Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/7
Дата09.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Тема 6.6. Сільськогосподарська меліорація

Поняття про сільськогосподарську меліорацію земель. Групи меліоративних заходів. Види сільськогосподарської меліорацій: гідротехнічні, агротехнічні, лісотехнічні і хімічні; їх дія на ґрунт і рослини. Гідротехнічна меліорація – зрошувальна і осушувальна. Біологічні основи зро­шування сільськогосподарських культур, види та способи зрошування, норми і строки поливу.

Ерозія ґрунту – поняття, види, причина та наслідки. Агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні заходи і прийоми по попередженню і боротьбі з ерозією ґрунтів.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення біологічних основ зрошування сільськогосподарських культур, видів та способів зрошування, норм і строків поливу

Характеризує сільськогоспо-дарську меліорацію земель.

Визначає біологічні основи зрошування сільськогосподарських культур, види та способи зрошування, норми і строки поливу

Розпізнає і називає групи меліоративних заходів та види меліорацій:

6

Тема 6.7. Основи технології рослинництва.

Рослинництво як галузь аграрного виробництва. Класифікація польових культур. Зернові та зернобобові культури: народногосподарське значення, види та особливості технологій їх вирощування.

Різновиди та народногосподарське значення коренеплодів та бульбоплодів. Сорти та техноло­гія вирощування цукрового та кормового буряка, моркви та їх насіння. Особливості вирощування цукрових буряків за індустріальною технологією.

Сорти та технологія вирощування картоплі. Особливості вирощування картоплі за індустріальною технологією.

Різновиди та народногоспо­дарське значення ефіроолійних культур. Особливості технологій вирощування соняшника, гірчиці, сої та ін..

Лабораторно-практична

робота.

1. Визначення зернових культур за сходами, листками, суцвіттям та зернівкою.

2. Вивчення основних сортів зернобобових культур за насінням, листками, сходами та плодами.

3. Дослідження вмісту крохмалю в бульбах картоплі в залежності від сорту.

4. Визначення ефіроолійних культур за сходами, листками, суцвіттям та плодами.

Характеризує рослинництво як галузь аграрного виробництва.

Обгрунтовує технологію виро-щування польових культур, ко-рене та бульбоплодів

Визначає зернові, зернобобові та ефіроолійні культури за сходами, листками, суцвіттям та зернівкою(плодами)

Розпізнає і називає сорти польових, корене-та бульбоплід-них культур,

Досліджує вміст крохмалю в бульбах картоплі в залежності від сорту.

6

Тема 6.8. Технологія вирощування овочевих рослин у відкритому ґрунті

Овочівництво як галузь аграрного виробництва. Загальна характеристика овочевих рослин, їх народногосподарське значення та класифікація. Агровиробнича характеристика основних груп овочевих рослин, які вирощуються у відкритому ґрунті. Сортова характеристика капустяних овочевих рослин, зелених листяних овочевих рослин, плодових овочевих рослин родини пасльонових та гарбузових, особливості технологій їх вирощування у відкритому ґрунті.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення сортових характеристик капустяних овочевих рослин, зелених листяних овочевих рослин, плодових овочевих рослин родини пасльонових та гарбузових.

Характеризує овочівництво як галузь аграрного виробництва. народногосподарське значення та класифікацію овочевих рослин

Обгрунтовує особливості тех-нологій вирощування овочевих рослин у відкритому ґрунті.

Розпізнає і називає сорти капустяних овочевих рослин, зелених листяних овочевих рослин, плодових овочевих рослин родини пасльонових та гарбузових

6

Тема 6.9. Особливості технологій вирощування овочевих рослин у захищеному ґрунті

Вимоги овочів до зовнішніх умов. Розмноження овочевих рослин. Характеристика типів захищеного ґрунту. Особливості влаштування тунелів і розсадників та їх використання для вирощування овочевих рослин. Характеристика основних типів культиваційних споруд. Особливості вирощування овочевих рослин в парниках та теплицях. Поняття про гідропонну технологію вирощування овочів. Способи регулювання умов.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення технологій вирощування овочевих рослин в захищеному ґрунті.

Практична робота.

1. Розробка проектів міні теплиць та парників.

2. Виготовлення парників та робота в них.


Характеризує вимоги овочів до зовнішніх умов, типи захищеного ґрунту та культиваційних споруд

Обгрунтовує особливості влаш-тування тунелів і розсадників та їх використання для вирощування овочевих рослин. особливості вирощування овочевих рослин в парниках та теплицях

Порівнює традиційну та гідропонну технології вирощування рослин

Визначає грунтові суміші

Уміє розробляти проект міні теплиць та парників, виготовляти парники та працювати в них.

Спостерігає за ростом та розвитком рослин
6

Тема 6.10. Технологія вирощування та догляду за плодово-ягідними рослинами

Садівництво як галузь аграрного виробництва. Походження та класифікація плодових рослин. Ознайомлення з будовою та функціями органів плодових рослин. Технології розмноження плодових рослин та вирощування їх садивного матеріалу. Система заходів догляду за плодовим садом.

Класифікація ягідних культур. Особливості технологій роз­множення та вирощування суниці, смородини, порічок, аґрусу, малини та винограду.

Лабораторно-практичні

роботи.

1. Вивчення різноманітних способів щеплення плодових дерев.

2. Вивчення характеристики та групування ягідних культур.

3. Вивчення будови та способів формування куща винограду.

Характеризує садівництво як галузь аграрного виробництва, походження, класифікацію, виро­щування та розмноження плодово-ягідних рослин

Порівнює біологічні особливості основних плодово-ягідних культур

Визначає систему заходів догляду за плодовим садом.

Дотримується правил ТБ при роботі з садовим інвентарем

Висаджує живці

Доглядає за живцями

Вміє проводити щеплення, формування рослин
6

Тема 6.11. Основи проектування технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур

Обґрунтування і затвердження тематики дослідів, формування ланок, вибір ланкових. Розробка схеми проведення досліджень, складання плану роботи. Особливості методики проведення дослідження. Складання щоденника спостережень, оформлення наслідків роботи. Поняття про проект та проектно-тех­нологічну діяльність. Види творчих проектів у житті людини та агропромисловому виробництві. Етапи виконання творчого проекту. Основні відомості про оформлення і захист проекту.

Орієнтовна тематика

досліджень

1. Визначення строків сівби, норм висіву та глибини загортання насіння.

2. Складання схем сівозмін та ротаційних таблиць.

3. Складання схем обробітку ґрунту в сівозміні

4. Вплив різних доз органічних та мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин, їх плодоношення і достигання.

5. Вплив різних строків збирання рослин на їх урожай.

6. Дослідження залежності способів зрошування, норми і строків поливу на врожайність сільськогосподарських культур.

7. Дослідження впливу способу висівання на врожай зернової та стеблової маси зернових культур.

8. Дослідження сортів ефіроолійних культур

9. Дослідження ефективності вирощування картоплі вічками, верхівками та цілими бульбами.

10. Перевірка впливу способів висаджування картоплі на її ріст, розвиток та врожайність.

11. Дослідження сортових характеристик капустяних овочевих рослин, зелених листяних овочевих рослин.

12. Вплив строків висівання густоти та глибини посіву на врожайність овочевих культур.

13. Дослідження необхідного складу ґрунтової суміші при вирощуванні овочевих культур в спорудах захищеного ґрунту.

14. Дослідження сортових характеристик плодових овочевих рослин родини пасльонових та гарбузових.

15. Дослідження впливу строків висівання, густоти та глибини посіву на врожайність овочевих культур.

16. Випробування сумісних посівів овочевих культур.

17. Виявлення залежності впливу різноманітних кліматичних факторів на ріст та розвиток овочевих культур.

18. Дослідження впливу строків і доз внесення підживлюючих розчинів та поливу на ріст і розвиток плодово-ягідних рослин.

19. Перевірка ефективності застосування різноманітних способів щеплення плодових дерев.

20. Аналіз впливу строків пасинкування молодих плодових дерев на їх ріст та розвиток.

21. Дослідження впливу обрізання плодово-ягідних культур на їх ріст, розвиток та врожайність.

22. Дослідження впливу способів формування куща винограду на його ріст, розвиток та продуктивність.

23. Сортовипробовування винограду.

Практична робота.

Розробка та виготовлення учнями творчих проектів з технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур, дослідження їх росту та розвитку. Захист проектів.

Розробляє навчальні проекти проведення запропонованих досліджень

Виконує практичні завдання

Дотримується схем проведення досліджень, правил ТБ при ви-конанні практичних робіт

Уміє складати щоденник та оформляти наслідки спостережень
14

Розділ 7. Переробка та зберігання продукції аграрного виробництва з основами товарознавства
2

Тема 7.1. Основи переробки, зберігання та консервування продукції аграрного виробництва

Значення виробництва переробки, зберігання та консервування продукції аграрного виробництва в житті суспільства. Фізико-біологічні основи переробки, зберігання та консервування овочевих, плодових та ягідних культур. Правила переробки сільськогосподарської продукції як важливий фактор цілорічного забезпечення ними населення. Вимоги до якості овочів та фруктів, що переробляються та зберігаються.

Організація пункту первинної переробки та зберігання овочів. Санітарно-гігієнічні умови роботи та правила безпечної праці.

Екскурсія.

Ознайомлення з технологічними процесами переробних підприємств.

Характеризує фізико-біологічні основи переробки, зберігання та консервування овочевих, плодових та ягідних культур.

Порівнює Вимоги до якості овочів та фруктів, що переробляються та зберігаються.

Дотримується санітарно-гігієні­чних умов роботи та правил безпечної праці.


4

Тема 7.2. Технологічні процеси переробки продукції аграрного виробництва

Основні види переробки: соління, квашення, маринування, консервування, сушіння, заморожування, їх коротка характеристика. Методи закупорки. Упакування тари. Основи технологій приготування овочевих консервів. засолювання, квашення, сушіння, заморожування овочів, ягід та плодів.

Основи технологій виготовлення фруктового пюре, джему, повидла, варення, плодоягідних соків, десертних напоїв та ін.

Використання прянощів (коріандру, тмину, м‘яти шавлії, лаванди, гірчиці, анісу та інші) при переробці продукції аграрного виробництва.

Безпека та гігієна праці.
Лабораторно-практичні

роботи.

1. Вивчення фізико-біологічних основ та технологій переробки овочевих культур та визначення їх якості для обробки.

2. Вивчення фізико-біологічних основ та технологій переробки плодоягідних культур та визначення їх якості для обробки.

Характеризує технології пере-робки овочевих та плодоягідних культур

Порівнює види переробки

Визначає якість продукції

Дотримується правил безпеки та гігієна праці.

4

Тема 7.3. Технології зберігання продукції аграрного виробництва

Стійкість овочів до хвороб і зберігання. Біохімічні та фізіологічні процеси, що відбуваються в овочах під час зберігання. Тривалість зберігання. Вимоги до умов зберігання

Основи технологій зберігання овочів у постійних та тимчасових сховищах. Влаштування кагатів і траншей. Зберігання овочів у постійних сховищах (підвали, погреби, капустосховища, коренесховища, цибулесховища тощо). Плодосховища, холодильники. Режими зимового зберігання.

Хвороби, що розвиваються у процесі зберігання плодів та ягід, заходи боротьби з ними. Технології зберігання плодів зерняткових, кісточкових і ягідних культур: без охолодження, із застосуванням штучного холоду, в газовому середовищі. Тривалість зберігання. Санітарно-гігіє­нічні вимоги до зберігання плодів і ягід. Економічна оцінка різних способів зберігання плодів.

Безпека та гігієна праці.

Лабораторно-практичні

роботи

1. Вивчення технологій зберігання овочевих культур у тимчасових та постійних сховищах.

2. Вивчення технологій зберігання плодів зерняткових, кісточкових і ягідних культур

Характеризує технології зберігання овочевих та плодоягідних культур

Порівнює різні технології та режими зберігання

Визначає тривалість зберігання

Дотримується правил безпеки та гігієна праці.

4

Тема 7.4. Основи товарознавства, стандартизації, сертифікації продукції аграрного виробництва та продовольчих товарів з неї

Виробництво фруктів і овочів на Україні і в світі. Фактори, що впливають на хімічний склад та властивості фруктів, овочів, ягід, цитрусових та тропічних плодів. Показники і градація якості, хвороби.

Продукти переробки фруктів і овочів. Овочеві та фруктові консерви, картопляні продукти: види, споживчі характеристики

Поняття про стандартизацію і сертифікацію продукції аграрного виробництва та продовольчих товарів з неї. Стандарти. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-ім­портних продовольчих товарів.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основ товарознавства, стандартизації, сертифікації про­дукції аграрного виробництва та продовольчих товарів з неї

Характеризує фактори, що впливають на хімічний склад та властивості фруктів, овочів, ягід, цитрусових та тропічних плодів. . Порівнює штрихове кодування і експортно-імпор­тних продовольчих товарів.

Визначає показники та градацію якості продукції, хвороби фруктів та овочів.

62

Розділ 8. Технічне забезпечення аграрних технологій2

Тема 8.1. Класифікація техніки для аграрного виробництва

Коротка історична довідка про розвиток на Україні сільськогосподарського маши­нобудування. Класифікація аг­рарної техніки. Умови роботи техніки в аграрному виробництві та вимоги до неї.

Розпізнає і називає аграрну техніку

Характеризує умови роботи техніки в аграрному виробництві та вимоги до неї.


6

Тема 8.2. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту

Різновиди та загальна характеристика машин і знарядь для обробітку грунту. Класифікація плугів і агротехнічні вимоги до них. Загальна будова і робота тракторних плугів. Робочі органи, механізми плугів: призначення, типи, будова і робота. Напівначіпні і начіпні плуги.

Борони, лущильники, ку­льтиватори, фрези, котки, щіпки: призначення, класифікація, будова та робота . Комбіновані ґрунтооброблюючі машини і агрегати: призначення, різновиди, загальна будова і робота комбінованих машин. Машини по догляду за посівами. Робочі органи просапних культиваторів. Просапні культиватори, проріджувачі: призначення, будова, робота і регулювання.. Техніка безпеки при роботі.

Лабораторно-практичні

роботи.

1. Вивчення робочих органів та механізмів плугів.

2. Вивчення робочих органів та механізмів машин і знарядь для поверхневого обробітку ґрунту.

Характеризує призначення машин і знарядь для обробітку грунту

Називає класифікацію машин і знарядь для обробітку грунту, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини і знаряддя для обробітку грунту, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи ма­шин і знарядь для обробітку грунту

6

Тема 8.3. Машини для внесення добрив

Класифікація машин для суцільного внесення добрив та підживлення сільськогосподарських культур. Машини для внесення твердих, рідких, пилоподібних мінеральних добрив: призначення, будова, та принцип діє і регулювання. Машини для внесення твердих та рідких органічних добрив: будова, робота, регулювання. Туковисіваючі апарати: призначення, будова, робочий процес, регулювання. Правила безпечної роботи.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочих органів та механізмів для внесення добрив.

Характеризує призначення машин для внесення добрив та підживлення сільськогосподарських культур

Називає класифікацію машин для внесення добрив, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для внесення добрив, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи ма­шин для внесення добрив

6

Тема 8.4.Техніка для посіву і посадки

Класифікація машин. Загальна будова і класифікація сівалок. Висіваючи апарати сівалок, насіннєпроводи і тукопроводи, сошники. Рядкові сівалки для посіву зернових і бобових культур: їх призначення, будова, робота і регулювання. Сівалки для посіву просапних культур: їх призначення, будова, робота і регулювання. Овочеві сівалки: їх типи і призначення, будова, робочий процес. Картоплесаджалки, розсадосадильні машини: їх призначення, будова, робота, регулювання. Техніка безпеки при роботі.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочих органів та механізмів сівалок.

Характеризує призначення машин для посіву та посадки сільськогосподарських культур

Називає класифікацію машин для посіву та посадки, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для посіву та посадки, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи ма­шин для посіву та посадки
6

Тема 8.5. Технічне забезпечення догляду за посівами

Різновиди та загальна характеристика машин для догляду за посівами сільськогоспо-дарських культур

Машини для хімічного захисту рослин. Класифікація машин. Протруювачі насіння. різновиди та робочі органи оприскувачів. Оприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори: будова, робота, регулювання. Машини для приготування рідких ядохімікатів, заправлення оприскувачів, транспортування робочих рідин. Міри безпеки при роботі на них.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення пристроїв для хімічного захисту рослин.

Машини для зрошування сільськогосподарських угідь. Основні елементи дощувальних систем: насосні станції, трубопроводи, гідропроводи, пристрої для розподілення води по полю. Дощувальні установки і машини, машини для поверхневого поливання: призначення, типи машин, загальна будова, схеми роботи і принцип дії. Міри безпеки при роботі на них.

Лабораторно-практична

робота.

1. Вивчення пристроїв для хімічного захисту рослин.

2. Вивчення основних елементів дощувальних систем.

Характеризує призначення машин для хімзахисту та зрошування сільськогосподарських куль­тур

Називає класифікацію машин для хімзахисту та зрошування сільськогосподарських культур, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для хімзахисту та зрошування сільськогосподарських культур, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи машин для хімзахисту та зрошування сільськогосподарсь-ких культур

6

Тема 8.6. Машини для заготівлі кормів

Класифікація машин для заготівлі кормів. Ріжучі апарати кормозбиральних машин. Косарки - плющилки і граблі: класифікація, загальна будова та робота. Машини для заготівлі пресованого сіна, підбирання і транспортування тюків: їх типи, будова, робота. Машини для збирання розсипного сіна.

Правила техніки безпеки та протипожежні заходи.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочих органів машин для заготівлі кормів.

Характеризує призначення машин для заготівлі кормів

Називає класифікацію машин для заготівлі кормів, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для заготівлі кормів, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи ма­шин для заготівлі кормів
6

Тема 8.7. Машини для збирання зернових культур та післязбирального обробітку зерна

Класифікація машин для збирання зернових культур та післязбирального обробітку зерна. Валкові жатки: призначення, різновиди, будова, робота і регулювання.

Зернозбиральні комбайни: призначення, класифікація, особливості будови, принцип роботи. Робочі органи і механізми жатки: механізм начіпки і урівноваження жатки, ріжучий апарат, поділювачі, мотовило, підбирач, шнек жатки, приставка, плаваючий транспортер: будова, робота

Пристосування до зернозбиральних комбайнів для збирання соняшника, круп'яних культур. Машини для збирання соломи і полови: класифікація, призначення, принцип роботи.

Основні принципи і прийоми очищування та сортування зерна. Типи зерноочисних машин: повітряно-решітні, трієрні, повітряно-решітно-трі­єрні, спеціальні /фрикційні апарати, електромагнітні сепаратори, пневмосортувальні столи/ машини: їх призначення, загальна будова, технологічна схема роботи.

Барабанні, шахтові, карусельні, конвеєрні сушарки: призначення, будова, схема робочих процесів, робота установок.

Активна вентиляція зерна і технічні засоби для нього: призначення, будова, принцип роботи. Зерноочисні агрегати зерноочисні сушильні комплекси. Характеристика агрегатів і комплексів. Міри безпеки при роботі на них.

Кукурудзозбиральні комбайни; призначення, будова, робота, регулювання.

Пристосування до зернозбиральних комбайнів для зби­рання кукурудзи. Машини для післязбирального обробітку кукурудзи, стаціонарні механізовані пункти, пересувні очисники початків, кукурудзяні молотарки, транспортери: призна­чення, типи, будова, регулювання робочих органів. Правила безпечної роботи.

Лабораторно-практична

робота.

1. Вивчення робочих органів машин для збирання зернових культур та їх післязбираль-ного обробітку

2. Вивчення робочих органів машин для збирання кукурудзи.

Характеризує призначення машин для збирання та післязбирального обробітку зернових культур

Називає класифікацію машин для збирання та післязбирального обробітку зернових культур , їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для збирання та післязбирального обробітку зернових культур, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи ма­шин для збирання та післязбирального обробітку зернових культур
6

Тема 8.8. Машини для вирощування та збирання корене-та бульбоплодів

Комплекс машин для вирощування цукрового буряка по інтенсивній технології. Класифікація машин для збирання цукрового буряка і агротехнічні вимоги до них.

Машини для збирання гички: призначення, загальна будова, робота, схеми робочого процесу. Коренезбиральні машини: призначення, типи, будова, робота і регулювання робочих органів. Бурякові навантажувачі: будова і робота. Правила безпечної роботи.

Комплекс машин для вирощування картоплі по інтенсивній технології. Класифікація машин для збирання картоплі і агротехнічні вимоги до них. Картоплекопачі і картоплекопачі валкоутворювачі: призначення, типи, будова робочих органів, робочий процес і регулювання робочих органів.

Картоплезбиральні комбайни: призначення, типи, будова і робочий процес. Машини для післязбирального обробітку картоплі: призначення, класифікація, загальна будова і робота. Міри безпеки при роботі на них.

Лабораторно-практичні

роботи

1. Вивчення робочих органів машин для збирання картоплі.

2. Вивчення робочих органів машин для вирощування і збирання цукрового буряка.

Характеризує призначення машин для вирощування та збирання корене та бульбоплодів

Називає класифікацію машин для вирощування та збирання корене-та бульбоплодів, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для вирощування та збирання коре-не-та бульбоплодів, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи машин для вирощування та збирання корене та бульбо­плодів

6

Тема 8.9. Техніка в овочівництві.

Комплекси машин для вирощування овочевих культур. Класифікація машин і агротехнічні вимоги до збирання овочевих культур.

Машини для створення грядок, посіву, міжрядного обробітку: типи машин, класифікація, схеми робочого процесу і регулювання.

Машини для збирання овочевих культур: призначення, класифікація, схеми робочого процесу і регулювання. Міри безпеки при роботі на них.

Основи регулювання та технічне обслуговування.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочих органів машин для вирощування і збирання овочевих культур.

Характеризує призначення машин для вирощування та збирання овочевих культур

Називає класифікацію машин для вирощування та збирання овочевих культур, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для вирощування та збирання овочевих культур, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи машин для вирощування та збирання овочевих культур
6

Тема 8.10. Машини та знаряддя для садів і виноградників

Машини для закладання садів і виноградників: призначення, класифікація, загальна будова і принцип дії. Машини для збирання плодів і ягід: призначення, класифікація, загальна будова і принцип дії. Машини для догляду за садами та виноградниками: призначення, класифікація, загальна будова та принцип дії.

Машини для збирання та товарного обробітку плодів: при­значення, загальна будова та принцип дії. Техніка безпеки при роботі на машинах.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення робочих органів машин для садів і виноградників.

Характеризує призначення машин для садів і виноградників

Називає класифікацію машин для садів і виноградників, їх робочі органи

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає машини для садів і виноградників, їх робочі органи

Пояснює будову та принцип роботи машин для садів і виноградників
6

Тема 8.11. Основи проектування технологічних процесів аграрного виробництва

Поняття про технологічну картку вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Прогнозування та складання послідовності проведення технологічних процесів в аграрному виробництві.

Практична робота.

Розробка навчального проекту вирощування та збирання запропонованої сільськогосподарської культури

Обгрунтовує час та послідовність проведення технологічних процесів

Розробляє навчальні проекти вирощування та збирання запропонованої сільськогосподар­ської культури
11 клас

42

Розділ 9. Основи автотракторної техніки
2

Тема 9.1. Класифікація та загальна будова автотракторної техніки

Короткий історичний огляд розвитку автотракторобудування. Класифікація тракторів і автомобілів, основні їх частини, будова та призначення, взаємозв’язок та розташування. Технічні характеристики, моделей тракторів та автомобілів.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення технічних характеристик запропонованих моделей тракторів та автомобілів.

Характеризує технічні параметри різних моделей тракторів та автомобілів.

Називає класифікацію автотракторної техніки

Розпізнає і називає основні складові одиниці автотрак­торної техніки

Пояснює взаємозв’язок та розташування основних складових одиниць автотракторної тех-ніки
4

Тема 9.2. Основи будови та роботи двигунів внутрішнього згорання.

Остов двигуна. Складові елементи остова. Кріплення двигуна.

Класифікація двигунів внутрішнього згоряння і їх загальна будова. Основні поняття і визначення: верхня і нижня мертві точки, хід поршня, літраж двигуна, ступінь стиску, такт, робочий цикл.

Робочі цикли одноциліндрових чотиритактних дизельного і карбюраторного двигунів. Особливості робочого циклу двотактного карбюраторного двигуна. Робота багатоциліндрового двигуна.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення складових частин та робочих процесів двигунів внутрішнього згорання.

Характеризує призначення двигунів внутрішнього згорання

Називає класифікацію двигунів внутрішнього згорання, їх основні поняття і визначення

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає робочі цикли дизельних та карбюраторних двигунів

Пояснює будову та принцип роботи машин для садів і виноградників

Порівнює робочі цикли дизельних та карбюраторних двигунів
4

Тема 9.3. Механізми автотракторних двигунів.

Кривошипно-шатунний механізм. Призначення механізму і його основних деталей. Можливі кінематичні схеми. Групи циліндрів по конструкції-гільзи і їхні конструкції. Мокрі і сухі гільзи. Поняття дзеркала циліндра. Матеріали гільз у блоці-картері. Поршнева група. Конструкції поршнів, матеріали. Групи поршнів по діаметрі циліндра й отвору під поршневий палець. Поршневі кільця, їхні типи і форми поперечних переріз. Форми замків кілець. Конструкції поршневих пальців. Зазори в сполученнях: кільце-поршень, пальці-поршні-шатуни-шатуни Призначення і матеріали. Конструкції шатунів. Порядок зборки нижньої голівки шатуна. Типи шатунних під­шипників і вкладишів. Кон­струкція і форма колінчатих валів. Матеріали валів. Способи обмеження осьових переміщень вала. Підшипники колінчатого вала. Маховик, його призначення, будова і балансування. Несправності КШМ і способи їхнього усунення. Зрівноважування двигуна.

Механізм газорозподілу. Призначення і типи розподільного механізму. Фази і діаграма фаз газо розподілення. Конструкції клапанів. Пружини клапанів, їхнє призначення і матеріал, способи кріплення. Направляючі втулки, їхнє призначення і матеріал. Призначення і будова розподільного вала. Привод вала і його установка. Деталі передавального механізму привода клапанів. Штовхачі, штанги, коромисла. Кінематика і динаміка газорозподільного механізму. Зазори між клапанами і коромислами. Декомпресійні механізми двигуна.

Лабораторно-практична

робота.

1. Вивчення деталей кривошипно-шатунного механізму автотракторних двигунів.

2. Вивчення деталей газорозподільного механізму автотракторних двигунів.

Характеризує призначення механізмів автотракторних двигунів, їх основних деталей.

Називає класифікацію механізмів автотракторних двигунів, їх основних деталей

Дотримується правил безпечної праці

Розпізнає і називає деталі механізмів дизельних та карбю-раторних двигунів

Пояснює будову та принцип роботи механізмів автотракторних двигунів

Порівнює конструкцію та дію механізмів дизельних та карбюраторних двигунів
4

Тема 9.4. Системи автотракторних двигунів.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка