«Многокутники»


Назва«Многокутники»
Сторінка1/8
Дата05.08.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
Контрольні роботи

з геометрії

для 8 класу

з поглибленим вивченням математики

за програмою:

«Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року»


Пояснювальна записка

Дана розробка містить контрольні роботи з геометрії для 8 класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року». В даній розробці також містяться відповіді до кожної контрольної роботи та перелік самих контрольних робіт.

На виконання кожної контрольної роботи відводиться один урок. Виняток становить підсумкова (річна) контрольна робота, на виконання якої відводиться два уроки.

Кожна контрольна робота складається з 4 варіантів, які містять тестові завдання, завдання на відшукання відповідностей, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Виконання тестових завдань вимагає від учнів стандартного застосування програмового матеріалу. Кожне тестове завдання містить п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна – правильна. Виконуючи завдання на встановлення відповідностей, учням необхідно утворити логічні пари. Розв’язання завдань з розгорнутою відповіддю повинні бути повними і містити обґрунтування основних етапів та отриманої відповіді. Деякі контрольні роботи містять додаткові завдання.

Завдання в тестовій формі та на встановлення відповідності відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. Остання задача в кожній контрольній роботі відповідає високому рівню.

Контрольні роботи апробовані з учнями 8 класів з поглибленим вивченням математики.

Перелік контрольних робіт

з геометрії

для класів з поглибленим вивченням математики

8 клас  1. Контрольна робота № 1

Тема: «Многокутники»

  1. Контрольна робота № 2

Тема: «Вписані та описані чотирикутники»

  1. Контрольна робота № 3

Тема: «Подібність трикутників»

  1. Контрольна робота № 4

Тема: «Розв’язування прямокутних трикутників»

  1. Контрольна робота № 5

Тема: «Площі многокутників»

  1. Підсумкова (річна) контрольна роботаКонтрольна робота № 1
Тема: «Многокутники»
Варіант 1

Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.
1. В трикутнику АВС сторони дорівнюють 20 см, 30 см, 40 см. Знайдіть середню лінію трикутника, яка паралельна до його найбільшої сторони.

А

Б

В

Г

Д

10 см

15 см

20 см

25 см

30 см

2. Висота рівнобічної трапеції ділить більшу основу на відрізки 10 см та 30 см. Чому дорівнює середня лінія трапеції?

А

Б

В

Г

Д

10 см

15 см

20 см

30 см

Визначити неможливо


Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

3. Діагоналі АС і ВD ромба АВСD перетинаються в точці О. ВС = 1,6 см, ВD = 2,8 см, . Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

периметр  ВОС;

А)

3,8 см;

2)

периметр  АВС;

Б)

7 см;

3)

периметр многокутника АDСВО;

В)

6,4 см;

4)

периметр ромба АВСD.

Г)

4,8 см;Д)

4 см.Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.
4. Бісектриса кута прямокутника ділить його сторону у відношенні 3 : 1, починаючи від найближчої до цього кута вершини. Знайдіть меншу сторону прямокутника, якщо його периметр дорівнює 42 см.

5. З однієї вершини тупого кута паралелограма проведені бісектриса цього кута і висота паралелограма, кут між якими 20°. Знайдіть гострий кут паралелограма.
Варіант 2
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Основи трапеції дорівнюють 20 см та 40 см. Знайти середню лінію трапеції.

А

Б

В

Г

Д

10 см

20 см

30 см

40 см

60 см

2. Діагоналі рівнобічної трапеції є бісектрисами її гострих кутів, а її менша основа дорівнює 6 см. Чому дорівнює бічна сторона трапеції?

А

Б

В

Г

Д

3 см

6 см

9 см

12 см

Визначити неможливо


Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

3. Діагоналі АС і ВD квадрата АВСD перетинаються в точці О. АС = 8 см, ВС = 5,6 см. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

периметр  DВС;

А)

16,8 см;

2)

периметр  ВОС;

Б)

19,2 см;

3)

периметр многокутника АDСВО;

В)

24,8 см;

4)

периметр квадрата АВСD.

Г)

13,6 см;Д)

22,4 см.
Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

4. Висоти паралелограма дорівнюють 8 см і 12 см, а кут між ними – 30°. Знайти периметр паралелограма.

5. У квадрат вписано прямокутник так, що на кожній стороні квадрата знаходиться одна вершина прямокутника. Сторони прямокутника паралельні діагоналям квадрата (рис). Знайдіть периметр прямокутника, якщо діагональ квадрата дорівнює 12 см.


Варіант 3
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. В трикутнику АВС середні лінії дорівнюють 10 см, 15 см, 20 см. Знайдіть найменшу сторону трикутника.

А

Б

В

Г

Д

10 см

15 см

20 см

30 см

40 см

2. Діагоналі рівнобічної трапеції перпендикулярні, а її середня лінія дорівнює 40 см. Чому дорівнює висота трапеції?

А

Б

В

Г

Д

10 см

20 см

30 см

40 см

Визначити неможливоЗавдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

3. Діагоналі АС і ВD паралелограма АВСD перетинаються в точці О. АО = 4,4 см, ВD = 7 см, АВ = 5 см, АD = 8 см. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

периметр  АВО;

А)

26 см;

2)

периметр  АВС;

Б)

12,9 см;

3)

периметр многокутника АDСВО;

В)

13 см;

4)

периметр паралелограма АВСD.

Г)

28,9 см;Д)

21,8 см.Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.
4. Периметр ромба дорівнює 16 см. Висота ромба, проведена з вершини його тупого кута, ділить сторону навпіл. Знайти меншу діагональ ромба.

5. У прямокутнику АВСDВСА : DСА = 1 : 5. Відстань від точки С до діагоналі ВD дорівнює 5 см. Знайти діагоналі прямокутника.
Варіант 4
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Більша основа трапеції дорівнює 40 см, а її середня лінія – 30 см. Знайти меншу основу трапеції.

А

Б

В

Г

Д

20 см

30 см

35 см

40 см

60 см

2. Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута, дорівнює 400. Чому дорівнює гострий кут паралелограма?

А

Б

В

Г

Д

20

30

40

80

Визначити неможливо


Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.

3. Діагоналі АС і ВD прямокутника АВСD перетинаються в точці О. АВ = 0,6 см, АС = 1 см, ВС = 0,8 см. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

периметр  DОС;

А)

2,8 см;

2)

периметр  АВС;

Б)

1,6 см;

3)

периметр многокутника АDСВО;

В)

2,6 см;

4)

периметр прямокутника АВСD.

Г)

2,4 см;Д)

3,2 см.Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

4. Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою тупого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки завдовжки 7 см та 11 см. Знайти периметр трапеції.

5. АВСD – ромб. Знайти кут, який утвориться при перетині бісектрис кутів ВАС і ВDС.
Контрольна робота № 2
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

УРОК №39 Тема уроку
Мета уроку: увести поняття ламаної, многокутника; учити розрізняти опуклі та неопуклі многокутники, описувати елементи многокутника,...
Завдання для зрізів знань учнів по темі «Правильні многокутники» Теоретичні тести

УРОК 56 Тема: Обчислення площ за формулами
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
УРОК 62 Тема: Обчислення об'ємів. Самостійна робота №14
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
УРОК 61 Тема: Формули об'ємів куба і прямокутного паралелепіпеда
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
«Многокутники. Площі многокутників.» І варіант Початковий та середній рівень (6 балів)
Площа прямокутного трикутника дорівнює 48 с Один з його катетів дорівнює 6 см. Знайдіть другий катет
УРОК 51 Тема: Квадрат. Прямокутник. Периметр квадрата і прямокутника
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
Тест №1 Правильні многокутники Знайдіть кількість сторін правильного...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка