Навчально-методичний посібник для практичних занять


НазваНавчально-методичний посібник для практичних занять
Сторінка1/13
Дата10.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

Навчально-методичний

посібник

для практичних занять

та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

господарське право”

(відповідно до вимог ECTS)
для студентів ІV курсу

Харків

2008
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно до вимог ЕСТS) для студентів IV курсу / Уклад.: Д.В. Задихайло, Ю.Є. Атаманова, Р.П. Бойчук та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 117 с.

У к л а д а ч і: Д.В. Задихайло,

Ю.Є. Атаманова,

Р.П. Бойчук,

С.В. Глібко,

О.Р. Кібенко,

К.О. Кочергіна,

В.В. Кудрявцева,

В.С. Мілаш,

В.М. Пашков,

Д.І. Погрібний,

І.А. Селіванова,

І.Б. Чайкін,

О.В. Шевердіна

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 4 від 23.06.2008 р.)

© Національна юридична академія України, 2008


ЗМІСТ

1. Вступ ...........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять

та самостійної роботи з навчальної дисципліни

“Господарське право”…………………………………………5

3. Програма навчальної дисципліни “Господарське право”…...7

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи……16

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів………...101

6. Організація поточного модульного контролю…………….102

7. Індивідуальна робота студентів…………………………….104

8. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Господарське право”…………………………105

9. Контрольні питання для підготовки до іспиту з

навчальної дисципліни “Господарське право”……………107


1. ВСТУП
Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена динамізмом та необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність з практичними потребами суспільного господарського порядку в економічній системі України. Це підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у правозастосовчій практиці.

Навчальна дисципліна „Господарське право” передбачає вивчення студентами основних правових інститутів господарського права, спираючись на вже одержані знання на попередніх курсах. Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання самостійних завдань, а також науково-дослідницької роботи.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

предмет, метод і систему господарського права; основні проблеми науки господарського права; суб’єктів господарювання;організаційно-правові форми суб’єктів господарської діяльності; правову характеристику корпоративних відносин; основні принципи господарської діяльності; майнову основу господарювання; господарські зобов’язання; відповідальність за правопорушення у сфері господарювання; засоби державного регулювання господарської діяльності; особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання, зокрема: у торговельній діяльності, банківській сфері, зовнішньоекономічній діяльності, інвестиційній сфері, на ринку цінних паперів, у сфері страхування, інноваційній діяльності.

вміти:

використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері господарювання; аналізувати та коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері; логічно викладати матеріал та аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях; користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими інформаційними джерелами.

Вивчення правових засад господарської діяльності сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів навичок використання отриманих знань у практичній діяльності та дасть змогу вирішити завдання юридичної підготовки фахівців з господарського права.2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З навчальної дисципліни “Господарське право”


№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі
лекції

практичні

заняття

самостійна

робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I – 40 год

1

Господарське право та господарські правовідносини. Господарська діяльність та її ознаки

6

2

2

2

2

Господарське законодавство

3

2
1

3

Суб’єкти господарської діяльності

6

2

2

2

4

Організаційно-правові форми

6

2

2

2

5

Господарські товариства

9

4

2

3

6

Майнова основа

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II – 32 год

7

Особливості правового регулювання договірних господарських правовідносин

9

4

2

3

8

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

6

2

2

2

9

Правове регулювання неспроможності боржника або визнання його банкрутом

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III – 28 год

10

Державне регулювання господарської діяльності. Державна регуляторна політика

6

2

2

2
11

Ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності

4

2

-

2
12

Правове регулювання цін та ціноутворення. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг

4

2

-

2
13

Правові засади захисту економічної конкуренції

9

4

2

3


Продовження


№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

14

Спеціальні правові режими господарювання

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV – 20 год

15

Правове регулювання торговельної діяльності та комерційне посеред-ництво

9

4

2

3

16

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9

4

2

3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V – 32 год

17

Правове регулювання ринку фінансових послуг

9

4

2

3

18

Правове регулювання банківської діяльності

15

6

4

5

19

Правове регулювання страхової діяльності

4

2

-

2

20

Правове регулювання цінних паперів

4

2

-

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI – 20 год

21

Правове регулювання інвестиційної діяльності

9

4

2

3

22

Правове регулювання інноваційної діяльності

9

4

2

3

Разом по всім модулям

163

70

36

57

Усього

186*

-

-

-*У загальний розрахунок включається __23__години на індивідуальну роботу.


ЗАТВЕРДЖЕНО

ученою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 20.06.2008 р.)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”
ЧАСТИНА І
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка