Протистояння Української Православної Церкви світовій глобалізаціїї на сучасному етапі


НазваПротистояння Української Православної Церкви світовій глобалізаціїї на сучасному етапі
Сторінка2/9
Дата12.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сьогодні в більшості пострадянських держав спостерігається подібна специфічна картина перетинання національно-державних, регіональних і глобальних впливів. У цьому перетинанні глобалізація (або, як говорять ще «глобалізм») відіграє особливу роль, тому важливі чіткі формулювання при характеристиці цього явища, тому що в розумінні його мають місце серйозні різночитання.

Народи пострадянського простору, представники різних націй, етносів, конфесій і політичних переконань до сьогоднішнього дня уже відчули небезпеку і погрозу, які безпосередньо пов’язані з процесами глобалізації. Усе більш очевидно, що стосовно усіх нас, у кожному окремому випадку специфічним чином, але завжди цілеспрямовано, діють загальні руйнівні сили.

Розвал СРСР - вчора, знищення стрижневих підвалин слов'янства і сформованої євразійської єдності — сьогодні, широкомасштабні дії по внесенню розбрату між нашими націями, спроби за допомогою армії проповідників розхитати, зтравити конфесії і зруйнувати релігійну рівновагу в наших країнах, нав'язування продукції своєї масскультури, своїх "моральниих" цінностей і західного "способу життя — усе це ланки одного ланцюга. Ці сили планомірно і наполегливо прагнуть посадити своїх ставлеників в усі наші головні структури влади. Вони проголошують ізгоями наші держави, як це відбувається зараз з Бєларуссю, щоб обґрунтувати право "карати" неугодні їм народу шляхом "інформаційного", а точніше дезінформаційного терору, введення в дію підконтрольних їм структур - МВФ, НАТО, ВТО й ін., економічного придушення і прямих бомбардувань "миротворчих сил", як це було в Югославії.

Об'єднавчі слов'янські рухи, як і євразійський рух, а також ЗУБР і рух за відновлення СРСР, об'єктивно важливі сьогодні не як самоціль, а як загальна лінія протистояння глобалізму. Необхідна консолідація їхніх сил проти політики Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої торгівельної організації й інших, що цілеспрямовано руйнують нашу економіку і культуру.” (14, С.4)

Національні, регіональні і соціальні рухи (у тому числі і на Україні) можуть сьогодні об'єднатися на основі альтернативах глобалізму цінностей, таких як соціальна справедливість, людяність і усвідомлення того, що духовність не може бути обмірювана грішми. Це те світоглядне тло, що може стати основою не тільки для об'єднання під знаком "анти". Воно може бути ефективним для рішення будь-яких більш приватних питань, як то: небезпека подальшої інтенсифікації праці, ріст травматизму, погіршення здоров'я людей, екологічні проблеми, а так само масова культура, що руйнує життєдайні комунікації між людьми, що несуть тотальне усереднення і винищує в людині людяне.

На думку політолога В.В. Кизими, головні труднощі, що підстерігають на даному шляху це - паратизуючий на перебільшенні особливостей того або іншого руху вождізм: „Згубними для загальної справи можуть бути спроби невмираючих функціонерів з номенклатурною психологією осідлати об'єднавчі процеси з позицій своїх шкурницьких інтересів, за своє особисте місце в парламенті, або за честолюбне бажання бути месією. Дана небезпека характерна для всієї пострадянської території і породжує необхідність розвитку інтегрального руху, що виходить за межі СНД і головною задачею якого є безпосередньо антиглобалістська діяльність. Оформлення таких рухів у світі вже йде на повний хід, і поки що незалежно від нас.” (14. С.4)

Трагічні події 11 вересня 2001 року із усією гостротою поставили питання взаємодії різних релігій та цивілізацій. Стало очевидним: існує реальна небезпека глобального конфлікту цивілізацій. Удар було завдано по об’єктах, які є символами західної цивілізації. Терористи не пошкодували життя, аби нав’язати світові власний релігійний та світоглядний вибір.

Але вже сьогодні новим прикриттям глобалістів у боротьбі за світове панування стала так звана "антитерористична" діяльність. Особливо слід зазначити, що глобалізація — це не теж саме, що закономірно й об'єктивно протікаючі у світі інтеграційні процеси, які можна і потрібно регулювати шляхом удосконалювання міжнародного законодавства в області політики, економіки, екології й ін. з урахуванням інтересів всіх і кожного. Організація Об'єднаних Націй уже поклала початок цим процесам своєю відомою конференцією в Ріо-де-Женейро (1992 р.). Треба усвідомити, що глобалізація не здійснює (як це намагаються нам представити про західні політики і ЗМІ), а перешкоджає розвиткові світових інтеграційних процесів, тому що веде до світового тоталітаризму, що зневажає усі права і право як таке, крім права «обраних країн» грабувати інший світ.

Саме тепер, коли формуються обриси майбутньої цивілізації, слід замислитися над тим, який шлях повинно обрати нинішнє українське суспільство.
Новий світовий порядок має свою релігію, якій призначена вирішальна роль у здійсненні процесів глобального духовного об’єднання людства у єдине суспільство- конгломерат—це неорелігійний рух „Ню Ейдж”, що певною мірою поширює свої впливи й на Україні.

«New Age» («Ню Ейдж») — англійський вираз, що переводять по-різному («Новий час», «Нове століття»), але, як вважають деякі сектознавці, найбільш точний переклад — «Нова Ера». Це най-відоміша на Заході (а тепер вже й на Сході) і сама широко рекламована сучасна релігія. Відразу відзначимо, що не існує єдиної секти під назвою «Нова Ера» (НЕ); секта завжди характеризується чітко організованою структурою, а «Ню Ейдж» — явище широкоохватне, аморфне, у яке включено багато сект і організацій. Крім того, людина може дотримувати загального кола ідей НЕ, але при цьому не входити в жодну з організацій.

Власне, за терміном «Ню Ейдж» стоять два поняття. У більш строгому змісті — це широко розповсюджений окультний неоязичницький рух, заснований на деякій, досить вільно сформульваній ідеологічній базі, який сформувався у другій половині 60-х років у Каліфорнії. Але можна говорити про НЕ й у розширеному змісті як про соціокультурний феномен, як про ідеоло-гічну основу сучасної постхристиянської цивілізації. І в цьому змісті практично всі новітні секти, що відносяться до цієї парадигми, засновані на тій або інший (або на декількох) із вхідних у неї ідей і, відповідно, у свою чергу є її складовими частинами.

Дати скільки-небудь точне визначення руху «Ню Ейдж» у першому змісті досить важко. Можна назвати його конгломератом різних спіритистських і оккультистських груп. Сама назва його може ввести в оману, тому що в релігійній суті НЕ власне нічого нового не має, все це старі майже забуті ідеї і давні теорії.

Члени великих, жорстко організованих сект, що безсумнівно належать до ідейного поля цього руху (наприклад, муніти і сайентологи) самі ніколи не скажуть, що вони до нього належать. Якщо людина про свою належність до руху НЕ, то скоріш за все, вона буде мати на увазі рух у вузькому смислі: неоязичницький оккультизм. Такі люди звичайно говорять, що рух „Нової ери”- це вели-чезний потенціал для досягнення світової гармонії, для покращення і знаходження внутрішнього миру. Один з найбільш популярних авторів НЕ—Дж. Лавлок, автор концепції Геї Матері-Землі—пише про неминучість загибелі „чоловічої агресивності” християнства і заміни його „жіночою миролюбивою релігійністю” свідомості НЕ. На думку нюейджерів, вона буде здатна не тільки об’єднати людство, а й забезпечити його гармонію з природою.

Отже, перша й основна характеристика руху «Нової Ери» — це віра в те, що сучасне людство живе в перехідний період вступу землі в нову еру. Дотепер ми жили в еру Риб, під астрологічним знаком Риб. Риба, нагадують нам нюейджери, — це знак християнства. Але зараз панування риб закінчується, і настає ера Водолія, коли все буде нове й інше. Ера Риб була рідка і водяниста, а ера Водолія буде яркою і блискучої. Коли саме наступить ера Водолія, ніхто точно сказати не може, точніше, одні говорять одне, інші — інше, але єдиної думки навіть серед самих нюейджерів немає. Більшість з них більш-менш співвідносить початок нової ери з початком нового тисячоріччя. Але, з іншого боку, найбільш загальноприйнята думка серед більш «науково орієнтованих» новоеров- ців— що зоряна ера триває в середньому 2 200 років. Відповідно до цього обчислення, ми еру Водолія не дочекаємося, якщо «Риби», звичайно, не почалися раніше, ще до Різдва Христова. З третьої ж сторони, багато активних діячів руху, наприклад, знаменита американська акторка Ширлі Маклейн — пророчиця НЕ, вважають, що ера Водолія вже наступила — це ера гуманізму, братерства й окультизму.

У соціальних фантазіях нюейджерів можна знайти цілий ряд аналогій з комуністичною утопією. «Маніфест глобальної цивілізації» нюейджера Мет’ю Фокса викликає мимовільні асоціації з «Маніфестом комуністичної партії». Нюейджери, як і марксисти, пов'язують воцаріння раю на планеті з революцією, тільки в сфері духу, що розглядається ними як свого роду прорив і стрибок з царства необхідності в царство волі. Для марксистів одиницею історії є суспільно-економічна формація, для нюейджерів — епоха, або ера. Як марксисти вчать, що поступальний рух форма- цій диктується непорушними законами історії, так і нюейджери вважають, що епоха Водолія по- винна прийти на зміну епохі Риб відповідно до об'єктивних астрологічних законів. Для нюейдже- рів вона є і якийсь кінцевий стан людства — царство абсолютного щастя, де всі матеріальні і духовні проблеми будуть цілком вирішені.

Для побудови «нової ери» нюейджери, також як і марксисти, готові зруйнувати залишки «старого світу». Зовсім не випадково і те, що багато хто з оккультистів — предтеч й ідеологів руху НЕ — у свій час радісно вітали прихід більшовиків до влади у Росії. У книзі «Основи світорозуміння нової епохи» учень Олени Реріх А. Клізовський писав: „На зміну віджилої цивілізації нове повинне розглядатися як на нормальне явище, що випливає з основних законів еволюції... Звичайно, такі заміни не проходять безболісно і супроводжуються для людства стражданнями, але головною причиною страждання є не сама зміна, що неминуча, але незнання законів еволюції”(15, С.27)

Цікавий і текст «Послання махатм», привезений Н. Реріхом більшовикам: „«У Гімалаях ми знаємо вчинене Вами. Ви скасували церкву, що стала розсадником неправди і марновірств. Ви знищили міщанство, що стало провідником забобонів. Ви зруйнували в'язницю виховання. Ви знищили родину лицемірства. Ви спалили військо рабів. Ви знищили павуків наживи. Ви закрили ворота нічних кубел. Ви звільнили землю від зрадників грошових. Ви визнали, що релігія є вчення всеосяжної матерії. Ви визнали незначність особистої власності. Ви вгадали еволюцію суспільства. Ви вказали призначення пізнання. Ви схилилися перед красою. Ви принесли дітям всю міць космосу. Ви відкрили вікна палаців. Ви побачили невідкладність побудови будинків Загального Блага! Ми зупинили повстання в Індії, коли воно було передчасним, також ми визнали своєчасність Вашого руху і посилаємо Вам всю нашу допомогу, затверджуючи Єднання Азії! Знаємо, що багато побудов здійсняться в роках 28-31-36. Привіт Вам, тим, що шукають Загального Блага!» (9, С.231) Реріх передав також Чичеріну від імені тих же махатм скриньку зі священною для індійців гімалайською землею «на могилу брата нашого махатми Леніна» (9, С.231)

А от що пише «махатма Реріх» у своїй книзі «Алтай-Гімалаї» про Тамерлана, якого він розглядає як знаряддя прогресу: „ Чи не був Тамерлан великим дезінфектором? Він зруйнував багато міст. Ми знаємо, що значить зруйнувати глиняні містечка, повні всякої зарази. От ми проїхали дванадцять міст. Що можна зробити з ними? Для народного блага їх потрібно спалити і поруч розпланувати нові селища. Поки догнивають старі, важко змусити людей звернутися до нових місць” (9, С.232)

Це твердження характерне у світлі «глобального очищення», що планують провести плюралис -тично-терпимі нюейджери. Цим глобальним чищенням буде супроводжуватися ствердження «но- вої ери»; у ній загинуть не тільки свідомі супротивники нового режиму, але й усі, хто далекий від свідомості НЕ. Контактер з духами Алла Тер-Акопян пише: «Ракові людиноклітини... космічне сміття, душі, що зайшли у своєму розвитку в тупик і не реалізували свої внутрішні можливості будуть знищені»(34, С.45)

Пророки НЕ, говорячи про плани «очищення Матері-Землі», заспокоюють своїх слухачів і читачів тим, що «смерті, по суті, немає», і тому винищені в процесі встановлення «нової ери» знову повернуться на землю відповідно до закону переселення душ. Так виправдуються майбутні убивства. Але ідеї НЕ виправдують і убивства, що відбуваються вже сьогодні. Наприклад, один з «космічних духів» повідомляє, що аборти цілком припустимі, якщо батьки зайняті власним духовним ростом. Життя не є чим-небудь неповторним, і душа дитини цілком може почекати до наступного втілення. Більш того, як зауважує той же дух, „аборт узагалі не є убивством, тому що душа дитини заздалегідь знає, що батьки зроблять аборт, і просто не вселяється в такий плід. (9, С.541)

При уважному розгляді всіх неорухів і сект, можна побачити, що очікування нової ери дуже сильне практично в кожній з них, також як майже в кожній є в наявності елементи окультиз- му. Наприклад, у мормонів Джозеф Сміт, що був глибоко втягнутий у спіритизм і часто спілкував- ся з якимись духовними істотами (це дуже характерно для НЕ), оголосив про початок ери «нового одкровення». «Діти Божі» (секта «Сім’я») говорять про те, що незабаром наступить нова ера; муніти говорять про перетворення людства і про те, що наступить Царство Боже на землі й у ньому з'явиться нова людина; крішнаїти подорожують по різних планетах, а сайентологи мріють про нове, «відкліроване» ( від англ. clear—чистий) людство й очікують нової ери на «очищеній» планеті. Навіть найменш оккультизировані з усіх нових сект, «Церква Христа», і та говорить про настання нової епохи, яку можна наблизити, євангелізувавши все населення Землі протягом життя одного покоління. Очевидно, методи такої „євангелізації” у лютому 2003 року у місті Херсоні викликали протести родичів „євангелізованих” жертв і розслідування діяльності місцевого відділення секти „Церкви Христа” за підозрою у зомбуванні своїх членів.

Отже, елементи НЕ є в кожнім з таких рухів. Сюди в однаковій мірі відносяться і наші, вітчиз- няні рухи: «Біле братство», Богородичний Центр, секти Віссаріона й Іванова, Агні йога і рері- хіанство а також вже достатньо відома школа Ольги Осауляк. Усі вони переконані, що з настанням нової ери з'явиться і нова людина — будь то іванівська нова «аутотропна» людина або віссаріон- нівська, у якої відбудеться зміна генотипу і яка буде пристосована для життя в новій ері.

Відзначимо, що, коли Україна була закрита для західного впливу, вплив руху НЕ в якійсь мірі все-таки просочувався до нас з-під залізної завіси у виді астрології, «східної премудрості», літератури в стилі «фентезі» і т.п. Тому, коли границі відкрилися і все це хлинуло в Україну широким потоком, народ вже був готовий сприймати вже почасти знайомий лексикон. Необхідно відзначити і те, що ухил в окультизм поволі давно вже готувався атеїзмом, тому що, як сказав Честертон, коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше.

Ідеї і парадигми НЕ сьогодні прийняті «на ура» всим населенням нашої країни; це ті образи, у яких воно мислить, та мова, на якій воно говорить. Тому всім новітнім сектам так легко працювати у нас. «Аура», «третє око», «енергетика», «космічна енергія», «реінкарнація», «екстрасенсорика», «чакри» і «мантри», «донори і вампіри» — все це було запущено в широкий оберт завдяки НЕ. Будь-яка людина як про щось саме собою зрозуміле говорить про енергетику й енергетичних вампірів, а коли який-небудь політичний діяч намагається виректи що-небудь на духовні теми, то, як правило, знову ж висловиться в дусі «Ню Ейдж». Навіть коли пострадянська людина хоче похвалити Церкву, то нічого більш оригінального, ніж «у храмах гарна енергетика», вона придумати не може.

Якщо спостерігати за НЕ зовні, то все це робить враження неохайного і безсистемного конгломерату різних ідей, але при більш уважному вивченні цього руху вимальовується разюча єдність всього, що там відбувається, що дозволяє нюейджерам легко відрізняти «своїх» від «чужих». Це не якась свідомо створена, продумана і класифікована система, але усередині руху присутній досить твердий єдиний кістяк, на який нанизуються всі нові елементи. Ця єдність забезпечується навіть не стільки спільністю поглядів, скільки особливим містичним відношенням до життя, що пов’язане контактами з надприродним світом.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Парафія св. Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату
Від імені Парафії св. Апостола Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату пересилаємо нашу чергову...
27 листопада пройшла акція “Голодомор 32-33 це геноцид. Пам’ятаємо!”
Україні”. Панахиду біля Національного меморіалу жертв голодоморів відправили патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, Патріарх...
ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА
ФИЛИП (Осадченко Р. А.), архієпископ Полтавський і Миргородський, доктор богослов’я, голова Місіонерського відділу при Священному...
9: Конституційний процес на сучасному етапі розбудови держави: стан,...
Навчальна мета: Довести та ознайомити молодший та рядовий начальницький склад з конституційним процесом на сучасному етапі розбудови...
Синельниківської міської ради
України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 92,123 Земельного кодексу...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Довести та ознайомити молодший та рядовий начальницький склад з конституційним процесом на сучасному етапі розбудови...
13; ПРИГОТУВАННЯ ОБРЯДОВИХ СТРАВ ТА ВИРОБІВ
Календарні звичаї та обряди формально узгоджувалися з річним літургічним циклом православної церкви, проте дійсною основою "побутових...
Учбова програма з Історії релігій для 2-го класу заочного сектору Почаївської Духовної Семінарії
Поняття про релігію, признаки релігії. Походження слова “релігія”. Всезагальність віри. Спасіння з т з. Православної Церкви
№20. Причини гальмування реформ у сучасному суспільстві. Ідеологічне...
Тема №20. Причини гальмування реформ у сучасному суспільстві. Ідеологічне та політичне протистояння в Україні, шляхи подолання кризових...
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні, коли проходять глибинні...
Сучасному суспільству потрібні активні, самостійні, ініціативні особистості, які критично й творчо мислять, готові до оволодіння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка