НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Сторінка2/5
Дата16.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Т е м а  1. Поняття фінансів. Фінансова діяльність

держави

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

2. Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави.

3. Фінансова система та її структура.

 

Т е м а  2. Фінансове право у правовій системі України

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Предмет і метод фінансового права.   

2. Система фінансового права.

3. Джерела фінансового права, фінансове законодавство.

4. Фінансове право у системі права.

5. Наука фінансового права.

 

Т е м а  3. Фінансово-правові норми

і фінансові правовідносини

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1.  Поняття, структура і особливості фінансово-пра-вових норм.

2.  Види фінансово-правових норм.

3.  Зміст і особливості фінансових правовідносин.

4.  Специфіка суб’єктного складу фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

5.  Об’єкт фінансових правовідносин.

 

Т е м а  4. Правове регулювання фінансового контролю

в Україні

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Поняття, зміст та значення фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю та підстави їх класифікації. 

3. Система органів, що здійснюють фінансовий контроль.

4. Методи фінансового контролю.

5. Порядок проведення ревізій та перевірок.

6. Незалежний фінансовий контроль.

 

Т е м а  5. Відповідальність за порушення

фінансового законодавства

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.

3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

 

Т е м а  6Основи правового регулювання бюджетних

відносин в Україні

 

Завдання

 

1. На засіданні Верховної Ради України  народні депутати своєчасно не прийняли рішення про затвердження закону про Державний бюджет України на наступний рік, тобто до 1 грудня року, що передує плановому. У зв’язку з зазначеними обставинами Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на строк три місяці. Виходячи з цього Кабінет Міністрів України прийняв рішення про скорочення фінансування будівництва цілісних майнових комплексів, що мали важливе значення для розвитку соціальної інфраструктури міст.

Які правові наслідки цієї ситуації? Чи передбачена відповідальність народних депутатів за несвоєчасне прийняття закону про Державний бюджет України? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнято на інший період, ніж один календарний рік?

 

2. На сесії харківської обласної ради народних депутатів було ухвалено рішення про зарахування до бюджетів обласного значення 50 %  загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території області. Ще 25 %  загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що справляється на цій території, мало бути перераховано до обласного бюджету з метою фінансування будівництва нового спортивного комплексу.

Визначте правомірність рішення обласної ради народних депутатів.

 

3. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України на засіданні Кабінету Міністрів України міністр фінансів запропонував включити до законопроекту норму про можливість надання кредитів Національним банком України для фінансування поточного дефіциту на стадії виконання Державного бюджету.

Чи може закон про Державний бюджет України містити таку норму? Які джерела фінансування дефіциту бюджетів передбачені чинним законодавством?

 

Т е м а  7. Бюджетна система України

 

Завдання

 

1. У зв’язку з дефіцитом Державного бюджету Кабінет Міністрів України одержав позику у розмірі 5 млн грн. Зазначені кошти було використано для виплати пенсій населенню.

Зробіть аналіз ситуації. Які існують джерела фінансування дефіциту Державного бюджету? Хто має право на здійснення запозичень? Який порядок використання грошових надходжень, отриманих у разі запозичення?

 

2. Обласна рада народних депутатів на закритому засіданні затвердила зміни до місцевого бюджету, в результаті чого було вирішено використати частину коштів спеціального фонду бюджету на фінансування утримання органів місцевої влади та органів прокуратури. Ці видатки були віднесено депутатами до таємних. Своє рішення депутати обґрунтували особливим значенням діяльності цих органів для держави та їх недостатнім фінансуванням. У зв’язку з проведенням закритого засідання ради її рішення не було опубліковано.

Які принципи бюджетної системи було порушено? Розкрийте їх зміст? Які видатки віднесено законодавством до таємних?

 

3. У зв’язку з тим, що в Державному бюджеті на поточний рік не було передбачено коштів на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, міністр фінансів України прий-няв рішення про спрямування 10 млн грн із резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків.

Обґрунтуйте рішення міністра фінансів України. Розкрийте правовий режим резервного фонду Державного і місцевих бюджетів в Україні.

 

Т е м а  8. Бюджетний процес

 

Завдання

 

1. Після березневого звіту про виконання бюджету виявлено недоотримання надходжень до доходної частини бюджету, що мають стійкий характер, зокрема суттєво зменшилися (на 25%) надходження від податку на  прибуток підприємств. Для подолання такої ситуації народними депутатами для розгляду у Верховній Раді України були внесені пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет на поточний рік, згідно з якими збільшувалися ставки деяких податків.

Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України?

 

2. Кабінет Міністрів України 20 липня подав на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Розкрийте правову природу проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. У чому полягає правове значення цього акта? Які акти про бюджет приймаються на стадіях бюджетного процесу?

 

3. При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні групою депутатів були внесені пропозиції щодо змін деяких статей, відповідно до яких можливе збільшення доходної частини бюджету та уникнення дефіциту бюджету.

Розв’яжіть ситуацію.

 

Т е м а  9. Міжбюджетні відносини

 

Завдання

 

1. Відповідно до закону про державний бюджет на поточний рік до Луганського обласного бюджету надійшли кошти субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційного проекту у сумі 10 млн грн. Частина отриманих коштів, зокрема 7 млн грн, були використані на модернізацію теплових та водопостачальних мереж міста Луганська, які знаходилися у вкрай незадовільному стані. Інша частина була спрямована на газифікацію сел. Врубовське.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

2. У зв’язку з наданням пільг окремим категоріям громадян по сплаті податку з доходів фізичних осіб суттєво зменшилися доходи обласного бюджету на здійснення власних повноважень. Тому голова обласної адміністрації видав розпорядження про обов’язкове перерахування 10% доходів бюджетів області за перший квартал поточного року до обласного бюджету. Ці кошти забезпечать можливість фінансування місцевої міліції та будівництва метрополітену.

Чим повинно супроводжуватись рішення про надання податкових пільг, що зменшують доходи місцевих бюджетів? Який порядок передачі коштів з одного місцевого бюджету до іншого? Чи є розпорядження голови облдержадміністрації таким, що не суперечить чинному законодавству?

 

3. Після звіту про виконання державного бюджету за другий квартал виявлено перевищення доходів спеціального фонду бюджету над його видатками. Оскільки така ситуація свідчить про профіцит бюджету, Верховна Рада України прийняла рішення про передачу надлишково отриманої частини коштів спеціального фонду Державного бюджету України у вигляді субвенції міському бюджету м. Тернопіль на ремонт електростанції.

Обґрунтуйте правомірність рішення Верховної Ради України.

 

Т е м а  10. Правове регулювання державних видатків

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Поняття і види державних і місцевих видатків.

2. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи.

3. Поняття і принципи фінансування видатків.

4. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування.

5. Фінансування окремих видів державних видатків.

 

Т е м а  11.  Правовий режим цільових державних

і місцевих фондів

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Поняття та класифікація цільових державних і місцевих фондів.

2. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.

3. Правовий статус і співвідношення окремих позабюджетних фондів

 

Т е м а  12. Податкове право і податкова система

України

 

Завдання

 

1. Севастопольська міська рада народних депутатів звільнила від сплати збору за використання радіочастотного ресурсу України та податку з реклами строком на 1 рік ЗАТ, що було зареєстровано та здійснювало свою господарську діяльність у м. Севастополі. Це рішення було аргументовано тим, що діяльність даного товариства спрямована на благоустрій міста.

Чи є таке рішення Севастопольської міської ради правомірним?

 

2. Головний бухгалтер підприємства своєчасно подав до податкового органу відповідну декларацію. Однак через рік головний бухгалтер не зміг підтвердити розрахунки, що були наведені у цій декларації наявними документами обліку, що свідчило про заниження суми податкових зобов’язань підприємства. Тоді орган контролю самостійно визначив суму податкового зобов’язання платника податків.

Чи є такі дії податкового органу правомірними? Хто і яку в цьому випадку має нести відповідальність?

 

3. Орган державної податкової служби надіслав митному органу вимогу стосовно надання за минулий місяць звіту про дані щодо ввозу на митну територію України імпортних товарів та дані про податок на додану вартість і акцизний збір, що при цьому мали бути сплачені. Проте митний орган відмо-вився виконати цю вимогу, мотивуючи це тим, що справляння податку на додану вартість і акцизного збору при ввозі на митну територію України імпортних товарів є виключно його компетенцією відповідно до митного законодавства України і тому ніякому іншому державному органу він звітувати з цього приводу не зобов’язаний.

Чи повинен митний орган надавати такий звіт у податковий орган? Якщо так, то для чого це потрібно?

 

Т е м а  13. Правовий режим державного кредиту

та державного боргу

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1.       Правове регулювання державного кредиту.

2.       Види державних запозичень.

3.       Поняття державного боргу, його наслідки та шляхи подолання.

4.       Правовий режим випуску та обігу державних цінних паперів.

 

Т е м а  14. Правові основи державного страхування

(к о л о к в і у м)

 

П л а н

 

1. Правове регулювання публічних засад у галузі страхування.

2.       Зміст, принципи, форми та методи державного страхування.

3.       Загальнодержавні обов’язкові страхові збори.

 

Т е м а  15. Правове регулювання банківської

діяльності, грошового обігу та розрахунків

 

Завдання

 

1. Підприємство “Каштан”, яке має поточний рахунок у комерційному банку “Фактор”, надіслало до установи банку платіжне доручення з метою перерахування 100 тис. грн на рахунок будівельної компанії “Інвестбуд”. У реквізиті “Призначення платежу” цього платіжного доручення було вказано: “безоплатна фінансова допомога”.

Якими повинні бути дії комерційного банку “Фактор” у цьому випадку?

 

2. Відділом державної виконавчої служби Московського району м. Харкова був надісланий запит до комерційного банку “Вектор” з проханням надання інформації про наявність коштів на поточному рахунку та здійснені операції протягом останнього місяця клієнтом банку – АТ “Імпекс”, яке є боржником у відкритому виконавчому провадженні.

Чи повинен комерційний банк “Вектор” надати відповідну інформацію відділу державної виконавчої служби?

 

3. До комерційного банку “Агробанк” надійшла платіжна вимога з районної податкової інспекції про примусове списання коштів з рахунку клієнта банку – підприємства “Аріан” з метою погашення податкового боргу. В реквізиті “Призначення платежу” були вказані назва, номер і дата рішення податкового органу про списання суми податкового боргу. Комерційний банк “Агробанк” не прийняв цю платіжну вимогу. Начальник районної податкової інспекції надіслав лист до територіального управління Національного банку України у Харківській обл., в якому вимагав застосувати до “Агробанку” заходи впливу за порушення банківського законодавства.

Чи є дії комерційного банку “Агробанк” такими, що порушують чинне законодавство? Яке рішення в цій ситуації має прийняти  територіальне управління Національного банку України?

 

Т е м а  16. Правові основи валютного регулювання

і валютного контролю

 

Завдання

 

1. Підприємство “Аякс” уклало договір з компанією “Siemens” на поставку медичного обладнання на суму 80 тис. євро. За дорученням підприємства “Аякс” комерційний банк “Синтез” придбав вказану суму на міжбанківському валютному ринку та зарахував її на валютний рахунок підприємства “Аякс”, але протягом двох тижнів до комерційного банку “Синтез” не надійшло платіжне доручення про перерахування коштів на рахунок компанії “Siemens”.

Якими в цій ситуації мають бути дії комерційного банку “Синтез”?

 

2. Під час проведення документальної податкової перевірки АТ “Барс” було встановлено, що у березні 2001 р. був укладений кредитний договір між ним та іноземним банком на суму 50 тис. доларів США. Кошти за договором були вчасно одержані та зараховані уповноваженим банком “Омега” на рахунок АТ “Барс”, але документи, що свідчать про правомірність одержання кредитних коштів АТ “Барс” до банку не надійшли.

Якими повинні бути дії комерційного банку “Омега” за таких обставин? Які наслідки передбачені чинним законодавством у разі, якщо  уповноважений банк не повідомляє орган державної податкової служби про одержання кредиту резидентом від банка-нерезидента?

 
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка