1


4,2,9

Основні та спеціальні пожежні автомобілі. Організація експлуатації пожежної та спеціальної техніки в пожежно-рятувальних підрозділах.

1

1
1
4,3

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА:

4

4,3,1

Закон України "Про Цивільну оборону України". Закон України “Про війська цивільної оборони”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру.

1

1


4,3,2

Захист особового складу та споруджень. Засоби індивідуального захисту особового складу ППС ЦО. Заходи по розосередженню та евакуації співробітників ОВС та членів їх сімей. Організація спеціальної обробки особового складу при зараженні отруйними та радіоактивними речовинами.

1

1


4,3,3

Протипожежне забезпечення заходів ЦО при веденні рятувальних і інших невідкладних робіт.

1

1


4,3,4

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

1

14.4

БЕЗПЕКА ПРАЦІ:

4

4.4.1

Вимоги наказу N 840 від 05.12.00р. "Правила безпеки праці в ДПО МВС України" щодо забезпечення безпеки особового складу ПО під час несення служби, гасінні пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та в побуті.

1
14.4.2

Закон України “Про охорону праці” Виробнича санітарія, гігієна праці, електробезпека.

1

1


4.4.3

Вимоги безпеки праці під час ліквідації наслідків стихійного лиха, катастроф, аварій техногенного характеру.

1
14.4.4
1
15

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА:

200

5,1

Гімнастика.

1212
5,2

Легка атлетика.

1818
5,3

Марш-кидок.

88
5,4

Плавання.

1616
5,5

Пожежно-рятувальний спорт.

3939
5,5,1

Під’йом по штурмовій драбині в 4-й поверх уч. вежі.

1515
5,5,2

Подолання 100 метрової смуги з перешкодами .

1010
5,5,3

Підйом у 3-й поверх уч. вежі по висувній драбині.

1414
5,6

Пожежно-стройова підготовка.

5353
5,6,1

Робота з драбинами.

99
5,6,1,1

Комбінований під’йом по висувній із штурмовою драбиною.

44
5,6,1,1

Під’йом по штурмових драбинах підвішеним ланцюгом.

55
5,6,2

Робота з рятувальною мотузкою.

2020
5,6,2,1

Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію різними засобами.

44
5,6,2,2

В'язка подвійної рятувальної петлі на постраждалого. Порятунок постраждалого.

88
5,6,2,3,

Саморятування.

88
5,6,3

Робота в АСВ-2.

2424
5,7

Спортивні ігри.

5050
5,8

Заліки

44ВСЬОГО:

272272


Начальник сектору ПП ГРП

майор внутрішньої служби В.М. Каратай


Схожі:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Основні законодавчі акти України та накази МНС, що рег­ламентують діяльність міністерства з надзвичайних ситуацій
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Закон України “Про звернення громадян” організація роботи зі зверненнями громадян
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2012/2013 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказів МНС України №601 від 01. 09. 09р., №10 від 08. 2004 року...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Конституція України. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з особовим...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з молодшим...
Основні положення Закону України №3745-XII від 17. 12. 1993 року «Про пожежну безпеку»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з молодшим...
Основні положення Закону України №3745-XII від 17. 12. 1993 року «Про пожежну безпеку»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка