Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


НазваМетодичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сторінка4/6
Дата22.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

2. Формування підприємства як складної виробничої системи
Вступ

Розділ 1. Характеристика системи управління підприємством як складної виробничої системи


1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Характеристика місії, мети, цілей та завдань підприємства

1.3. Характеристика ефективності виробничої системи підприємства та системи управління нею

Розділ 2. Напрямки удосконалення основних підсистем підприємства

2.1. Напрямки удосконалення матеріально-технологічної підсистеми, їх економічна ефективність

2.2. Напрямки удосконалення фінансово-економічної підсистеми, їх економічна ефективність

2.3. Напрямки удосконалення соціально-психологічної підсистеми, їх економічна ефективність

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


3. Управління підприємством на різних стадіях його життєвого циклуВступ

Розділ 1. Діагностика стадії життєвого циклу підприємства

1.1. Оцінка рівня організації виробництва, його ефективності

1.2. Конкурентні позиції підприємства на ринку та ступінь реалізації маркетингової функції

1.3. Управління витратами, доходами та прибутками. Захищеність підприємства від ризику

Розділ 2. Прогноз діяльності підприємства згідно теорії життєвого циклу

2.1. Планування маркетингової стратегії підприємства

2.2. Удосконалення управління операціями на підприємстві

2.3. Формулювання стратегії конкуренції підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

4. Управління змінами у процесі розвитку підприємства
Вступ

Розділ 1. Характеристика функціонування підприємства

1.1. Визначення стадії життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство

1.2. Структура управління підприємством та її ефективність

1.3. Обґрунтування необхідності проведення змін на підприємстві

Розділ 2. Управління процесами змін на підприємстві

2.1. Характеристика напрямків організаційних змін

2.2. Характеристика процесу організаційних змін на підприємстві

2.3. Оцінка економічної та соціальної ефективності проведення змін

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

5. Економічний механізм управління в організації
Вступ

Розділ 1. Характеристика функціонування економічного механізму організації

1.1. Характеристика фінансово-економічної складової

1.2. Характеристика конкурентного середовища організації (аналіз становища організації відносно основних конкурентів, основні маркетингові стратегії)

1.3. Система розподілу доходів та прибутків організації

Розділ 2. Напрямки удосконалення економічного механізму організації

2.1. Формування конкурентних стратегій організації

2.2. Удосконалення управління оплатою праці

2.3. Економічна та соціальна ефективність запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ6. Організаційний механізм управління галуззю рослинництва (тваринництва)Вступ
Розділ 1. Особливості функціонального управління в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.1. Масштаб галузі та фактори, що його зумовлюють

1.2. Оцінка структури управління галуззю (як форми організаційного регламентування функцій) та визначення її відповідності соціальним, економічним і культурним умовам функціонування

1.3. Положення про підрозділи та посадові інструкції, порядок їх підготовки. Повнота їх викладу, взаємозв’язок і взаємовідповідність

Розділ 2. Удосконалення функціонального управління в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.1. Модель удосконалення організаційної структури та структури управління в галузі

2.2. Розвиток системи функцій управління та відповідне вдосконалення і узгодження регламентуючих документів

2.3. Формування системи вимог і характеристик посад функціональних керівників різних рівнів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

7. Мотиваційний механізм управління підприємством (галуззю рослинництва, тваринництва)


Вступ

Розділ 1. Оцінка мотиваційного механізму підприємства (галузі рослинництва, тваринництва)

1.1. Соціально-економічний зміст умов функціонування мотиваційного механізму

1.2. Характеристика складових мотиваційного механізму

1.3. Оцінка ефективності мотиваційного механізму

Розділ 2. Система заходів щодо удосконалення мотиваційного механізму

2.1. Удосконалення стратегії управління трудовими ресурсами – елементу мотиваційного механізму підприємства

2.2. Удосконалення стратегії стимулювання працівників

2.3. Економічна та соціальна ефективність запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

8. Організаційний дизайн

Вступ

Розділ 1. Характеристика організаційного дизайну підприємства

1.1. Аналіз структури управління організації – основи організаційного дизайну підприємства

1.2. Характеристика функціонування техноструктури та допоміжного персоналу організації як елементів організаційного дизайну підприємства

1.3. Оцінка ефективності діючої системи управління

Розділ 2. Удосконалення структури управління організації

2.1. Напрямки удосконалення механізмів взаємоузгодження між частинами організації

2.2. Розвиток зворотного зв’язку між операційним ядром та середньою лінією, стратегічною вершиною

2.3. Оцінка економічної та соціальної ефективності запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

9. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємстваВступ
Розділ 1. Стан управління матеріально-технічною підсистемою підприємства

1.1. Практика нормування потреби в конкретних видах ресурсів та планування організаційно-технічних заходів по зниженню норм і нормативів витрат ресурсів

1.2. Практика планування матеріально-технічного забезпечення виробництва ресурсами

1.3. Організація управління матеріально-технічною підсистемою підприємства (Організація доставки, збереження і підготовки ресурсів до виробництва. Організація забезпечення ресурсами робочих місць. Облік і контроль використання ресурсів)

Розділ 2. Удосконалення управління матеріально-технічною підсистемою підприємства

2.1. Дослідження ринку постачальників з конкретних видів ресурсів і вибір каналів та форм матеріально-технічного забезпечення виробництва ресурсами

2.2. Аналіз ефективності використання ресурсів. Стимулювання покращення використання ресурсів

2.3. Напрямки удосконалення організації управління матеріально-технічною підсистемою підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


10. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємстваВступ
Розділ 1. Практика управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

1.2. Стан соціального розвитку підприємства (система стимулювання праці та умови праці, рівень задоволення потреб у житлі і побутовому обслуговуванні, повноцінність використання дозвілля та ін.)

1.2. Порядок і форми соціального планування, реалізація планів соціального розвитку

1.3. Методи і стиль роботи керівників підприємства та структурних підрозділів (форми видання наказів, розпоряджень, вказівок, організація контролю їх виконання, форми контактів з підлеглими)

Розділ 2. Удосконалення управління соціально-психологічною підсистемою підприємства

  1. Розвиток основних факторів соціального середовища підприємства

  2. Удосконалення соціальної структури колективу, посилення соціального та психологічного стимулювання працівників

2.3. Зміцнення виробничої дисципліни в організації, основні причини порушень, засоби профілактики та усунення помилок

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

11. Формування моделі розвитку внутрішнього потенціалу підприємства (галузі рослинництва, тваринництва)
Вступ

Розділ 1. Оцінка внутрішнього потенціалу підприємства (галузі)

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства (галузі)

1.2. Ефективність використання трудового потенціалу

1.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства (галузі)

Розділ 2. Формування моделі розвитку внутрішнього потенціалу підприємства (галузі)

2.1. Удосконалення управління основними бізнес-процесами підприємства

2.2. Шляхи поліпшення використання трудового потенціалу

2.3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства (галузі)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

12. Система удосконалення елементів менеджменту організацій

Вступ


Розділ 1. Оцінка системи елементів менеджменту організацій

1.1. Характеристика системи цілей організації

1.2. Аналіз ефективності реалізації системи функцій менеджменту

1.3. Оцінка наявності та ефективності використання персоналу

Розділ 2. Удосконалення системи елементів менеджменту організацій

2.1. Напрямки удосконалення організаційної та управлінської структури

2.2. Напрямки удосконалення генерального менеджменту

2.3. Напрямки удосконалення менеджменту підрозділів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

13. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства

Вступ

Розділ 1. Стан організації фінансування діяльності підприємства

1.1. Організація фінансового планування в організації

1.2. Формування власних та залучених фінансових ресурсів

1.3. Управління поточними витратами, доходами та прибутками

Розділ 2. Удосконалення управління фінансово-економічною підсистемою підприємства

2.1. Управління власним і залученим капіталом

2.2. Управління реальними інвестиціями

2.3. Управління грошовими потоками

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
14. Формування конкурентної стратегії підприємства


Вступ

Розділ 1. Оцінка стратегічної ситуації підприємства

1.1. Формування стратегічних цілей підприємства

1.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

1.3. Аналіз конкуренції (включаючи всіх значних конкурентів) для формулювання стратегії підприємства (через вивчення таких діагностичних компонентів: майбутні цілі, поточна стратегія, припущення та можливості)

Розділ 2. Визначення стратегії розвитку і конкурентоздатності підприємства

2.1. Аналіз альтернатив та вибір стратегії розвитку організації

2.2. Формулювання стратегії конкуренції підприємства та ризик з цим пов’язаний (з врахуванням особливостей конкуренції в галузях, що занепадають)

2.3. Області стратегічних змін на підприємстві та планування реалізації стратегії

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

15. Управління ризиками в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства
Вступ

Розділ 1. Оцінка ризиків в діяльності підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.1. Характеристика зовнішніх факторів прямого і посереднього впливу на підприємницький ризик, їх дія на стан справ підприємства, ранжування в напрямку пріоритетності

1.2. Характеристика внутрішніх факторів, що впливають на рівень підприємницького ризику в галузі (менеджерська недосвідченість, службова некомпетентність і невідповідність управлінського персоналу, фінансові прорахунки організації , не адаптивність до зовнішніх умов, недолік знань в області маркетингу як умови виникнення ризикової ситуації в організації та ін.)

1.3. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику діяльності підрозділів галузі. Оцінка підприємницького ризику на основі фінансового стану підрозділів галузі

Розділ 2. Управління ризиками в підрозділах галузі підприємства

2.1. Організація управління ризиками

2.2. Можливі напрямки диверсифікації операційної діяльності підприємства та страхування ризиків

2.3. Пошук та оцінка шляхів зниження внутрішніх підприємницьких ризиків

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


17. Управління кадрами в галузях рослинництва (тваринництва) підприємства


Вступ

Розділ 1. Аналіз існуючої в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства системи роботи з кадрами


1.1. Кількісна та якісна характеристика кадрів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.2. Система управління кадрами в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства


1.3. Умови і результативність діяльності кадрів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

Розділ 2. Удосконалення системи кадрового менеджменту в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.1. Кадрова політика та її зв’язок з стратегією розвитку галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.2. Удосконалення системи оцінки діяльності персоналу галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.3. Організація роботи та напрямки діяльності відділу кадрів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

18. Організація і оцінка діяльності персоналу в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства
Вступ

Розділ 1. Система управління діяльністю працівників в галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.1. Організація праці персоналу

1.2. Ділова оцінка та оцінка результативності праці персоналу

1.3. Система стимулювання праці персоналу

Розділ 2. Удосконалення організації та ділової оцінки праці як умова підвищення її ефективності

2.1. Визначення процедури та удосконалення методики ділової оцінки персоналу галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.2. Узгодження системи стимулювання праці з результатами оцінки діяльності працівників

2.3. Оцінка економічної та соціальної ефективності запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
19. Управління змінами в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства


Вступ

Розділ 1. Оцінка системи управління змінами в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.1. Інноваційний потенціал підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) організації та її зовнішнього середовища

1.2. Характеристика інноваційної діяльності в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

1.3. Роль спеціалістів в управлінні змінами
Розділ 2. Удосконалення системи управління змінами в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства
2.1. Визначення областей змін в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

2.2. Вибір стратегії інноваційної діяльності в підрозділах галузі рослинництва (тваринництва) та її забезпечення

2.3. Методи стимулювання інноваційної активності та оцінка ефективності реалізації управління змінами

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

20. Управління результативністю діяльності підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємстваВступ

Розділ 1. Оцінка результативності підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

  1. Організаційно-економічна характеристика підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

  2. Результативність підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства. Ознаки і складові ефективності менеджменту

  3. Практика управління результативністю підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

Розділ 2. Стратегія підвищення результативності підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

  1. Удосконалення процесу управління результативністю підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

  2. Напрямки підвищення ефективності менеджменту підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

  3. Впровадження методів оптимізації менеджменту підрозділів галузі рослинництва (тваринництва) підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Блок «Корпоративне управління»

21. Розвиток внутрішньокорпоративної системи управління акціонерним товариствомВступ

Розділ 1. Оцінка існуючої внутрішньокорпоративної системи управління акціонерним товариством

1.1. Організаційно-економічна характеристика акціонерного товариства

1.2. Система управління та організація діяльності акціонерного товариства

1.3. Регулювання господарської діяльності акціонерного товариства

Розділ 2. Напрямки удосконалення функціонування внутрішньокорпоративної системи управління в акціонерному товаристві

2.1. Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин як критерій ефективності корпоративного управління

2.2. Регулювання господарсько-організаційних структур акціонерного товариства та вдосконалення їх операційної діяльності

2.3. Становлення корпоративної культури акціонерного товариства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


22. Управління розвитком корпоративних підприємств (підприємства) з державною часткою власностіВступ

Розділ 1. Оцінка системи управління в підприємствах (ПІДПРИЄМСТВІ) державного корпоративного сектору

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємств (підприємства) державного корпоративного сектору

1.2. Загальні організаційно-правові засади корпоративного управління в підприємствах (підприємстві) державного корпоративного сектору

1.3. Основні елементи регулювання господарської діяльності підприємств (підприємства) державного корпоративного сектору

Розділ 2. Управління розвитКОМ підприємств (ПІДПРИЄМСТВА) державного корпоративного сектору

2.1. Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин як умова ефективності корпоративного управління

2.2. Регулювання господарської діяльності підприємств (підприємства) державного корпоративного сектору

2.3. Обґрунтування стратегії операційної діяльності підприємств (підприємства) державного корпоративного сектору

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


23. Управління корпоративним капіталом в акціонерному товариствіВступ

Розділ 1. Практика управління капіталом в акціонерному товаристві

1.1. Організаційно-економічна характеристика акціонерного товариства

1.2. Оцінка фінансового стану акціонерного товариства, його інвестиційна політика

1.3. Внутрішньо-корпоративне регулювання руху акціонерного капіталу

Розділ 2. Стратегічні напрямки удосконалення управління капіталом в акціонерному товаристві

2.1. Стратегія внутрішньо-корпоративного регулювання руху акціонерного капіталу, дивідендна політика

2.2. Стратегія диверсифікації операційної діяльності акціонерного товариства як шлях до фінансової стабілізації

2.3. Інвестиційна політика акціонерного товариства як фактор росту вартості корпорацій

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

24. Формування корпоративної культури підприємства
Вступ

Розділ 1. Аналіз існуючого рівня корпоративної культури підприємства

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Основні складові та джерела формування корпоративної культури

1.3. Соціально-психологічні умови діяльності колективу як чинник його дієздатності та фактор корпоративної культури

Розділ 2. Регулювання та розвиток корпоративної культури підприємства

2.1. Розвиток правил і норм діяльності підприємства

2.2. Просування іміджу організації як складова розвитку корпоративної культури

2.3. Удосконалення соціально-психологічних умов діяльності колективу як засіб формування лояльності персоналу

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Блок «Управління змінами»
25. Інноваційні зміни організаційної культури підприємства
Вступ

Розділ 1. Оцінка організаційної культури підприємства

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Оцінка основних параметрів організаційної культури

1.3. Взаємозв’язок організаційної культури та результативності менеджменту в підприємстві

Розділ 2. Удосконалення інноваційних параметрів організаційної культури підприємства

2.1. Удосконалення системи методів підтримки організаційної культури на підприємстві

2.2. Формування бажаних параметрів інноваційної організаційної культури

2.3. Тенденції зміни організаційної культури під впливом сучасних комунікативно-інформаційних технологій

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

26. Прийняття управлінських рішень у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін
Вступ

Розділ 1. Аналіз існуючої системи прийняття управлінських рішень На підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Дослідження структури управління, розробки та прийняття управлінських рішень у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

1.3. Моделі й методи розробки управлінських рішень в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

Розділ 2. прийняття управлінських рішень На підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.1. Шляхи удосконалення прийняття управлінських рішень у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.2. Роль керівника (менеджера) в процесі прийняття управлінських рішень при проведенні інноваційних змін

2.3. Проектування структури управління й системи прийняття управлінських рішень при проведенні інноваційних змін на підприємстві (галузі, підгалузі)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

27. Формування та розвиток іміджу підприємства при проведенні змін
Вступ

Розділ 1. Характеристика іміджу підприємства ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМІН

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2. Образ підприємства в сфері управління й технологій

2.3. Відображення комерційної та некомерційної діяльності підприємства, реклама при проведенні змін

Розділ 2. Напрямки формування іміджу підприємства при проведенні змін

2.1. Формування ребрендингу підприємства-працедавця при проведенні змін

2.2. Основні напрями розвитку іміджу підприємства

2.3. Розробка перспективної програми зв’язків з громадськістю в підприємстві при проведенні змін

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

28. Система мотивації праці на підприємстві (галузі, підгалузі)
при проведенні змін

Вступ

Розділ 1. Аналіз існуючої системи мотивації праці в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства (галузі, підгалузі)

1.2. Форми й системи оплати праці на підприємстві (галузі, підгалузі)

1.3. Аналіз основних чинників опору змінам на підприємстві (галузі, підгалузі)

Розділ 2. Напрямки удосконалення системи мотивації праці в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.1. Мотиваційний моніторинг у підприємстві (галузі, підгалузі)

2.2. Шляхи зниження опору змінам персоналу підприємства (галузі, підгалузі)

2.3. Нові підходи до побудови системи матеріальної й нематеріальної мотивації в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

29. Система соціально-психологічних методів управління персоналом у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін
Вступ

Розділ 1. Ефективність системи соціально-психологічних методів управління персоналом у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства (галузі, підгалузі)

1.2. Соціальний аналіз, планування й розвиток трудового колективу підрозділів підприємства (галузі, підгалузі)

1.3. Форми й системи оплати праці на підприємстві (галузі, підгалузі)

1.4. Аналіз основних психологічних чинників опору змінам на підприємстві (галузі, підгалузі)

Розділ 2. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі підрозділів підприємства (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.1. Шляхи зниження опору змінам персоналу підприємства (галузі, підгалузі)

2.2. Нові підходи до побудови системи матеріальної й нематеріальної мотивації в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін як запоруки сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

2.3. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі підрозділів підприємства (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.4. Роль менеджера у формуванні сприятливого (галузі, підгалузі) при проведенні змін

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

30. Система управління конфліктами в підприємстві (галузі, підгалузі)
при проведенні змін

Вступ

Розділ 1. Аналіз існуючої системи управління конфліктами в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства (галузі, підгалузі)

1.2. Аналіз основних чинників опору змінам на підприємстві (галузі, підгалузі)

1.3. Загальна характеристика конфліктів у підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

Розділ 2. Шляхи удосконалення системи управління конфліктами в підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.1. Шляхи зниження опору змінам персоналу підприємства (галузі, підгалузі)

2.2. Нові підходи до побудови системи матеріальної й нематеріальної мотивації як передумов зменшення кількості конфліктів на підприємстві (галузі, підгалузі) при проведенні змін

2.3. Роль менеджера при формуванні ефективної системи управління конфліктами при проведенні змін у підприємстві (галузі, підгалузі)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
31. Попередження конфліктів при проведенні змін як складова
управлінської діяльності в підприємстві (галузі підприємства)

Вступ

Розділ 1. Аналіз системи управління та попередження конфліктів в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

1.1. Організаційно-економічна характеристика галузі підприємства (підприємства)

1.2. Аналіз діяльності керівника у формуванні ефективної системи управління та попередження конфліктів в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

1.3. Аналіз системи управління та попередження конфліктів в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

Розділ 2. Напрями управління та попередження конфліктів, що виникають в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

2.1. Роль керівника у формуванні ефективної системи попередження й вирішення конфліктів, що виникають в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

2.2. Формування мотивації управлінської праці в підрозділах галузі підприємства (підприємства)

2.3. Напрями управління та попередження конфліктів, що виникають в управлінській діяльності підприємства (галузі підприємства) при проведенні змін

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка