МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


НазваМАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сторінка5/9
Дата08.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Конкурентні стратегії (Ф. Котлер)

  1. Стратегія лідера. (Підприємство, яке займає домінуючі позиції на ринках.) В основі стратегії — захист своїх позицій на ринку.  1. Стратегії претендентів на лідерство (підприємств, які займають другі чи треті місця в галузі). В основі стратегії — атака на позиції лідера.  1. Стратегія прямуючих за лідером. Ґрунтується на співпраці з лідерами ринку та поведінці, яка мала б викликати негативну реакцію конкурентів. Як правило, такі підприємства намагаються копіювати поведінку лідера.  1. Стратегія спеціаліста. Її головна ідея — концентрація уваги (спеціалізація) підприємства на одній чи кількох нішах ринку, які не є цікавими для великих підприємств чи фірм. Розрізняють спеціалізацію на групах кінцевих споживачів, вертикалі (на якійсь стадії технологічного процесу виробництва), залежно від розмірів споживання продукції якоюсь групою споживачів, географічну, продуктову тощо.


Класифікація маркетингових стратегій за Р. Майлзом та П. Сноу (США)

  1. Стратегія підприємств-захисників — надання споживачам відносно стабільного набору продуктів (послуг) на існуючих добре вивчених і стабільних ринках; намагання бути кращими у своїй сфері діяльності. Для таких фірм характерне повільне зростання, жорсткий внутрішній контроль, орієнтація на збільшення продуктивності, зменшення собівартості.

2. Стратегія фірм-дослідників — пошук нових продуктів і ринкових можливостей. Для таких фірм характерний підприємницький, новаторський стиль роботи, відстежування і реагування на широкий спектр різноманітних сигналів з навколишнього середовища.

3. Стратегія фірм-аналізаторів — збалансоване поєднання стратегій фірм-захисників і дослідників. Такі фірми намагаються зберегти баланс ринків та продуктів, які є стабільними з погляду віддачі, що може бути використане для інших продуктів чи ринків.

4. Стратегія реагуючих фірм — реакція на окремі події в бізнес-середовищі; відсутність визначеної лінії поведінки.
Класифікація і характеристики підприємницьких стратегій за П.Друкером

1. «Уриваюся першим і наношу масований удар». Націлює підприємця на створення абсолютно нових, таких, що раніше не існували, ринків чи процесів, на постановку амбіційних цілей і завдяки цьому захоплення стійких домінуючих позицій. Стратегією передбачається проведення попереднього детального аналізу, визначення єдиної, чітко окресленої мети, на якій будуть концентруватися всі зусилля значних і постійних інвестицій, що мають забезпечити втримання позиції лідерства, постійного пошуку нових споживачів і галузей використання товару, своєчасного елімінування морально застарілих марок, поступового зниження цін. Ця стратегія найризикованіша серед інших. Однак її успішне використання може принести колосальні результати.

2. «Нападати швидко і зненацька», у тому числі: а) стратегія творчої імітації; б) стратегія підприємницького дзюдо. Стратегія творчої імітації базується на роботі підприємця з нововведеннями, які вже пропонувалися ринку іншими, але не були доведені до рівня, достатнього для комерційної реалізації, або не розкрили свого потенціалу. По суті, це вдосконалення і розміщення на ринку нововведень, які були запропоновані раніше іншими. Ця стратегія значно менше ризикована, ніж попередня, оскільки тут мова йде про пропозицію товарів, які вже знайшли своїх споживачів. Використання стратегії творчої імітації потребує швидко зростаючих ринків, чіткого визначення перспективних нововведень. Вона найпридатніша для масштабної і важливої продукції, процесів чи послуг. Стратегія підприємницького дзюдо — це уникнення звичок, пошук оригінальних рішень стосовно продуктів чи ринків. Стратегія підприємницького дзюдо спрямована, в основному, на захоплення плацдармів, які не зайняті або погано захищені лідером.

3. Стратегія «економічних ніш». Її мета — досягнення монопольної позиції на невеликій частині ринку, уникнення небажаної реакції конкурентів. Існують такі три види стратегії екологічних ніш.

А) Стратегія «застави»: Використовується в маркетингу товарів, які є важливою ланкою (частиною) якогось технологічного процесу, але ринок яких незначний, «нецікавий» для великих підприємств.

Б) Спеціалізована кваліфікація: Використовується невеликими підприємствами, які спеціалізуються як товаровиробники і постачальники комплектуючих деталей чи виробів для великих, як правило, машинобудівних підприємств.

В) Спеціалізований ринок: Використовується підприємствами, які спеціалізуються на групі споживачів. Недостатньо великого розміру, щоб привернути увагу лідерів ринку.

4. Стратегія можливих цінностей і характеристик. Націлена на те, щоб перетворити існуючі продукти чи послуги в щось нове, наділити їх новими властивостями. Вона змінює їх корисність, цінність, економічні характеристики. Усі різновиди цієї стратегії «створюють» нового споживача.

А) Стратегія створення споживчої корисності: Орієнтує на модифікацію існуючого товару чи послуги з метою найкращого забезпечення потреб споживачів відповідно до їх власного розуміння своїх проблем.

Б) Стратегія ціноутворення: Передбачає формування ціни не на конкретний фізичний продукт, який пропонується для продажу, а на ту послугу, яку він надає споживачеві.

В) Стратегія реальних можливостей споживача: Ураховує те, що споживач діє розумно і раціонально, виходячи із власних можливостей (купівельної спроможності, кваліфікації тощо). Звідси, товари чи послуги, які пропонуються ринку, мають бути пристосовані до реальних можливостей споживачів.

Г) Стратегія «цінностей» для споживача: Пропонування споживачеві не продукту, а цінності, яку він собою являє.

Самоперевірка знань:

Завдання 1. Указати, до яких із наведених альтернативних стратегій маркетингу належать ці характеристики:

№ з/п

Стратегія

Характеристики


1

Стратегія лідерс­тва за рахунок економії витрат

А

Потребує глибоких маркетингових досліджень, прогресивних технологій, великих інвестицій, використання конкурентних переваг

2

Стратегія
диференціації

Б

Потребує підвищення продуктивності праці, наявності додаткових виробничих потужностей, резервних збутових сил, достатньої місткості ринку

3

Стратегія
спеціалізації

В

Потребує широких маркетингових досліджень, можлива на гетерогенному ринку
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка