Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


НазваМетодичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сторінка3/6
Дата22.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

2. Формування підприємства як складної виробничої системи

3. Управління підприємством на різних стадіях його життєвого циклу


4. Управління змінами у процесі розвитку підприємства

5. Економічний механізм управління в організації
6. Організаційний механізм управління галуззю рослинництва (тваринництва)
7. Мотиваційний механізм управління підприємством (галуззю рослинництва, тваринництва)

8. Організаційний дизайн
9. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства
10. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

11. Формування моделі розвитку внутрішнього потенціалу підприємства (галузі рослинництва, тваринництва)

12. Система удосконалення елементів менеджменту організацій
13. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства
14. Формування конкурентної стратегії підприємства

15. Управління ризиками в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

17. Управління кадрами в галузях рослинництва (тваринництва) підприємства


18. Організація і оцінка діяльності персоналу в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

19. Управління змінами в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

20. Управління результативністю діяльності підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

21. Розвиток внутрішньокорпоративної системи управління акціонерним товариством

22. Управління розвитком корпоративних підприємств (підприємства) з державною часткою власності

23. Управління корпоративним капіталом в акціонерному товаристві


24. Формування корпоративної культури підприємства

25. Інноваційні зміни організаційної культури підприємства

26. Прийняття управлінських рішень у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

27. Формування та розвиток іміджу підприємства при проведенні змін

28. Система мотивації праці на підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

29. Система соціально-психологічних методів управління персоналом у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

30. Система управління конфліктами в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

31. Попередження конфліктів при проведенні змін як складова
управлінської діяльності в підприємстві (галузі підприємства)

32. Управління змінами корпоративної культури підприємства

33. Ефективність управління проектами на підприємстві та шляхи її підвищення

34. Ефективність організації проектів на підприємстві

35. Формування та розвиток проектної команди підприємства

36. Удосконалення системи планування проектів підприємства

37. Управління якістю продукції рослинництва на підприємстві

38. Управління якістю продукції тваринництва на підприємстві

39. Формування сучасної системи управління якістю на підприємстві

40. Стратегічне управління якістю на підприємстві
5. ПРИМІРНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

Блок «Менеджмент організацій»
1. Системна модель управління підприємством
Вступ

Розділ 1. Характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ

1.1. Характеристика зовнішнього середовища підприємства непрямого та прямого впливу як елементів системної моделі управління підприємством (економіка, соціально-культурні фактори, технологія, фізико-географічні умови, право, політика; постачальники, споживачі, місцеві органи, урядові органи, торгівельні підприємства, конкуренти, акціонери)

1.2. Характеристика внутрішнього середовища підприємства як основи системної моделі управління підприємством (структура, культура, ресурси)

1.3. Характеристика системної моделі управління підприємством

Розділ 2. Визначення ключових факторів успіху підприємства як основи ефективності системної моделі управління підприємством


2.1. Формування ефективної структури управління та організаційної культури як складових системної моделі управління підприємством

2.2. Оптимізація забезпечення виробничими ресурсами підприємства як елементу системної моделі управління підприємством

2.3. Стратегічне управління як головний напрямок діяльності в системному підході розуміння підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка