ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 2


Скачати 264.57 Kb.
НазваЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 2
Сторінка1/3
Дата21.02.2016
Розмір264.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3

Електрона версія знаходиться за адресою careerkhai.kh.ua/
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ
студентів 5-го курсу спеціальності
7.03060101 - Менеджмент організацій і адмініструванняІ. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 2

1.1. Загальна системна характеристика підприємства 3

1.2. Охарактеризувати середовище функціонування підприємства 3

1.3. Типові завдання (1-8) для вибору індивідуального завдання
виробничої частини практики 4

Завдання 1. Управління організаційною підсистемою підприємства 4

Завдання 2. Управління матеріально-технічною підсистемою 5

Завдання 3. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6

Завдання 4. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства 10

Завдання 5. Управління фінансово-економічною підсистемою 11

Завдання 6. Управління ЗЕД підприємства 12

Завдання 7. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю 14

Завдання 8. Управління інноваційною діяльністю 14

1.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства 15

IІ. ПЕРЕДДИПЛОМНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 16

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 17

ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 19

ДОДАТОК А 20

Зразок титульного аркушу звіту 20

ДОДАТОК Б 21

Зразок індивідуального завдання 21

ДОДАТОК В 23

Зразок змісту звіту з практики 23

Харків 2011

Під час проходження практики студентом виконується індивідуальне завдання, зміст та порядок якого затверджується керівником дипломного проекту (роботи).

І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ


Результатами виробничої практики є:

  • проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу;

  • проведення наукових досліджень та впровадження їx результатів у практику діяльності підприємства;

  • планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес — процесів, реструктуризації та реорганізації;

  • формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу;

  • дотримання професійної етики консультанта в процеci здійснення наукових досліджень на об'єкті практики, формування плідних консультант-клієнтних відносин тощо.

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають певним вимогам. Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами i функціонують на ринку не менше двох років. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовувати передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, комерційної й маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджувати прогресивні технологи виробництва, організації праці та управління. Kpiм того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.


3MICT ВИРОБНИЧОЇ ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

1.1. Загальна системна характеристика підприємства


- охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, організаційно-правову форму, основні цілі та обмеження діяльності);

- стисло описати історію створення i розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їx трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

- ознайомитися зi статутом підприємства, проаналізувати його відповідність чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо реєстрації;

- ознайомитися з основними видами господарської діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву належність підприємства.
  1   2   3

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка