«Культура мовлення» Кривий Ріг


Назва«Культура мовлення» Кривий Ріг
Сторінка2/5
Дата28.10.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5

Хрещений – хресний

Хрещений – той, кого хрестили або хто хрестив: хрещені батьки, хрещена мати.

Хресний – тяжка життєва дорога: хресний шлях пройшов.

Відносини – взаємини – стосунки – відношення

Відносини, стосунки, взаємини – на означення стосунків між людьми: відносини між батьками, взаємини між дітьми, приятельські стосунки. Відносини – у словосполученнях переважно суспільного, економічного та політичного характеру: виробничі в., класові в., міжнародні в.

Відношення – виражають зв’язки тільки між предмета-ми, явищами: пропорційне відношення між величинами.

Вибирати – обирати

Вибирати – мова йде про напрям, матеріал, якусь річ, може бути синонімом до «витягати, діставати»: кукіль з пшениці вибирати, вибирала камінці з черевиків.

Обирати – з-поміж когось (чогось) кращого: обирати депутатів, наречену, спеціальність, улюблене місце тощо.

Криз – криза

Криз - раптове погіршення стану хворого: гіпертонічний криз, віковий к. Криза - загострення становища, різка зміна звичайного стану речей: екологічна к., фінансова к., урядова к.

Дипломат – дипломант – дипломник

Дипломат – службова особа, яка має урядові повноважен-ня для зносин з іншими державами. Дипломант – особа, відзна-чена дипломом за успіхи в якій-небудь галузі. Дипломник – сту-дент, який працює над дипломною роботою, диплом. проектом.

Мимохідь - мимохіть

(Мимохідь – проходячи повз кого-небудь; мимохіть – мимоволі, несамохіть)


 1. Вправи на виявлення русизмів і російських кальок:

Тепер підписку (передплату) на газети, журнали можна зробити в любому (будь-якому) поштовому відділенні.

Керівництво нашого підприємства рахує (вважає), що ваша фірма невчасно розраховується за пред’явлені (надані, отримані) послуги.

Другими словами (отже), з таким фінансуванням ми не зможемо як слід кормити (годувати) дітей.

Покорміть (нагодуйте) дітей і вложіть (вкладайте) їх спати. Поговоримо один на один (сам на сам).

Не мішайте (не заважайте) виступаючому! На тій неділі (наступного тижня) попрацюємо в округах.

Прилад надійний у роботі, єдиний його недостаток (недолік) – непривабливий дизайн.

Увесь цьогорічний урожай пішов під заклад на пальне, за комбайн «Джон Дір» та запчастини до нього.

Не дивлячись на круглодобове чергування, розкрадання все ж трапляються.

Буду відноситись (ставитися) до цих пропозицій з небезпекою (із застереженням).

На урочистому вечорі його поведінка була нетактичною (нетактовною).

Висловлені пропозиції представляють (становлять) інтерес для підприємства.

Розділ 2.

Орфоепічні норми. Орфоепічні помилки
Завдання для практичної роботи


 1. Прослухати й проаналізувати щодо відповідності орфоепічним нормам вимову слів:

[гараш], [зозул′а], [весна], [загатка], [борот′ба], [джем], [дивишс′а], [вивчит′с′а], [стежц′і], [т′ітчин], [вир′ісши], [нев′істчин], [безжурн′і].

 1. Позначити в словах наголоси:

Бородавка, бюрократія, веретено, вибоїна, видобуток, вимова, випадок, вишиваний, вірші, вітчим, гетьманський, горихвістка, грушевий, допізна, допоміжний, дочка, донька, живопис, забавка, загадка, замолоду, засуха, іконопис, каталог, кілометр, клітковина, колесо, комбайнер, корогва, коромисло, котрий, кропива, кухонний, лапки, локшина, набожний, навпіл, ненавидіти, обруч, ознака, олень, осока, параліч, первоцвіт, перелік, подруга, показ, помилка, порядковий, постаріти, призов, ремісник, решето, росяний, русло, середина, спина, старіти, столяр, тигровий, трійня, усмішка, фартух, феномен, циган, черговий, читання, чорнозем, чорнослив, шовковий, щілина, юродивий, ялинковий.

 1. Знайти порушення законів милозвучності української мови, виправити їх:

• Живемо у Одесі, оселились в Києві, оселилися у Ужгороді, зайшов в вагон, робітники і інженери, наука і освіта, дерева і кущі, прийшов й запитав, в кімнаті у Оксани, Степан й Галина, троянди і айстри, вовк й ягня.

• В своїй хаті й стіни помагають. Й баран буцне, як заче- пиш. У усякої троянди свої колючки. І удень з каганцем його не знайдеш. Мліє степ в малинових променях передвечірнього сонця. Поспіли груші і яблука на Спаса. Малина і ожина одійшли давно.

 1. Виписати слова із звуком [г]:

Аґрус, агат, агонія, алегорія, галактика, ґанок, ґатунок, гастрит, гігант, ґринджоли, ґречний, грати, ґрати, дзиґа, горгона, Євген, ґудзик, персона ґрата, ґуля, ґедзь, ґніт, гніт, ґрунт, поліглот.

 1. З поданих варіантів запису слів у фонетичній транскрипції вкажіть ті, в яких усі слова записані правильно:

А. 1. [стежен′а], [приходит′ся], [дзиґа].

2. [зтежен′а], [приходит′с′а], [дзиґа].

3. [зтежен′׃а], [приходиц′׃а], [дзиґа].

4. [стежен′׃а], [приходиц′׃′а], [дзиґа].

5. [стежен′а], [приходиц′а], [дзиґа].
Б. 1. [загавишся], [безчест′а], [кв’ітчати].

2. [загавишс′а], [безчес′ц′а], [квітчати].

3. [заґавис׃′а], [бежчес′т′а], [кв’іч׃ати].

4. [заґавис׃′а], [безчес′ц′а], [к’в’іч׃ати].

5. [загавишся], [безчес′т′а], [кв’ітчати].
В. 1. [зс′адут′с′а], [артистці], [розчищенн′а].

2. [с′адут′с′а], [артистці], [розчишенн′а].

3. [с′׃адут′с′а], [артис′ц′і], [розчишчен′׃а].

4. [с′׃адуц׃′а], [артис′ц′і], [рожчишчен׃′а].

5. [зс′адуц׃′а], [артистц′і], [рожчишчен׃′а].

 1. Затранскрибуйте слова:

 1. Безперестанний, якби, непримиренність, нереститься, кидаєшся, щезнення.

 2. Полощешся, непереконливий, відкликаються, безтурботність, ведмеденя, якісність, нігтик.

 3. Безпросвітний, помиляться, положистість, вокзал, ябедництво, зсядеться, хворостняк, радишся.

 4. Дочці, безсмертність, якісність, зсихаються, студентство, принісши, пестливий.

 1. Підкреслити слова з подвійним наголосом:

Алфавіт, байдуже, бородавка, бюрократія, веретено, випадок, високо, вишиваний, військовий, вітчим, гетьманський, горихвістка, грушевий, договір, допізна, допоміжний, дочка, донька, живопис, забавка, завжди, загадка, заголовок, замолоду, засуха, звичай, комбайнер, котрий, кропива, кухонний, локшина, мабуть, набожний, навпіл, наглядач, обруч, ознака, олень, осока, параліч, первоцвіт, перелік, подруга, показ, помилка, порядковий, посеред, розповісти, росяний, русло, середина, сосна, спина, старіти, столяр, тигровий, трійня, усмішка, фартух, фарфор, феномен.


 1. Виразно й орфоепічно правильно прочитати текст уголос:

Вільний, заллятий сонцем Дніпро, він більше. ніж небо, світить своїм простором. Лі-тають по сліпучій гладіні легко-крилі байдарки; гострі, мов щуки, човни заводських спорт-сменів; мчать недавно завезені сюди каное, торохкотять моторки, зблискуючи веслами, їдуть четвірки, вісімки, ритміч-но погойдуються смаглюваті тіла, плавно опускаються весла на воду і знову злітають – червоні, жовті, оранжеві.

О.Гончар «Собор»

[…ŷ′іл′ний зал′׃атий сонцем д′н′іпро, ŷін б’іл′ше, н′іж небо, с′в′ітит′ свойім простором. л′ітайут′ по с′л′іпуч′ій глад′ін′і лехкокрил′і байдарки; гостр′і моŷ шчучки, чоŷни заводз′ких спорцмен′іŷ, мчат′ недавно завезен′і с′уди каное, торохко-т′ат′ моторки, зблискуйучи ŷеслами, йідут′ четв’ірки, ŷіс′імки, ритм’ічно погойду-йуц′׃а смагл′уват′і т′іла, плаŷно опускайуц′׃а ŷесла на ŷоду і знову зл′ітайут′ - червон′і, жоŷт′і, оранжев’і]


Розділ 3.

Граматичні норми. Граматичні помилки
Завдання для практичної роботи


 1. Відредагувати речення з граматичними помилками та вказати, у чому полягає їх суть (помилки в утворенні форм слів, помилки у побудові словосполучень, помилки у структурі речень):

На слідкуючій неділі по телевізору буде продовження цікавого серіалу. (Наступного тижня по телевізору…). Мій тато пішов з роботи за своїм власним бажанням. (…за власним бажанням). Столичні прозаїки, поети, критики познайомились із творчістю криворізьких поетів. (… ознайомились…). Батьківські збори відбудуться у жовтні місяці. (… у жовтні…). Шевченко писав вірші, поеми, повісті, прозу. (Шевченко писав вірші, поеми, повісті.) Регістрація учасників конференції проводиться з 9-ої години. (Реєстрація учасників конференції розпочнеться з 9-ої години.) Калитка жаліє наймитові шматка хліба, який працює на нього. (Калитка жаліє наймитові, який працює на нього, шматка хліба.) Батько був вільний, а мати кріпачкою. (Батько був вільний, а мати - кріпосною.) Кайдашиха бігла по селу й кричала, що мене вбивають. (Кайдашиха бігла по селу й кричала, що її вбивають.)

 1. Скласти діалог з граматичними помилками й запропонувати товаришеві відредагувати його:

- Ми довго йшли, і всі були втомлені, і хтось запропонував відпочити, а перед тим ішов дощ, і ми довго не змогли знайти сухого місця. (Нанизування простих речень)

- Носе (носить), баче бачить), скіки (скільки), зара (зараз)

 1. Вибрати речення з граматичною помилкою й обґрунтувати її суть (помилки в утворенні форм слів, помилки у побудові словосполучень, помилки у структурі речень):

Уже не один космічний корабель був виведений на орбіту з людиною на борту. (Уже не один космічний корабель з людиною на борту був виведений на орбіту.)

Її вражало несумлінне ставлення до роботи своїх подруг. (Її вражало несумлінне ставлення своїх подруг до роботи.)

Давно шукаю сковороду для яєшні і млинців з нержавіючої сталі. (Давно шукаю сковорідку з нержавіючої сталі для приготування яєшні і млинців.)

Розпочато підготовку мисливців для винищення вовків і осіб, які будуть керувати облавою. (Для винищення вовків розпочато підготовку мисливців і осіб, які будуть керувати облавою.)

Треба навчити виготовляти моделі гуртківців. (Треба навчити гуртківців виготовляти моделі.)

Притиснувши руку до дерева, кров зупинилася. (Коли я притиснув руку до дерева, кров зупинилася.)

Вражений Дмитрик її словами, чимдуж поспішив додому. (Вражений її словами, Дмитрик чимдуж поспішив додому.)

На вулиці було чути крики дитячих голосів. (На вулиці було чути дитячі голоси.)

Командарм координував і керував діями піхоти й танків. (Командарм координував дії піхоти і танків та керував ними.)

Перевірка ревізора звітності колгоспу. (Перевірка ревізором колгоспної звітності.)

 1. Прослухати вислови й проаналізувати їх щодо відповідності граматичним нормам (помилки в утворенні форм слів, помилки у побудові словосполучень, помилки у структурі речень):

Дякую вас (дякую вам), по програмі (за програмою), оцінки по історії (з історії), із-за хвороби (через хворобу), при вашій допомозі (з вашою допомогою), добрий по натурі (доброї вдачі), розкажи за брата (про брата), по всіх питаннях (з усіх питань), поділитися про враження (враженням), звертатися на допомогу (за), оволодіння цього матеріалу (цим), думка над тим (про), його звільнили з-за (через) відсутності доказів, наперекір (зальній думці, з. думки).

 1. Знайти складні випадки керування:

Властивий, притаманний (кому? чому?): дням весни, лише йому світ, любов до людей.

Характерний (для кого? для чого?) : для сучасної літератури, для діалектного мовлення, для дитини, для західних країн.

Зазнав (кого? чого?) поразки, несправедливості.

Поділитися (ким? чим?) враженнями, хлібом, таємницею.

Ігнорувати (кого? що?): поради, багатство, хвороби, здоровий спосіб життя, люб’язність.

Запобігати у значенні «заздалегідь відвертати щось неприємне, небажане» (кому? чому?): аваріям, війнам, втратам, помилкам, руйнуванню, лиху. Запобігати у значенні «догоджати комусь, підлещуватися до когось» вживається з прийменником перед: перед ним запобігали.

 1. Редагування речень, у яких допущено помилки в узгодженні та керуванні слів:

Слід потурбуватися за (про) своє здоров’я, опанувати собою (себе). Дмитро знався у (на) публіцистиці. Левко докоряв товариша (товаришеві). Діти часом завдають батькам прикрощі (прикрощів). Щоб не заподіяти лихо (лиха), він змовчав. Успішне навчання грамоті (грамоти) – запорука грамотності. Згідно (з, до) наказом ухвалили рішення. Відповідно (до, з або безприйменникова конструкція) урядової постанови маємо діяти. Перекупщики їздять (селами, по селах). Він поводився стосовно (до, з) обставин. Олена весело сміялася (з, над) товаришів. Тимко знущався (з, над) собаки. Хлопець діяв у відповідності (з, до) настановами.


 1. Редагування речень, у яких допущено помилки в узгодженні присудка з підметом:

Хай на ньому цвітуть (цвіте) росяниста доріжка, і зелені луги, й солов'їні гаї ... (А.Малишко). Радів (раділи) і садок, і поле, і долина... (Л.Глібов). Захоплено вітав (вітали) Крушельницьку Львів і Петербург, Варшава і Відень, Буенос-Айрес і Нью-Йорк (О.Гончар). В її темній глибині відбиваються (відбивається) і ліс, і гори, і село з хатками та садками, і небо безоднє та синє з білими, наче павутиння, хмарками... (Панас Мирний). Якщо присудок займає позицію перед однорідними підметами, що мають форму однини та єднальні відношення, то він найчастіше узгоджується в однині.

• Хмари і крапельки во­ди на латах, пісок на урвищах берегів і туман над річкою набрякли густим червоним мороком (Гр.Тютюнник). Ні Віталій, ні Тоня не пригадують, щоб у ці води заходили судна такого типу... (О.Гончар). За­вод і лан, село і місто злились в єдину пісню чисту (М.Рильський). Присудок, який стоїть після однорідних підметів, що мають форму однини і єднальні відношення, уз­годжується в множині.

Цієї весни нарешті зацвіли вишня і груша, посаджені батьком три роки тому (А.Шкіль). Тунелями потяглися туєва алея, ялівцева алея, що зосталися ще від давнього планування... (О.Гончар). У наведених реченнях паралельної форми однини не може бути: форму множини вимагає синтаксичне оточення, а саме – підрядне речення, яке є спільним для однорідних підметів.

• Спинився - волошка чи не волошка вистромила голівку з-поміж колосочків? (С.Васильченко). Вирветься крик чи іржання та й знову у шумі зіллється (П.Тичина). Ззаду кожної підводи торохкотить відро або задимлений казанок (Григорій Тютюнник). 3 однорідними підметами в однині, що мають розділові відношення, присудок найчастіше узгоджуєть­ся в однині — це визначається самим змістом речення та граматичними ознаками.

Не табір, а струнке біле містечко народжувалося в межигір’ї на очах у здивованих місцевих жителів (О.Гончар). Не поле годує, а нива (Нар. тв.). Не просто розмова, а суперечка була між ними (3 жури.). При­судок при однорідних підметах в однині, які мають протиставні відношення, узгоджується тільки в однині.
1   2   3   4   5

Схожі:

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вул. Отто Брозовського, 83, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086
«Формування естетичної логосфери молодших школярів з вадами мовлення під час корекційно-логопедичних занять». Запрошуються вчителі-логопеди...
«Роль хімії в житті суспільства»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальна програма курсу „Історія педагогіки” / Заг редакція доктора пед наук, проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг, 2007. – 142...
ЛЕКЦІЯ 2-3
Отже, культура мовлення — це й культура мислення та культура суспільних (соціальних) і духовних стосунків людини
Досвід роботи Кривий Ріг
Серед численних перлин, що надають мові образності, гнучкості та експресивності, передають найменші порухи нашого серця, виділяють...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
"Школа. Клас. Навчальне приладдя"
Культура усного мовлення. Закріплення умінь літературної вимови, форм звертання до однолітків і дорослих, етикетної лексики. Тон...
ЗАВДАННЯ
Охарактеризуйте поняття: «культура», «матеріальна культура», «духовна культура». Назвіть види духовної культури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка