«Роль хімії в житті суспільства»


Скачати 99.47 Kb.
Назва«Роль хімії в житті суспільства»
Дата22.10.2013
Розмір99.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Метод проектів у вивченні теми

«Роль хімії в житті суспільства»

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Ялова Лілія Іванівна

Мета проекту: дослідити роль хімії у створенні нових матеріалів і речовин, у розв’язанні сировинної та енергетичної проблем, значення хімії у побуті та медицині; розглянути проблему охорони навколишнього середовища, дію токсичних речовин на живі організми; розширити уявлення учнів про місце хімії серед природничих наук, створення наукової картини світу. Навчити учнів оформлювати результати своєї роботи у різних наочних формах, презентувати власні учнівські проекти у електронному вигляді. Заохочувати учнів приймати участь у локальних та регіональних проектах із вивчення екологічного здоров’я нашої планети. Виховувати почуття відповідальності, розуміння зв’язку з природою через відкриття та ознайомлення з біорозмаїттям світу, усвідомлення глобального взаємозв’язку всього живого. Створити продукт проекту.

Міжпредметні зв’язки: хімія, біологія, географія, екологія, історія, фізика, художня культура.

Методи вивчення: аналіз літератури, соціологічне опитування, інтерв’ю, наукові дослідження, пошукова робота в мережі «Internet».

Організація роботи: робота в групах, сформованих за вибором учнів.

Очікувані результати:

 1. Створення добірки матеріалів за темами: «Коли хімія шкодить», «Небезпечні речовини у побуті», «Цікаво знати», «Дещо з історії хімії».

 2. Створення презентації проекту на електронних носіях.

 3. Створення матеріалів для змінних стендів «Екологічні проблеми Криворіжжя» та «Екологічні проблеми України».

 4. Виготовлення стіннівок.

 5. Створення кросвордів, шифрограм, чайнвордів, головоломок.

 6. Створення добірки задач та завдань екологічного змісту.

 7. Створення «Банку цікавих ідей» та «Банку цікавих даних».

 8. Розробка рефератів «Рослинний білок у виробництві біоетанолу», «Сучасні методи переробки сміття», «Ваша безпека у ваших руках», «Автокосметика», «Альтернативні джерела енергії», «Нанотехнології: біометаногенез», «Використання нетрадиційних видів палива».

 9. Створення таблиць і схем.

 10. Створення мінімакету геліоустановки.

Методичні рекомендації:

Під час вивчення попередніх тем курсу хімії вчитель, застосовуючи випереджаюче навчання, вже неодноразово торкався багатьох питань визначеної для проекту теми. Саме це сприяє швидкій підготовці учнів до створення і захисту проекту, тому весь термін роботи над ним не має перевищувати двох тижнів. Проект потребує складення сценарію всіма його учасниками, причому кожен виконує свої чітко визначені функції. Протягом роботи у проекті в учнів з’являються нові ідеї, якими вони, звичайно, поділяться з вчителем. Обговоривши їх, вчитель має запропонувати найкращий шлях для втілення учнівських пропозицій. Таким чином формується творчий, інноваційний підхід до колективної праці над проектом, набувається вміння вносити позитивні корективи і досягати найвищого результату.

Для полегшення роботи та якнайкращої узгодженості дій між учасниками проекту у кабінеті хімії доцільно на доступному місці вивісити «Дорожню карту», яка допоможе учням коригувати свої дії під час роботи у групі та витримати оптимальний темп.

Незайвим буде певне стимулювання учнів до роботи над проектом шляхом надання їм можливості знайомитись з мудрими висловами великих людей, вчених, а можливо, і їхніми власними. Для цього у кабінеті відводиться певне призначене місце, а вислови час від часу або змінюються, або поповнюються новими.

Якщо учень не навчився сам нічого творити, то ів житті він завжди буде лише наслідувати, копіювати…

Л. Толстой

Кожен відповідає за ту шкоду, яку він чинить нелише своїми діями, а й своєю недбалістю чи необачливістю.

У наш час майже всі речовини можна добути штучним способом. Природні речовини використовуються тому, що синтез їх ще недостатньо вивчений або дорогий.

Д.І. Менделєєв здивував нас широчінню своїх знань і водночас учив, що ми для того вчимося, щоб потім нести світло знань нашій Батьківщині, розробляти її природні багатства, підносити її добробут і незалежність.

В.Є. Тищенко

Природа – такий же унікум, як картини Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо.

І.П. Бородін

Наука лише штучно розчленована на дисципліни. Насправді ж це – єдина система знань і бачення світу.

М. Реймерс

Всемогутність і безсилля людини продемонстрував Чорнобиль. І застеріг: не захоплюйтеся своєю могутністю.

Г. Медвєдєв

Перед вами терези, на одній чаші яких ваша могутність, а на другій – ваша відповідальність.

В. Гюго

Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя.

Демокріт

Сила у того, хто знає.

А. Парікчай

Основні питання, запропоновані учням для здійснення проекту

Тема 1 Значення хімії у створенні нових речовин та матеріалів.

 1. Чому виникла потреба у створенні нових матеріалів?

 2. Перспективи створення нових матеріалів:

А) неметалічних – полімерів, скло матеріалів, кераміки, фаянсу, бетону, цементу та ін.;

Б) металічних – сплавів на основі різних металів;

В) металоподібних;

Г) композитів;

Д) органічних та біоактивних речовин.

Рекомендації учням до теми1: звернути увагу на поняття: полімери, барвники, лікарські речовини, гормони та вітаміни, отрутохімікати (пестициди), сплави, інтерметалічні сполуки, металоподібні сполуки, композити.

Тема 2: Значення хімії у розвязанні сировинної проблеми.

 1. Матеріали, сировина, суть сировинної проблеми.

 2. Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми.

 3. Що таке «повторне використання сировини», «комплексна переробка», «циркуляція», «рециркуляція»?

 4. Що таке «скрап», «регенерація»?

Рекомендації учням до теми 2: звернути увагу на поняття: сировина, збагачення сировини, регенерація, рециркуляція, біометалургія.

Тема 3: Значення хімії у розвязанні енергетичної проблеми.

 1. Сучасні види палива.

 2. Чим викликана сучасна енергетична проблема?

 3. Який внесок у розв’язання енергетичної проблеми робить хімія?

 4. Які нетрадиційні методи добування палива можна запропонувати для енергетики майбутнього?

 5. Як вирішується проблема створення безвідходних технологій?

 6. Запропонуйте конструкцію геліоустановки.

Рекомендації учням до теми 3: звернути увагу на поняття: екстенсивний та інтенсивний методи добування енергії, форми енергії, невідновлювані та відновлювані джерела енергії, альтернативні джерела енергії, теплова енергія океану, геліоенергія, атомна енергія, ядерне паливо, атомний реактор, енергія вітру, енергія підземного тепла, біометаногенез, воднева енергетика, нетрадиційні види палива.

Тема 4: Хімія і побут.

 1. Значення хімії у повсякденному житті.

 2. Приклади товарів побутової хімії, які використовуються у повсякденному житті.

 3. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії.

Рекомендації учням до теми 4: звернути увагу на поняття: синтетичні миючі засоби – за призначенням, за агрегатним станом, за використанням; універсальні засоби, засоби широкого діапазону використання, правила безпеки під час використання СМЗ.

Тема 5: Охорона навколишнього середовища.

 1. Що таке екологія?

 2. Основні екологічні проблеми та причини їх виникнення.

 3. Характеристика основних забруднювачів навколишнього середовища.

 4. Екологічна хімія атмосфери. Екологія гідросфери і ґрунтів.

 5. Довкілля і стан здоров’я людини.

 6. Глобальні екологічні проблеми.

Рекомендації учням до теми 5: звернути увагу на поняття: захист навколишнього середовища, екологія; фізичне, біологічне та хімічне забруднення, природне забруднення, головні джерела забруднень, основні забруднювачі, передбачувані та непередбачувані наслідки забруднень, ступінь отруйності металічними елементами, атмосфера, потепління, парниковий ефект, зниження температури Землі, зміна погоди, озонові діри в атмосфері, кислотні дощі, фотохімічний смог, тютюновий дим, гідросфера, проблема захисту Світового океану, захоронення радіоактивних відходів, регулятори росту і розвитку рослин, пальне, вибухові речовини, супутникові плутонієві генератори, винищення лісів, токсичні відходи, виснаження землі, брак води, загроза зникнення видів рослин і тварин.

Тема 6: Екологічні проблеми України.

 1. Основні антропогенні джерела розростання екологічної кризи в Україні.

 2. Наслідки екологічної кризи

 3. Шляхи попередження екологічної кризи.

Рекомендації учням до теми 6: звернути увагу на поняття: промислові комплекси, об’єкти енергетики, транспорт, надлишок мінеральних добрив та пестицидів, підприємства металургії та енергетики, хімічна промисловість, очищення комунальних відходів, екзогенні геологічні процеси, демографічна криза.

Тема 7: Місце хімії серед природничих наук, її значення для формування наукової картини світу.

 1. Природа як існуюча об’єктивна реальність.

 2. Види матерії, її рух, зміни і розвиток.

 3. Основні закони природи як відображення природних процесів.

 4. Розуміння Всесвіту та його різноманітних явищ.

 5. Наукова картина світу.

 6. Рекомендації учням до теми 7: звернути увагу на поняття: об’єктивна реальність, закони збереження маси та енергії, закон єдності та боротьби протилежностей; види матерії, їх взаємозв’язок.

Дорожня карта учасників проектуЕтапи роботи над проектом

Діяльність учнів

Діяльність вчителя

1

Підготовка до роботи над створенням проекту. Визначення теми, мети та завдань проекту.

Обговорення доцільності та значення роботи над створенням проекту. Обговорення джерел пошуку необхідної додаткової інформації. Визначення мети та завдань. Розподіл функцій у групі.

 1. Повідомлення мети задуму.

 2. Характеристика методу проектів.

 3. Ознайомлення зі змістом проекту.

 4. Мотивація пошукової діяльності.

 5. Допомога в постанові завдання групи та кожного її учасника.

2

Планування.

 1. Вироблення плану дій:

 • визначення джерел інформації;

 • вибір способів збирання інформації;

 • вибір методів аналізу інформації;

 • вибір засобів презентації результатів;

 • формування уявлень про бажані результати (форма звіту);

 • встановлення критеріїв оцінки процесу роботи над проектом та його результатів;

 • планування та узгодження дій;

 1. Планування завдань та їх розподіл між учасниками групи.
 1. Висловлення припущень.

 2. Висунення пропозицій, ідей.

 3. Коригування плану та завдань.

3

Дослідження.

 1. Збирання інформації.

 2. Вирішення поетапних завдань.

 3. Спостереження за об’єктами дослідження.

 4. Проведення експериментів.

 5. Анкетування.

 6. Збір інтерв’ю.

 7. Робота з літературою.

 8. Пошук інформації в мережі Internet.

 1. Спостереження за роботою учнів.

 2. Непряме керування діяльністю учнів.

 3. Консультування.

 4. Психологічна підтримка.

4

Результати.

 1. Аналіз інформації.

 2. Формування висновків.
 1. Коригування підсумкових матеріалів.

 2. Спостереження за ходом обробки результатів і аналізом інформації.

5

Оформлення звіту.

 1. Демонстрація результатів у формі:

 • усного звіту;

 • звіту з демонстрацією матеріалів;

 • письмового звіту;

 1. Колективне обговорення звіту.

 1. Сприйняття звіту.

 2. Постановка доцільних запитань (у ролі рядового учасника).
6

Оцінювання результатів.

 1. Колективне обговорення.

 2. Самооцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями.

 1. Оцінювання зусиль учнів, їхньої креативності, творчого потенціалу, якості звіту.

Схожі:

ТЕСТИ З ХІМІЇ «РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА» ВАРІАНТ 1
Природні матеріали,які використовуються у виробництві промислових продуктів, називають
Урок «Операція "Таємничий острів"» Цілі уроку
Цілі уроку: вийшовши за межі програми, показати могутність хімії як джерела добробуту для всього народу; показати величезне значення...
1. ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. РОЛЬ БУДІВНИЦТВА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
ТЕМА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. РОЛЬ БУДІВНИЦТВА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті
Це можуть бути ролі організатора, консолідуючої сили суспільства, його просвітителя. Але вони можуть відіграти й дезорганізаційну,...
1. Релігія як суспільно-історичне явище (2 години)
Соціальні функції, роль та місце релігії у житті людини і суспільства. Функції релігійних організацій
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2007-2008 навчальному році
Отриманні на уроках хімії знання повинні допомогти у самореалізації людини в житті, її соціальній адаптації, суспільній діяльності...
Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність
...
Демократія та її роль у політичному процесі
Проблема демократії та її ролі в суспільно-політичному житті є однією з центральних у політології, яка ще з античних часів розглядала...
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Екологія як наука про довкілля (2 год.)
Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка