МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка1/9
Дата18.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМ IV-V КУРСІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

2005


УДК 371.133 : 93

ББК 74.580 + 74.263.1

П 78
Рецензенти:
Фігурний Ю.С. – кандидат історичних наук, завідувач відділом української етнології НДІУ МОН України

Потапенко Я. О. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
Методичні поради з педагогічної практики студентам IV-V курсів історичного факультету / Уклад. Н.Г.Красножон. – К., 2005. – 60 с.

УДК 371.133 : 93

ББК 74.580 + 74.263.1Рекомендовано до друку навчально-методичною радою

Переяслав-Хмельницького державного

педагогічного університету імені Григорія Сковороди

протокол № 3 від 17 березня 2005 року

І. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗавданнями педагогічної практики студентів IV(V) курсу історичного факультету є подальший розвиток і вдосконалення студентами загально педагогічних умінь та навичок, набутих у період практики на молодших курсах, формування професійно-педагогічних умінь вчителя історії та класного керівника, застосування на практиці теоретичних знань з історії України та всесвітньої історії, педагогіки, психології, методики викладання історії.

Програма передбачає мету, завдання і зміст педагогічної практики студентів IV(V) курсу, визначає рекомендації про види, форми та методи контролю знань, умінь та навичок, які повинні отримати студенти під час проходження практики.

Відповідно до сучасних вимог, у ній планується та регламентується вся діяльність студентів і викладачів у цей період навчального процесу, який проводиться у школах.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. ОСНОВНІ ВМІННЯ СТУДЕНТІВ
Основна мета педагогічної практики студентів IV(V) курсу історичного факультету — підготувати студентів до цілісного виконання функцій вчителя історії України й всесвітньої історії та класного керівника у класах основної школи (старшої школи), до проведення систематичної навчально-виховної роботи з учнями; набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час навчальної та виховної роботи в сучасних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання педагогічної практики студентів IV(V) курсу:

  • розвиток і вдосконалення студентами загально педагогічних умінь і навичок, набутих у період практики на IIIII курсах;

  • формування професійно-педагогічних умінь вчителя історії, уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

  • застосування та поглиблення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання у ВНЗ з курсів педагогіки, психології, основ педмайстерності, методики викладання історії, історії України та всесвітньої історії; досягнення інтеграції знань з історичних, психолого-педагогічних й спеціальних дисциплін;

  • розвиток уміння проводити виховну роботу;

  • вивчення передового педагогічного досвіду вчителів історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін;

  • практичне ознайомлення зі структурою та навчально-виховною роботою у загальноосвітніх закладах;

  • формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.


Основні вміння студетів-практикантів ІV-V курсів історичного факультету, якими вони повинні оволодіти під час педагогічної практики:

1. Конструктивно-планувальні:

а) розробляти плани-конспекти окремих уроків та системи тематичних уроків з історії; визначати конкретні мету, завдання та етапи кожного уроку;

б) обирати ефективні прийоми та методи досягнення поставлених завдань на кожному етапі уроку;

в) визначати типи завдань та послідовність їх виконання відповідно до етапів оволодіння знаннями з історії, вміннями й навичками, а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу й рівня підготовленості учнів;

г) проектувати і створювати необхідні наочні матеріали для проведення уроків; використовувати комп'ютерні технології у викладанні історії;

д) складати план позакласної роботи з історії;

є) складати план і сценарій позакласного заходу з історії.
2. Організаційні:

а) організовувати виконання накресленого плану;

б) забезпечувати активну діяльність учнів відповідно до плану уроку;

в) раціонально поєднувати колективні та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них;

г) навчати учнів найбільш раціональних прийомів самостійної роботи з історії;

д) цілеспрямовано й методично правильно використовувати традиційні наочні матеріали, аудіовізуальні та візуальні технічні засоби навчання, зокрема використовувати комп'ютер у навчальній діяльності (перевірка знань учнів за допомогою тестів, показ відеофрагментів, графічне зображення карти з можливою мультиплікаційною обробкою інформації);

є) проводити позакласні заходи, організовувати їх згідно зі складеним планом і сценарієм.
3. Розвивально-виховні:

а) реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал матеріалу уроку історії або серії уроків;

б) формувати і розвивати на матеріалі історії України й всесвітньої історії інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

в) вирішувати завдання морального, культурного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.
4. Дослідницькі:

а) вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості навичок та вмінь учнів за завданнями вчителя;

б) здійснювати методичний аналіз історичного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів запобігання помилок;

в) проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або вузькоцільове завдання;

г) спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, використовуючи ефективні прийоми і форми у практиці своєї роботи;

д) вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми і методи роботи.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка