Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


НазваМетодичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сторінка6/6
Дата22.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

КУРСОВИЙ ПРОЕКТз дисципліни «Ділове адміністрування»
на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента _____ курсу ______ групи

Спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник __________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Полтава – 201_ рік

Додаток В

Лист оцінювання курсового проекту


Параметр оцінки та діапазон балів для оцінки

Кількість балів

І етап – оцінка виконання курсового проекту

 1. Обґрунтування актуальності обраної теми проекту, формулювання мети, завдання, об’єкта та предмета дослідження (0-5)
 1. Відповідність змісту курсового проекту темі та затвердженому плану (0-10)
 1. Ступінь розкриття практичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та глибина і якість аналізу результатів діяльності підприємства (підрозділів) в напрямку дослідження з використанням наукових методів (аналітичних, статистичних, методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел (0-20)
 1. Науковий підхід до виявлення проблем, обґрунтованість та практичне значення рекомендацій з удосконалення менеджменту в організації відповідно до досліджуваної теми (0-25)
 1. Ілюстративність проекту (наявність та відповідність діючим стандартам таблиць, графіків, схем та списку використаних джерел), відповідність оформлення курсового проекту встановленим вимогам, дотримання графіку виконання (0-10)
Всього балів за виконання курсового проекту
ІІ етап – оцінка захисту курсового проекту

 1. Вміння аргументовано і лаконічно викласти основні результати дослідження (0-15)
 1. Повнота та вичерпність відповідей на питання членів комісії (0-15)
Всього балів за захист курсового проекту
Загальна кількість балів
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS


Додаток Д

Зразок оформлення рецензії

РЕЦЕНЗІЯ
на курсовий проект з дисципліни «Ділове адміністрування» на тему: «__________________________________________________________________________________________________________________________________________»

виконаного студентом (кою) ______ курсу ______ групи __________ форми навчання _____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)


 1. Обґрунтування актуальності теми _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 1. Логічність та послідовність викладення матеріалу ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 1. Насиченість роботи первинною та статистичною інформацією, ілюстративними матеріалами ____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 1. Посилання по тексту роботи на літературні джерела, якість оформлення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 1. Застосування методів дослідження ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Обґрунтованість, чіткість і логічність висновків та пропозицій ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 1. Висновок наукового керівника щодо допуску (або не допуску) курсового проекту до захисту та попередня оцінка (кількість балів за національною шкалою та ECTS) __________________________________________

______________________________________________________________________
Науковий керівник _____________________________________________________________

(підпис, посада, наук. ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

______________

(дата)

ЗМІСТВступ………………………………………………………………….

3

1. Структура курсового проекту…………………………..

4

2. Організація курсового проектування……………….

5

3. Оформлення курсового проекту……………………….

6

4. Тематика курсових проектів……………………………

20

5. Примірні плани курсових проектів……………………

22

Список літератури………………………………………………

42

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………………………………………………………


44

Додатки……………………………………………………………...

45

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка