Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»


Скачати 341.83 Kb.
НазваКерівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Сторінка1/3
Дата19.04.2013
Розмір341.83 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Інформатика > Керівництво
  1   2   3
Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

1. Менеджмент – це:

 1. управління;

 2. управління людьми;

 3. керівництво людьми.

2. Чи є тотожними поняття «менеджмент» та « управління»:

 1. так;

 2. ні.

3. Чи є правильним визначення « Менеджмент - це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки інших людей»:

 1. так;

 2. ні.

4. Значення менеджменту полягає у:

 1. забезпеченні існування фірми на ринку;

 2. створенні нових ринків для фірми;

 3. глибокому аналізі діяльності фірми;

 4. усі відповіді вірні.

5. Основними етапами розвитку менеджменту є:

 1. домонополістичний;

 2. поведінковий;

 3. раціональний.

6. Для якого етапу розвитку менеджменту характерним було: підвищена роль лідера, використання адміністративно-командних важелів:

 1. наукове управління підприємством;

 2. сучасний етап;

 3. домонополістичний етап.

7. Представниками якого етапу є Фредерік Тейлор та сім’я Гілбрейтів:

 1. рух за гуманні стосунки;

 2. адміністративно-бюрократичний підхід;

 3. наукове управління підприємством.

8. Кого вважають «батьком менеджменту»:

 1. Фредеріка Тейлора;

 2. Анрі Файоля;

 3. Елтона Мейо.

9. На якому етапі розвитку менеджменту було сформульовано універсальні принципи управління:

 1. рух за гуманні стосунки;

 2. адміністративно-бюрократичний підхід;

 3. наукове управління підприємством.

10. Який з етапів розвитку менеджменту відомий «хотсорнським ефектом»:

 1. рух за гуманні стосунки;

 2. адміністративно-бюрократичний підхід;

 3. наукове управління підприємством.

11. На якому етапі розвитку менеджменту було виявлено залежність результатів праці від психофізіологічних умов та її мотиваційних характеристик:

 1. рух за гуманні стосунки;

 2. адміністративно-бюрократичний підхід;

 3. наукове управління підприємством.

12. На якому етапі розвитку менеджменту науковцями було запропоновано встановлення норм праці і прогресивної винагороди за їх перевиконання:

 1. рух за гуманні стосунки;

 2. адміністративно-бюрократичний підхід;

 3. наукове управління підприємством.

13. Основними ключовими моментами сучасного менеджменту є наступні положення:

 1. застосування системного підходу;

 2. застосування економічного підходу;

 3. застосування предметного підходу.

14. Менеджмент – це:

 1. цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або структуру;

 2. управління людьми;

 3. управління;

 4. роль, яку виконують керівники вищого рівня управління.

15. Відмінність між поняттями «менеджмент» та «управління» полягає у такому:

 1. управління – це складова менеджменту;

 2. менеджмент – це складова управління;

 3. поняття «менеджмент» та «управління» є тотожними.

Менеджер як професійний керівник організації

16. Менеджером не є:

 1. засновник підприємства;

 2. управлінець;

 3. керівник служби;

17. Хто такий підприємець?

 1. керівник фірми;

 2. засновник (власник) підприємства;

 3. директор підприємства.

18. Термін менеджер може вживатися стосовно:

 1. адміністратора;

 2. працівника планово-економічного відділу;

 3. працівника відділу кадрів.

19. Менеджерів в організації відносять до різних рівнів управління в залежності від:

 1. повноважень і відповідальності менеджера;

 2. рівня заробітної плати;

 3. напрямку діяльності в організації.

20. Менеджерів в організації відносять до різних сфер менеджменту в залежності від:

 1. повноважень і відповідальності менеджера;

 2. рівня заробітної плати;

 3. напрямку діяльності в організації.

21. Виконавчий директор, президент, віце-президент – це посади менеджерів:

 1. адміністративного рівня управління;

 2. інституційного рівня управління;

 3. технологічного рівня управління.

22. Діяльність операційних менеджерів в організації пов’язана з:

 1. найманням та підвищенням кваліфікації праці прцівників;

 2. створенням та керуванням виробничими системами;

 3. фінансовиси ресурсами організації;

 4. розробкою нових продуктів просуванням товарів на ринок та їх реалізацією.

23. Діяльність менеджерів з персоналу в організації пов’язана з:

 1. найманням та підвищенням кваліфікації праці працівників;

 2. створенням та керуванням виробничими системами;

 3. фінансовиси ресурсами організації;

 4. розробкою нових продуктів просуванням товарів на ринок та їх реалізацією.

24. Діяльність менеджерів з маркетингу в організації пов’язана з:

 1. найманням та підвищенням кваліфікації праці прцівників;

 2. створенням та керуванням виробничими системами;

 3. фінансовиси ресурсами організації;

 4. розробкою нових продуктів просуванням товарів на ринок та їх реалізацією.

25. Діяльність фінансових менеджерів в організації пов’язана з:

 1. найманням та підвищенням кваліфікації праці прцівників;

 2. створенням та керуванням виробничими системами;

 3. фінансовиси ресурсами організації;

 4. розробкою нових продуктів просуванням товарів на ринок та їх реалізацією.

26. Діяльність адміністративних менеджерів в організації пов’язана з:

 1. найманням та підвищенням кваліфікації праці прцівників;

 2. створенням та керуванням виробничими системами;

 3. вони повинні бути обізнані з усіма функційними сферами менеджменту, а не спеціалізуватися у якійсь одній галузі;

 4. розробкою нових продуктів просуванням товарів на ринок та їх реалізацією.

Організації в менеджменті

27. Загальні риси організацій:

 1. наявність ресурсів;

 2. необхідність управління;

 3. здійснення певних видів діяльності;

 4. усі відповіді вірні.

28. За способом та метою утворення організації бувають:

 1. прості та складні;

 2. механістичні та органістичні;

 3. юридичні та неюридичні;

 4. формальні та неформальні.

29. За характером адаптації до змін:

 1. прості та складні;

 2. механістичні та органістичні;

 3. юридичні та неюридичні;

 4. формальні та неформальні.

30. За кількістю цілей:

 1. прості та складні;

 2. механістичні та органістичні;

 3. юридичні та неюридичні;

 4. формальні та неформальні.

31. За юридичним статусом:

 1. прості та складні;

 2. механістичні та органістичні;

 3. юридичні та неюридичні;

 4. формальні та неформальні.

32. Консалтингові фірми:

 1. здійснюють операцій з купівлі-продажу товарів

 2. займаються розробкою і впровадженням новітніх технічних вдосконалень, технологічних нововведень

 3. займаються консультуванням з юридичних, фінансових, економічних питань, в тому числі у різних галузях господарського права, митного законодавства та ін.;

 4. здійснюють незалежні перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності, постановку та ведення бухгал­терського обліку.

33. Інжинірингові фірми:

 1. здійснюють операцій з купівлі-продажу товарів

 2. займаються розробкою і впровадженням новітніх технічних вдосконалень, технологічних нововведень

 3. займаються консультуванням з юридичних, фінансових, економічних питань, в тому числі у різних галузях господарського права, митного законодавства та ін.;

 4. здійснюють незалежні перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності, постановку та ведення бухгал­терського обліку.

34. Комерційні фірми:

 1. здійснюють операцій з купівлі-продажу товарів

 2. займаються розробкою і впровадженням новітніх технічних вдосконалень, технологічних нововведень

 3. займаються консультуванням з юридичних, фінансових, економічних питань, в тому числі у різних галузях господарського права, митного законодавства та ін.;

 4. здійснюють незалежні перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності, постановку та ведення бухгал­терського обліку.

35. Аудиторські фірми :

 1. здійснюють операцій з купівлі-продажу товарів

 2. займаються розробкою і впровадженням новітніх технічних вдосконалень, технологічних нововведень

 3. займаються консультуванням з юридичних, фінансових, економічних питань, в тому числі у різних галузях господарського права, митного законодавства та ін.;

 4. здійснюють незалежні перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності, постановку та ведення бухгал­терського обліку.

36. Організація як відкрита система складається з таких складових як:

 1. вхід та вихід;

 2. керуюча та керована системи;

 3. обидві відповіді вірні.

37. Механістичні організації характеризуються:

 1. спонтанним виникненням;

 2. динамічністю;

 3. негнучкою організаційною структурою управління.

38. Відмінності між формальними і неформальними організаціями полягають:

 1. у виконуваних працівниками функціях;

 2. у способах реєстрації;

 3. у чисельності працівників.

Середовище функціонування організації

39. До факторів зовнішнього середовища непрямої дії належать:

 1. конкуренти та постачальники;

 2. партії та профспілкові організації;

 3. соціально-культурні обставини;

 4. державні органи влади.

40. До факторів внутрішнього середовища організації належать:

 1. технологія виробництва;

 2. Конституційний суд України;

 3. працівники організацій-сусідів.

41. До складу внутрішнього середовища організації належать:

 1. здібності, кваліфікація, обдарованість працівників;

 2. Верховна Рада України;

 3. організації, розташовані з нею на одних площах;

42. До факторів зовнішнього середовища організації належить:

 1. менталітет населення країни;

 2. працівники відділу кадрів організації;

 3. профспілкова організація на підприємстві;

43. Технологія – це:

 1. кінцевий або очікуваний стан організації;

 2. фактор непрямої дії;

 3. спосіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

 4. дії, які слід виконувати у конкретній ситуації.

44. Ціль – це:

 1. кінцевий або очікуваний стан організації;

 2. фактор непрямої дії;

 3. спосіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

 4. дії, які слід виконувати у конкретній ситуації.

45. Завдання – це:

 1. кінцевий або очікуваний стан організації;

 2. фактор непрямої дії;

 3. спосіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

 4. дії, які слід виконувати у конкретній ситуації.

46. Структура –це:

 1. кінцевий або очікуваний стан організації;

 2. логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей;

 3. спосіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

 4. дії, які слід виконувати у конкретній ситуації.

47. Фактори зовнішнього середовища організації поділяють на фактори:

 1. прогресивного і регресивного впливу;

 2. макроекономічні та мікроекономічні;

 3. прямої і непрямої дії;

 4. пропорційної і непропорційної дії.

48. До факторів зовнішнього середовища організації прямої дії належать:

  1. міжнародні події;

  2. конкуренти;

  3. стан економіки;

49. Факторами внутрішнього середовища організації є:

 1. працівники фірми-конкурента;

 2. організаційна структура підприємтва;

 3. соціально-культурні обставини в країні;

Методи менеджменту

50. До економічних методів менеджменту відносять:

 1. планування;

 2. статут;

 3. керівництво.

51. До соціально-психологічних методів менеджменту належить:

 1. план кар’єри;

 2. керівництво;

 3. установчий договір;

 4. інструкції з експлуатації обладнання.

52. Методи менеджменут-це:

 1. виготовлення нової продукції;

 2. мотивування;

 3. способи та прийоми впливу на бригаду працівників

 4. побудова організаційної структури управління.

53. До методів менеджменту належать:

 1. інструкції з експлуатації обладнання;

 2. формування варіантів стратегії;

 3. переговори з інвестором.

54. Бюджет – це:

 1. метод менеджменту;

 2. один з етапів планування;

 3. функція менеджменту;

 4. різновид витрат.

55. Методи менеджменту – це:

 1. план діяльності відділу;

 2. потреба у сировині та матеріалах;

 3. передача відповідальності;

 4. політичні дії.

56. Які методи менеджменту відіграють потрійну роль ( мають власні способи впливу, узаконюють вплив інших методів менеджменту, виступають засобом оптимізації управлінських рішень):

 1. економічні;

 2. соціально-псиологічні;

 3. організаційно-розпорядчі.

57. Методами менеджменту є:

 1. повноваження;

 2. постачання сировини;

 3. наказ про звільнення працівника.

58. Методи менеджменту – це:

 1. мотивування;

 2. маркетингове дослідження ринку;

 3. положення про преміювання працівників.

59. До економічних методів менеджменту належать:

 1. технологічна карта;

 2. бюжет;

 3. посадові інструкції;

 4. соціальний план.

60. Способи та прийоми впливу на працівників з метою виконання визначених завдань – це:

 1. принципи менеджменту;

 2. завдання менеджменту

 3. функції меенджменту;

 4. методи менеджменту.

61. До організаційно-розпорядчих методів менеджменту відносять:

 1. податковий план;

 2. план покращення умов праці;

 3. статут підприємства.

62. За характером впливу методи менеджменту класифікують на:

 1. матеріального, владного і морального впливу;

 2. прямого і непрямого впливу;

 3. економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

 4. якісні та кількісні.

63. За напрямком впливу методи менеджменту класифікують на:

 1. матеріального, владного і морального впливу;

 2. прямого і непрямого впливу;

 3. економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

 4. якісні та кількісні.

64. За способом врахування інтересів працівників методи менеджменту класифікують на:

 1. матеріального, владного і морального впливу;

 2. прямого і непрямого впливу;

 3. економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

 4. якісні та кількісні.

65. За формою впливу методи менеджменту класифікують на:

 1. матеріального і морального впливу;

 2. прямого і непрямого впливу;

 3. економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

 4. якісні та кількісні.

66. Накази, розпорядження, вказівки відносять до:

 1. кількісних методів прямого впливу;

 2. якісних методів владного впливу;

 3. соціально-психологічних методів.

67. Економічні стимули відносять до:

 1. якісних методів прямого впливу;

 2. кількісних методів матеріального впливу;

 3. методами непрямого морального впливу.

68. Калькуляції, кошториси, бюджет відносять до:

 1. кількісних методів владного впливу;

 2. якісних методів непрямого впливу;

 3. економічних методів.

69. Моральні стимули відносять до:

 1. методів організаційно-розпорядчого впливу;

 2. якісних методів непрямого впливу;

 3. кількісних методів морального впливу.

70. До соціально-психологічних методів менеджменту належить:

 1. процес нарахування заробітної плати працівникам;

 2. процес розподлу повноважень між керівниками;

 3. план покращення умов праці.
  1   2   3

Схожі:

Так що означає таке поняття, як торгівля людьми?
На сьогодні в нашій державі, як і загалом в усіх державах світу актуальним є злочин, який має багато назв – «біле рабство», «торгівля...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
Керівництво поняття більш широке ніж управління. Управління є адміністративною...
Керівництво – поняття більш широке ніж управління. Управління є адміністративною функцією і передбачає реалізацію загальних функцій...
2. Поняття та склад фінансової системи України
Загальна характеристика державних органів, що здійснюють керівництво фінансовою діяльністю
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Тема Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту...
Нноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Інноваційний...
Ризик менеджмент у міжнародному бізнесі ”, 3 курс М. Б
Поняття та категорії економічної ризикології : невизначеність, ризикова аверсія,, експонованість до ризику
Екзамен "МЕНЕДЖМЕНТ"
Поняття контролю та його місце в системі управління промисловим підприємством. Принципи та цілі функції контролювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка