Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


НазваМетодичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сторінка5/6
Дата22.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   632. Управління змінами корпоративної культури підприємства
Вступ

Розділ 1. Оцінка корпоративної культури підприємства

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Відображення комерційної та некомерційної діяльності підприємства, реклама при проведенні змін

1.3. Аналіз рівня розвитку корпоративної культури як фактору ефективного управління підприємством при проведенні змін

Розділ 2. удосконалення інноваційних параметрів корпоративної культури підприємства при управління змінами

2.1. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури підприємства

2.2. Роль PR – засобів при формуванні ефективної корпоративної культури підприємства

2.3. Керівник як ключова фігура при формуванні ефективної корпоративної культури підприємства

2.4. Взаємозалежність корпоративної культури та конкурентоздатності підприємства та перспективи їх розвитку

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Блок «Управління проектами»
33. Ефективність управління проектами на підприємстві та шляхи її підвищення
Вступ

Розділ 1. Оцінка системи управління проектами підприємства

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Характеристика існуючих проектів підприємства

1.3. Оцінка ефективності проектів підприємства

Розділ 2. Удосконалення системи управління проектами підприємства

2.1. Удосконалення розробки стратегічного плану реалізації проектів підприємства

2.2. Оптимізація джерел ресурсного забезпечення проекту

2.3. Обґрунтування економічної ефективності запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

34. Ефективність організації проектів на підприємстві
Вступ

Розділ 1. Стан управління проектами на підприємстві

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Аналіз системи управління проектами підприємства

1.3. Оцінка економічної ефективності реалізації проектів на підприємстві

Розділ 2. Шляхи підвищення ефективності організації системи управління проектами підприємства

2.1. Удосконалення структури управління проектами підприємства

2.2. Шляхи підвищення ефективності організації проектів: дотримання балансу інтересів учасників проекту

2.3. Економічна ефективність запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

35. Формування та розвиток проектної команди підприємства
Вступ

Розділ 1. Оцінка стану формування та розвитку проектної команди підприємства

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Практика формування команди проекту на підприємстві

1.3. Аналіз напрямків розвитку проектної команди підприємства

Розділ 2. Удосконалення системи формування та розвитку проектної команди підприємства

2.1. Обґрунтування необхідності управління конфліктами при реалізації проекту підприємства

2.2. Мотивація учасників проекту

2.3. Розвиток команди проекту та економічна ефективність запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

36. Удосконалення системи планування проектів підприємства
Вступ

Розділ 1. Процес планування і управління проектом

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Аналіз оточення проекту (середовище проекту, інші проекти підприємства)

1.3. Практика формулювання та планування проектів на підприємстві (процес формування ідеї проекту: мети, задачі, стратегії; визначення робіт, оцінка термінів і ресурсів, виявлення відносин і залежностей, обмежень, встановлення та затвердження плану-графіку)


Розділ 2. Удосконалення системи ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ підприємства

2.1. Формування системи інструментів планування проектів

2.2. Планування об’єму робіт. Декомпозиція проекту

2.3. Використання при плануванні проектів матриці відповідальності. Планування строків

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Блок «Управління якістю»
37. Управління якістю продукції рослинництва на підприємстві
Вступ

Розділ 1. Аналіз системи управління якістю продукції рослинництва на підприємстві

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Стан управління якістю продукції рослинництва на підприємстві

1.3. Матеріальне та моральне стимулювання якості продукції рослинництва

Розділ 2. Проект системи управління якістю

2.1. Планування системи управління якістю рослинництва

2.2. Проект матеріального і морального стимулювання якості

2.3. Економічна ефективність проекту

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

38. Управління якістю продукції тваринництва на підприємстві
Вступ

Розділ 1. Аналіз системи управління якістю продукції тваринництва на підприємстві

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Стан управління якістю продукції тваринництва на підприємстві

1.3. Матеріальне та моральне стимулювання якості продукції тваринництва

Розділ 2. Проект системи управління якістю

2.1. Планування системи управління якістю тваринництва

2.2. Проект матеріального і морального стимулювання якості

2.3. Економічна ефективність проекту

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

39. Формування сучасної системи управління якістю на підприємстві
Вступ

Розділ 1. Оцінка системи менеджменту якості на підприємстві

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Існуюча система стандартів якості продукції підприємства

1.3. Ефективність системи управління якістю на підприємстві

Розділ 2. Перспективи удосконалення системи управління якістю на підприємстві

2.1. Розробка стратегій управління якістю на підприємстві

2.2. Удосконалення системи управління якістю та стандартів на підприємстві згідно сучасних вимог

2.3. Ефективність заходів щодо удосконалення системи менеджменту якості на підприємстві

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

40. Стратегічне управління якістю на підприємстві
Вступ

Розділ 1. Оцінка стратегії менеджменту якості на підприємстві

1.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

1.2. Існуючі стратегії управління якістю на підприємстві

1.3. Ефективність існуючої системи стратегічного управління якістю

Розділ 2. Перспективи удосконалення стратегічного управління якістю на підприємстві

2.1. Розробка стратегії управління якістю на підприємстві

2.2. Удосконалення системи стратегічного управління якістю на підприємстві згідно сучасних вимог

2.3. Ефективність пропонованої стратегії менеджменту якості на підприємстві

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бланшар К. Лидерство : к вершинам успеха: учеб. пособие /
  К. Бланшар. – К. : СПб.: Питер, 2008. – 368 с.

 2. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532 с.

 3. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник / В. А. Верба,
  О. А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.

 4. Виноградський М. Д. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004. – 596 с.

 5. Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник /
  О. С. Виханский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник / И. Н. Герчикова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 7. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : навч. посіб. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с.

 8. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посіб. /
  Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Х. : Еспада, 2003. – 668 с.

 9. Казанцев А. К. Основы менеджмента: практикум : учеб. пособ. / Казанцев А. К, Малюк В. И., Серова Л. С. – [2-е изд.]. – М.: ИНФРА-М, 2002. –
  544 с.

 10. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 11. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

 12. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 369 с.

 13. Льюис Дж. Управление командой: как заставить других делать то, что нужно вам: учебник / Дж. Льюис. – Спб.: Питер, 2004. – 160 с.

 14. Менеджмент: учебник / Виханский О. С., Наумов А. И. – [3-е изд.]. – М. : Экономистъ, 2003. – 528 с.

 15. Москвін С. О. Проектний аналіз: навч. посіб. / С. О. Москвін. – К.: Лібра, 1999. – 280 с.

 16. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с.

 17. Операційний менеджмент: навч. посіб. / [В. І. Перебийніс,
  В. В. Писаренко, О. М. Помаз, О. В. Василенко та ін.]; за ред. В. І. Перебийніса. – Полтава: ПДАА, 2008. – 664 с.

 18. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. с англ. А. Олійник, Р. Сільський. – К. : Основи, 1998. – 390 с.

 19. Райзберг Б. А. Управление экономикой: учебник / Б.А. Райзберг,
  Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бізнес-школа «Интел-синтез», 1999. – 784 с.

 20. Резник С. Д. Организационное поведение: практикум / С. Д. Резник,
  И. А. Игошина. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 201 с.

 21. Семенов А. К. Основы менеджмента: практикум / А. К. Семенов,
  В. И. Набоков. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 476 с.

 22. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: курс лекций /
  В. П. Сладкевич. – К. : МАУП, 2001. – 160 с.

 23. Сладкевич В. П. Современный менеджмент (в схемах): опорный конспект лекций / В. В. Сладкевич, А. Д. Чернявский. – [3-е изд., стереотип.]. – К. : МАУП, 2003. – 151 с.

 24. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2004. – 186 с.

 25. Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 246 с.

 26. Управление организацией: учеб. пособ. / Под ред. А. Г. Поршнева,
  З. П. Румянцевой, Н. А Соломатина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М., 1997. – 380 с.

 27. Харрингтон Дж. Создание организационного совершенства /
  Дж. Харрингтон // Журнал «Круг чтения». – 7/58. – 2008. – С. 32-40.

 28. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие /
  О. М. Хотяшева. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.

 29. Шепель В. М. Управленческая психология: учеб. пособие /
  В. М. Шепель. – М. : Экономика, 1984. – 246 с.

 30. Шишнева О. В. Организационное совершенство предпринимательской деятельности многопрофильной бюджетной организации / О. В. Шишнева // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 3 (65). – С. 102-104.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
У відповідності до діючих нормативних документів в сфері вищої освіти, зокрема: Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації» та внутрішніх нормативних документів ПДАА («Положення про організацію навчального процесу», «Положення про поточний та підсумковий контроль знань студентів», «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» та ін.), необхідним є встановлення типових параметрів для якісного оцінювання процесів виконання та захисту курсових проектів з розробкою алгоритму 100-бальної оцінки, яка узгоджується з діючою «Шкалою оцінювання: ECTS та національною» (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання: ECTS та національна

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Оцінювання курсового проекту здійснюється за 100-бальною шкалою, яка формується з двох частин:

 1. І етап – оцінка виконання курсового проекту – до 70 балів включно;

 2. ІІ етап – оцінка захисту курсового проекту – до 30 балів включно.

Загальна кількість балів, яку отримує студент за виконання та захист курсового проекту, встановлюється шляхом підсумовування балів, виставлених керівником курсового проекту (до 70 балів), та колегіально, членами комісії, яка приймала його захист (до 30 балів), за фактом відповідності типовим параметрам (додаток В).

На дату захисту в кожному курсовому проекті викладачем, який згідно розподілу навчального навантаження на кафедрі є керівником того чи іншого курсового проекту, має бути зазначена кількість балів за І етап оцінювання. У випадку, якщо після виконання оцінки керівником курсового проекту виставлена оцінка менше 30 балів, такий курсовий проект не допускається до захисту і повертається на доопрацювання.

«Затверджую»

Зав. кафедри менеджменту

_________________________

«____» ____________ 20__ р.

Завдання для виконання курсового проекту з дисципліни

«Ділове адміністрування»

на тему _____________________________________________________________________

студенту ___ курсу ___ групи ____________ форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
П л а н к у р с о в о г о п р о е к т у

Вступ

Розділ 1. ________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________

Розділ 2. ________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________________

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Календарний графік виконання курсового проекту

Зміст проекту

Термін виконання

Відмітка викладача про фактичне виконання

1. Підготовка розділу І

15.02.2013
2. Підготовка розділу ІІ

01.03.2013
3. Подання курсового проекту науковому керівнику

15.03.2013


Дата видачі завдання 4 лютого 2013 р.
Підпис студента ___________________
Науковий керівник ________________ (_____________________)

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша

Форма № Н-6.01


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Кафедра менеджменту

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка