1. Функції, їхні властивості та графіки Тест Дійсні числа та обчислення


Назва1. Функції, їхні властивості та графіки Тест Дійсні числа та обчислення
Сторінка1/4
Дата30.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4


Відділ освіти

Шполянської районної державної адміністрації
Районний методичний кабінет
Шполянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5

Шполянської районної ради Черкаської області

Тести з алгебри

і початків аналізу

та геометрії

10 клас


Матеріали розглянуто на засіданні

педагогічної ради

(протокол №2 від 19.03.2010 р.)

Сотник Світлана Володимирівна, вчитель математики,

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Курінна Людмила Володимирівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Тести з алгебри і початків аналізу та геометрії, 10 клас

47 сторінок. 2010 рік.

Тести з алгебри і початків аналізу та геометрії для 10 класу розроблені відповідно до програми дванадцятирічної школи Математика, 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів.” - К.: Ірпінь, 2005.

Завдання №1-4 відповідають середньому рівню знань. Завдання №5-6 відповідають достатньому рівню навчальних досягнень, а завдання №7-8 – високому.

Правильне розв’язання завдань №1-4 оцінюється по 1 балу, а завдань №5-8 - двома балами.

Пропоновані тестові завдання розраховані на надання допомоги вчителям в ефективній організації та проведенні оцінювання знань учнів.

Зміст
Тести з алгебри
Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки

Тест 1. Дійсні числа та обчислення

Відсоткові розрахунки. …………………………..…..…………… 5

Тест 2. Числові функції. Область визначення і

множина значень. Способи задання функцій

Графік функцій. Монотонність, парність і

непарність функцій. Неперервність функцій………………………10

Тест 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний

корінь n-го степеня, його властивості. Степені

з раціональними показниками, їхні властивості…………………..16
Тема 2. Тригонометричні функції.

Тест 1.Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні

функції числового аргументу. Основні

співвідношення між тригонометричними

функціями одного аргументу. Формули зведення.

Періодичність функцій. Властивості та графіки

тригонометричних функцій….............................................................23

Тест 2.Триногометричні формули додавання та

наслідки з них. Найпростіші тригонометричні

рівняння та нерівності……………………………………………..…29

Тест 3. Тригонометричні рівняння і нерівності………....................34
Тести з геометрії
Тема 1 «Паралельність прямих і площин…………………...............40

Тема 2. «Паралельність прямих і площин у просторі».................... 43
Бібліографія…................................................................................... 47
Тести з алгебри
Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 1. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки
варіант 1

1. Записати дріб у відсотках:

а) 0, 75; б) 1,2 5;

в) 0, 34 ; г) інша відповідь.


 1. Вміст цукру в ягодах 9,6%. Скільки кілограмів цукру в 150 кг таких ягід?

а) 14,4 кг; б) 1,44 кг;

в) 13,6 кг; г) інша відповідь.

3. Скоротити дріб:

а) 2; б) ;

в) ; г) інша відповідь.

4. Чому дорівнює значення виразу ( + ) - ?

а) - ; б) 9;

в) ; г) інша відповідь.

5. Ціну на деякий товар спочатку знизили на 10%, а потім ще на 25%, а через деякий час підвищили на 20%. Як змінилася початкова ціна товару?

а) зменшилася на 15% б) зменшилася на 19 %;

в) збільшилася на 10%; г) інша відповідь.

6. Знайти відсоток вмісту солі в розчині, якщо в 400 г розчину міститься 48 г солі?

а) 12%; б) 16 %;

в) 8 % ; г) інша відповідь.

7. Знайти значення виразу :

а) 3; б) ;

в) 9; г) інша відповідь.

8. Знайти значення виразу

а) 0; б) 4;

в)2; г) інша відповідь.
Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 1. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.
ІІ варіант
1. Записати дріб 0,005 у відсотках:

а) 0, 5; б) 5;

в) 0, 05 ; г) інша відповідь.

2.Вміст цукру в ягодах 9,6%. Скільки кілограмів цукру в 300 кг таких ягід?

а) 28,8 кг; б) 2,88 кг;

в) 27,2 кг; г) інша відповідь.

3. Скоротити дріб:

а) 4; б) 2;

в) ; г) інша відповідь.

4. Чому дорівнює значення виразу ?

а) а - 8; б) ;

в) ; г) інша відповідь.

5. Ціна товару підвищилася з 600 грн. до 624 грн. На скільки відсотків відбулося підвищення ціни товару?

а) на 40 % б) на 4 %;

в) на 0,4 %; г) інша відповідь.

6. Ціну на товар знизили на 10 % і він став коштувати 324 грн. Якою була початкова ціна товару?

а) 360 грн.; б) 3240 грн.;

в) 450 грн.; г) інша відповідь.

7. Знайти значення виразу :

а) -1; б) 1;

в) -2 ; г) інша відповідь.
8. Знайти значення виразу :

а) 0; б) 6;

в) 7; г) інша відповідь.

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 1. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.
ІІІ варіант
1. Записати дріб 0,0276 у відсотках:

а) 2,76; б) 0,276;

в) 27,6 ; г) інша відповідь.
2. Вміст цукру в ягодах 9,6%. Скільки кілограмів цукру в 450 кг таких ягід?

а) 43,2 кг; б) 4,32 кг;

в) 40,8 кг; г) інша відповідь.

3. Скоротити дріб:

а) ; б) 2;

в) ; г) інша відповідь.

4. Чому дорівнює значення виразу ?

а) 5 - ; б)

в) b - 23; г) інша відповідь.

5. Який відсоток вмісту хрому в чавуні, якщо200 кг чавуну містять

14 кг хрому?

а) 6 % ; б) 7 % ;

в) 8 % ; г) інша відповідь.

6. В автопарку 20 % автобусів білого кольору, а 1/9 автобусів – жовтого. Скільки автобусів у автопарку, якщо їх більше за 50,

але менше від 100?

а) 90 б) 45

в) 88 г) інша відповідь.

7. Знайти значення виразу :

а) -1; б) 1;

в) 2 ; г) інша відповідь.
8. Знайти значення виразу :

а) 0; б) 6;

в) 8; г) інша відповідь.

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки

Тест 1. Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.
ІV варіант
1. Записати дріб 2,927 у відсотках:

а) 292,7; б) 29,27;

в) 0,02927 ; г) інша відповідь.
2.Вміст цукру в ягодах 9,6%. Скільки кілограмів цукру в 600 кг таких ягід?

а) 57,6 кг; б) 5,76 кг;

в) 48,8 кг; г) інша відповідь.

3. Скоротити дріб:

а) ; б) 2;

в) 3; г) інша відповідь.

4. Чому дорівнює значення виразу ?

а) ; б)

в) ; г) інша відповідь.

5. Знайти відсоток вмісту срібла в сплаві, якщо в 300 г сплаву міститься 63 г срібла?

а) 14 % ; б) 21 % ;

в) 7 % ; г) інша відповідь.

6. Число b становить 40 % від числа с, а число f – 40 % від числа b. Скільки відсотків від числа с становить число f?

а) 16 % ; б) 4 % ;

в) 20 % ; г) інша відповідь.

7. Знайти значення виразу :
а) -1; б) 2 ;

в) 1; г) інша відповідь.

8. Знайти значення виразу:
а) 0; б) 6;

в) 10; г) інша відповідь.

Відповіді до тесту №1

ВаріантЗавдання123456781-4ААВББААБТема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 2. Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи задання функцій. Графік функцій. Монотонність, парність і непарність функцій.

Неперервність функцій.
1 варіант1. Обчислити значення функції f (х) = в точці х0 =

а) 25 ; б) 1 ;

в) 0 ; г) інша відповідь.

2. Знайти область визначення функції у =

а) [8; + ); б) (- ;8);

в) (8; + ); г) інша відповідь.


 1. Яка з наведених функцій парна?

а) у = х3; б) у = х4;

в) у = ; г) у = х - 5;


 1. На якому проміжку функція у =- х2 + 4х - 3 набуває додатніх значень,

а) [1;3]; б) (0; 1);

в) (1; 3); г) інша відповідь.

5. При яких значеннях х функція у = невизначена?

а) 0 ; б) 0; 2 ;

в) 2 ; г) інша відповідь.


 1. Визначити проміжки зростання функції у = -х2+2х+4

а) (- ; 1]; б) (- ; 5];

в) (0; 5); г) інша відповідь. 1. Знайти координати точок перетину графіків функцій

у = х+2 , у = не виконуючи побудови

а) (2; 4) ; б) (-4; -2) ;

в) (2; 4) ; (-4;-2); г) інша відповідь.


 1. Знайдіть область визначення функції у = +

а) (-6; 2); б) [-6; 2);

в) (-6; ); г) інша відповідь.


Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки

Тест 2. Числові функції. Область визначення і множина значень.

Способи задання функцій. Графік функцій.

Монотонність, парність і непарність функцій.

Неперервність функцій.
ІІ варіант

1. Обчислити значення функції f (х) = в точці х0 =

а) 36 ; б) 1 ;

в) 0 ; г) інша відповідь.

2. Знайти область визначення функції у =

а) (-9; + ); б) (-9; 9);

в) [-9; + ); г) інша відповідь.
3. Яка з наведених функцій парна?

а) х-2; б) х2+х4;

в) ; г) у = х - 5;
4. На якому проміжку функція у =- х2 + 2х + 3; набуває додатніх значень,

а) [-1;3]; б) (0; 4);

в) (-1; 3); г) інша відповідь.

5. При яких значеннях х функція у = невизначена?

а) 0 ; б) 0; 3 ;

в) 3 ; г) інша відповідь.

6. Визначити проміжки спадання функції у = х2- 6х+5

а) (- ; 3]; б) ( 1; 3);

в) (- ; -4); г) інша відповідь.

7. Знайти координати точок перетину графіків функцій у = х+3,

у = не виконуючи побудови

а) (0; 3), (-3; 0); б) (-4; 3) ;

в) (1; 4) ; (-4; -1) г) інша відповідь.

8. Знайдіть область визначення функції у =

а) (-1; 5); б) (-1; );

в) [-1; 5); г) інша відповідь.

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 2. Числові функції. Область визначення і множина значень.

Способи задання функцій. Графік функцій.

Монотонність, парність і непарність функцій.

Неперервність функцій.
ІІІ варіант
1. Обчислити значення функції у = в точці х0 =

а) 64; б) 1;

в) 0; г) інша відповідь.

2. Знайти область визначення функції у =

а) (-5; 5); б) [-5; 5];

в) R; г) інша відповідь.

 1. Яка з наведених функцій парна?

а) х2 х; б) х6 + х4;

в) ; г) інша відповідь.

 1. На якому проміжку функція у = -х2-2х+3 набуває додатніх значень,

а) [-3; 1]; б) (0; 4);

в) (-3; 1); г) інша відповідь.

 1. При яких значеннях х функція у = невизначена ?

а) 0; б) 0; 3;

в) 3; г) інша відповідь.

 1. На якому проміжку функція у = -х2-2х-3 спадна?

а) [-1; 1]; б) (-1; 1);

в) (4; + ); г) інша відповідь.

 1. Знайти координати точок перетину графіків функцій у = х2,

у = 6х 8, не виконуючи побудови

а) (-2; 4), (-4; 16); б) (2; 4), (-4; 16);

в) (2; 4); г) інша відповідь.

8. Знайдіть область визначення функції у =

а) (- ; -9) U (1;2) U (2; ); б) (- ; -9) U (1; );

в) (- ; -9] U [1; 2) U (2; ); г) (- ; -9] U [1; ).


Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки
Тест 2. Числові функції. Область визначення і множина значень.

Способи задання функцій. Графік функцій.

Монотонність, парність і непарність функцій.

Неперервність функцій.
ІV варіант
1. Обчислити значення функції у = в точці х0 =

а) 16; б) 1;

в) 0; г) інша відповідь.

2. Знайти область визначення функції у =

а) [-16; 16]; б) (-16; 16);

в) (- ; 16]; г) інша відповідь.

 1. Яка з наведених функцій парна ?

а) х2 + х + 3; б) х2 + 6;

в) + х2; г) інша відповідь.

 1. На якому проміжку функція у = 3+2х - х2 набуває додатніх значень?

а) [-1; 3]; б) (0; 4);

в) (-1; 3); г) інша відповідь.

 1. При яких значеннях х функція у = невизначена ?

а) 0; б) 0; ;

в) ; г) інша відповідь.


 1. На якому проміжку функція у = -х2+4х-3 зростає?

а) (- ; 2]; б) (- ; 1);

в) (1; 3); г) інша відповідь.


 1. Знайти координати точок перетину графіків функцій х2 + у2 = 4, у = 2 - х не виконуючи побудови

а) (2; 2); б) (4;0), (0; 4);

в) (2; 0), (0; 2); г) інша відповідь.
8. Знайдіть область визначення функції у =

а) (3; 6); б) [3;6];

в) (3; 6]; г) [0; 6].

Відповіді до тесту №2

ВаріантЗавдання123456781-4АВБВБАВБ

  1   2   3   4

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ Тема. Об’єкти сторінки та їхні властивості Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із призначенням текстових процесорів, способами запуску процесора MS WORD, елементами віконного інтерфейсу...
Практичне обчислення границі функції
Мета: закріпити навички та вміння учнів знаходити границю функції; створюючи проблемну ситуацію, спонукати учнів, як суб’єктів навчання,...
Функції та їх графіки Лінійна функція
Наприклад, задано функцію y = 2x + Розглянемо частинні випадки побудови графіків цієї функції: Побудувати графік функції y = bx –...
Урок №64 Тема. Лінійна функція, її графік та властивості
Мета: ознайомити учнів із означенням лінійної функції та сформувати знання про графік та властивості лінійної функції; виробити первинні...
УРОК №17 Тема уроку
Тема уроку. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції
Контрольна робота за темою «Властивості функції»
Побудувати графік функції, знайти нулі функції, проміжки зростання чи спадання, проміжки знакосталості: (2 б.)
А-10 ТО-1 з теми «Тригонометричні функції та їх властивості» Варіант 1
Побудувати графік функції y = sin2x. Вказати проміжки зростання та проміжки спадання цієї функції
УРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Застосування методів математичного аналізу ВІВТОРОК ДОТИЧНА ДО ГРАФІКА...
Приклад. Скласти рівняння прямої, перпендикулярної до дотич­ної до графіка функції у = 2х2 – 6х + 3, що проходить через точку М(1;...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка