Завдання для зрізів знань учнів по темі «Правильні многокутники» Теоретичні тести


Скачати 68.21 Kb.
НазваЗавдання для зрізів знань учнів по темі «Правильні многокутники» Теоретичні тести
Дата24.10.2013
Розмір68.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Завдання для зрізів знань учнів

по темі «Правильні многокутники»

Теоретичні тести

Знайти одну правильну відповідь:

 1. Многокутник називається правильним, якщо у нього:

А) всі сторони рівні;

Б) всі кути рівні;

В) всі сторони і кути рівні;

Г) всі кути рівні, а сторони пропорційні.

 1. У правильного многокутника всі кути:

А) гострі;

Б) тупі;

В) менші 180;

Г) більші 180.

 1. Правильний многокутник є:

А) вписаним у коло;

Б) описаним навколо кола;

В) вписаним і описаним навколо кола;

Г) ні вписаний ні описаний.

 1. Відношення довжини кола до його діаметра:

А) збільшується із збільшенням радіуса кола;

Б) зменшується із зменшенням радіуса кола;

В) зменшується із збільшенням радіуса кола;

Г) стале для всіх кіл.

 1. За формулою обчислюється:

А) довжина кола;

Б) довжина дуги кола;

В) площа секторі.
Продовжити речення:

 1. Точка рівновіддалена від усіх вершин і сторін правильного многокутника є _____________________________________________________________.

 2. У кожному правильному многокутнику є точка рівновіддалена від

_____________________________________________________________

 1. Многокутник називається описаним навколо кола, якщо

____________________________________________________деякого кола.

 1. Многокутник називається вписаним у дане коло, якщо

________________________________________________________________

 1. За формулою радіус __________________________________.

 1. За формулою обчислюється радіус _______________________.

 2. Довжина кола обчислюється за формулою ________________________.

 3. За формулою обчислюється ______________________________.

 4. За допомогою циркуля і лінійки можна побудувати правильний _____________________________________________________________________.

 5. Круговим сектором називається частина круга ______________________.
 1. Круговим сегментом називається частина круга _____________________.


Встановити відповідність між твердженнями:

 1. Встановити відповідність між буквами і числами. Радіус описаного кола навколо правильного А. трикутника Б. чотирикутника

В. шестикутника зі стороною а обчислюється за формулою

1) R=а; 2) R= 3) R=


 1. а – сторона правильного n – кутника, r – радіус вписаного кола. Заповнити таблицю:


n

3

4

6

r

А Б В


 1. Встановіть відповідність між фігурами і їх площами:

А) круг; 1) ;

Б) сектор; 2) ;

В) сегмент. 3)
Практичні завдання

Диференційовані для кожного рівня складності. Учні з певним рівнем знань виконують відповідні завдання.

Початковий рівень

 1. 1) Побудуйте коло.

2) Проведіть хорду кола АВ, що дорівнює його радіусу, хорду ВС=АВ, хорду СД=АВ і т. д. Скільки таких хорд ви змогли б провести?

3) Чи збіглися кінець останньої хорди з точкою А?

4) Виміряйте сторони і внутрішні кути утвореного багатокутника. Чи є він правильним?
Середній рівень

 1. 1) Знайдіть площу фігури, що зафарбована:

R1=6см, R2=3см,

Достатній рівень

 1. Знайдіть сторону та радіус вписаного кола

правильного шестикутника, якщо R=6дм

О


Високий рівень

 1. 1) Виконайте побудову опуклого багатокутника з рівними сторонами і внутрішніми кутами по 180.

2) Позначте його вершини А1 А2 А3 …Скільки вершин має цей багатокутник?

3) Чи можна було визначити до побудови, скільки вершин матиме такий багатокутник? Зробіть відповідні обчислення.

4) По будуйте серединні перпендикуляри до двох сторін багатокутника. Точку перетину серединних перпендикулярів позначте через О.

5) Побудуйте коло з центром О1, радіус якого ОА1. Чи лежать вершини багатокутника на цьому колі?

6) Побудуйте бісектриси двох внутрішніх кутів багатокутника. Що можна сказати про точку їх перетину I? Опустіть із точки О перпендикуляр ОМ на сторону АВ. Побудуйте коло з центром у точці О, радіус якого ОМ. Яким є багатокутник відносно побудованого кола?
Залікова робота

Знайти правильну відповідь

 1. Який з многокутників правильний?


 1. Які із тверджень правильні:

1) Многокутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на цьому колі.

2) Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини.

3) Центр кола описаного навколо трикутника, є точкою перетину його бісектриси.

4) Для будь-якого правильного існує коло, описане навколо нього і вписане у нього.

 1. Скільки сторін має правильний многокутник з кутом 108 при вершині?

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6.

 1. Площа круга, радіус якого 7см:

А) см2; Б) 2см2; В) см2; Г) см2.

 1. Сторона правильного шестикутника вписаного в коло, радіуса R дорівнює:

А) R; Б) R; В) R; Г) .

 1. Електровоз пройшов 1413м, зробивши 300 обертів. Діаметр колеса дорівнює :

А) 2м; Б) 1,5м; В) 2,5м; Г) 1м.

 1. Кінець валика діаметром 50мм обпилено у вигляді квадрата. Яку найбільшу довжину може мати сторона квадрата?

А) 36,21мм; Б) 40,40мм; В) 35,36мм; Г) 50,25мм.

 1. Внутрішній кут правильного 12-кутника дорівнює:

А) 150; Б) 145; В) 155; Г) 140.

 1. Який кут утворюють радіуси Землі, проведені у дві точки на її поверхні, відстань між якими дорівнює 1км? Радіус Землі дорівнює 6370км.

 2. У круг вписано рівнобедрений трикутник зі сторонами 1см, 1см і см. Знайдіть площу всіх гострих частин кута, які утворилися.

 3. Шліфувальний камінь, що має форму диска, знаходиться у захисному кожусі. Діаметр каменя дорівнює 58см, дуга вирізу незахищеної частини дорівнює 117. Знайти довжину дуги незахищеної частини каменя.

Для проведення контролю результатів навчальних досягнень учнів з теми «Правильні многокутники» пропонується така систему завдань. Залікова робота складається з трьох частин різного рівня складності. Завдання 1-8 – тестові з вибірковою формою відповіді, а 9-11 – з довільною формою відповіді. Кожне правильне розв’язання завдання 1-4 оцінюється 1 балом, 5-8 – 2 балами, а 9-11 – 3 балами. За неправильне виконання або не до кінця розв’язане завдання можна нараховувати частину його вартості в балах.

Для оцінювання пропонується така шкала:


К-ть балів

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19

20

21

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Використана література


 1. Апостолова Г.В. Геометрія. 9 клас. - К.: Ґенеза. – 2008.

 2. Апостолова Г.В. Геометрія в опорних схемах і малюнках. - К.: Ґенеза. – 2006.

 3. Бурда М.І., Савченко Л.М. Геометрія. 8-9 клас.-К.: Освіта.-2008.

 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-12 класи. Міністерство освіти і науки України, 2005.

 5. Математика. 5-12кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Перун. – 2005.

Схожі:

Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
“Многогранники та їх властивості” (геометрія з застосуванням комп’ютерної грамотності)
Юріївна відповідально працює над підвищенням якості знань учнів, приділяючи увагу індивідуальним, груповим, колективним формам роботи....
Тест №1 Правильні многокутники Знайдіть кількість сторін правильного...
...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
1. ВСТУП. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
ТЛ-Класика, 2004, а тести – з видання Гілецький Й. Р. Соціально-економічна географія світу: Тести і практичні роботи. 10 клас: Посібник...
1. ВСТУП. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
Пробний навчальний осібник. – Львів: ВНТЛ-Класика. 2006 – 160 с. Тести усі з видання: Тести і практичні роботи. 6 клас: Посібник...
Конспект лекцій по темі : “Редактор MICROSOFT POWER POINT”
Теоретичні відомості по темі “Текстовий редактор MICROSOFT Power Point” для самостійної роботи студентів
1. ВСТУП. НАСЕЛЕННЯ
Гілецький Й. Р. Географія України: Тести і практичні роботи. 9 клас: Посібник для учнів. – Івано-Франківськ: НВ Місто, 2003. У ньому...
Учений це не той, хто дає правильні відповіді, а той, хто ставить правильні запитання.”
Розвиток пізнавальної і творчої діяльності учнів; вироблення навиків самостійного пошуку нових закономірностей, пробудження їх допитливості;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка