Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка6/7
Дата09.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Гальмівна система трактора. Гальмівний момент і гальмівна сила, час і шлях гальмування - типи гальмівних механізмів. Їхні переваги і недоліки. Загальна будова механічного, пневматичного, гідравлічного і комбінованого приводів гальмових механізмів. Конструкція і робота елементів пневматичного привода: компресора, ресиверів, гальмівних кранів, пневматичних камер регулятора тиску. Гальмівна система причепа. Стоянкова гальмівна система. Гальмівні камери


Лабораторно-практичні

роботи.

1. Вивчення механізмів керування автомобілів і колісних тракторів.

2. Вивчення планетарного механізму повороту гусеничного трактора.

3. Вивчення приладів гальмівної системи тракторів і автомобілів.

Характеризує призначення механізмів керування автомо-білів і колісних тракторів, їх основних деталей.

Називає різновиди механізмів керування автомобілів і колісних тракторів, їх основних деталей

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає деталі механізмів керування автомо-білів і колісних тракторів

Пояснює будову та принцип дії механізмів керування автомобілів і колісних тракторів

Порівнює конструкцію механізмів керування автомобілів і колісних тракторів
4

Тема .11. Електрообладнання автотракторної техніки

Основні частини електрообладнання, їх призначення, будова. Характеристика джерел струму. Переваги і недоліки застосовуваних джерел струму. Конструкція і принцип роботи найпростішого акумулятора. Свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Основні електричні характеристики акумуляторів. Маркування акумуляторних батарей.

Генератори змінного струму з електромагнітним збудженням. Контактно-тран­зисторний і транзисторний реле-регулятори напруги.

Освітлення і сигналізація. Кон­струкції фар. Елементи світлової і звукової сигналізації.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основних частин електрообладнання трактора та автомобіля.

Характеризує призначення електрообладнання автотракторної техніки, його основних частин та деталей

Називає основні частини та деталі електрообладнання автотракторної техніки

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає основні частини та деталі електрооб­ладнання автотракторної техніки

Пояснює будову та принцип дії електрообладнання автотракторної техніки

Порівнює конструкцію основних частин та деталей електро обладнання автотракторної тех-ніки
4

Тема 9.12. Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів

Механізми начіпки. Гідравлічні довантажувачі коліс трактора. Причіпні пристрої. Підсилювач крутного моменту тракторів. Контрольно-вимі­рювальні прилади. Вали відбору потужності.

Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання тракторів і автомобілів, можливі несправності та способи усунення.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочого та допоміжного обладнання автотракторної техніки

Характеризує призначення робочого та допоміжного обладнання автотракторної техніки, його основних деталей.

Називає різновиди робочого та допоміжного обладнання автотракторної техніки

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає деталі робочого та допоміжного облад-нання автотракторної техніки

Пояснює будову та принцип роботи робочого та допоміж-ного обладнання автотракторної техніки

Порівнює конструкцію та дію робочого та допоміжного обладнання автотракторної техніки
2

Екскурсія на підприємство34

Розділ 10. Основи експлуатації та ремонту аграрної техніки2

Тема 10.1. Основи агрегатування сільськогосподарської техніки

Основні експлуатаційні показники тракторів.

Тягове зусилля трактора. Потужністні показники тракторів. Основні експлуатаційні властивості робочих машин. Шляхи зниження тягового опору машин.

Умови роботи машин в аграрному виробництві.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основних експлуатаційних показники та властивостей сільськогосподарської техніки


Характеризує основні експлуатацій­ні показники тракторів і робочих машин

Називає потужністні показники автотракторної техніки

Обгрутовує шляхи зниження тягового опору машин.

Пояснює умови роботи машин в аграрному виробництві.
4

Тема 10.2. Машинно-трактор­ні агрегати, їх класифікація, комплектування та основи розрахунку

Класифікація машинно-трак­торних агрегатів. Експлуатаційні властивості агрегатів.

Тяговий опір агрегату. Повний і питомий опір робочих машин і зчіпок.

Вимоги, що пред'являються до машинно-тракторних агрегатів. Вибір типу машин і швидкості їх руху. Основи розрахунку складу агрегатів (причіпних, начіпних та комбінованих ). Складання агрегатів в натурі.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення машинно-тракторних агрегатів, їх класифікації, основ комплектування та розрахунку

Характеризує класифікацію машинно-тракторних агрегатів

Називає експлуатаційні властивості та вимоги, що пред'являються до машинно-тракторних агрегатів

Розпізнає і називає машинно-тракторні агрегати

Уміє проводити розрахунок МТА та складати їх натурі.

2

Тема 10.3. Експлуатаційно-економічні показники роботи МТА

Продуктивність машинно-тракторного агрегату. Баланс; часу зміни і коефіцієнт вико-ристання часу зміни. Розрахунок продуктивності агрегатів. Шляхи підвищення продуктивності агрегатів.

Енергетичні витрати. Витрата палива і змащувальних матеріалів. Витрати праці при виконанні механізованих робіт і шляху їх зниження. Оптимізація експлуатаційних параметрів і режимів роботи машинно-тракторних агрегатів. Критерії оптимізації режимів роботи та параметрів агрегату.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення експлуатаційно-еко­номічних показників роботи МТА

Характеризує експлуатаційно-еконо­мічні показники роботи МТА

Обгрунтовує шляхи підвищення продуктивності та оптимізації експлуатаційних параметрів і режимів роботи машинно-трактор­них агрегатів.

Уміє проводити розрахунок продуктивності агрегатів

4

Тема 10.4. Основи кінематики МТА

Кінематична характеристика робочої ділянки і агрегату. Технологія поворотів агрегату. Умовний радіус і розрахунок довжини поворотів.

Види та способи руху агрега­тів. Коефіцієнт робочих ходів.

Оптимальна і мінімальна ширина загінки. Вибір способу руху.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основ кінематики МТА

Характеризує кінематику руху агрегатів

Розпізнає і називає види та способи руху агрегатів

Пояснює вибір способу руху агрегатів в залежності від умов роботи

4

Тема 10.5. Основи технічного обслуговування аграрної техніки

Основні поняття і визначення. Причини зміни показників роботи машин в процесі їх експлуатації. Роль і значення технічного обслуговування аграрної техніки. Характеристика систем технічного обслуговування . Вплив якості технічного обслуговування на надійність машин.'

Характеристика елементів планово-запобіжної системи технічного обслуговування ма­шин. Періодичність, планування, організація, зміст і засоби технічного обслуговування аграрної техніки. Особливості технічної експлуатації машин в зимовий час.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основ технічного обслуговування аграрної техніки

Характеризує елементи планово-за­побіжної системи технічного обслуговування

Називає види, зміст технічного обслуговування

Розпізнає і називає засоби технічного обслуговування Пояснює причини зміни показників роботи машин в процесі їх експлуатації, роль і значення технічного обслуговування у відновленні їх працез-датності

Порівнює технічну експлуатацію машин в різні пори року

Дотримується правил безпечної праці

Уміє проводити роботи з ТО

4

Тема 10.6. Основи технічного діагноствання аграрної техніки

Класифікація діагностичних методів. Діагностичні параметри. Прогнозування технічного стану машин. Методи і технологія діагностування технічного стану машин. Устат-кування і прилади для технічного діагностування. Регулювання та наладка машин.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основ технічного діагноствання аграрної техніки


Характеризує діагностичні параметри, методи та техно-логію діагностування технічного стану машин.

Називає методи діагностування технічного стану аграрної техніки

Розпізнає і називає устаткування і прилади для техніч-ного діагностування

Дотримується правил безпечної праці

Уміє проводити роботи з технічного діагностування
6

Тема 10.7. Основи ремонту аграрної техніки

Види зносу і пошкоджень деталей і причини їх виникнення. Інтенсивність наростання зносу сполучення залежно від тривалості його роботи. Несправність машин і деталей. Працездатність і надійність ма­шин. Способи попередження несправності машин. Відновлення деталей машин. Різні види механічної обробки при ремонті і відновленні деталей. Вибір раціонального способу відновлення зношених деталей.

Ремонтна база. Види ремонту. Методи і способи ремонту машин.

Ремонтне устаткування, пристосування і інструменти. Комплектування вузлів, збірка і обкатка машин.

Характерні несправності і ремонт робочих органів машин і знарядь. Техніка безпеки.

Лабораторно-практична робота.

Вивчення основ ремонту аграрної техніки

Характеризує види зношування і пошкодження деталей і причини їх виникнення

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає несправність машин і деталей, способи попередження несправності машин, різні види механічної обробки при ремонті і відновленні деталей, ремонтне устаткування, пристосування і інстру­менти.

Пояснює вибір раціонального способу відновлення зно­шених деталей.

Порівнює види, методи і способи ремонту машин.
2

Тема 10.8. Технологія зберігання аграрної техніки

Способи і місця зберігання машин. Гости на зберігання машин. Короткочасне і тривале зберігання машин в теплу та холодну пору року. Організація зберігання машин. Технологія зберігання машин.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення технології зберігання аграрної техніки

Характеризує технологію зберігання аграрної техніки.

Називає способи і гости на зберігання автотракторної техніки

Пояснює особливості короткочасного і тривалого зберіган-ня техніки, в теплу та холодну пору року.
4

Тема 10.9. Основи проектування процесів експлуатації, ремонту та зберігання техніки в аграрному виробництві

Основні поняття про комплексну механізацію в аграрному виробництві.

Система машин для комплексної механізації вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Економічна ефективність впровадження систем машин і комплексної механізації. Основи розрахунку складу машинно-тракторного парку і оптимальної його структури. Планування роботи машинно-тракторного парку.

Практична робота.

Загальний розрахунок складу машинно-тракторного парку господарства.


Характеризує основні поняття про комплексну механізацію в аграрному виробництві, Систе-му машин для комплексної механізації ворощування та збирання сільськогосподарських куль­тур

Обгрунтовує економічну ефектив­ність впровадження системи машин і комплексної механі-зації в агарному виробництві

Уміє проводити основні розрахунки складу машинно-тракторного парку і оптимальної його структури.
2

Екскурсія на підприємство26

Розділ 11. Мала механізація в аграрному виробництві, фермерстві та присадибному господарстві2

Тема 11.1. Особливості використання малої механізація в аграрному виробництві, фермерстві та присадибному господарстві

Переваги використання засобів малої механізації над ручною працею в сільському господарстві. Застосування засобів малої механізації в технологічних процесах аграрного виробництва, фермерстві та присадибному господарстві. Класифікація засобів малої механізації.

Екскурсія на виробництво, фермерське господарство або станцію юних техніків (гурток технічного моделювання)

Характеризує класифікацію засобів малої механізації.

Обгрунтовує переваги використання засобів малої механізації над ручною працею в сільсько­му господарстві

Розпізнає і називає засоби малої механізації

2

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка