Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка10/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Характеристика робочих положень людини


Положення

Зусилля, Н

Рухливість під час роботи

Робоча поза (радіус), см

Особливості діяльностіДо 80

Обмежена

Мала статична стомлюваність, більш спокійне положення рук, можливість виконання точної роботи50-100

Середня (періодичної зміни пози)

Достатньо великий огляд і зона досяжності рук100-120


Велика (свобода пози і прямувань)

Краще використання сили, великий огляд, передчасна втома


Конструкція робочого місця і взаємне розташування всіх елементів повинні відповідати антропометричним, фізіологічним і психологічним вимогам, а також характеру роботи. Статистичні характеристики основних антропометричних ознак чоловіків і жінок приведені в ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги.

Робоче місце містить у собі інформаційне поле — простір із засобами відображення інформації - і моторне поле - простір з органами керування (ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги).Рис.5.2. Зони зорового спостереження в горизонтальній вертикальній площинах
У інформаційному полі зорового спостереження в горизонтальній площині розрізняють три зони :

у першій зоні розміщають засоби інформації, що потребують точного і швидкого зчитування показників;

в другій зоні розміщають засоби інформації, що потребують менше точного і швидкого зчитування;

у третій зоні засоби інформації практично не використовуються.
У моторному полі також розрізняють три зони: зона оптимальної досягненості 1, у якій повині розміщатися дуже часто використовувані і найбільше важливі органи керування, зона легкої досяжності 2 моторного поля, де повинні розміщатися рідко використовувані органи керування; зона досяжності моторного поля використовується для розміщення рідко використовуваних органів керування.

Зона досяжності моторного поля у вертикальній і горизонтальній площинах для середніх розмірів тіла людини при виконанні роботи сидячи (стоячи) відповідно до вимог ГОСT 12.2.032-78. ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячі. Загальні ергономічні вимоги і ГОСТ 12.2.033-78 приведені на рис. 5.3.Рис. 5.3 Зона для виконання ручних операцій і розміщення органів керування у вертикальній і горизонтальній площинах


Рис.5.4 Розміри робочого місця при різанні і зварюванні сидячи і стоячи
Безпека робочого місця в значній мірі залежить від його місцезнаходження при виконанні тієї або іншої роботи. Це місце варто вибирати так, щоб він міг вільно контролювати роботу верстата, знаходячись при цьому в безпечних умовах. Обладнання, що володіє підвищеною небезпекою варто мати у своєму розпорядженні такі пристрої, щоб у місцях передбачуваної небезпеки не знаходився ні самий робочий, ні його сусіда.

При цьому велике значення має впровадження типових робочих місць для різноманітних робочих посад підприємств по виготовленню металоконструкцій.

Параметри стаціонарних робочих місць для зварювання і різання металів, що забезпечують найменше навантаження, можна визначити за даними рис. 5.4

Кольори і сигнальні знаки безпеки


Знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки підрозділяються на чотири групи: що забороняють, попереджувальні, що наказують і вказівні.

Знаки, що забороняють, призначені для заборони яких-небудь визначених дій у зазначених місцях або приміщеннях (заборона паління, користування відкритим вогнем, входу або в'їзду транспорту і т.д.).

Знаки цієї групи являють собою коло червоного кольору з білим полем усередині, білою по контуру знака каймою із символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі, перекресленому похилою смугою червоного кольору (кут нахилу 45°, зліва праворуч, зверху вниз). Застосовують забороняючі знаки і з пояснюючим написом, який виконаний шрифтом чорного кольору. При цьому червона похила смуга не завдається. На знаках пожежної безпеки написи виконуються тільки червоним кольором.

Попереджуючі знаки призначені для попередження людей про можливу небезпеку — вибухонебезпечні легкозаймисті, отруйні та їдкі речовини, електричну напругу, випромінювання, про можливе падіння предметів і т.д. Знаки цієї групи являють собою рівносторонній трикутник жовтого кольору з округленими вершинами, зверненими вершиною вгору, із каймою чорного кольору, рівною по ї ширині 0,05 сторони трикутника із символічним зображенням чорного кольору.

Знаки, що наказують, позначають дію, що дозволяє, працюючим, але тільки за умови дотримання конкретних вимог техніки безпеки (обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту: касок, спецодягу, рукавичок, окулярів, антифонів і ін.). Крім того, ця група знаків указує цілях евакуації, підходу до місць пожежної техніки або запасні виходи, а також до місць виконання робіт, де забезпечена безпека праці.

Вказівні знаки призначені для вказівки місцезнаходження різноманітних об'єктів і пристроїв, пунктів медичної допомоги, складів, пунктів харчування, пожежних кранів, гідрантів, вогнегасників.

Знаки цієї групи являють собою синій прямокутник, обрамлений білою каймою по контуру з білим квадратом усередині. Усередині білого квадрата чорним кольором завдається символічне зображення або напис, що пояснює. У нижній частині знака цієї групи припускається зображувати вказівну стрілку і відстань до об'єкта білим кольором (під білим квадратом).

З метою швидкого визначення вмісту трубопроводів і для дотримання працюючими вимог безпеки поблизу цих трубопроводів регламентовані пізнавальне фарбування, спеціальні попереджуючі знаки і маркувальні щитки (ГОСТ 14203-69*).

Розпізнавальне фарбування трубопроводів завдається по всій їхній довжині або по окремих ділянках, у залежності від їхнього розташування, розмірів, освітленості й інших чинників.

Для позначення найбільш небезпечних речовин, що транспортуються по трубопроводах, на трубопроводи завдаються попереджуючі колірні кільця, для яких установлені три кольори пізнавального фарбування: червоний - для легкозаймистих, вибухо- і вогненебезпечних речовин; жовтий - для шкідливих або небезпечних речовин (отруйних, токсичних і радіоактивних); зелений - для безпечних і нейтральних речовин. Коли ж речовина, що транспортується по трубопроводах, має одночасно декілька небезпечних властивостей, то на трубопроводи завдаються кільця різних кольорів.

Для конкретизації виду небезпеки додатково до попереджуючих кілець застосовують і попереджувальні знаки, що мають форму трикутника жовтого кольору. Цими знаками позначаються радіоактивні, отруйні, вибухо- і вогненебезпечні речовини, а також інші речовини, небезпечні при їхньому розбризкуванні.

Варто мати на увазі, що на всіх знаках безпеки написи, що пояснюють, і символи необхідно виконувати чорним кольором, за винятком знаків пожежної безпеки, на яких вони червоного кольору.

При необхідності уточнити, обмежите або підсилити дію знаків безпеки допускається застосування додаткових табличок прямокутної форми з написами, що пояснюють, або з вказівною стрілкою, що необхідно розміщати горизонтально під знаком безпеки або вертикально справа від знака.

Знаки безпеки, використовувані в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, освітлюються таким чином, щоб не змінювався їхній колір і не погіршувався огляд у світлий час доби. Знаки пожежної безпеки і покажчики евакуаційних або запасних виходів постачаються власними автономними джерелами живлення для їхнього освітлення.

При штучному освітленні знаків безпеки, установлених у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях, на дверях цих приміщень, а також на відкритих площадках поблизу вибухо- і пожежонебезпечних установок варто строго додержувати установлені вимоги електробезпеки.

Зміна характеру праці висуває підвищені вимоги до форм і засобів подачі інформації в умовах механізації, що постійно росте, автоматизації процесів. Практика показала, що при наявності навіть найкращої автоматизації остаточне рішення в екстремальних ситуаціях залишається за людиною. Тому одним із чинників, що впливає на оптимізацію трудової діяльності, є інформація з охорони праці.

Прикладом оптимальної організації системи інформації на виробництві, що забезпечує орієнтацію робітників в умовах складного виробничого середовища, безпеку виконання робіт на ділянках, навчання робітників правил небезпеки і користування засобами пожежогасіння й індивідуального захисту, є "Паспорт безпечної організації праці".

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка