ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП


Скачати 465.64 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП
Сторінка2/5
Дата04.04.2013
Розмір465.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

Базова структура магістерської роботи у галузі знань

«Державне управління»Магістерська робота виконується українською мовою кожним слухачем індивідуально.

Робота, представлена на здобуття кваліфікації магістра державного управління, містить:

Вступ, в якому визначається актуальність теми, мета та завдання, об’єкт та предмет дослідження, гіпотеза та методи дослідження, новизна та практичне значення одержаних результатів, структура та обсяг роботи;

Варто обґрунтувати необхідність розробки теми для підвищення ефективності публічного управління та вдосконалення структури органів влади в тій або іншій галузі. Далі показується ступінь розробленості теми, висновком із чого буде виділення напрямку магістерського дослідження у вигляді проблеми.

Метою дослідження може бути:

- розробка проектів постанов, законів, указів;

- внесення змін в існуючі нормативні документи;

- відпрацювання методики, інструкцій, нормативів, стандартів;

- дослідження механізму і його зміни через нормативні документи та ін.

Завдання дослідження може складатися з наступних елементів:

- вивчення стану і глибини розробленості теми, виділення проблем;

- обґрунтування напрямку вирішення проблеми з погляду нових наукових даних і зміни новітньої практики;

- розробка методів вирішення проблеми;

- розробка пропозицій щодо використання результатів дослідження;

- визначення форм і методів розповсюдження результатів дослідження на інші сфери діяльності державного управління;

- формування напрямків подальшого дослідження проблеми.

З поставлених завдань випливає визначення розділів роботи.

Об’єкт – це загальні, обрані для дослідження явища або процеси управлінської діяльності органів публічної влади.

Предмет міститься в межах об’єкта та вказує на проблемну ситуацію.

Саме предмет дослідження визначає тему роботи, яка позначається на титульному аркуші як її назва.

Гіпотеза дослідження – гіпотетична управлінська модель, що виникає при ознайомленні зі сформульованою проблемою, яку варто довести в процесі дослідження.

Із цього випливає, що гіпотеза враховує те, що умови, які змінилися, практика й функціонування органів управління вже не укладаються в існуючі норми, правила, закони, тому вона, у концентрованому вигляді, поєднує мету й предмет дослідження, показуючи їх нову модель або нову форму єдності.

В своєму дослідженні магістрант доводить необхідність і можливість цієї гіпотези для втілення, показує форми й методи її впровадження.

Основна частина (тут автор роботи подає: огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження; експериментальну частину і методику дослідження; проведені теоретичні і/або експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів дослідження. Стисло аналізує орацьовані ним джерела, називає питання, що залишились невирішеними і визначає місце у розв'язанні проблеми. Вкінці кожного розділу формулює висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів);

Висновки та пропозиції (теоретичні підсумки всієї роботи, найбільш важливі наукові та практичні результати з формулюванням розвязаної наукової проблеми, її значення для науки та практики, рекомендації для органів публічної влади відповідної галузі);

Список використаних джерел (джерела розміщують в алфавітному порядку, або в порядку появи посилань у тексті, але відповідно до вимог діючих бібліографічних стандартів);

Додатки (розрахунки, таблиці, графіки, схеми та інші матеріали).
Вкінці до роботи додаються:

    • Довідка про практичне впровадження (додаток 5);

    • Рецензія (додаток 4);

    • Відгук наукового керівника (додаток 3).


Обов’язковими умовами роботи є: прикладний характер результатів дослідження, комплексне вирішення поставлених завдань, використання стажування в органах влади (для слухачів денної форми навчання), інтеграція спеціальних знань з глибоким розумінням суті державного управління. Висновки роботи повинні бути аргументованими, практично виваженими. Крім того, у дослідженні мають бути представлені відомості щодо практичного застосування отриманих результатів дослідження. Рейтинг роботи підвищується, якщо її положення знайшли відображення в друкованих виданнях, або результати дослідження підтверджуються довідкою з практичного їх впровадження.
Структура магістерської роботи:


Титульний аркуш (додаток 6)

1 стор.

Обсяг 60-70 сторінок

Бібліографічний опис та анотація магістерської роботи (додаток 9)

1стор.

Зміст

1-2 стор.

Умовні позначки (скорочення)


1 стор.

(за необхідністю)

Вступ

5 - 7 стор.

Основна частина: 3-4 рівновеликих розділи, які складаються з 2-4 підрозділів. Кожен розділ завершується висновками (виносяться до змісту)

50 стор.

Висновки та пропозиції

5-7 стор.

Список використаних джерел, що згадується в тексті (посилання, цитування)

50-100 джерел

Обсяг не обмежений

Додатки

Не регламентуються

Довідка про практичне впровадження результатів дослідження (додаток 5)

1-2 стор.

Брошуруються вкінці магістерської роботи

Рецензія (додаток 4)

1-2 стор.

Відгук (додаток 3)

1-2 стор.


1   2   3   4   5

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
Петрик Валентин Михайлович
Коло наукових інтересів: модернізація державного та регіонального управління, гуманітарна складова національної безпеки України
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка