Протистояння Української Православної Церкви світовій глобалізаціїї на сучасному етапі


НазваПротистояння Української Православної Церкви світовій глобалізаціїї на сучасному етапі
Сторінка3/9
Дата12.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свідомість «Ню Ейдж» можна уподібнити ядру в окультній субкультурі, навколо якого в залежності від числа поділюваних ідей концентруються всілякі окультні групи. Це свого роду аналог екуменічного руху в окультному середовищі. Нюейджери схильні додержуватися принци- пу «хто не проти нас, той з нами», і навіть ті, хто розділяє далеко не всі їх ідеї, сприймаються ними як однодумці. Захопленість духом глобальності дозволяє їм зарахувати до «своїх», наприклад, пророків ноосфери Тейяра де Шардена і В. І. Вернадського, — це при тому, що В. І. Вернадський взагалі розумів ноосферу в матеріалістичному дусі.

Нюейджери вважають, що їхній світогляд синтезує увесь релігійний досвід світу. Але насправді це не більш ніж механічне по'єднання спрощених ідей і обрядів, почерпнутих із усіляких релігій і філософських систем. Окультні системи початку століття, такі, як теософія Блаватскої або антропософія Штайнера, при всій їхній еклектичності все ще залишалися системами, їхні автори намагалися хоч якось зв’язати насмикане зі світу по нитці в один строкатий і незграбний килимок. Свідомість НЕ в цьому відношенні є ще одним кроком на шляху до безсистемності, до ентропії, що виводиться тут майже в принцип.

Ідеї, що лежать в основі свідомості «Ню Ейдж», цілком відокремлюють його від істинного християнства, але в той же самий час робляться зручним знаряддям для об'єднання всіх інших релігій. Якщо особистісний Бог може бути джерелом тільки одного вчення, то безособовий містичний дух у змозі втілитися в будь-якій оболонці. Ідея безособового божества дозволяє розглядати усі релігії як різні шляхи до однієї і тієї ж містичної істині. От що пише американський християнський письменник: „Ми бачимо, як починають вимальовуватися обриси нової світової релігії, окультної по своїй природі. Вона буде містити в собі елементи християнства, іудаїзму і, можливо, ісламу, але в основі її буде східний містицизм. І поява цієї світової релігії буде супро-воджуватися багатьма явними свідченнями (9 С. 160-161).

У літературі, присвяченій НЕ, часто зустрічається інформація про певний широкий політичний заговір нюейджерів для захоплення влади у світовому масштабі. Самі нюейджери також нерідко згадують про свою таємнуе громаду, що поєднує всі ведучі політичні фігури в усьому світі. Невідомо, наскільки ці слухи істинніі, але безсумнівно те, що рух НЕ дуже широко поширений у всіх верствах суспільства і сферах життя. Для пропаганди своїх ідей нюейджери активно використовують структури ООН, а з них особливо ЮНЕСКО. Про ступінь їхнього впливу на цю організацію говорить той факт, що 1991 р. був оголошений ЮНЕСКО роком Блаватської (незаперечного основоположника свідомості НЕ. Її вчення про „махатм”—ієрархію небесних духів сприйняте майже всіма новими сектами).

Нюейджери всюди довідаються один про одного і роблять один одному підтримку. Приклади таких відносин можна знайти й у регіоні СНД. Згадаємо наполегливу (і на перший погляд непояс- нену) підтримку, яку робив Секо Асахаре і його секті «Аум Синрікьо» Олег Лобов, тодішній сек- ретар Ради безпеки Росії. Причини цього трохи прояснилися, коли заступник Лобова Володимир Рубанов, виступаючи на науковій конференції, вимовив досить характерну фразу: «Національна ідеологія постправославной Росії повинна бути заснована на россійському космізмі». А коли його запитали, чи не обмовився він, він відповів, що людина в його положенні ніколи не обмовляється. ( Важко уявити собі якого-небудь італійського чиновника такого ж рангу, що висловив щось подібне про «посткатолицьку Італію», —після цього він недовго затримався б на своїй посаді.) Асахара ж зі своїми синкретичними побудовами проголошеною ненавистю до християнства також цілком вписується в ньюейджерівські рамки.

Дещо меншою підтримкою користувалися й керівники „Білого братства” в Україні (достатньо згадати тісні контакти засновника секти Кривоногова з київською владою і показ декількох передач з його участю по офіційному телебаченню ще до арешту.

Особливо зацікавлені нюейджери в проникненні в систему освіти. Вони не тільки намагаються створити цілу мережу навчальних центрів, але і просочитися в систему державної освіти. От що пише один з їхніх ідеологів: „ Я переконаний, що боротьба за майбутнє людства повинна бути почата і виграна в класах шкіл вчителями, що правильно розуміють свою роль провісників нової ери. Шкільні класи повинні стати ареною конфлікту між гниючим трупом християнства і новою свідомістю.”(9, С.563) І не випадково, що така російська нюейджерівська секта, як «Юнівер», настільки прагне проникнути в освітні установи й закріпитися в школах,- і це при очевидних гомосексуально-педофілічних схильностях її лідера — провінційного хлопця Івана Гавриленкова, що укрився за звучним «закордонним» псевдонімом Жан Гавер.

В Україні в різних навчальних програмах вищих і середніх навчальних закладів намагаються ввести елементи, заснованы на світобаченні НЕ.

Ось лише один із прикладів: один із самих могутніх в Україні ню-ейджерівських культів — Східно-реріховське товариство «Урусваті» через своїх членів-педагогів і співробітників деяких вузів розробило псевдокультурологічну програму «Екологія душі», зовні спрямовану на виховання в школярів культурних цінностей, але насправді побудовану на окультному вченні Блаватської і Реріхів. Культ через підставних осіб намагається домогтися її впровадження на рівні державної системи освіти, заперечуючи її антинауковий і релігійний характер. Важко переоцінити збиток, що буде нанесений дітям у випадку її впровадження. Усі діти України виявляться підданими визначеної окультної індокринації і вихованню в системі цінностей, ворожих християнству. Причому, згоди батьків ніхто не запитує, також, як ніхто не буде їх інформувати про справжню суть даної навчальної програми. З тих, хто пропонує свої послуги також, ніхто не буде них інформувати про справжню суть даної навчальної програми. І хоча органи державного управління поки не прийняли дану програму, але на місцях, в окремих навчальних закладах, вона уже вводиться з ініціативи викладачів—членів культів, у якості експериментальної. І це не єдиний приклад.

Слід зауважити, що ще в 1993 р., діяльність найнебезпечнішого українського культу «Біле братство», що у наслідку здійснило масові безладдя в Києві і спробу групового самогубства, також активно велася в школах України. Культ проникав туди під видом гуртків йоги і «Інституту душі АТМА». Зараз такі ж культи прийшли на зміну загнаному в підпілля «Білому братерству» і діють тими ж методами, користуючись незахищеністю дітей.

І сьогодні з метою залучення дітей, культи організують свої навчальні проекти, у яких усіляко приховується їхній культовий характер. Однією з найбільш розповсюджених форм таких проектів є експлуатація прагнення дітей до вивчення комп'ютерів і англійської мови. На відміну від Західної і Центральної Європи, ці знання поки не досить поширені в Україні, а потреба в них зростає в процесі міжнародної інтеграції і комп'ютеризації України. Культи створюють безкоштовні курси для дітей і підлітків і проводять серед тих, хто вступив до них активну індокринацію. Уже тисячі дітей піддалися подібному вербуванню. Культ «Хранителів Полум'я» втягує дітей шляхом створення клубів дитячої творчості. Тільки в місті Запоріжжя, одному з 25 великих міст України, сотні дітей стали жертвами такого облудного вербування, без усякого ведення їхніх батьків.

Як і у всякому тоталітарному русі, у НЕ є своя система паролів, по яких нюейджерівці один одного впізнають і визнають, їхня загальна мова, яка вже проникла усюди. Приведемо кілька прикладів слів, привласнених собі нюейджерами, їх, так сказати, «завантажені терміни»

«Холістичний» — цілісний (наприклад, холістична медицина, що претендує на ту, що лікує не окремі органи, а весь організм уцілому; у той же самий час і увесь світ сприймається як єдиний організм), «трансформація», «взаємозалежність» або «взаємозалежний», „древня мудрість” (яка ні- бито була втрачена, а тепер її шукають і хтось знаходить), „космічний корабель Земля”, „глобаль- не село”, „наш будинок Земля”. Нюйджерівським окультизмом наскрізь перейнятий весь екологічний рух; згадаємо такі ходові терміни, як „земний організм”, „Мати-Земля”, „екологія духу” і т.д. Велика частина екологічних організацій — нюейджерівські, і їхня ідеологія заснована на язичництві). До думки про „недостатню екологічність християнства” прийшов російський пись- менник борець за природу Сергій Залигін. На його думку, прийшов час «створити нове, сучасне і научно-обгрунтоване язичництво» (11, С. 14)

Треба продовжити перелік термінів, які часто застосовуються пророками НЕ: ”Духовні настав-ники, небесна ієрархія, присвячені, перенаселена планета, нова свідомість, планетарне бачення, підвищення свідомості, паранормальні явища, нова парадигма, глобальна загроза, сценарій ( коли Марину Цвігун заарештували, вона сказала міліціонерам: „ Я написала цей сценарій, і ви його виконуєте”. Велике Біле братство», «трансперсональний» («трансособистісний», тобто по та сторона особистості), новий світовий порядок, єдиний світовий порядок і т.п. — усі ці слова пронизали нашу мову і наше мислення. Зміна парадигм відбулася.

Раніше більшовики намагалися створити свою власну, нову мову, витравивши з української мови все, що пов'язано з християнською цивілізацією. А зараз навіть витравлювати нічого не потрібно: не встигнувши як варто згадати «забуті» християнські поняття, народ засвоює окульт- ний словник. «Хто визначає мову, той визначає і мислення» — цей оруеллівський закон діє незаперечно.

Книги нюейджерів продаються величезними тиражами в усьому світі і популярні не тільки на Заході, а й на Сході. Самий відомий пророк НЕ—голівудська актриса Ширлі Маклейн, книги якої продаються величезними тиражами, у яких вона розповідає про історію своїх духовних пошуків, про початок своїх сумнівів у християнстві і про зустріч з людьми, що вірили в реінкарнацію. Вона теж у неї повірила і зрештою сама пережила відчуття виходу з власного тіла, і це відчуття змінило все її життя.

Інша книга — власне кажучи біблія нюейджерів — «Чайка по імені Джонатан Лівінгстон», що, за словами її автора, Річарда Баха, була йому надиктована якоюсь істотою, що з'явилася йому у виді птаха. Річард Бах наполягає на тому, що це був типовий випадок ченнелінгу ( з англ. chanel — канал) у якому він був саме тим каналом, через який істота у виді птаха надиктувала йому книгу, а він лише записав її. Ця книга була надзвичайно популярна не тільки на Заході, але й в Україні ще в далекі брежнєвські часи, і викликала масу наслідувань.

Більшість нюейджерів очікує пришестя Христа-Майтрейі і настання нового світового порядку. (НСП). При всіх розбіжностях сект і груп, що входять до руху НЕ, в основі їх лежить загальна філософська база. Класичною книгою для нюейджерів є праця Роберта Мюллера «Нове творіння» (Robert Mueller, The New Genesis), у якому 2000 рік проголошується першим роком «нового світового порядку» (нюейджерівський термін) — святкування життя, пришестя ери світу, золотого століття, настання першого тисячоріччя всесвітньої гармонії і людського щастя. Взагалі «Ню Ейдж» у різних своїх формах не цурається встановлення точних дат. Ми бачимо це на прикладі таких очевидно приналежних до нюейджерівської парадигми сект, як «Біле братство», «Церква останнього завіту» (віссаріонівці) і багато інших, що проголошують терміни встановлення нового порядку.

Ще один пророк руху, професор історії мистецтв Чікагського університету Хосе Аргіллес, випустив книгу «Фактор майя: Шлях по ту сторону технології» (Jose Arguelles. The Mayan Factor: Path Beyond Technology), де проголосив, що на підставі вивчення календаря індіанців майя зрозумів, що вони були інопланетянами, а їхній календар у схованій формі містить пророцтво про народження на Землі нової ери, що повинно відбутися у 2012 році. Однак, додав професор, є страшна небезпека: матеріальний світ може закінчитися 16 жовтня 1987 року. Відповідно до його прочитання календаря майя, у цей день наступить «гармонійна конвергенція»: три планети вишикуються в один ряд з новим місяцем, і ця астрономічна подія принесе із собою кінець світу. Єдиний порятунок — це переконати 144 тисячі щирих віруючих зібратися в різних священних місцях нашої планети і випустити достатню кількість вібрацій, що й запобіжать всесвітній катаст- рофі і випередять настання кінця світу і гармонії. Дійсно, у цей день багато тисяч нюейджерів зібралися на різних пляжах і, тримаючись за руки, зустрічали схід. Ніякої катастрофи, зрозуміло, не відбулося, і ця обставина ще більше укріпила віру в істинність пророцтва Аргіллеса.

Багато хто з нюейджерів розробляють тему тисячолітнього царювання: людство в новій ері розів'є в собі Божественні якості, достатні знання і мужність, щоб співробітничати з Богом, що є всесвітньою енергією, і матеріалізувати Царство Боже на землі.

У нюейджерівських колах поширена віра в нове пришестя Господа (зрозуміло, їхнього Господа), якого вони найчастіше називають буддистським словом «Майтрейя», але іноді не проти назвати і Христом. Правда, розуміють вони його по-різному. Одні вірять, що Майтрейя з'явиться як фізична особистість; наприклад, пророчиця НЕ Аліса Бейлі говорить, що, як відкрив їй тібетець (її «руч- ний» дух), от-от прийде новий Господь Майтрейя, що принесе із собою новий світовий порядок.

Його пришестя з усією визначеністю було оголошене в усьому світі в 1982 році, коли в найвідо- міших газетах були поміщені величезні оголошення, у яких проголошувалося, що Христос сьогод- ні вже з нами і що зараз Він готується до того, щоб поставити новий всесвітній уряд і єдину нову релігію для усього світу.

Через кілька років, у 1986 році, знову з'явилися оголошення в газетах: «ХРИСТОС ВЖЕ ЗНАХОДИТЬСЯ У СВІТІ». Тоді ж з'ясувалося, що людина, що чотири роки тому назад заплатила за подібні оголошення більше 200 тисяч доларів (а тоді це була дуже значна сума), — якийсь шот- ландець Бенджамін Крім, художник і письменник, що у 1986 році їздив по США і проповідував свою віру. Він і відкрив, що Господь-Майтрейя жив протягом багатьох тисячоріч у гірському селищі в Гімалаях, а 8 липня 1977 року створив собі тіло, у яке втілився, і зараз живе в лондонсь- кому Іст-Енде (район трущоб), готуючись до того, щоб показатися усьому світові.” Що ж буде робити Майтрейя, коли виявить себе світові в якості Христа? Само собою, він призве усіх до справедливості, до милосердя, перетворення політичних і економічних структур усього світу, до їх корінної зміни. У той же час відбудеться зцілення всіх і вся ( треба сказати, що з православної точки зору все це сильно нагадує прикмети антихриста в Одкровенні святого Іоанна Богослова й у «Трьох розмовах» Володимира Соловйова)(...). Через освічене правління Господа-Майтрейі світ вступить у нову еру.

Як писав Бенджамін Крім, світ почне перетворюватися в залежності від якості нашої відповіді. Сам Майтрейя не буде перетворювати світ, але надихне і поведе його, допоможе людству радою, щоб ми самі прийшли до своєго преображення. Він буде це робити протягом 20 років після свого приходу до влади разом з 40 учителями. У дуже короткий час він нібито зможемо перетворити політичний, економічний і соціальний устрій всього світу, що введе нас у правильні духовні відносини один з одним і зі світом. Крім обіцяв початок цієї епохи у 1986 р. З тих пір пройшло вже 16 років, але нічого схожого ми поки що не спостерігаємо.

Є усередині руху НЕ й інша школа, що говорить, що Матрейя не є фізичною особою: месія знаходиться усередині кожного з нас, і ми просто повинні його в собі відкрити. Нюейджерівська письменниця Барбара Маркс-Хаббард у книзі «Еволюційна подорож» пише, що в русі нашого планетарного народження кожна людина покликана до того, щоб усвідомити, що месія знаходить- ся усередині неї. Так звана Христо-свідомість, або космічна свідомість, за її словами, пробуд-жується в даний момент у мільйонах християн і нехристиян.

З «відкриттям месії усередині себе» ми наближаємося до двох головних постулатів НЕ, один з яких випливає з іншого. Перший з них — це нюейджерівський (або пантеїстичний) монізм: віра в те, що все є єдиним. Усякі розходження між окремими сутностями — «між Джозефом і Джуді, між Джозефом і деревом або між Богом і Джуді» — все це удавані розходження, а насправді їх немає. ( 9, С. 650 )Важливість цієї доктрини для ньюейджерів підкреслюється Джонатаном Стоуном, що вважає її необхідним компонентом нового світового порядку: „Я відчуваю, що наближається Світовий Порядок, у якому наука зіллється з моністичною філософією і нова свідомість охопить увесь світ. Єдиною відмітною рисою Світового Порядку буде кредо: «Все суть єдине». ( 9, С. 650) У цій концепції монізму не залишається місця для людини, для особистості. Нюейджери вірять, що поза людиною немає Бога, тому що сама людина і є Бог (другий постулат НЕ). Отже, у нюейджерівському світогляді немає ні людини, ні Бога, ні світу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Парафія св. Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату
Від імені Парафії св. Апостола Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату пересилаємо нашу чергову...
27 листопада пройшла акція “Голодомор 32-33 це геноцид. Пам’ятаємо!”
Україні”. Панахиду біля Національного меморіалу жертв голодоморів відправили патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, Патріарх...
ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА
ФИЛИП (Осадченко Р. А.), архієпископ Полтавський і Миргородський, доктор богослов’я, голова Місіонерського відділу при Священному...
9: Конституційний процес на сучасному етапі розбудови держави: стан,...
Навчальна мета: Довести та ознайомити молодший та рядовий начальницький склад з конституційним процесом на сучасному етапі розбудови...
Синельниківської міської ради
України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 92,123 Земельного кодексу...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Довести та ознайомити молодший та рядовий начальницький склад з конституційним процесом на сучасному етапі розбудови...
13; ПРИГОТУВАННЯ ОБРЯДОВИХ СТРАВ ТА ВИРОБІВ
Календарні звичаї та обряди формально узгоджувалися з річним літургічним циклом православної церкви, проте дійсною основою "побутових...
Учбова програма з Історії релігій для 2-го класу заочного сектору Почаївської Духовної Семінарії
Поняття про релігію, признаки релігії. Походження слова “релігія”. Всезагальність віри. Спасіння з т з. Православної Церкви
№20. Причини гальмування реформ у сучасному суспільстві. Ідеологічне...
Тема №20. Причини гальмування реформ у сучасному суспільстві. Ідеологічне та політичне протистояння в Україні, шляхи подолання кризових...
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні, коли проходять глибинні...
Сучасному суспільству потрібні активні, самостійні, ініціативні особистості, які критично й творчо мислять, готові до оволодіння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка