«Многокутники. Площі многокутників.» І варіант Початковий та середній рівень (6 балів)


Скачати 84.47 Kb.
Назва«Многокутники. Площі многокутників.» І варіант Початковий та середній рівень (6 балів)
Дата16.11.2013
Розмір84.47 Kb.
ТипДокументи
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4

«Многокутники. Площі многокутників.»

І варіант

Початковий та середній рівень (6 балів)

1.Сільки сторін має многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 19800?

А)11

Б)12

В)13

Г)14

2.Скільки діагоналей в опуклого семикутника?

А)7

Б)9

В)11

Г)14

3.Периметр правильного трикутника дорівнює 6см. Знайдіть його площу.

А)см2

Б)9см2

В) 4см2

Г) 2см2

4.Середня лінія трапеції дорівнює 12см, висота 4см. Знайдіть площу трапеції.

А)96см2

Б) 24см2

В) 48см2

Г) 16см2

5.Сторона ромба 8см,висота 4см. Знайдіть площу ромба.

А) 96см2

Б) 32см2

В) 36см2

Г) 48см2

6.Площа прямокутного трикутника дорівнює 48 см2. Один з його катетів дорівнює 6 см. Знайдіть другий катет.

А)16см

Б)8см

В)12см

Г)24см

Достатній рівень (3бали)

7.Знайдіть кількість сторін многокутника, у якому всі кути рівні,а внутрішній кут у 8 разів більший від зовнішнього.

8.Сорони прямокутника відносяться , як 4:9, а площа дорівнює 144 см2. Знайдіть периметр прямокутника.

9.Площа паралелограма дорівнює 480 см2, а його периметр 112см. Відстань між більшими сторонами дорівнює 12см. Знайдіть відстань між меншими сторонами.

Високий рівень (3 бали)

10.Основи рівнобічної трапеції 57см і 27 см, діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть площу трапеції.

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4

«Многокутники. Площі многокутників.»

ІІ варіант

Початковий та середній рівень (6 балів)

1.Сільки сторін має многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 10800?

А)8

Б)6

В)10

Г)14

2.Скільки діагоналей в опуклого десятикутника?

А)37

Б)35

В)31

Г)44

3.Периметр правильного трикутника дорівнює 12см. Знайдіть його площу.

А)см2

Б)9см2

В) 4см2

Г) 2см2

4.Середня лінія трапеції дорівнює 15см, висота 3см. Знайдіть площу трапеції.

А)26см2

Б) 54см2

В) 45см2

Г) 36см2

5.Сторона ромба 6см,висота 2см. Знайдіть площу ромба.

А) 96см2

Б) 32см2

В) 36см2

Г) 48см2

6.Площа прямокутного трикутника дорівнює 48 см2. Один з його катетів дорівнює 8 см. Знайдіть другий катет.

А)16см

Б)8см

В)12см

Г)24см

Достатній рівень (3бали)

7.Знайдіть кількість сторін многокутника, у якому всі кути рівні,а внутрішній кут у 9 разів більший від зовнішнього.

8.Сорони прямокутника відносяться , як 3:5, а площа дорівнює 306 см2. Знайдіть периметр прямокутника.

9.Периметр паралелограма 112см. Відстань між більшими сторонами дорівнює 12см, а між меншими сторонами 30 см.. Знайдіть площу паралелограма

Високий рівень (3 бали)

10.Основи рівнобічної трапеції 60см і 36см, діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть площу трапеції.

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5

«Квадратні рівняння.»

І варіант

Початковий та середній рівень (6 балів)

  1. Розв’яжіть рівняння: у-16=0
А) 4

В) 5

Г) -5; 5.

Д) -4; 4  1. Знайдіть корені рівняння: х-5х=0
А) 0

В) -3; 0

Г) 0; 5.

Д) 5
  1. Знайдіть суму та добуток коренів рівняння: х+3х-40=0
А) 3; -40

В) 5; 40

Г) 5;-40.

Д) -3; -40


4.Вкажіть квадратне рівняння, корені якого 3 і 4:


А) х-7х+12=0

В) х+7х+12=0

Г) х+х-2=0

Д) х-х-2=0


5. Знайдіть всі корені рівняння: 3х-7х+4=0


А) 0,2; 1

В) -1; 0,2

Г) 1; 1.

Д) -1; -1


6. Знайдіть всі корені рівняння:7х2-х+4=0


А) 0,2; 1

В) -1; 0,2

Г) -1; 1

Д) -1; -1Достатній рівень (3 бали)

7.Розв’яжіть рівняння: х(2х+3)-1=(2х+1)(2х-1)

8. Розв’яжіть рівняння : (х-1)+(х+2)-(х-3)(х+3)=22
9. Розв’яжіть рівняння : - =12

Високий рівень (3 бали)

10. Один із коренів квадратного рівняння дорівнює 2. Знайдіть коефіцієнт k, та другий корінь рівняння: х+3х+к=0?

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5

«Квадратні рівняння.»

ІІ варіант

Початковий та середній рівень (6 балів)

1. Розв’яжіть рівняння: 25- у =0А) 4

В) 5

Г) -5; 5.

Д) -4; 42. Знайдіть корені рівняння: 3х+х=0


А) 0

В) -3; 0

Г) 0; 5.

Д) 5


3. Знайдіть суму та добуток коренів рівняння: х-5х-40=0


А) 3; -40

В) 5; 40

Г) 5;-40.

Д) -3; - 40


4. Вкажіть квадратне рівняння, корені якого -2 і 1:


А) х-7х+12=0

В) х+7х+12=0

Г) х+х-2=0

Д) х-х-2=0


5. Знайдіть всі корені рівняння: 5х-6х+1=0


А) 0,2; 1

В) -1; 0,2

Г) 1; 1.

Д) -1; -1


6. Знайдіть всі корені рівняння: 6х+х-7=0


А) 0,2; 1

В) -1; 0,2

Г) 1; -1 .

Д) -1; -1


Достатній рівень (3 бали)
7. Розв’яжіть рівняння: (х+2)=(3х+2)
8. Розв’яжіть рівняння : (х-2)+(х+1)-(х-5)(х+5)=45
9. Розв’яжіть рівняння : - =20

Високий рівень (3 бали)

10. Один із коренів квадратного рівняння дорівнює 2. Знайдіть коефіцієнт k, та другий корінь рівняння: х+кх-8=0?
Тематична контрольна робота №9

«Множення та ділення десяткових дробів на натуральне число.»

Варіант 1

Початковий та середній рівні (6 балів)

1. Скільки цифр після коми в добутку чисел 9,3571 і 0,426?

а) дев’ять; б) п’ять; в) сім; г) чотири.

2. Якому з чисел дорівнює добуток 0,007 і 600?

а) 0,42; б) 42; в) 0,042; г) 4,2.

3. У скільки разів число 30,6 більше за число 6?

а) у 5 разів; б) у 6 разів; в) у 6,5раза; г) у 5,1 раза.

4. Знайди 0,2:1000?

а) 0,02; б) 0,0002; в) 500; г) 200.

5. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 20,4 см.

а) 5 см; б) 81,6 см; в) 5,1 см; г) 5,01 см.

6. Турист рухається зі швидкістю 4,8 км/год. Яку відстань він пройде за 4 год?

а) 2 км; б) 10 км; в) 19,2 км; г) 12,2 км.

Достатній рівень (3 бали)

7. Знайдіть значення виразу:

а)14,3*0,6-5,7*1,4; б)70,336:14+46,6:100-0,123.

8. Розвяжіть рівняння:

а ) 7х + 2х = 3,528 ;

б) 19,2 : (7,3-х) = 8 .

Високий рівень (3 бали)

9. З двох станцій, відстань між якими 25,6 км, одночасно в одному напрямку вирушили два потяги. Спочатку рухався потяг зі швидкістю 58,4 км/год і через 4 години його наздогнав другий потяг. Знайдіть швидкість другого потяга.

Тематична контрольна робота №9

«Множення та ділення десяткових дробів на натуральне число.»

Варіант 2

Початковий та середній рівні (6 балів)

1. Скільки цифр після коми в добутку чисел 1,3874 і 0,596?

а) дев’ять; б) одна; в) сім; г) чотири.

2. Якому з чисел дорівнює добуток 0,009 і 800?

а) 720; б) 7,2; в) 72; г) 0,72.

3. У скільки разів число 24,8 більше за число 8?

а) у 3,1 раза; б) у 30 разів; в) у 31 раз; г) у 3 рази.

4. Знайди 0,05*1000?

а) 5; б) 200; в) 500; г) 50.

5. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 18,2 см.

а) 4,55 см; б) 5,45 см; в) 72,8 см; г) 7,2 см.

6. Велосипедист рухається зі швидкістю 9,6 км/год. Яку відстань він проїде за 3 год?

а) 3 км; б) 28,8 км; в) 3,2 км; г) 30,2 км.

Достатній рівень (3 бали)

7. Знайдіть значення виразу:

а) 9,4*0,8 + 4,6 *2,8; б) 96,512:16 – 546,3:1000 + 0,39.

8. Розвяжіть рівняння:

а ) 12х - 5х = 3,192 ;

б)(х-8,42): 9 = 1,3.

Високий рівень (3 бали)

9. Відстань між двома селами 82,8 км. Із цих сил одночасно в одному напрямку вирушили вантажівка та велосипедист, причому велосипедист рухався попереду. Через 6 год після початку руху вантажівка наздогнала велосипедиста. Знайдіть швидкість велосипедиста, якщо швидкість вантажівки 27,2 км/год.

Схожі:

І варіант Початковий та середній рівень
Указати героя, про якого не згадується у вступі до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила»
Контрольна робота №1 Числові нерівності Початковий і середній рівні (6 балів )
У завданнях 1-6 виберіть одну правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей
Початковий та середній рівень (0,5 б.)
Його обличчя було, як у жаби, а тіло було в лусці, як у гадюки. Він упав на траву і плакав: «Певно, мене спіткало це лихо через мій...
Тестові завдання „Площі многокутників”
Площа прямокутного трикутника дорівнює, а один з катетів – 7 см. Знайдіть довжину іншого катета
К РИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ Рівні...
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Варіант 1 Рівень І
Визначте варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів у запропонованому тексті
Знаходиться в межах 0-3 низький рівень показника суб’єктивної реалізованості...
Цей показник пов’язаний із хронологічним віком. Чим молодша людина, тим цей показник звичайно нижче. Приблизно після 40—45 років...
10 КЛАС ВАРІАНТ 3 РІВЕНЬ І Завдання Виберіть одну правильну відповідь,...
...
9 КЛАС ВАРІАНТ 1 РІВЕНЬ І Завдання Виберіть одну правильну відповідь,...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка