УРОК 56 Тема: Обчислення площ за формулами


НазваУРОК 56 Тема: Обчислення площ за формулами
Дата24.12.2013
Розмір34 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

II. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА 5. МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК.

МНОГОГРАННИКИ: КУБ, ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД. ПЛОЩІ ТА ОБ'ЄМИ

УРОК 56

Тема: Обчислення площ за формулами.

Мета: Поглиблення знань учнів з обчислення площ фігур, які у своїй основі є комбінацією прямокутників і квад­ратів. Розвиток логічного мислення учнів.

План уроку

 1. Аналіз результатів бліцопитування

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Розв'язування вправ

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Аналіз результатів бліцопитування

Учитель повідомляє учнів про результати письмового бліц­опитування на попередньому уроці, виставляє в журнал оцінки (можна за бажанням учнів) і збирає зошити з домашнім завданням.
II. Актуалізація опорних знань

Математичне лото

Спосіб гри

 1. Учні працюють за варіантами.

 2. Для гри учитель готує два варіанти карток для лото загальною кількістю по числу учнів у класі.

 3. Учитель зачитує питання, а учні закреслюють у картках ті клі­тинки, числа в яких, на їх думку, є відповідями на питання.

 4. Після гри учні здійснюють взаємоперевірку в парах. Усі важкі питання ретельно роз'яснюються вчителем.

 5. Максимальна оцінка — 11 балів (якщо незакресленими зали­шилися три числа). Якщо не закреслено чотири числа — учень одержує 9 балів; далі знімається 1 бал за кожну неправильну відповідь. Оцінки в журнал виставляються за бажанням уч­нів.

 6. Поруч з кожним питанням у квадратних дужках наведено відповідь для учителя.

Вигляд карток для гри

І варіант

15 см2
12581см2
25 см2

100 а
100

4
52

6 см
(Підказка для учителя: якщо учень правильно відповість на всі питання, незакресленими мають залишитися клітинки з числами: 100 а, 100, 52.)

ІІ варіант

36 см2
2
4
40

400 см2
15 см2

60 а

1000 а
6 см

125

(Підказка для учителя: якщо учень правильно відповість на всі питання, незакресленими мають залишитися клітинки з числами: 36 см2; 400 см2; 60 а.)
Питання для лото

 1. Яка площа квадрата зі стороною 9 см? [81 см2]

 2. Яка площа прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см? [15 см2]

 3. 10 га = ? а. [1000 а]

 4. Периметр квадрата 20 см. Знайдіть його площу. [25 см2]

 5. Площа прямокутника 126 см2, його довжина — 21 см. Знай­діть ширину прямокутника. [6 см]

 6. Знайдіть значення виразу: 102 : 25 + 62. [40]

 7. Знайдіть значення виразу: х22 – 48, якщо х = 5 . [2]

 8. 600 м2 = ? а. [6 а]

 9. Розв'яжіть рівняння: 8 ∙ х – 62 = 302 + 82. [125]

 10. Квадратна ділянка має довжину та площу, які виражені одна­ковим числом (лінійних та квадратних одиниць, наприклад метрів). Знайдіть сторону цієї квадратної ділянки. [4]


III. Розв'язування вправ

[1]: № 571 (2, 3), 589, 591, 593, 594, 606.

[2]: № 361 (а), 365 (б), 594, 596, 598, 599, 909.
IV. Підсумок уроку

Учитель пропонує учням записати квадрати двоцифрових чисел, які закінчуються на 5, і розповідає про мнемонічне правило знахо­дження цих квадратів: у кінці запису завжди маємо 25; попередні цифри (кількість сотень) можна отримати таким чином: цифру десятків слід помножити на наступну за нею в натуральному ряді, тобто на наступне число (9 на 10, 8 на 9 і т. д.). Наприклад:Далі учитель пропонує записати квадрати чисел від 1 до 25 і запевняє учнів, що при розв'язуванні вправ квадрати чисел від 1 до 25 можна швидко запам'ятати, що зручно для виконання самостійних і контрольних робіт.
V. Домашнє завдання
[1]: № 572(2, 3), 598—601.

[2]: № 595, 597, 617, 910.Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 19 Тема: Формули. Обчислення за формулами. Самостійна робота №5
Мета: Введення поняття формули. Формування навичок обчислень за формулами. Розвиток логічного мис­лення учнів шляхом розв'язування...
Урок №44 Тема. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника
Фор­мувати вміння застосовувати теореми для обчислення площ прямокут­ника і квадрата
Обчислення за хімічними формулами
Задачі на обчислення відносної молекулярної маси і визначення масової частки елементів у речовині
Нашого уроку знаходження площ геометричних фігур. Відкрили зошити, записали число і тему
МЕТА: систематизувати та закріпити знання учнями формул для обчислення площ геометричних фігур
УРОК 2 Тема. Розв'язування задач на комбінації призми та піраміди з циліндром і конусом
Формули для обчислення площ поверхонь та об'ємів многогранників і тіл обертання. Формувати вміння виконувати зображення комбінацій...
Урок №51 Тема. Метод площ. Розв'язування задач
Мета: закріпити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Площі многокутників». Сформувати в учнів розуміння схеми дій,...
Уроку. №10 (розділ ІХ)
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати інтеграл до обчислення площ плоских фігур
УРОК 62 Тема: Обчислення об'ємів. Самостійна робота №14
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
УРОК 29 Тема уроку
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати інтеграл до обчислення об'ємів тіл
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в...
МЕТА: навчитись створювати в текстовому документі таблиці, виконувати необхідні обчислення, будувати діаграми на основі табличних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка