Уроку


Скачати 213.96 Kb.
НазваУроку
Сторінка3/3
Дата23.02.2016
Розмір213.96 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3
Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів.

Мета уроку: Продовжити формувати в учнів вміння перетворювати раціональні вирази різного рівня складності, застосовуючи формули скороченого множення. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення. Виховувати самостійність, наполегливість, культуру математичної мови, любов до предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: картки№1,2 ; дидактичний матеріал, підручники,

збірник завдань А.М. Капіносова

Учні повинні:

- уміти виконувати тотожні перетворення раціональних виразів різних типів складності..

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2Перевірка домашнього завдання.

Наявність письмового домашнього завдання перевіряється взаємоперевіркою.( робота в парах).

1-2 учнів за записами з пропусками на дошці відтворюють правильне виконання вправ домашньої роботи.

Гра „Лови помилку”

На дошці перелік формул скороченого множення та дії з раціональними виразами записані з помилками. Одне завдання виконується разом з класом. А вже група учнів одного з рядів виконує завдання ланцюжком.

Картка №1

а= (а-в) * (а+в)

(а+в)= а+ав +в

(а+в)+3 ав+3 а в+ в

(а-в)= а-3 ав+3 а в+ в

а+ в=(а-в)*( а-ав +в)

Картка №2

*==

:==

Фронтальне опитування. „Ланцюжок питань”.

Обираю учня . Задаю запитання, наприклад, „Дайте означення раціонального виразу”, якщо він відповідає правильно, то вже цей учень задає наступне запитання однокласнику. Якщо перший учень відповідає неправильно, то питання переадресовую.

Обов”язкова умова – ланцюжок питань розкриває тему у логічному порядку.

3.Розв”язування вправ.

На дошці з коментарем із збірника завдань А.М.Капіносова

Виконати дії : сторінка 11,

вправи 1)-4)

Деяким учням (з високим рівнем навчальних досягнень) дати карточки.

Зразок карточки:4.Робота з підручником.

Вправа №142 – самостійно;

143,140 б)- заповнити пропуски.

*Додаткова вправа №158 б)

6.Підсумок уроку з використанням технології „Мікрофон”.

Оцінювання навчальних досягнень учнів коментоване в кінці уроку.

6.Домашнє завдання.

157 ;

*Додаткова вправа:

Відновіть витерті записи:8 клас алгебра

Тема уроку: Розв”язування вправ .

Мета уроку: Узагальнити, систематизувати знання, вміння, навички учнів засвоїли з тем: „Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником”,Стандартний вигляд числа., „ Тотожні перетворення раціональних виразів”. Розвивати мислення, увагу, пам”ять. Виховувати інтерес до математики, довіру до товаришів.

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. Урок - КВК.

Обладнання: пісочний годинник, кольорові картки для оцінювання в особистій першості, картки із завданнями, таблиця для виставлення балів за результатами конкурсів.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2.Повідомлення теми, теми та цілей уроку.

Учні розсаджуються за партами так, щоб члени однієї команди сиділи в одному ряді .Кожний ряд - то команда КВК. Учні – капітани, помічники капітанів, консультанти з відповідними емблемами.

Розминка.

Вчитель після повідомлення теми, мети та цілей уроку повідомляє завдання, в яких необхідно виконати дії:

Картка№1

а)7-5*2; б)3* 3;

в)(у); г)х: х;

д) (в)в; ж) .

Учні виконують вправи на аркушах паперу і здають їх. Консультанти із команди суперників разом з вчителем перевіряють правильність виконання завдань та оцінюють їх.

Бліц – турнір

(Проводиться в той час, коли консультанти перевіряють роботи).

Виконується завдання на відшкодування помилки у записі:

Картка № 2

===.

Учні відповідають лише за бажанням. Команді, яка першою відшукала помилку, присуджується 5 балів. Команда, яка найраціональніше роз”язала і запропонувала краще пояснення, додатково отримує 1-5 балів. Троє учнів, які першими правильно виконали перетворення, отримують червоні картки. Кількість балів, зароблених командою, фіксується в підсумковій таблиці.

Домашнє завдання

Усі зошити, зібрані раніше, перевірені вчителем, а капітани і консультанти доповідають класу по результати перевірки, одночасно вказуючи на зроблені помилки. Кількість балів, що в сумі отримала кожна команда фіксується в підсумковій таблиці.

Конкурс капітанів

Капітани отримують картки із завданням

Картка№3

Виконати дії:

а) (2,4*10)*(5*10);

б) ;

в)(5*10).

Члени команди також виконують це завдання і можуть допомагати своїм капітанам. Капітани коментують рішення. Вищий бал отримує той капітан, чия відповідь повна та правильна, а запитання до суперника цікавіше.

Конкурс консультантів.

Трьом консультантам (по одному від кожної команди) додається картка із завданням такого виду

Картка №4

Спростіть вираз:

2у*0,8 ху ху*.

Кожний консультант виконує завдання біля дошки , коментуючи. Члени інших команд розігрують нерозуміння і ставлять консультантам свої запитання.

У цей час кілька учнів, що добре знають математику від кожної команди виконують індивідуальні завдання, записані на картках.

Картка № 5,

Верхній рядок запису підказує операцію, яку необхідно виконати над алгебраїчними виразами в нижньому рядку. Учні мають побачити , що :

2*10: (8*10)= 0,25*10=2,5*10.

Діючи аналогічно, вони отримають 1 як результат від ділення в нижньому рядку. Ті учні. Які правильно виконали завдання отримують червоні картки, а зароблені бали фіксуються в підсумковій таблиці.

Математичний футбол.

Кожна команда отримує вираз, записаний на кружечку, що символізує м”яч . Таким виразом може бути, наприклад, -.

Членам команди слід придумати запитання, що може стосуватися виразу, наприклад :”Яке правило використовується для спрощення цього виразу?”, „Як читається цей вираз?”, „Для яких значень змінної а він існує?” тощо, і віддати „м”яч” з аналогічним завданням суперникам, тобто „дати пас”.

3.Підведення підсумків КВК.

Заключне слово вчителя. Учні які під час гри були активні і давали правильні відповіді на запитання, отримують відповідні бали.

4.Домашнє завдання.

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

8 клас алгебра

Тема уроку: Тематична контрольна робота.

Мета уроку: Перевірити , як учні засвоїли матеріал з тем: „Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником”,Стандартний вигляд числа., „ Тотожні перетворення раціональних виразів”. Розвивати навички учнів застосовувати набуті знання на практиці.

Виховувати самостійність, наполегливість.

Тип уроку: контроль навчальних досягнень

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2.Контрольна робота (тести):

1).Чи правильне твердження:

а) Вираз, складений з чисел за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним;

б) Вираз, складений з чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним;

в) Вираз, складений з чисел і змінних.

2). Чи правильне твердження:

а) Властивості степенів з цілими показниками такі ж самі, як і степенів з натуральними показниками;

б) Властивості степенів з цілими показниками частково схожі на властивості степенів з натуральними показниками;

в) Властивості степенів з цілими показниками відмінні від властивостей степенів з натуральними показниками;

3). Основною властивістю степенів з цілими показниками є:

а) ()= б) *= в) :=.

4).Чи правильне твердження:

а) Над числами, записами у стандартному вигляді, математичні дії можна виконувати подібно до того, як їх виконують над одночленами.

б) Над числами, записами у стандартному вигляді можна виконувати лише додавання.

в) Над числами, записами у стандартному вигляді не можна виконувати жодних дій.

5).Обчислити 2:

а) 8 б) -8 в) .

6).Записати вираз у вигляді дробу 10 :

а) б) в).

7).Записати число 4900 в стандартному вигляді:

а) 4,9 *10 б) 4,9 * 10 в) 4,9 *10.

8).Записати число 1,4*10 у вигляді десяткового дробу:

а) 0,014 б) 0,0014 в) 0,00014 .

9).Спростити вираз - :

а) б) в) 1.

10).Виконати дії :

-.

11). Виконати дії :

:

12). Яким може бути порядок добутку двох чисел, якщо порядок кожного з них дорівнює 5 ?

3.Підсумок уроку.

4.Домашнє завдання.

Повторити пройдений матеріал.

* Скласти кросворд на вивчені теми.
1   2   3

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка