Досвід роботи Кривий Ріг


Скачати 186.37 Kb.
НазваДосвід роботи Кривий Ріг
Дата26.10.2013
Розмір186.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Відділ освіти виконкому

Жовтневої районної у місті ради
Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №126

Гебель К. М.


Стилістичні засоби фразеології
( досвід роботи)

Кривий Ріг

Укладач Гебель К. М.

Стилістичні засоби фразеології (розробка факультативного заняття)
З досвіду роботи у 8-9 класах з поглибленим вивченням української мови

Кривий Ріг, 40с.
Серед численних перлин, що надають мові образності, гнучкості та експресивності, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі сполуки – фразеологізми, які виражають думку й сподівання людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління.

У цій брошурі подається розробка факультативного заняття, завданням якого є навчити учнів орієнтуватися у фразеологічному багатстві мови. Можливо, ці знання знадобляться дітям за характером майбутньої професії, яка буде тісно пов’язана зі словом, активним, широким і фаховим його використанням у різних ситуаціях комунікації.

Матеріал рекомендовано для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.
Рецензенти: ― Найденко Р.М., учитель – методист, заступник директора з навчально – виховної роботи КЗШ №126;

― Михайлич Г.В., учитель – методист, керівник ШМК вчителів української мови та літератури КЗШ №126.

Рекомендовано до друку засіданням шкільної предметної методичної комісії

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………...... 4

Розробка факультативного заняття «Стилістичні засоби фразеології»….. …………………….6

Список використаної літератури…………………24

Додаток (слайди презентації до уроку)……….....26

ВСТУП

Шкільна освіта в Україні сьогодні розвивається й оновлюється. Цей процес зумовлений змінами в суспільно – політичному житті і засвідчений Актом проголошення незалежності, Конституцією України, Законом про освіту, Національною доктриною розвитку освіти в Україні ХХІ століття, концепцією мовної освіти.

Будівництво самостійної держави і надання українській мові статусу державної потребують нових підходів до навчання рідної мови. Одним із напрямів гуманізації освіти в Україні є визнання людини як особистості і найвищої цінності суспільства. У формуванні такої особистості важливу роль відіграє рідна мова. Рідною вважається мова своєї нації, мова предків, що пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням.

Українська мова багата на виражальні засоби, що дають змогу змалювати образ, відтворити пейзаж, історичну добу, передавати переживання, радість, смуток, возвеличити людину або засудити, викрити її негативні риси.

Серед численних перлин – синонімів, антонімів, метафор —, що надають мові образності, гнучкості та експресивності, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі сполуки – фразеологізми, які виражають думку й сподівання людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління.

Методика навчання фразеології – порівняно нова галузь методики навчання української мови. У наш час особлива увага приділяється практичній спрямованості навчання фразеології, удосконаленню комунікативних умінь і навичок учнів на основі засвоєння визначених фразеологічних понять, насамперед у процесі активної самостійної мовленнєвої діяльності.

Своєрідність засвоєння учнями української фразеології полягає в систематичності, значній варіативності відбору дидактичного матеріалу. Робота з фразеології допомагає показати школярам самобутність і відкритість рідної мови, розвиває творчі здібності, формує мовну індивідуальність особистості.

Завдання заняття – навчити учнів орієнтуватися у фразеологічному багатстві мови. Можливо, ці знання знадобляться дітям за характером майбутньої професії, яка буде тісно пов’язана зі словом, активним, широким і фаховим його використанням у різних ситуаціях комунікації.

РОЗРОБКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема: Стилістичні засоби фразеології

Мета:

 • поглибити знання учнів з української фразеології;

 • ознайомити з найголовнішими типами фразеологічних одиниць, основними джерелами походження фразеології, стилістичними засобами фразеології;

 • формувати уміння доречно й правильно використовувати фразеологізми у своєму мовленні;

 • розвивати комунікативні навички учнів, аргументовано доводити свою думку, оперувати лінгвістичними поняттями й категоріями;

 • формувати навички ведення дослідження, обговорення;

 • прищеплювати прагнення підвищувати рівень власної мовленнєвої культури, постійно самовдосконалюватися;

 • виховувати любов до української мови.

Тип заняття : формування знань і вмінь учнів

Форма заняття : дослідження-практикум

Обладнання: комп’ютери, мультимедійна установка, екран, електронний посібник «Словники України», довідники, словники, підручники з фразеології.

У мові – чари барвінкові:

печаль і радість в ріднім слові.

У джерелах слова – душі криниця,

а рідна мова – як чарівниця.

Дм. Білоус


Хід заняття

І. Організація діяльності учнів

ІІ. Мотивація навчально-пізнавального процесу

1. Вступне слово вчителя

У мові – чари барвінкові: печаль і радість в ріднім слові.

У джерелах слова – душі криниця, а рідна мова – як чарівниця.
Дм. Білоус

Українська мова багата на виражальні засоби, що дають змогу змалювати образ, відтворити пейзаж, історичну добу, передавати переживання, радість, смуток, возвеличити людину або засудити, викрити її негативні риси.

Серед численних перлин – синонімів, антонімів, метафор —, що надають мові образності, гнучкості та експресивності, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі сполуки – фразеологізми, які виражають думку й сподівання людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління.
2. Повідомлення теми і мети заняття

Завдання нашого заняття – навчитися орієнтуватися у фразеологічному багатстві мови. Можливо, ці знання знадобляться вам за характером вашої майбутньої професії, яка буде тісно пов’язана зі словом, активним, широким і фаховим його використанням у різних ситуаціях комунікації.

Сьогодні кожен із вас спробує себе в ролі дослідника. Для цього знадобиться вміння творчо мислити, всебічно аналізувати мовні поняття та явища, висловлювати власні думки й аргументовано переконувати інших у правильності обраної позиції, дотримуючись при цьому високого рівня культури ведення дискусії.
ІІІ. Робота над темою заняття


 1. Теоретичне дослідження поняття про класифікацію фразеологізмів та джерела їх походження


(Групова робота з першоджерелами)
Група 1 Поняття про фразеологізми. Класифікація фразеологізмів

Прислів’я та приказки

Фразеологізмами називають стійкі сполучення лексично неподільних слів, які близькі за значенням до окремих повнозначних частин мови. Наприклад, клювати носом (дрімати), дивитися крізь пальці (не помічати, не звертати уваги).

Фразеологізми можна поділити на дві основні групи:

1) ідіоми, або ідіоматичні словосполучення;

2) фразеологічні одиниці.

Ідіоми – це стійкі звороти мови, лексичне значення яких сприймається як неподільне ціле. Зміст ідіом не збігається з лексичним значенням тих слів, що входять до них.

Наприклад, собаку з’їв має лексичне значення досвідчений, а окремо взяті іменник собака і дієслово з’їсти далекі від цього значення.

Розрізняють ідіоми з більшою або меншою самостійністю частин.

Фразеологічні одиниці – стійкі сполучення слів, які характеризуються смисловою єдністю, але складові частини яких легко виділяються. Це прислів’я, приказки, крилаті вислови. Наприклад: Світ ловив мене, та не спіймав (Г.Сковорода).

Різниця між прислів’ями та приказками:

Прислів’я – синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний висновок (Слово не горобець: вилетить – не спіймаєш). Приказка – образний вислів, близький до прислів’я, але без повчального висновку (Слово не горобець).

Група 2 Джерела походження фразеологізмів

Джерела української фразеології такі:

 1. Переважна більшість фразеологізмів походить з народної мови. Це передусім прислів’я, приказки, вислови жартівливого характеру (буває, що й корова літає) тощо. З народними звичаями й обрядами пов’язано вислови типу дати гарбуза, піймати облизня, виносити сміття з хати.

 2. Фразеологія збагачується за рахунок влучних висловів видатних осіб. Наприклад: Караюсь, мучусь, але не каюсь (Шевченко); Хіба ревуть воли, як ясла повні? (П.Мирний); Бути чи не бути? (Шекспір).

 3. До фразеологізмів належать деякі професійно – технічні за походженням вислови: грати першу скрипку; куди голка, туди й нитка; куй залізо, поки гаряче.

 4. Здобутком фразеології стали вислови античних часів, у тому числі біблійні: альфа і омега (початок і кінець), крокодилові сльози (фальшиве співчуття), вавилонське стовпотворіння, Соломонова мудрість, манна небесна.

 5. Фразеологізмами стають переклади іншомовних ідіом: бути не в своїй тарілці (фр.), Ромео і Джульєтта (англ.)

2. Науковий практикум

Фразеологією широко послуговуються українські письменники й публіцисти, майстерно використовуючи її величезний потенціал образності й виразності, глибокої мудрості й естетичної довершеності. Прикладів такого використання в класичній і сучасній літературі, у публіцистичному слові – безліч.

Завдання 1

(спостереження)

Порівняти тексти. Визначити стилістичну роль фразеологізмів:

Текст 1.

Завзятий хлопець козацького роду, який іноді припускається у своїх вчинках помилок, але хоробрий, енергійний, відчайдушний, після того, як вороги захопили його рідне місто, разом зі своїми друзями-погорільцями покидає країну у пошуках кращої долі.

Текст 2.

Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак,

Удавсь на всеє зле проворний, завзятіший од всіх бурлак.

Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав; забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців, п’ятами з Трої накивав.

Завдання 2

(«Криниця мудрості» - перевірка домашнього завдання)

Виписати з творів Т.Шевченка фразеологізми, пояснити їх значення, визначити стилістичну роль

Наприклад:

 • А той нишком у куточку гострить ніж на брата ( виношує недобрі наміри, щось замишляє); - з поеми «Сон»

 • …запустить пазурі в печінки (боляче вразити, доводити до відчаю, завдавати прикростей); - з поеми «Сон»

 • А ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чуби (замислюватися, не знаючи, як вийти зі скрутного становища; відчувати незадоволення від зробленого; бути нерішучим);

 • Вміла мати брови дати, та не вміла на сім світі щастя-долі дати (народила красивою, але не змогла виховати достойно);

 • А вже підпилий як засне, то, хоч коти гармати (дуже міцно), і усом не моргне (не звертає уваги, не реагує ні на що);

 • Мов пси гризуться брати з братами (сваритися, лаятися, ображати, не миритися, не дійти згоди);

 • І розумне ваше слово брехнею підбите (нещире, неправдиве);

 • Чи жать, чи не жать, а сіяти треба (можливо, не скористаєтесь ви, але буде кращим життя нащадків, надія на краще майбутнє);

 • Дрібніють люди на землі (зникає відвага, волелюбність, прагнення до високих ідеалів).

Завдання 3

(«Мікрофон»)

Визначте стилістичну роль фразеологізмів у реченні

Довідка:

У публіцистиці й художній літературі фразеологізми використовуються в авторському мовленні, роблячи його різноманітнішим, більш мальовничим, сповненим почуттів, а також у мовленні персонажів як один із засобів їх характеристики.

 • Підпара ненавидів бідних. Зсував густі брови і з презирством цідив крізь зуби: «Голота! Що воно має…» (Негативна мовна характеристика героя)

 • Конторника нема, а той, що сидить у конторі, - дурень набитий. (Дуже обмежена, нерозумна людина). – Експресивне, емоційне ставлення автора

 • Поглянь назад. Ти бачиш шлях тернистий (Великі труднощі, злигодні, страждання). – Наголошує на значенні набутого досвіду, використовує піднесений стиль.

 • Тут, біля креслень, вона почувала себе, як риба у воді. (Впевнено, обізнана у всьому, професіонал).

Завдання 4

(рольова гра «Я - коректор»)

Відредагуйте словосполучення і речення:

 • Щодня кручуся, як білка в колесі. (…як муха в окропі);

 • Школа знаходиться у двох кроках від дому. (…за два кроки …);

 • Ворона в павиному пір’ї (Убрався в жупан – і дума, що пан);

 • Моє діло сторона (моя хата скраю);

 • Хлопці як на добір (хлопці як на підбір);

 • Сашко сіпався, як риба об лід, а задача не получалася.

 • Класний керівник поставив ребром питання дисципліни у нашому класі.

 • Ти зрадив своєму слову і не допоміг мені.

 • Це мені потрібно, як минулорічний сніг.Завдання 5

(тестування на комп’ютері «Ключове слово»)

Визначте спочатку прислів’я, а потім приказки

Довідка:

Прислів’я – синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний висновок (Слово не горобець: вилетить – не спіймаєш).

Приказка – образний вислів, близький до прислів’я, але без повчального висновку (Слово не горобець).

 • Краще своє латане, аніж чуже крадене. (Прислів’я)

 • На городі бузина, а в Києві дядько. (Приказка)

 • Гірко заробиш – солодко з’їси. (Прислів’я)

 • Які мамка й татко, таке й дитятко. (Прислів’я)

 • Як кіт наплакав. (Приказка)

 • Сорока на хвості принесла. (Приказка)

Завдання 6

(робота з електронним посібником)

Запишіть фразеологізми зі словом вода , поясніть значення.

ані́ за холо́дну воду ( Нічого не робити; нічим не займатися)

бага́то води́ сплило́ (Минуло багато часу з якоїсь пори, після якоїсь події, дуже давно щось було)

бу́ря у скля́нці води́ (Суперечки, тривоги з дріб'язкових, не вартих уваги питань)

ви́ведений на чи́сту во́ду (Викривати чию-небудь непорядність, підступність, нечесність і т. ін.)

ви́йти сухи́м з води́ (Будучи винним, уміло уникати покарання або нарікання; залишатися непокараним або незаплямованим.)

ви́лами по воді́ (Невідомо, як буде.)

Завдання 7

(робота з електронним посібником)

Запишіть фразеологізми із числівниками

(Обходити десятою дорогою, від горшка два вершка, в одну мить, двох слів до купи не зв’яже, гнатися за двома зайцями, грати другу скрипку, дві сторони однієї медалі, знати як свої п’ять пальців, покласти першу цеглину, перша ластівка, до третіх півнів, семеро до рота, а один до роботи, сім мішків гречаної вовни).

Завдання 8

(робота з електронним посібником)

Доберіть синонімічні слова до поданих фразеологізмів

Пекти раків – червоніти;

Робити з мухи слона – перебільшувати;

Пасти задніх – відставати;

Намотати на вус – запам’ятати;

Втирати в очі – брехати;

Розбити глека – посваритися;

Горобців лічити – бути неуважним;

Зрівняти з землею – знищити;

П’яте колесо до возу – непотрібне;

Стояти як стовп – нерухомий.

Завдання 9

(рольова гра «Я - перекладач»)

Перекладіть фразеологізми рідною мовою:

 • Наговорить с три короба. (Сім мішків гречаної вовни, замилити очі, забити баки,);

 • После дождичка в четверг. (Як рак свисне)

Завдання 10

(робота зі словником)

До кожної фразеологічної одиниці доберіть синонімічну

Пройти крізь вогонь і воду (пізнати почому ківш лиха; пройти й мідні труби, і чортові зуби; пройти Крим і Рим; побувати в бувальцях; знати, де раки зимують.)

Хоч криком кричи (хоч з моста та в воду; хоч вовком вий; хоч сядь та й плач; хоч головою об стіну бийся; хоч вішайся; хоч лягай та вмирай).

Ввести в оману (лишити з носом; обвести навколо пальця; водити за ніс; пошити в дурні; замилити очі; забити баки; пустити туман в очі; заговорити зуби)

Ляпати язиком (правити теревені, мозолити свій язик, переливати з пустого в порожнє).

Завдання 11

(робота зі словником)

До кожної фразеологічної одиниці доберіть антонімічну

Рвати тишу (ні пари з рота), не встиг і оком моргнути (як мокре горить), мов кіт наплакав (як грибів після дощу),зарубати на носі (викинути з голови), тримати язик за зубами (правити теревені, ляпати язиком), вдаватися в сум

( відчувати себе на сьомому небі).

Завдання 12

(робота зі словником)

Знайдіть фразеологізм, який би відповідав словам

Однакові – з одного тіста, пташка одного польоту, одного поля ягоди, обоє рябоє, одним духом дишуть;

зникнути – було та загуло, як вітром здуло, корова язиком злизала, як крізь землю провалився;

тривожно – тривога серце обгортає, душа не на місці, коти скребуть душу;

бути неуважним – ловити Ґав, ловити вітри;

перемогти – узяти гору, покласти на обидві лопатки, розбити в пух і прах;

писати неохайно – як курка лапою;

Завдання 13

(робота зі словником)

Закінчити фразеологізми:

 • Знає кішка чиє … (м’ясо з’їла).

 • Триматися на чесному …(слові).

 • Одна ластівка … (весни не принесе).

 • Після бійки …(кулаками не махають).

 • Праця годує, а… (лінь марнує).

 • Сім п’ятниць…(на тиждень).

 • Шила в мішку… ( не сховаєш).

 • Товкти воду … (в ступі).

 • Чужими руками …(жар загрібати).

 • Як миша сита, то …(їй і борошно гірке).

 • Сподівався на обід, та … (без вечері ліг спати).


Завдання 14

(асоціативна характеристика)

Схарактеризуйте людину за поданими фразеологізмами:

 • Як риба у воді (почуває себе вільно, невимушено, впевнено, обізнаний у всьому, професіонал);

 • Ні се ні те (нічим не виділяється, посередній, непримітний, невиразний);

 • Море по коліна (нічого не боїться, відчайдушний, цілеспрямований);

 • Бувалий у бувальцях (опинявся у складних, переважно небезпечних ситуаціях, багато бачив у житті).

Завдання 15

(творче конструювання)

Закінчи речення, ввівши ідіому, що має співпадати з римою

Не задовгий, не кирпатий – я звичайний маю ніс,

Та мені він так багато неприємностей приніс.

Дав я Петрикові м’яч, а тепер мені – хоч плач:

Він м’яча не повертає і щодня мене питає:

― Хочеш? Завтра поверну!

І отак усю весну.

Мама каже:

― То, виходить, він тебе за носа ( водить)?

Взяв я вудку – і до річки, з братом сів на бережку.

Та не ловляться плотвички, не тріпочуть на гачку.

Я нічого не спіймав, біля вудки задрімав.

Тут почув я голос брата:

― Щось ти носом …( став клювати)!

Ось дідусь струга кілок, - робить вулик для бджілок.

Я підказую йому: що до чого, як, чому.

А дідусь мені ласкаво:

― Йди до саду, погуляй.

Як не знаєш добре справи, свого носа … (не встромляй)!

Я образився до сліз:

― Ну і дався вам мій ніс!

Не ступив ніде ні кроку, щоб із ним не мать мороки.

Я терплю від нього й досі.

А дідусь:

― Не треба сліз!(Зарубай) … собі на носі, що не винен в цьому ніс!
ІV. Підсумок заняття

1. Контроль знань, умінь, навичок (тестування за індивідуальними картками)

2. Підбиття підсумків заняття
Фразеологічні сполучення є важливими засобами мовної образності і виразності. Доречно вжиті, вони впливають на читача або слухача, допомагають виразніше передати думку, роблять розповідь яскравішою, надають мові емоційного забарвлення.
V. Домашнє завдання

Напишіть твір – мініатюру з використанням фразеологізмів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5 – 12 класи. – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. –176 с.

2. Головащук С.І. Російсько – український словник сталих виразів/ за ред.. М.Ф. Наконечного. – Харків, 2000.

3. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1988.

4. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів/ За ред. В.О.Винника. – К., 1988.

5. Макаренко О.В. Фразеологія. Лінгвістичні ігри, творчі завдання // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – №19 – 21. –С.101- 109.

6. Полюга Л.М. Словник антонімів/ За ред. Л.С.Паламарчука. –К., 1987.

7. Словник синонімів української мови: У 2 т. – К., 1999.

8. Сучасний словник іншомовних слів/ Уклад. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. –К., 2006.

9. Удовиченко Г. Словник українських ідіом. – К., 1968.

10. Удовиченко Г. Фразеологічний словник української мови. –К., 1984.

11. Українська мова: Підручник: Ч.1/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич та ін.; За ред. П.С.Дудика. – К.: Вища шк., 1993. – С.117 – 169.

12.Підручники для 5 – 11 класів загальноосвітніх шкіл.

ДОДАТОК

Слайд 1Слайд 2Слайд 3Слайд 4Слайд 5Слайд 6Слайд 7Слайд 8Слайд 9Слайд 10Слайд 11Слайд 12Слайд 13Слайд 14Слайд 15Слайд 16Слайд 17

Слайд 18
Схожі:

«Роль хімії в житті суспільства»
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальна програма курсу „Історія педагогіки” / Заг редакція доктора пед наук, проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг, 2007. – 142...
«Культура мовлення» Кривий Ріг
Автор: Найденко Римма Миколаївна – вчитель української мови і літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126,...
Вул. Отто Брозовського, 83, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086
«Формування естетичної логосфери молодших школярів з вадами мовлення під час корекційно-логопедичних занять». Запрошуються вчителі-логопеди...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «Інновація і дошкільне...
Провідна проблема: Інноваційна дошкільна освіта: досвід, проблеми та стратегія розвитку
Гебель К. М. Громадянське виховання – підготовка учнів до активного дорослого життя
У пропонованій брошурі узагальнено передовий досвід з організації роботи класного керівника: від наукових аспектів обҐрунтування...
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному...
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному закладі засобами краєзнавства Досвід роботи Коломієць Раїси Федорівни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка