Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка4/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток № 4


За характеристиками спектру шум підрозділяється

широкополосний з неперервним спектром шириною більше однієї октави;

тональний, в спектрі якого є виражені дискретні тона.

За часовими характеристиками шум підрозділяютьпостійний, рівень звуку якого за 8-годинний робочий день змінюється в часі не більше, ніж на 5дБА при вимірах на часовій характеристиці ”повільного” шумоміра;

непостійний, рівень звуку якого за 8-годинний робочий день змінюється в часі більше, ніж на 5 дБА при вимірах на часовій характеристиці ”повільного” шумоміра.

На той, що коливається в часі, рівень звуку якого неперервно змінюється в часі; переривчатий, рівень звуку якого змінюється ступінчато (на 5дБА і більше), причому тривалість інтервалів, на протязі яких рівень залишається постійним, складає 1с і більше;

імпульсний, який складається з одного чи декількох звукових сигналів, кожен тривалістю менше 1с.Вібрація – гармонічне коливання твердого тіла. Найпростішим коливанням є гармонійний коливання при яких відбувається почергове наростання і спадання в часі (за синусоїдальним законом) значень рухомої точки чи механічної системи.

Найпростішим видом вібрацій є гармонічні (синусоїдальні) коливання, які описуються рівнянням:

, (2.4)

де Х  зміщення від положення рівноваги, м; А  амплітуда, м;  циклічна частота, f; f  частота коливання, Гц.

При дії вібрації на організм людини спостерігаються зміни в діяльності серцевої і нервової системи, спазм судин, зміни у суглобах. Що пизводить до обмеженя їх рухомості. При нетривалій дії вібрації працівник передчасно стомлюється. Тривала дія вібрації викликає професійне захворювання – вібраційну хворобу, яка лікується тільки на початковій стадії. Працівник відчуває оніміння, відчуття повзання мурашок. Біль у суглобах. Якщо частота вібрацій є резонансною з частотою коливання органів чи частин тіла (6-10 Гц) людини, виникає механічне пошкодження (розриви).

Вібрація характеризується

Основні параметри

Визначення

Вібропереміщення (s)

Миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла, чи матеріальної точки під час вібрації

Амплітуда вібропереміщення (А), м

Найбільше відхилення точки, яка коливається з певною частотою, від положення рівноваги

Віброшвидкість (υ), м/с

Кінематичний параметр, що дорівнює швидкості переміщення (перша похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою

Віброприскорення (а), м/с2

Кінематичний параметр, що дорівнює прискоренню переміщення (друга похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою

Період вібрації (Т), с

Найменший інтервал часу. Через який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини, яка характеризує вібрацію

Частота вібрації (f), Гц

Величина обернено пропорційна періоду вібрації, яка показує кількість коливань за одиницю часу точки під час вібрації

Перелік вібронебезпечних професій, режими праці працюючих затверджуються керівником підприємства, погоджуються з санітарними органами та комітетом профспілок. Вимірювання фактичних параметрів локальної вібрації повинні проводитися н менше двох разів на рік, а також кожний раз після ремонту. Проведення вимірювань та обробка їх результатів проводиться в сполученні з ГОСТ 12.1.034-81 “ ССБТ. Вибрация. Общие требования к проведению измерений” та для локальної вібрації по ГОСТ 12.1.042-84 “ССБТ. Вибрация локальная. Методы измерений”.

Інфразвук .

Коливання повітряного середовища з частотою до 20 Гц, що мають однакову з шумом фізичну природу, називають інфразвуком.

Основним джерелом інфразвуку є тихохідні масивні установки та механізми (Вентилятори, поршневі компресори, турбіни, електроприводи та го.), що здійснюють обертові та зворотно-поступальні рухи з повторенням циклу менше ніж 20 разів в секунду (інфразвук механічного походження). Інфразвук аеродинамічного походження виникає при турбулентних процесах у потоках газів чи рідин.

Буває:

 • Постійний (рівень звукового тиску змінюється не більше 10 дБ на хв.)

 • Непостійний (рівень звукового тиску змінюється більше ніж на 10 дБ на хв.)

Ультразвук

Коливання повітряного середовища з частотою більше 1,12104 Гц називають ультразвуком.

Джерелом ультразвуку є обладнання, що використовується для проведення технологічних процесів, технічного контролю та вимірів , і в якому генеруються ультразвукові коливання.


За способом передачі від джерела до людини

Повітряний (передається через повітря)

Контактний (передається на руки людини через тверде чи рідинне середовище)

За спектром

Низькочастотний (передається людини повітряним чи контактним шляхом)

Високочастотний (передається людини тільки контактним шляхом)


2.7. Іонізуюче та радіаційне випромінювання

Випромінювання, здатне при взаємодії з речовиною прямо чи посередньо створювати в ній електричні заряди (атоми і молекули-іони) різних знаків, називається іонізуючим.
Вид випромінювання

Визначення

Альфа-промені

являють собою потік -частинок, які є ядрами атому гелію і мають позитивний заряд. Вони мають малу проникаючу здатність, тому що втрачають велику кількість енергії при зіткненні з атомами.

Бета-промені

потік -частинок – електронів (негативний заряд) і позитронів (позитивний заряд), що мають однакову масу. Характеризуються меншою іонізуючою і більшою проникаючою здатністю, ніж -промені.

Гама-промені

це потік -квантів, які являють собою електромагнітні випромінювання з дуже короткою довжиною хвилі. Вони мають велику проникаючу здатність і малу іонізуючу дію.

Більшість радіоактивних ізотопів випромінюють практично одночасно -частинки і -кванти.

У відповідності із санітарними нормами встановлені три категорії осіб, що опромінюються:

Категорія

Призначення

Категорія А

(професійні працівники)- особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань.

Категорія Б

обмежена частина населення – особи, які не працюють безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання, але по умовам проживання чи розміщення робочих місць можуть зазнавати впливу радіоактивних речовин та інших джерел випромінювання, які використовуються на підприємстві і виводяться у зовнішнє середовище.

Категорія В

 1. населення області, країни.
Електромагнітні поля радіочастотного діапазону

Розрізняють природні та штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП).

Основні параметри ЕМП:

Довжина хвилі

, м

Частота коливання

f, Гц

Швидкість поширення

с

Залежно від частоти коливання (довжини хвилі) радіочастотні електромагнітні випромінювання поділяються на низку діапазонів:Назва діапазону частот

Діапазон частот

Діапазон довжин хвиль

Назва діапазону довжин хвильНизькі частоти (НЧ)

3·104-3·105

104 – 103

Довгі (кілометрові)Середні частоти (СЧ)

3·105-3·106

103 – 102

Середні (гектаметрові)Високі частоти (ВЧ)

3·106-3·107

102 – 10

Короткі (декаметрові)Дуже високі частоти (ДВЧ)

3·106-3·107

102 – 10

Короткі (декаметрові)Ультрависокі частоти (УВЧ)

3·108-3·109

1 – 10-1

ДециметровіНадвисокі частоти (НВЧ)

3·109-3·1010

10-1-10-2

СантиметровіНадзвичайно високі (НЗВЧ)

3·1010-3·1011

10-2-10-3

Міліметрові


Випромінювання оптичного діапазону

Оптичний діапазон охоплює область електромагнітного випромінювання, до складу якої входять інфрачервоні (ІЧ), видимі (ВВ) та ультрафіолетові (УФ)випромінювання. За довжиною хвилі ці випромінювання розподіляються наступним чином: ІЧ – 540…760 нм, ВВ – 760-400 нм, УФ – 400…10 нм. Зі сторони інфрачервоних випромінювань оптичний діапазон межує з радіочастотним, а зі сторони ультрафіолетових – з іонізуючим випромінюванням.

Радіочастотні Випромінювання Іонізуючі

випромінювання оптичного діапазону випромінювання
УЧ ВВ УФ

10-3 5*10-4 76*10-8 40*10-8 10-8 10-9

ЕМП можуть викликати біологічні і функціональні зміни.

Біологічні зміни у тепловій та нетепловій дії. Нині найбільш досконало вивчено лише теплову дію, яка призводить до підвищеної температури як тіла, так і органів та тканин, внаслідок переходу ЕМ енергії в теплову. Нетеплова зміна – порушення протікання хімічних і ферментних реакцій. Енергетичне збудження (часто резонансне) на молекулярному рівні

Функціональні зміни проявляються у передчасній стомлюваності. Частих болях голови, погіршення сну, порушення ЦНС (центр. нервов. системи) та серцево-судинної. При систематичному опроміненні ЕМП спостерігаються зміни кров'яного тиску, сповільнення пульсу. Нервово-психічні захворювання, деякі трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів та ін.)

Засоби захисту;

Індивідуальні

Колективні – організаційні (захист часом,, відстанню, кількістю джерел), технічні (екранування джерел та робочих місць, дистанційне керування), лікувально-профілактичні (мед. Огляди, не допуск осіб молодше 18 та за мед. показаннями ).

Питання для самоперевірки

 1. Для чого потрібна так як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

 2. Як впливає мікроклімат на організм людини, якими параметрами він характеризується?

 3. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм людини?

 4. Як здійснюється нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

 5. Яке призначення вентиляції та на які види вона підрозділяється?

 6. Дайте визначення та поясніть основні світлотехнічні поняття та одиниці.

 7. Перелічіть основні вимоги до виробничого освітлення.

 8. На які види підрозділяється виробниче освітлення?

 9. Як здійснюється нормування вібрації?

 10. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від вібрації?

 11. Що таке шум, які його фізичні характеристики?

 12. Які заходи та засоби використовують для захисту від шуму?

 13. Які є види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань?

 14. Як класифікуються електромагнітні випромінювання за частотним спектром?

 1. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

  1. Основи електробезпеки


Електричне обладнання становить велику потенційну небезпеку для людини, особливо у зв'язку з тим, що органи його почуттів не відчувають на вiдстанi електричну напругу на вiдмiну від теплоти, світла, елементів, що рухаються, запаху та ряду інших шкідливих i небезпечних виробничих факторів. Тому, коли струм впливає на людину, її захисна реакція проявляється тільки після безпосереднього контакту з частинами обладнання, що є під напругою.

Дія електричного струму на живу тканину, на відміну від інших фізичних факторів, носить своєрідний i різнобічний характер.

Механізм ураження людини електричним струмом надзвичайно складний і супроводжується термічним , електролітичним та біологічним впливами. При цьому можливі незворотні порушення функціональної діяльності життєво важливих органів людини.

Механізм ураження людини електричним струмом надзвичайно складний і супроводжується:

Вид впливу

Характер впливу

Термічний вплив

характеризується нагріванням тканин тіла, кров'яних судин, нервів, серця та інших органів, які знаходяться на шляху струму.

Електролітичний вплив

розкладає кров, лімфу та плазму, порушує їхній фiзико-хімічний склад.

Механічний вплив

проявляється ушкодженням (розриви, розшарування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту.

Біологічний

виявляється у порушенні біологічних процесів, які відбуваються в організмі, що супроводжуються подразненням або руйнуванням нервових та інших тканин та опіками, аж до повного припинення діяльності органів дихання та кровообігу.


За наслідками, електротравми поділяються:

Вид

Характер

Місцеві

що супроводжуються явно визначеними місцевими ушкодженнями організму;

Загальні або електричні удари

які призводять до ураження всього організму через порушення функцій життєдіяльності найважливіших органів та систем.

Характерні види місцевих електротравм

Вид

Характер
Електричний опік

найбільш поширена електротравма, що зустрічається у 60 – 65 % потерпілих від електричного струму, більшість з яких складає оперативний персонал, що обслуговує діючі електроустановки.

Електричні опіки виникають в місцях контакту поверхні тіла людини з електродом (контактний або струмовий опік) або під впливом електричної дуги (дуговий опік) .

Електричні знаки

або електричні позначки виникають на шкірі людини в місцях її щільного контакту із струмопровідними частинами. Це затверділі плями сірого або блідо – жовтого кольору, як правило, округлої або овальної форми. На відміну від опіків, знаки не викликають больових відчуттів i лікування їх закінчується добре.

Металізація шкіри

проникнення в поверхневі шари шкіри найдрібніших частинок металу, що розплавляється та розпорошується під дією електричної дуги. Це може відбутися під час коротких замкнень, відключення роз'єднувачів та рубильників під напругою i та го. Цей вид електротравми зустрічається у 10 % потерпілих. Металізації шкіри можна уникнути, застосовуючи спецодяг i захисні окуляри.

Електрофтальмія

запалення роговиці зовнішніх оболонок очей, що виникають внаслідок впливу потужного потоку ультрафіолетових променів, які негайно поглинаються клітинами організму i викликають в них хімічні зміни. Застосування захисних окулярів з безбарвним склом, яке майже не пропускає ультрафіолетове випромінювання, сприяє попередженню захворювання очей.

Механічні пошкодження

виникають внаслідок різких мимовільних судимих скорочень м'язів під дією струму, що проходить через людину. Внаслідок цього можуть відбутися розриви шкіри, кров'яних судин i нервової тканини, а також вивихів суглобів, навіть переломи кісток. Механічні пошкодження, як правило, є суттєвими травмами, що потребують довгочасного лікування, вони бувають дуже рідко. Механічні пошкодження, викликані, наприклад, тим, що людина падає з висоти внаслідок дії струму, до електротравм не відносяться

Електричний удар

Це збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів.

ІУ ступеня

І – судомні скорочення м’язів без втрати свідомості;

ІІ – судомні скорочення м’язів з втратою свідомості, але із збереженням дихання та роботи серця;

ІІІ – втрата свідомості та порушення серцевої діяльності чи дихання (або одного і другого разом)

ІУ – клінічна смерть

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка