МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Юридичний факультет Кафедра кримінально-правових дисциплін


НазваМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Юридичний факультет Кафедра кримінально-правових дисциплін
Сторінка6/7
Дата02.04.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

24 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - 1104 с.


25 Архипов О.М. Теоретичні питання об’єкта злочину / О.М. Архипов // Правова держава. – 2002. - № 5. – с. 75 - 76.

26 Кривуля О.М. Куц В.М. Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину ? / О.М.Кривуля, В.М. Куц // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип.2 – с. 73-74.

27 Мягков М.О. Щодо проблеми об’єкта злочину в науці кримінального права / О.М. Мягков // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2005. – Вип. 2 – с. 142.


28 Готин А.М. Объект преступления в теории уголовного права / А.М. Готин // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Випуск 3. РВВ ЛІВС. – Луганськ , 2001. – с.41.

29 Ландіна А.В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Анна Валентинівна Ландіна. – К., 2005. – 10 с.

30 Сердюк П. П. Моральність як об'єкт кримінально-правової охорони / П.П. Сердюк // Кримінальне право України: теорія і практика. – № 1. – 2007. – С. 3-26.

31 Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Сергій Петрович Репецький. – К., 2010 – С. 10.

32 Бандурка І.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Ірина Олександрівна Бандурка. – Запоріжжя, 2010. – 8 с.


33 Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Наталя Олександрівна Горб. – К., 2005. – С. 8.

34 Філософський енциклопедичний словник / [наук. ред. Л.В Озадовська, Н. П. Поліщук]. – К. : Абрис, 2002. – 397 с.

35 Філософський словник соціальних термінів. Видання третє, доповнене. – Х. : « Р.И.Ф. », 2005. – 465 с.

36 Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року № 1296-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.


37 Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.38 Про невідкладні додаткові заходи щодо здійснення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя: Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002  (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.


39 Про серйозні недоліки у здійсненні заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу життя в суспільстві: Указ Президента України від 4 лютого 2003 року № 74/2003  (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

40 Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства: Указ Президента України від 24 листопада 2005 року № 1647/2005  (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

41 Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року № 1296-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.


42 Про основи національної безпеки України: Закон України від 14 червня 2003 р. (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

43 Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя: Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258 / 2002 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

44 Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за порушення проти громадської моралі. Автореф. дис…канд. юрид. наук 12.00.07/ В.О. Морозова. Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – c. 8

45 Коржанський М..Й. Кваліфікація злочинів : Навч. Посібник / М.Й. Коржанський. – Вид. 2-ге. – К., 2002. – 484 с.

46 Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Практичний посібник (Практика і право) / Віталій Володимирович Кузнєцов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 240 с.

47 Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Наталя Олександрівна Горб. – К., 2005. – С. 8.

48 Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Практичний посібник (Практика і право) / Віталій Володимирович Кузнєцов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – С. 31.

49 Кучанська Л.С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Лариса Степанівна Кучанська. - К., 2007. – С. 4.

50 Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Сергій Петрович Репецький. – К., 2010 – С. 11.

51 Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Практичний посібник (Практика і право) / Віталій Володимирович Кузнєцов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – С. 31.

52 Кучанська Л.С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Лариса Степанівна Кучанська. - К., 2007. – С. 11.

53 Ландіна А.В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Анна Валентинівна Ландіна. – К., 2005. – 20 с.

54 Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Сергій Петрович Репецький. – К., 2010 – С. 5.

55 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

56 Про поховання і похоронну справу: Закон України від 10 липня 2003 року № 1102-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

57 Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Практичний посібник (Практика і право) / Віталій Володимирович Кузнєцов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – С. 89.

58 Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право” / Сергій Петрович Репецький. – К., 2010 – С. 11.

59 Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Search?sort=False.

60 Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: Практичний посібник (Практика і право) / Віталій Володимирович Кузнєцов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – С. 95.

61 Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Search?sort=False.

62 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: книга друга / [за заг. ред. В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка]. – К.: А.С.К., 2005. – с. 1012.

63 Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України в редакції від 13 грудня 2001 року № 2888-ІІІ (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

64 В.А. Копилян Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами / В.А. Копилян // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 3.

65 Денисов С.Ф. Кримінально-правова характеристика жорстокого поводження з тваринами / С.Ф. Денисов, Ю.С. Кулик // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003.- № 3. - С. 187.

66 Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001року № 2894-Ш (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

67 Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447-IV (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

68 Вікіпедія: Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ...
Передумови утворення
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Трубников В. М., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Марчук А. І. МЗО Судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка