Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 198.64 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 2/4
Дата 06.03.2016
Розмір 198.64 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Інформація про посадових осіб емітента
Посада

Головних бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гогiнова Наталiя Севастянiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * 01.01.1970 *

Рік народження**

1957

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ПСП" Рiдна природа", головний бухгалтер

Опис

Змін у персональному складі за звітній період не відбувалось. Фізична особа не надавала згоди на розкриття персональних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посада

Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Парадовський Олександр Вікторович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * 01.01.1970 *

Рік народження**

1949

Освіта**

середньо-технiчна

Стаж керівної роботи (років)**

8

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Старая Рига", прораб

Опис

Змін у персональному складі за звітній період не відбувалось. Фізична особа не надавала згоди на розкриття персональних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Найменування

Мале приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-Гарант Миколаїв"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19298806

Місцезнаходження

м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 50/1, 54001

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0767

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0512) 46-71-94

Факс

(0512) 46-71-94

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

МПП АФ "Аудит-Гарант Миколаїв", здiйснює щорiчнi аудиторськi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, засвідчує звіти про розміщення та погашення цільових облігацій.
1   2   3   4

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка